edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 27 stycznia, 2012

Jak powstała ACTA? Które państwa podpisały pakt?

Posted by edgier25 w dniu 27 stycznia 2012


        NARODY BĘDĄ KARANE ZA TO SAMO CO RZĄDY ROBIŁY DO TEJ PORY

 TAKI LOS SPOTYKA NARODY ,KTÓRE PRZYZWALAJĄ NA RZĄDY OBCYCH

                    CZY KTOŚ ZAPYTAŁ RZĄDZĄCYCH O ICH POCHODZENIE ???

Jak powstała ACTA? Które państwa podpisały pakt?

Pomysł międzynarodowego porozumienia był rozwijany przez Japonię i Stany Zjednoczone od 2006 roku. Kanada, Unia Europejska oraz Szwajcaria przyłączały się kolejno do rozmów wstępnych w latach 2006 i 2007. Oficjalne negocjacje, do których przystąpiły również Australia, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Korea Południowa oraz Singapur, otwarto w czerwcu 2008 r.

Prace nad treścią porozumienia ACTA trwały od kwietnia 2010 roku. Gotowy tekst został zaprezentowany w październiku 2010 roku. Rok później w Tokio umowę ACTA podpisały: Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur i Korea Południowa. 

Meksyk, Szwajcaria oraz Unia Europejska wstrzymały się ze złożeniem podpisu, ale wzięły udział w ceremonii oraz potwierdziły swoje poparcie dla inicjatywy. Zamierzają one kontynuować przygotowania i uchwalić ją w jak najszybszym terminie. Według artykułu 39 porozumienia, zainteresowane kraje mają czas na przystąpienie do 31 marca 2013 roku. 

Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie w sprawie ACTA 16 grudnia 2011 roku podczas trwania polskiej prezydencji. Dwa dni później Rada Unii Europejskiej opublikowała krótką wzmiankę o przyjęciu ACTA na stronie 43 komunikatu prasowego na temat rolnictwa i rybołówstwa. 

25 listopada 2011 Rada Ministrów przyjęła uchwałę umożliwiającą podpisanie ACTA przez Polskę. Złożenie podpisu jest planowane na 26 stycznia 2012 roku, ale ataki hakerów m.in. z grupy Anonymous mogą przesunąć w czasie podpisanie ACTA. 

********************************************************************************************************************

KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 24.6.2011
KOM(2011) 380 wersja ostateczna
2011/0167 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią,
Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi,
Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją
Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

UZASADNIENIE

1. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) ma
na celu ustanowienie kompleksowych międzynarodowych ram, które będą dla UE
pomocą w działaniach służących temu, by skutecznie wyeliminować naruszanie
praw własności intelektualnej. Naruszanie ich osłabia prowadzony zgodnie z prawem
handel i konkurencyjność UE, co ma negatywne konsekwencje dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. ACTA zawiera aktualne przepisy dotyczące
dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej, w tym przepisy w
sprawie środków egzekucyjnych stosowanych w postępowaniu cywilnym, karnym,
przy kontroli granicznej i w środowisku cyfrowym, przepisy w sprawie solidnych
mechanizmów współpracy między Stronami ACTA służących egzekwowaniu prawa,
oraz w sprawie ustanowienia najlepszych praktyk w obszarze dochodzenia i
egzekwowania praw własności intelektualnej.

2. Mimo iż ACTA nie zmieni dorobku prawnego UE, ponieważ prawodawstwo UE jest znacznie bardziej zaawansowane niż bieżące standardy międzynarodowe –wprowadzi jednak nową międzynarodową normę, w oparciu o porozumienie TRIPS Światowej Organizacji Handlu (przyjęte w 1994 r.). Umowa ta będzie zatem korzystna dla unijnych eksportujących posiadaczy praw, działających na światowym rynku i spotykających się obecnie za granicą z nieustannym i rozpowszechnionym  naruszaniem swoich praw autorskich, praw związanych ze znakami towarowymi,patentami, projektami i oznaczeniami geograficznymi.

3. Jednocześnie ACTA jest porozumieniem zrównoważonym, gdyż w pełni respektuje
prawa obywateli i interesy ważnych zainteresowanych stron, takich jak konsumenci,
dostawcy usług internetowych i partnerzy z krajów rozwijających się.

4. Po przyjęciu przez Radę w dniu 14 kwietnia 2008 r. wytycznych negocjacyjnych, w
dniu 3 czerwca 2008 r. rozpoczęły się negocjacje. Umowę zawarto w dniu 15
listopada 2010 r., a tekst parafowano w dniu 25 listopada, po 11 rundach negocjacji.

5. Komitet Rady ds. Polityki Handlowej na bieżąco informował ustnie i pisemnie
państwa członkowskie UE o negocjacjach. W ramach rotacyjnej prezydencji UE
prowadzono negocjacje w sprawie egzekwowania sankcji karnych, w oparciu o
stanowiska jednomyślnie uzgodnione i przyjęte przez Radę na forum Coreperu. O
postępach informowano też regularnie Parlament Europejski, podczas trzech debat
plenarnych w 2010 r., za pośrednictwem Komisji Handlu Międzynarodowego
(INTA) oraz komisarza De Guchta. W dniu 24 listopada 2010 r. Parlament
Europejski przyjął rezolucję popierającą ACTA.

6. ACTA zawiera szereg przepisów dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw w

postępowaniu karnym, objętych zakresem art. 83 ust. 2 TFUE. Te części umowy, w
odróżnieniu od części objętych art. 207, należą do obszaru kompetencji dzielonych
(art. 2 ust. 2 TFUE). Gdy dana dziedzina wchodzi w zakres kompetencji dzielonych,
zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie mogą stanowić prawo i
przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie. W odniesieniu do podpisania i
zawarcia ACTA, Komisja zdecydowała się nie wnioskować o wykonanie przez Unię
Europejską jej ewentualnych kompetencji w obszarze dochodzenia i egzekwowania
praw w postępowaniu karnym na podstawie art. 83 ust. 2 TFUE. Komisja uznaje to
za stosowne, ponieważ podczas negocjacji ACTA nigdy nie planowano zmiany dorobku prawnego UE ani harmonizacji prawodawstwa UE w zakresie dochodzenia i
egzekwowania praw własności intelektualnej w postępowaniu karnym. Z tego
powodu Komisja wnioskuje o podpisanie i zawarcie ACTA zarówno przez UE, jak i przez wszystkie państwa członkowskie.

7. Stanowisko Komisji w odniesieniu do ACTA i art. 83 ust. 2 TFUE pozostaje bez
uszczerbku dla stanowiska Komisji dotyczącego wykonywania w przyszłości przez
UE kompetencji dzielonych przewidzianych w art. 83 ust. 2 TFUE w odniesieniu do
innych inicjatyw.

 

Posted in HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ | Leave a Comment »

Sportowcy niepełnosprawni ………. prześlij 1 % swojego podatku

Posted by edgier25 w dniu 27 stycznia 2012


Sportowcy pełnosprawni otrzymują za swoje osiągnięcia gratyfikacje w różnej

postaci. Sportowcy niepełnosprawni dopłacają do pobytu na zawodach do swojego

zakwaterowania 20 % kosztów. Otrzymują tylko dyplom i „medal”. Pomóż im i

prześlij 1 % swojego podatku na KRS 0000035474. Dziękuję

 

**********************************************************************************************************************

 

Pomóż im   i     prześlij 1 % swojego podatku na KRS 0000035474. Dziękuję

 

**********************************************************************************************************************

 

Posted in KOŚCIÓŁ- WIARA | Leave a Comment »

Włamał się na stronę premiera – Policji wydali go inni hakerzy…. KONFIDENT BRZMI DUMNIE !!!

Posted by edgier25 w dniu 27 stycznia 2012


                                               KONFIDENT BRZMI DUMNIE  !!!

Mam najlepszego prawnika” – chwalił się haker, który włamał się na stronę premiera. Teraz będzie mógł z niego skorzystać. Policja go dopadła, bo donieśli na niego inni hakerzy.

Zaatakowana przez hakerów strona premiera

To hobby, jak każde inne – tłumaczył w rozmowie z „Gazecie Wyborczą” 22-letni haker Łukasz S. należący do grupy hakerskiej Polish Underground. Nie bał się, że odpowie za włamanie na stronę premiera http://www.premier.gov.pl. Był karany za podobne przewinienia. – Mam najlepszego prawnika – przekonywał.

Policja szybko wpadła na trop 22-letniego hakera z Wrocławia. Chłopak został zatrzymany. I nie jest tajemnicą, dlaczego. Pomogli jej inni hakerzy, którzy ujawnili dane Łukasza S.

„Mamy ich dość. Kradzieże pieniędzy w internecie nie zostaną zostawione same sobie. Nie wspominając już o e-terroryzmie w postaci ataków na strony rządowe. Koniec pozerki oraz lansu, panowie” – napisali w komunikacie opublikowanym w internecie konkurencyjni hakerzy z grupy Happyninjas.

*********************************************************************************************************************

22-latek prawdopodobnie odpowie za przestępstwa

internetowe. Tylko tyle ujawniła na jego temat dolnośląska

policja.

*********************************************************************************************************************

 

Posted in Każdy ch... na swój strój | 4 Komentarze »

Pierwsza ofiara antypirackiego prawa. Studentowi grozi 10 lat

Posted by edgier25 w dniu 27 stycznia 2012


Studentowi, który prowadził stronę z linkami do stron z programami telewizyjnymi, grozi 10 lat więzienia. Wkrótce zostanie ekstradowany do USA. To pierwsza ofiara międzynarodowego antypirackiego prawa.

Brytyjski student Richard O'Dwyer stanie przed sądem w USA, bo prowadził stronę internetową

Richard O’Dwyer ma 23 lata i nie wygląda na groźnego międzynarodowego przestępcę. Ale takim jest według amerykańskiego prawa.

Winą studenta z Wielkiej Brytanii jest to, że założył i prowadził stronę internetową TVShack. Serwis ten nie udostępniał pirackich filmów czy muzyki, nie oferował pornografii, nie wykradał numerów kart kredytowych. Na stronie studenta użytkownicy umieszczali linki do innych stron, na których można było obejrzeć lub ściągnąć programy telewizyjne z kanałów z całego świata.

Według prawa udostępnianie takich materiałów jest nielegalne. Pytanie tylko, czy nielegalne jest również udostępnianie linków do takich materiałów. Bo jeśli tak, problemy może mieć nawetwyszukiwarka Google.

Jednak amerykańscy prokuratorzy nie zaprzątali sobie głowy takimi pytaniami, tylko wystąpili do Wielkiej Brytanii o ekstradycję jej obywatela do USA. I co najdziwniejsze, brytyjski sąd wyraził na to zgodę. Dlatego już wkrótce 23-letni student stanie przed amerykańskim sądem.

Richard O’Dwyer obawia się, że jego proces i skazanie może być wykorzystane przez władze USA jako przykład, żeamerykańskie antypirackie prawo sięga daleko za granicę. Czy to czeka także polskich internautów po przyjęciu umowyACTA?

Studentowi za prowadzenie strony TVShack grozi 10 lat więzienia – donosi brytyjski dziennik „Daily Telegraph”.

********************************************************************************************************************

                GLOBALIZACJA  NWO  ROBIĄ TO NA NASZYCH OCZACH !!!!!!

********************************************************************************************************************

Posted in Każdy ch... na swój strój, RZĄD NIE CHCE MIEĆ PRZECIWNIKÓW W RZĄDZENIU | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: