edgier25

WordPress – Wiadomości

Jak powstała ACTA? Które państwa podpisały pakt?

Posted by edgier25 w dniu 27 stycznia 2012


        NARODY BĘDĄ KARANE ZA TO SAMO CO RZĄDY ROBIŁY DO TEJ PORY

 TAKI LOS SPOTYKA NARODY ,KTÓRE PRZYZWALAJĄ NA RZĄDY OBCYCH

                    CZY KTOŚ ZAPYTAŁ RZĄDZĄCYCH O ICH POCHODZENIE ???

Jak powstała ACTA? Które państwa podpisały pakt?

Pomysł międzynarodowego porozumienia był rozwijany przez Japonię i Stany Zjednoczone od 2006 roku. Kanada, Unia Europejska oraz Szwajcaria przyłączały się kolejno do rozmów wstępnych w latach 2006 i 2007. Oficjalne negocjacje, do których przystąpiły również Australia, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Korea Południowa oraz Singapur, otwarto w czerwcu 2008 r.

Prace nad treścią porozumienia ACTA trwały od kwietnia 2010 roku. Gotowy tekst został zaprezentowany w październiku 2010 roku. Rok później w Tokio umowę ACTA podpisały: Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur i Korea Południowa. 

Meksyk, Szwajcaria oraz Unia Europejska wstrzymały się ze złożeniem podpisu, ale wzięły udział w ceremonii oraz potwierdziły swoje poparcie dla inicjatywy. Zamierzają one kontynuować przygotowania i uchwalić ją w jak najszybszym terminie. Według artykułu 39 porozumienia, zainteresowane kraje mają czas na przystąpienie do 31 marca 2013 roku. 

Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie w sprawie ACTA 16 grudnia 2011 roku podczas trwania polskiej prezydencji. Dwa dni później Rada Unii Europejskiej opublikowała krótką wzmiankę o przyjęciu ACTA na stronie 43 komunikatu prasowego na temat rolnictwa i rybołówstwa. 

25 listopada 2011 Rada Ministrów przyjęła uchwałę umożliwiającą podpisanie ACTA przez Polskę. Złożenie podpisu jest planowane na 26 stycznia 2012 roku, ale ataki hakerów m.in. z grupy Anonymous mogą przesunąć w czasie podpisanie ACTA. 

********************************************************************************************************************

KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 24.6.2011
KOM(2011) 380 wersja ostateczna
2011/0167 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią,
Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi,
Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją
Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

UZASADNIENIE

1. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) ma
na celu ustanowienie kompleksowych międzynarodowych ram, które będą dla UE
pomocą w działaniach służących temu, by skutecznie wyeliminować naruszanie
praw własności intelektualnej. Naruszanie ich osłabia prowadzony zgodnie z prawem
handel i konkurencyjność UE, co ma negatywne konsekwencje dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. ACTA zawiera aktualne przepisy dotyczące
dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej, w tym przepisy w
sprawie środków egzekucyjnych stosowanych w postępowaniu cywilnym, karnym,
przy kontroli granicznej i w środowisku cyfrowym, przepisy w sprawie solidnych
mechanizmów współpracy między Stronami ACTA służących egzekwowaniu prawa,
oraz w sprawie ustanowienia najlepszych praktyk w obszarze dochodzenia i
egzekwowania praw własności intelektualnej.

2. Mimo iż ACTA nie zmieni dorobku prawnego UE, ponieważ prawodawstwo UE jest znacznie bardziej zaawansowane niż bieżące standardy międzynarodowe –wprowadzi jednak nową międzynarodową normę, w oparciu o porozumienie TRIPS Światowej Organizacji Handlu (przyjęte w 1994 r.). Umowa ta będzie zatem korzystna dla unijnych eksportujących posiadaczy praw, działających na światowym rynku i spotykających się obecnie za granicą z nieustannym i rozpowszechnionym  naruszaniem swoich praw autorskich, praw związanych ze znakami towarowymi,patentami, projektami i oznaczeniami geograficznymi.

3. Jednocześnie ACTA jest porozumieniem zrównoważonym, gdyż w pełni respektuje
prawa obywateli i interesy ważnych zainteresowanych stron, takich jak konsumenci,
dostawcy usług internetowych i partnerzy z krajów rozwijających się.

4. Po przyjęciu przez Radę w dniu 14 kwietnia 2008 r. wytycznych negocjacyjnych, w
dniu 3 czerwca 2008 r. rozpoczęły się negocjacje. Umowę zawarto w dniu 15
listopada 2010 r., a tekst parafowano w dniu 25 listopada, po 11 rundach negocjacji.

5. Komitet Rady ds. Polityki Handlowej na bieżąco informował ustnie i pisemnie
państwa członkowskie UE o negocjacjach. W ramach rotacyjnej prezydencji UE
prowadzono negocjacje w sprawie egzekwowania sankcji karnych, w oparciu o
stanowiska jednomyślnie uzgodnione i przyjęte przez Radę na forum Coreperu. O
postępach informowano też regularnie Parlament Europejski, podczas trzech debat
plenarnych w 2010 r., za pośrednictwem Komisji Handlu Międzynarodowego
(INTA) oraz komisarza De Guchta. W dniu 24 listopada 2010 r. Parlament
Europejski przyjął rezolucję popierającą ACTA.

6. ACTA zawiera szereg przepisów dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw w

postępowaniu karnym, objętych zakresem art. 83 ust. 2 TFUE. Te części umowy, w
odróżnieniu od części objętych art. 207, należą do obszaru kompetencji dzielonych
(art. 2 ust. 2 TFUE). Gdy dana dziedzina wchodzi w zakres kompetencji dzielonych,
zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie mogą stanowić prawo i
przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie. W odniesieniu do podpisania i
zawarcia ACTA, Komisja zdecydowała się nie wnioskować o wykonanie przez Unię
Europejską jej ewentualnych kompetencji w obszarze dochodzenia i egzekwowania
praw w postępowaniu karnym na podstawie art. 83 ust. 2 TFUE. Komisja uznaje to
za stosowne, ponieważ podczas negocjacji ACTA nigdy nie planowano zmiany dorobku prawnego UE ani harmonizacji prawodawstwa UE w zakresie dochodzenia i
egzekwowania praw własności intelektualnej w postępowaniu karnym. Z tego
powodu Komisja wnioskuje o podpisanie i zawarcie ACTA zarówno przez UE, jak i przez wszystkie państwa członkowskie.

7. Stanowisko Komisji w odniesieniu do ACTA i art. 83 ust. 2 TFUE pozostaje bez
uszczerbku dla stanowiska Komisji dotyczącego wykonywania w przyszłości przez
UE kompetencji dzielonych przewidzianych w art. 83 ust. 2 TFUE w odniesieniu do
innych inicjatyw.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: