edgier25

WordPress – Wiadomości

– Izrael może liczyć na JudoPolskę – LISTA ŻYDÓW W RZĄDZIE RP- ZOBACZ !!!

Posted by edgier25 w dniu 16 stycznia 2012


                           ROZMAWIALI:  JAK ŻYD Z ŻYDEM

          Stosunki JudoPolski z Izraelem „najlepsze w historii”

                                  SZEF IZRAELSKIEJ DYPLOMACJI W  JUDOPOLSCE

                                           POLAKU !!!!  A CIEBIE KTOŚ SIĘ PYTAŁ

                                     O STOSUNEK  DO PODSTĘPNYCH    ŻYDÓW…..??

 

 

Przebywający w Polsce szef MSZ Izraela Awigdor Lieberman określił stosunki polsko-izraelskie jako „najlepsze w historii obu krajów”, m.in. na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej oraz w turystyce.Słowa Liebermana padły na konferencji prasowej przed spotkaniem z ministrem spraw zagranicznym Radosławem Sikorskim oraz ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem.

Lieberman zapewnił też, że USA pozostają głównym sojusznikiem państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie podkreślił, że Izrael stara się „dywersyfikować działalność dyplomatyczną”, rozwijając stosunki z innymi krajami, takimi jak Chiny, Rosja, Indie czy Brazylia.

                                               POLECAM  !!!!  

                   ZESTAW  ŻYDÓW W NASZYM  RZĄDZIE

                                 LUB U STERÓW WŁADZY  …..

 

Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o: 
1) Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). 
2) Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych. 
3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach. 

1. Jerzy Albrecht – Finkelstein 
2. Amsterdamski – Saul Henrykowski 
3. Stanisław Arski – Apfelbaum 
4. Stefan Arski – Artur Salman 
5. Bronisław Baczko – Gideon 
6. Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz 
8. Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld 
9. Bolesław Bierut – Rotenschwanz 
10. Alef Bolkowiak – Alef Gutman 
11. Michał Boni – Jakub Bauer 
12. Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg 
13. Wiktor Borowicki – Aaron Berman 
14. Marek Borowski – Szymon Berman – jego wuj – Jakub Berman 
15. Stefan Bratkowski – Blumstejn 
16. Stanisław Brodzki – Bronstejn 
17. Jan Brzechwa – Jan Worobiec 
18. Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld 
19. Zbigniew Bujak – lewy syn rabina Małachowskiego 
20. August Chełkowski – Dawid Cnajbaum 
21. red. Kamila Chilińska – Halpern 
22. Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn 
23. Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum 
24. Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein 
25. Bernard Cukier – Kolski 
26. Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman 
27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) – Wachter 
28. Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum 
29. Ostap Dłuski – Adolf Langer 
30. Jan Dobraczyński (pisarz) – Gutmacher 
31. Ludwik Dorn – Dornbaum 
32. Andrzej Drzycimski – Abraham Engel 
33. Lech Falandysz – Aaron Fleischman 
34. Arkady Fidler – Efroim Trusker 
35. Pawel Finder – Pinkus 
36. Aleksander Ford – Liwczyc 
37. Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz 
38. Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg 
39. Bronisław Geremek – Berele Lewartow 
40. Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken 
41. Henryk Goryszewski – Jakub Glikman 
42. Jan Górecki – Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów 
43. Wiktor Górecki – Muhlrad,”komandos” z 1968 
44. Maria Górowska (sędzia) – Sad lub Berger 
45. Halina Górska – Rasa Kugelschwanz 
46. Alina Grafowska – Rasa Rotenfisch 
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Haka Grundbaum 
48. Ryszard Marek Wroński – Goldberger 
49. Wiktor Grosz – Izaak Medres 
50. Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz 
51. Leon Halban – Blumenstok, prof. KUL-u 
52. Aleksander Hall – Miron Hurman 
53. Marian Hemar – jan Marian Herscheles 
54. Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond 
55. Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz 
56. Józef Hubner – Dawid Szwarc 
57. Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith 
58. Henryk Jabłoński – Apfelbaum 
59. Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit 
60. Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska 
61. Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet 
62. Piotr Jasienica – Lech Benar 
63. Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman 
64. Mieczysław Jastrun – Agatstein 
65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława – Agatstein 
66. Kalina Jędrusik – Makusfeld 
67. Roman Juryś – Chaim Szacht 
68. Jarosław i Lech Kaczyńscy – Kalkstein 
69. Ida Kamińska – Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie 
70. Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-? 
71. Andrzej Kern – Dawid Ginsberg 
72. Jan Kobuszewski – Weisleder 
73. adm. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer 
74. Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman 
75. Maria Komar (generałowa) – Riwa Zukerman 
76. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit 
77. Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg 
78. Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf 
79. Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego 
80. Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman 
81. Helena Kozłowska – Bela Frisch 
82. Stanisław Krajewski – Abel Kaimer 
83. Hanna Krall – Haka Rejchgold 
84. Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum 
85. Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman 
86. Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg 
87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) – Wolf 
88. Kunicki – Goldfinger 
89. Kazimierz Kuratowski – Kuratow 
90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman 
91. Jacek Kuroń – Icek Kordblum 
92. Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman 
93. Jolanta Kwaśniewska -Konty – Kohn 
94. Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch 
95. Janusz Lewandowski – Aaron Langman 
96. Olga Lipińska – Fajga Lippman 
97. Teresa Liszcz – Rasa Lankamer 
98. Jan Lityński – Jakub Leman 
99. Lubiejski – Zygielman 
100. Łozowski – Salomon Abramowicz 
101. Aleksander Łuczak – Dawid Lachman 
102. Helena Łuczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka) 
104. Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith 
105. Marek Markiewicz – Samuel Moritz 
106. Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman 
107. Jacek Merkel – Samuel Nelken 
108. Adam Michnik – Aaron Szechter 
109. Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman 
110. Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum 
111. Leszek Moczulski – Robert Berman 
112. Karol Modzelewski – Samuel Mendel 
113. Zygmunt Modzelewski – Fischer 
114. Jerzy Morawski – Izaak Szloma 
115. Stanisław Nadzin – Gutman 
116. Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum 
118. Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer 
119. Róża Ochabowa – Grunbaum 
120. Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein 
121. Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemek) 
122. Jan Olszewski – Izaak Oksner 
123. Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg 
124. Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach 
125. Janina Paradowska – Rachela Busch 
126. Jan Parys – Haim Pufahl 
127. Aleksander Paszyński – Finkelstein 
128. Mirosława Pażyńska – Srula Kundelman 
129. Lesław Podkański – Izaak Freinkel 
130. Ezdra Podlaski – Rotenschwanz 
131. Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz 
132. Radkiewiczowa, żona min. – Ruta Teitsch 
133. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ. 
134. Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak 
135. Jan Reguła – Josek Mützenmacher 
136. Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht 
138. Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider 
139. Jan Rulewski – Fikelman 
140. Rutkowski Botwin 
141. Hanka Sawicka – Szapiro 
142. Ryszard Setnik – Szymon Bauman 
143. Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer 
144. Janusz Sityński – Jakub Leman 
145. Ernest Skalski – Wilker lub Nimen 
146. Skrzeszewski – Fokenman 
147. Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel 
148. Władysław Sławny – Rosenberg 
149. Antoni Słonimski – Stomma 
150. Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman 
151. Ewa Spychalska – Salome Stein 
152. Marian Starownik – Symeon Steinman 
153. Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman 
154. Stanisław Stomma – Szaja Sommer 
155. Michał Strąk – Baruch Steinberg 
156. Julian Stryjkowski (pisarz) – Pesah Stark 
157. Jerzy Stuhr (aktor) – Josek Feingold 
158. Hanna Suchocka – Haka Silberstein 
159. Bolesław Sulik – Jakub Steinberg 
160. Kalman Sultanik – Chaim Studniberg 
161. Irena Szewińska (sportowiec) – I. Kirszenstein 
162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter 
163. Roman Szydłowski – Szancer 
164. Wiesława Szymborska – Rottermund 
165. Paweł Śpiewak – Stinger 
166. Bolesław Tejkowski – Benio Tejkower 
167. Jerzy Turowicz – Jakow Turnau 
168. Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik 
169. Magda Umer (piosenkarka) – Humer 
(córka zbrodniarza UB) 
170. Jerzy Urban – Josek Urbach 
171. Mieczysław Wachowski – Jakub Windman 
172. Henryk Walczak – Zukerman 
173. Lech Wałęsa – Lejba Kohne 
174. Dawid Warszawski – Konstanty Gebert 
175. Adam Ważyk (poeta) – Wagman 
176. Andrzej Werblan – Aaron Werblicht 
177. Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern 
178. Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga 
179. Dariusz Wójcik – Dawid Wisental 
180. Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer 
181. Ludmiła Wujec – Okrent 
182. Jan Wyka – Leopold Wessman 
183. Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum 
184. Janusz Zaorski – Jakub Bauman 
185. Andrzej Zoll – Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst. 
186. Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler 

Wojskowi 

187. gen. Edward Braniewski – Brandsteter 
188. gen. Jan Drzewiecki – Holzer 
189. gen. Marian Graniewski – Gutaker 
190. gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres 
191. gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter (Niemiec) 
192. gen. Grzegorz Korczyński – Kalinowski 
193. gen. Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf 
194. gen. Matejewski – Kugelschwanz 
195. gen. Marian Naszkowski – Wasser 
196. gen. St. Popławski – Siergiej Grochow (Rosjanin) 
197. gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum 
198. gen. Leon Turski – Tennenbaum 
199. gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelman 
200. gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach 
201. gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Nacz. Prok. WP 
202. gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer 
203. płk Michał Bron – Bronstein, prac. MSZ 
204. płk dr Charbicz – Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa 
205. płk Otto Fiński – Finkenstein, szef sztabu „Służba Polsce” 
206. płk Garbowski – Caber lub Gruber, d-ca dyw. 
207. płk Gradlewski – Goldberg, GZP WP 
208. płk Mieczysław Kowalski – Kohn 
209. płk Anatol Liniewski – Liberman, prac. ASG 
210. płk Rosiński – Rosenberg, DOW 
211. płk Rotowski – Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP 
212. płk St. Sokołowski – Szabat, prac. WAP 
213. płk Paweł Solski – Pinkus, szef Sł. Samoch. WP 
214. płk Szulczyński – Szulcynger, d-ca pułku 
215. płk Wł. Tykociński – Tikotiner, attache wojsk. 
216. płk Wadlewski – Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia 
217. płk Żarski – Silberstein, prac. WAP 
218. ppłk Jerzy Bryn – Izrael Alter, prac. MSZ 
219. ppłk Jan Dolanowski – Dollinger, DOW 
220. ppłk Adam Łaski – Gutbrot, prac. ASG 
221. ppłk Henryk Zieman – Zysman, DOW 
222. mjr Roman Domanski – Rosenstand, DOW 
223. mjr Marcel Kot – Abram Sterenzys 
224. mjr Józef Śliwiński – Flaumenbaum, szef Wyd. „Służba Polsce” 
225. mjr Henryk Umiński – Keff 
226. Filip Berski – Badner, prokurator wojskowy 
227. Kazimierz Golczewski – Bauman, Nacz. Prok. Wojsk. 
228. sędzia Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław 
229. Maksymilian Litiński – Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk. 
230. Lubiejski – Zygielman, II Zarząd 
231. Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw. 
232. Jan Orliński – Unterweiser, Prok. Wojsk. 
233. Henryk Podlaski – Fink, Nacz. Prok. Wojsk. 
234. Rajski – Rajgrodzki, II Zarząd 
235. Roman Rawicz – Vogel, Najw. Sąd Wojsk. 
236. Henryk Trojan – Adler, II Zarząd 
237. Henryk Walczak – Zukerman 
238. Zagórski – Winter, II Zarząd 
239. Arnold Załęski – Załkind, prac. Prok. Wojsk. 

Pracownicy MSW 

240. gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc 
241. gen. Matejewski – Kugelschwanc 
242. gen. Miecz. Moczar – Mykoła Demko (Ukrainiec) 
243. Gen. Julian Polan – Harasim, morderca sądowy 
244. gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel 
245. gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig 
246. płk Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra 
247. płk Bielecki – Moniek Buchman, szef WUBP Kraków 
248. płk Julia Brystiger – Prajs 
249. płk Górecki – Goldberg, dyr. Depart. IX 
250. płk Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki, doradca MSW 
251. płk Orłowski – Kugelschwanz 
252. płk Marian Reniak – Marian Strużyński 
253. płk Józef Różański – Josek Goldberg, dyr. dep. MBP 
254. płk Sienkiewicz – Lewi, dyr. depart. 
255. płk Szeryński – Szhnkman, prac. MBP 
256. płk Józef Światło – Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X 
257. ppłk Helena Wolińska-Brus – Ochsmann 
258. mjr Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce 
259. Antoni Alster – Nauman, v-ce szef MBP 
260. Barbara Giller – Basze Lea, prac. MBP 
Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce ( alfabetycznie) 
1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego 
2. Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol. 
3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów 
4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom. 
5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ „Solidarność” 
6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult. 
7. Michał BONI b. Min. pracy, liberał 
8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności 
9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności 
10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów 
11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności 
12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności 
13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów 
14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN 
15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury 
16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury 
17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum 
18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu 
19. Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów 
20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta 
21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA 
22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności 
23. Aleksander GAWRONIK aferzysta 
24. Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu. 
25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego 
26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej 
27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski 
28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy 
29. Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum 
30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli 
31. Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych 
32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski 
33. Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej 
34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich 
35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności 
36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności 
37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W. 
38. Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa 
39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych 
40. Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD 
41. Barbara LABUDA Unia Wolności 
42. Jan LITYNSKI Unia Wolności 
43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow 
44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn. 
45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR 
46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich 
47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u 
48. Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR 
49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności 
50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ 
51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów 
52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy 
53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów 
54. Tomasz NALECZ Unia Pracy 
55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego 
56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka 
57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego 
58. Michał OGOREK twórca Antypolonizmu 
59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności 
60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności 
61. Daniel PASSENT publicysta 
62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa 
63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności 
64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock. 
65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL 
66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP 
67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności 
68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi 
69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie 
70. Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu 
71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u 
72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR. 
73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych 
74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP 
75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu 
76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności 
77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW 
78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich 
89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego 
80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności 
81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich 
82. Anna SZULC Prezenterka TVP 
83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ 
84. Jacek TAYLOR Unia Wolności 
85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce 
86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego 
87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras . 
rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE 
88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna 
89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia „ZET” 
90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ 
91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności 
92. Henryk WUJEC Unia Wolności 
93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia „ZET” 
94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej, 
agentura zydowsko – niem. 
95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP 
96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego. 
97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol. 

Liste sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r. 

I CIEKAWOSTKA DLA WYTRWAŁYCH J) 

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów – według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej. 
Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysięcy, w czym olbrzymia liczba Żydów ukrywających swoje pochodzenie. 
Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce. 
Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 ml 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy. 
Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego. 
Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze „zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości „pracowników” i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreślona liczbę patriotów z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach. 
W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło 90%. 
Żydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów. 
W 1989 przeprowadzono „holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj „prywatyzacja” i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głownie przez Żydów Sachsa i Sorosa. 
Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to PKP, PPR, PZPR, UW i UP. 
Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to – tez, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi. 
Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków. 
Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w „zydokomunie”, a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel). 
Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami. 
Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów. 
Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje. 
Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, ze jest Polakiem wywodzącym się z conajmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji. 
Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizję i radio i urabiają opinie wyborców propagandą. Powodują oni podwójnym standardem prawdy . Dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). „Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie. 
Unia Wolności jest partia żydowska. Inne partie są zinfiltratrowane przez manipulatorów żydowskich. 
2 tysiące agentów Mosadu spenetrowało gospodarkę i politykę. 
Plany Żydów: 
– wyniszczyć kraj finansowo; 
– pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku; 
– zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało „za chlebem”; 
– „oczyścić” kraj z inteligencji patriotycznej; 
– wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników; 
– zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach. 
To tylko krótki rys naszej najnowszej historii, ale warto go poznać i z tą wiedzą dokonywać wyborów. 
Opracował 
Ryszard Nowak

Komentarzy 11 do “– Izrael może liczyć na JudoPolskę – LISTA ŻYDÓW W RZĄDZIE RP- ZOBACZ !!!”

 1. AQQ said

  Polubienie

 2. AQQ said

  Dobry artykuł ale zachęcam przeczytać szczególnie tę wypowiedz…
  http://wirtualnapolonia.com/2012/01/14/stanislaw-michalkiewicz-w-sluzbie-zydowskich-interesow/#comment-59797

  Polubienie

 3. AQQ said

  Liberman w judeopolonii gadał z młodym apelbaunem i Pawlakiem. Szykuj się młodzieży kwiat na Persje…
  Wysyłamy towary do Izraela dowiadujemy się, może jak niegdyś do CCCP.

  Polubienie

 4. AQQ said

  Dyskusja po filmie Betar WARTO

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: