edgier25

WordPress – Wiadomości

SYJONISTA WIDZIANY OCZAMI INNYCH …….Żydowski holokaust jest oszustwem

Posted by edgier25 w dniu 20 lutego 2012


                      OFFICIAL RECORDS FROM INTERNATIONAL RED CROSS PROVE „HOLOCAUST” WAS A FRAUD

obszerny artykuł………… nie trzeba być rasistą ,  

żeby pisać i czytać o ludziach wbijających nam holokaust na siłę … to my musimy zdecydować czy żyda żałować i czy żałować w ogóle ..??? W/g syjonistów My Polacy jesteśmy współwinni tego ,że inni syjoniści chcieli wprowadzić swój niecny plan podboju świata….. To co dzieje się teraz to plan zrodzony już bardzo dawno……………

***********************************Edgier25@wordpress.com

xhg48f_holo-bajka-4_fun

xhg46s_holo-bajka-2_fun

xhg47r_holo-bajka-3_fun

xhg499_holo-bajka-5_fun

coś tu kurwa nie gra  ????

***********************************Edgier25@wordpress.com

Ostatnio udostępnione dokumenty, zamknięte przez lata, pokazują, że całkowita liczba zgonów w „obozach koncentracyjnych” wynosi tylko 271.301.


Nie zginęło 6 mln Żydów: to twierdzenie było całkowitą fabrykacją*

Przez wiele lat Żydzi mówili całemu światu, że 6 mln z nich było systematycznie mordowanych w niemieckich „obozach koncentracyjnych” podczas II wojny światowej. Każdy kwestionujący to twierdzenie jest zjadliwie oczerniany jako nienawistny antysemita. Kraje dookoła świata skazywały na więzienie osoby kwestionujące roszczenie o wymordowanych 6 mln.

Teraz mamy dla obejrzenia przez cały świat zeskanowany obraz oficjalnego dokumentu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jako dowód na to, że tzw. „holokaust” nigdy nie miał miejsca. Żydzi na całym świecie umyślnie kłamali w celu zdobycia emocjonalnych i finansowych korzyści dla siebie. Popełnili oni popełnione z pełną premedytacją oszustwo na milionach mieszkańców świata!

„Holokaust” to największe kłamstwo kiedykolwiek powiedziane. Miliony dolarów wypłacano dla „ocalałych z holokaustu” i ich potomków za coś co nie miało miejsca. Jest to umyślne, przestępcze oszustwo na skalę tak masową, że jest prawie niewytłumaczalne.

Poniżej zeskanowany obraz raportu Oficjalnej Całkowitej Liczby Zgonów od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Apeluję o ściganie osób i grup, które założyły fałszywe procesy sądowe w celu uzyskania odszkodowań za holokaust i nagrody finansowe za szkody, za popełnienie celowego oszustwa w sądach. Apeluję do usunięcia wzmianek o holokauście w podręcznikach historii i materiałach edukacyjnych. Apeluję o usunięcie Memoriałów Holokaustu na całym świecie.

Już dawno to umyślne oszustwo powinno być zatrzymane, a ci którzy go dokonali postawieni przed sąd za 60 lat zjadliwych kłamstw i oszustwa finansowego.

Faktyczna ocena „holokaustu” przez Czerwony Krzyż

NoEvidenceOfGenocide • 28.01.2005

Nie ma dowodów na ludobójstwo

Żydzi i obozy koncentracyjne: faktyczna ocena „holokaustu” przez Czerwony Krzyż

Jest jedno badanie nt. kwestii żydowskiej w Europie podczas II wojny światowej, oraz warunków w niemieckich obozach koncentracyjnych, prawie unikalne pod względem uczciwości i obiektywności, 3-tomowy Raport Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża [MKCK] o jego działalności w ciągu II wojny światowej, Genewa 1948 rok.

Ten kompleksowy materiał z całkowicie neutralnego źródła, uwzględnił i poszerzył wyniki dwóch wcześniejszych prac: Documents sur l’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne1939-1945 [Dokumenty o działalności Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na rzecz ludności cywilnej w obozach koncentracyjnych w Niemczech 1939-1945]

(Genewa, 1946), oraz Inter Arma Caritas: the Work of the ICRC during the Second World War[Działalność MKCK w czasie II wojny światowej] (Genewa, 1947). Zespół autorów z Frédéric Siordet na czele wyjaśnił na początkowych stronach raportu, że ich obiekt, w tradycji Czerwonego Krzyża, zachował ścisłą neutralność polityczną, i na tym polega jego wielka wartość.

MKCK z powodzeniem zastosował Wojskową Konwencję Genewską z 1929 roku w celu uzyskania dostępu do internowanych osób cywilnych przetrzymywanych w Europie środkowej i zachodniej przez władze niemieckie. Ale MKCK nie mógł uzyskać żadnego dostępu do Związku Radzieckiego, który nie ratyfikował Konwencji. Miliony internowanych wojskowych i cywilnych przetrzymywanych w ZSRR, którego warunki były znane do tej pory jako dużo gorsze, byli całkowicie odcięci od wszelkiego międzynarodowym kontaktu lub nadzoru.

Raport Czerwonego Krzyża stanowi wartość, gdyż jako pierwszy wyjaśnia uzasadnione okoliczności, w których przetrzymywani byli Żydzi w obozach koncentracyjnych, tj. jako wrodzy cudzoziemcy. W opisie dwóch kategorii internowanych osób cywilnych, Raport rozróżnia drugi ich rodzaj jako „cywilów wywiezionych na działki administracyjne (niem.: „Schutzhäftlinge”), których aresztowano z motywów politycznych lub rasowych, ponieważ ich obecność uznawano za zagrożenie dla państwa lub sił okupacyjnych” (t. 111, s. 73). Osoby te, mówi, „zostały umieszczone na tych samych zasadach jako osoby aresztowane lub uwięzione na mocy prawa powszechnego, ze względów bezpieczeństwa.” (s. 74).

Raport przyznaje, że Niemcy były początkowo niechętne kontroli przez Czerwony Krzyż w zakresie osób przetrzymywanych z powodów związanych z bezpieczeństwem, ale w drugiej połowie 1942 roku, MKCK uzyskał z Niemiec ważne koncesje. Dopuszczono go do dystrybucji paczek żywnościowych do głównych obozów koncentracyjnych w Niemczech od sierpnia 1942 roku, a „od lutego 1943 r. koncesję tę rozszerzono na wszystkie inne obozy i więzienia” (t.111, s. 78). MKCK szybko nawiązał kontakt z komendantami obozu i rozpoczął program pomocy żywnościowej, który funkcjonował aż do ostatnich miesięcy 1945 roku, za co napływały listy z podziękowaniami od żydowskich internowanych.

Obdarowywanymi przez Czerwony Krzyż byli Żydzi

Raport mówi, że „Pakowano aż 9.000 paczek na dobę. Od jesieni 1943 do maja 1945 r., do obozów koncentracyjnych wysłano około 1.112.000 paczek o łącznej wadze 4.500 ton.” (t. III, s. 80). Oprócz żywności, w paczkach była odzież i środki farmaceutyczne.” Paczki wysyłano do Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsberg-am-Lech, Flöha, Ravensbrück, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen, do obozów w pobliżu Wiednia w Europie środkowej i południowych Niemczech. Głównymi ich odbiorcami byli Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Grecy, Włosi, Norwegowie, Polacy i Żydzi bezpaństwowi.” (t. III, s. 83).

W trakcie wojny, „Komitet był w stanie przesłać i rozpowszechnić w formie pomocy humanitarnej, ponad 20 mln franków szwajcarskich, zebranych przez żydowskie organizacje społeczne na całym świecie, w szczególności przez American Joint Distribution Committee z Nowego Jorku.” (t. I, s. 644). Tej ostatniej organizacji rząd niemiecki pozwolił utrzymywać biuro w Berlinie, aż do chwili wejścia Ameryki do wojny. MKCK skarżył się, że utrudnianie ich ogromnej operacji pomocy dla internowanych Żydów nie pochodziło od Niemiec, ale od mocnej blokady Europy przez aliantów. Większość zakupów pomocowych w zakresie żywności dokonywano w Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.

MKCK szczególnie chwalił za liberalne warunki, jakie panowały w Theresienstadt do czasu ich ostatniej wizyty w kwietniu 1945 roku. Ten obóz, „gdzie było około 40.000 Żydów deportowanych z różnych krajów, był stosunkowo uprzywilejowanym gettem.” (t. III, s. 75). Według Raportu, „delegaci Komitetu mieli możliwość zwiedzenia obozu w Theresienstadt (Terezin), który był przeznaczony wyłącznie dla Żydów i był prowadzony na specjalnych warunkach. Z informacji zebranych przez Komitet, ten obóz został uruchomiony przez pewnych przywódców Rzeszy jako eksperyment… Ci ludzie chcieli dać Żydom możliwość utworzenia życia wspólnotowego w mieście, pod ich własną administracją i z niemal pełną autonomią… dwóch delegatów mogło odwiedzić obóz 6.04.1945 roku. Potwierdzili oni korzystne wrażenie nabyte podczas pierwszej wizyty.” (t. I, s. 642).

MKCK również pochwalił reżim Iona Antonescu faszystowskiej Rumunii, gdzie Komitet mógł objąć szczególną pomocą 183.000 rumuńskich Żydów, do czasu okupacji sowieckiej. Wtedy pomoc zakończono, i MKCK skarżył się, że nigdy nie udało mu się „wysłać czegokolwiek do Rosji” (t. II, s. 62). To samo odnosiło się do wielu niemieckich obozów po „wyzwoleniu” przez Rosjan. MKCK otrzymał obszerną pocztę z Auschwitz do okresu okupacji sowieckiej, kiedy wielu internowanych zostało ewakuowanych na zachód. Ale wysiłki Czerwonego Krzyża, aby wysyłać pomoc internowanym pozostałym w Auschwitz pod kontrolą sowiecką, były daremne. Jednak paczki żywnościowe były nadal wysyłane do byłych więźniów KL Auschwitz, przeniesionych na zachód do takich obozów jak Buchenwald i Oranienburg.

Brak dowodów na ludobójstwo

Jednym z najważniejszych aspektów Raportu Czerwonego Krzyża jest to, że wyjaśnia prawdziwą przyczynę tych zgonów, które miały miejsce niewątpliwie w obozach pod koniec wojny. Czytamy w Raporcie: „W chaotycznym stanie Niemiec, po inwazji w ostatnich miesiącach wojny, obozy nie otrzymywały żadnych dostaw żywności, i głód powodował coraz więcej ofiar. Sam zaniepokojony tą sytuacją, rząd niemiecki w końcu. poinformował MKCK 1 lutego 1945 … W marcu 1945 roku, dyskusje między przewodniczącym MKCK i gen. SS Kaltenbrunnerem dały nawet bardziej zdecydowane wyniki. Odtąd MKCK mógł rozprowadzać pomoc, a jeden delegat miał pozwolenie na pobyt w każdym obozie … „(t. III, s. 83).

Najwyraźniej władze niemieckie miały na celu łagodzenie tragicznej sytuacji na tyle ile mogły. Czerwony Krzyż dość wyraźnie twierdzi, że dostawy żywności ustały w tym czasie, z uwagi na alianckie bombardowania niemieckiego transportu, a w interesie internowanych Żydów protestowali 15.03.1944 roku przeciwko „barbarzyńskiej wojnie powietrznej sojuszników” (Inter Arma Caritas, s. 78). 2.10.1944 roku, MKCK ostrzegał niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zbliżającym się upadku niemieckiego systemu transportu, oświadczając, że warunki głodowe dla ludzi w Niemczech są nie do uniknienia.

Mając do czynienia z obszernym, 3-tomowym Raportem, ważne jest, aby podkreślić, że delegaci MKCK nie znaleźli dowodów na to, by w obozach w okupowanej Europie, była celowa polityka eksterminacji Żydów. Na żadnej z 1600 stron, Raport nie wspomina nawet o czymś takim jak komora gazowa. Przyznaje on, że Żydzi, podobnie jak wiele innych narodów w czasie wojny, znosili trudy życia i niedostatki, ale jest zupełna cisza na temat planowanej zagłady, jest obszerne obalenie legendy o Sześciu Milionach. Podobnie jak przedstawiciele Watykanu, z którymi pracowali, Czerwony Krzyż sam znalazł się nie mógł cierpliwie znosić nieodpowiedzialnych oskarżeń o ludobójstwo, które były na porządku dziennym.

Jeśli chodzi o prawdziwy wskaźnik śmiertelności, Raport wskazuje, że większość żydowskich lekarzy z obozów wykorzystywano w celu zwalczania tyfusu na froncie wschodnim, tak że byli oni niedostępni gdy w obozach wybuchła epidemia tyfusu w 1945 roku (t. I, s. 204 ff) – nawiasem mówiąc, często się twierdzi, że przeprowadzano masowe egzekucje w komorach gazowych sprytnie przebranych za prysznice. Znowu Raport zawiera bezsens tego twierdzenia. „Nie tylko miejsca do mycia, ale instalacje do wanien, pryszniców i pralni są kontrolowane przez delegatów. Musieli często podejmować działania, w celu otrzymania lepszego sprzętu, naprawy lub powiększenia” (t. III, s. 594 ).

Nie wszystkich internowano

Tom III Raportu Czerwonego Krzyża, rozdział 3 (I. Żydowska ludność cywilna) traktuje o „pomocy udzielanej żydowskiej części wolnego społeczeństwa,” i ten rozdział wyjaśnia dość jasno, że w żaden sposób nie wszystkich europejskich Żydów umieszczono w obozach internowania, lecz pozostali oni, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, częścią wolnej ludności cywilnej. Jest to w bezpośredniej sprzeczności z „dokładnością” rzekomego „programu eksterminacji,” oraz z twierdzeniem w fałszywych pamiętnikach Hössa, że Eichmann miał obsesję na punkcie aresztowania „każdego Żyda, którego mógł złapać.”

Raport stwierdza, że w Słowacji, na przykład, gdzie nadzorował asystent Eichmanna – Dieter Wisliceny, „znaczna część mniejszości żydowskiej miała pozwolenie na pozostanie w kraju, a w pewnych okresach Słowacja była traktowana jako względna oaza schronienia dla Żydów, zwłaszcza dla pochodzących z Polski. Ci, którzy pozostali na Słowacji wydawali się względnie bezpieczni do końca sierpnia 1944 roku, kiedy miał miejsce bunt wobec sił niemieckich. Choć prawdą jest, że prawo z 15.05.1942 roku przyniosło internowanie kilku tysiącom Żydów, ci ludzie byli trzymani w obozach, gdzie warunki zakwaterowania i wyżywienia były do zniesienia, i gdzie internowani mogli wykonywać płatną pracę na warunkach niemal takich samych jak na wolnym rynku.” (t. I, s. 646).

Nie tylko duża liczba 3 mln europejskich Żydów w ogóle uniknęła internowania, ale emigracja Żydów podczas wojny trwała nadal, na ogół przez Węgry, Rumunię i Turcję. Jak na ironię, powojenna emigracja Żydów z terytoriów okupowanych przez Niemców, była także ułatwiana przez Rzeszę, jak w przypadku polskich Żydów, którzy uciekli do Francji przed okupacją. „Żydzi z Polski, którzy podczas pobytu we Francji, uzyskali zezwolenie na przyjazd do Stanów Zjednoczonych, byli uznawani za obywateli amerykańskich przez niemieckie władze okupacyjne, które zgodziły się ponadto uznać ważność około 3.000 paszportów, wydanych Żydom przez konsulaty państw Ameryki Południowej” (t. I, s. 645).

Jako przyszli obywatele USA, ci Żydzi znajdowali się w obozie w Vittel w południowej Francji, dla amerykańskich cudzoziemców. Emigracja europejskich Żydów z Węgier, w szczególności w czasie wojny, przebiegała bez przeszkód ze strony władz niemieckich. „Do marca 1944 roku,” mówi Raport Czerwonego Krzyża, „Żydzi, którzy mieli przywilej wiz do Palestyny, mogli opuścić Węgry” (t. I, s. 648). Nawet po wymianie rządu Horthy w 1944 roku (po jego próbach zawieszenia broni z ZSRR) rządem bardziej zależnym od władz niemieckich, emigracja Żydów była kontynuowana.

Komitet otrzymał gwarancje zarówno W. Brytanii jak i Stanów Zjednoczonych,” że udzielą wszelkiego możliwego wsparcia emigracji Żydów z Węgier,” i od rządu USA MKCK otrzymał wiadomość mówiącą, że „Rząd Stanów Zjednoczonych … teraz specjalnie powtarza swoje zapewnienia, że dokona ustaleń w kwestii troski o wszystkich Żydów, którzy w obecnej sytuacji mogą wyjechać” (t. I, s. 649).

Biedermann zapewnił, że w 19 przypadkach, które przytoczył w „Did Six Milion Really Die?”[Czy naprawde zginęło 6 mln?] z Raportu MKCK na temat jego działalności w czasie II wojny światowej, oraz Inter Arma Caritas (łącznie z wyżej wymienionym materiałem), zrobił to dokładnie.

Cytat z Charlesa Biedermanna (delegat MKCK i dyrektor Międzynarodowego Biura Poszukiwań Czerwonego Krzyża) przedstawiony pod przysięgą w procesie Zundela (9-10-11-12.02.1988).

Powyższy tekst pochodzi z rozdz. IX książki „Did Six Million Really Die?”

* był to pomysł rabina Wise. Przebąkiwali o tej liczbie od dawna. Około 1917 roku wyprodukowali broszury na temat tej liczby.

„Już w latach 1900, rabin Stephen Wise powiedział grupie syjonistów „jest 6 mln żywych, krwawiących, cierpiących argumentów korzystnych dla syjonizmu” (New York Times, 11.06.1900).”
Ten Wise to prawdziwa cnota. Zablokował emigrację zagrożonego europejskiego żydostwa do Ameryki północnej motywując to tym, że nowy Izrael chciał tylko rodzące ciała, a pozostałe mogły zostać spalone.
For the entire book „Did Six Million Really Die?”, click here.

http://www.ihr.org/books/harwood/dsmrd01.html

http://thunderbay.indymedia.org/news/2005/01/18220.php

 

***********************************Edgier25@wordpress.com

Mit holokaustyczny i jego zadanie…………………

Pisalem o tym wiele razy ale teraz-nareszcie u siebie napisze z przyjemnoscia po raz kolejny: mit jest tylko mitem.
Nie ma zadnych dowodow na to,ze hitlerowcy „gazowali” kogokolwiek i czym kolwiek.
Zaraz po wojnie ,wtedy gdy kwestia powstania Izraela wisiala na wlosku i zachodzila potrzeba jak nawiekszej ilosci argumentow popierajcych zydowska inicjatywe kazda metoda byla dobra.
Wiadomo bylo ,ze ludzie ,ktorzy przezyli wojne i okupacje beda latwiej podatni na holo-propagande.
Zydowscy ogranizatorzy holo-mitu wiedzieli rowniez ,ze w stanie zaczadzenia wolnoscia nie bedzie nikogo kto chcialby holo-rewelacje badac bo bylby skazany w najlepszym razie na bojkot a w najgorszym na wiezienie i utrate zycia.
Ta druga ewentualnosc tym bardziej prawdopodobna,ze cale „naczalstwo ” UB w Polsce i innych krajach podbitych przez Sowiety stanowili Zydzi.

Los wiezniow ,ktorzy mieli pecha byc w obozie koncentracyjnym w ktorym katem i komendantem byl Szlomo Morel nie zachecal raczej do dociekania prawdy.
A poza tym,ktorz moglby podejrzewac ,ze mozna TAKA fikcje tworzyc na pierwszym miejscu.

Dopiero w latach 70 tych ,gdy pierwszy szok minal zaczely pojawiac sie niesmiale glosy ,ze cos tu nie pasuje.
Fakt ,ze liczbe zmarlych w obozie w Oswiecimiu zmieniono z 4 milionow do 1,5 miliona tez swiadczy o tym ,ze cos tu nie gra.
Podobnie jak fakt ,ze holo-matemtyka mowiaca o 6 milionach zamordowanych Zydow nie zmienila sie, pomimo tych 2,5 miliona mniej w Oswiecimiu.

Postaram sie -w oparciu o materialy ,ktore pracowicie zebralem pokazac mlodym Polakom jak mit holokaustyczny wykorzystywany byl do psychicznego rozbrojenia mojego pokolenia czyli tych urodzonych tak jak ja 1 954 roku i jak ten sam mit wykorzystywany jest po to aby rozbroic ich pokolenia.
Rozbroic i pozbawic naturalnego odruchu obrony wtedy gdy komisarze holo-mitowi przyjda was rabowac.
Ale- to sie nie uda.
Coraz wiecej ludzi zaczyna krytycznie podchodzic do calego, po prostacku przeciez ,uplecionego klamstwa.

Pozwolcie ,ze moim pierwszym argumentem na otwarcie dyskusjii bedzie list z muzeum w Oswiecimiu ,do ktorego to muzeum zwrocilem sie z oficjalna bardzo prosba o dostep do akt:

„IV-Bad./87/2668/07 Oświęcim, dnia 23.2.2007 r.
proszę podać ten numer pisma
w dalszej korespondencji

Szanowny Pan
Jerzy Ulicki – Rek

Szanowny Panie,
Zgodnie z obowiązującą procedurą wszystkie pisma nadsyłane do Muzeum wpływają do Dyrekcji, która kieruje je zgodnie z kompetencjami do jednego z kilkunastu działów Muzeum. Pana pismo zostanie skierowane do Archiwum.
Proszę pisać na adres: muzeum@auschwitz.org.pl

Z poważaniem

Dr Franciszek Piper

Kierownik Działu Historyczno -Badawczego

FP/dn”

Oczywiscie napisalem do szanownego kierownictwa.
Oto co dostalem w odpowiedzi :


L.dz.I-Arch – 115/2763/07
Oświęcim, 23.02.2007.

Pan

Jerzy Ulicki – Rek

Sydney

Email: georgerek@hotkey.net.au

Szanowny Panie,

Przeczytałam uważnie Pana list, zapoznałam się z korespondencją skierowaną 
przez Pana do innych działów Muzeum oraz rozmawiałam z moimi kolegami, 
którzy mieli dotąd z Panem kontakt. Na tej podstawie postanowiłam nie 
udzielić Panu zgody na skorzystanie ze zbiorów archiwalnych Muzeum. Nie 
jestem też skłonna podejmować z Panem dyskusji na temat oczywistych faktów. 
Informuję również, że w Polsce głoszenie poglądów zaprzeczających zbrodniom 
hitlerowskim podlega karze.

Krystyna Oleksy

Wicedyrektor

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau”

Dlaczego p.Oleksy ciagle uzywa hitlerowskiej terminologii :Auschwitz-Birkenau” skoro wojna skonczyla sie w 1945 roku-pozostanie jeszcze jedna holo-tajemnica.

Wolna Polska zaczyna sie tutaj
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 17953
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Do Pani Magdy (H)Umer -krotki list

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Cz lis 08, 2007 4:55 am

Do Pani Magdy Umer-krotki list
Moze da sie to wyspiewac?

Szanowna Pani 

Ktos z moich znajomych zwrocil moja uwage na zydowska tematyke,ktora dolaczyla Pani do swojego repertuaru. 
Pozwoli Pani,ze w ramach tej samej tematyki, podrzuce kilka tekstow. 

Gdyby chciala je Pani wykorzystac-bardzo prosze. 
Wystarczy ,ze poda Pani zrodlo i sprawa zalatwiona. 
Pozdrawiam serdecznie 

Jerzy Ulicki-Rek

Tekst nr.1

„”Testament znaleziony w komorze GAZOWEJ” 

„Wiem ,ze dzisiaj odejde
aby ujrzec wkrotce
Miliony tych ,ktorzy wczesniej
kroczyli ta droga…

Jestem jedna z ostatnich
i wkrotce na swiecie
Z istot mi najblizszych
nie bedzie nikogo…

W rocznice mej smierci
usiadzcie pospolu
Swiece zapalcie w oknie-
niech plonie do rana

Bede wtedy znowu
zyla w waszych myslach
Kochajaca Was zawsze ,
Wesz-
Zagazowana… ”

Tekst nr.2 

„”Pamietnik malkontenta”
Pamietniki sa zawsze
w duzym powazniu
Ale nie wiem czy dzisiaj
czytelnik pamieta
moje wlasne dzielo :
„Z zycia malkontenta”

Prasa bije na alarm,
ze wszedzie rozkopy
Niejeden dziennikarz
na ekranie placze…
A mnie to nie rusza,
bo mnie ciagle malo..
Ja bym chcial w Jedwabnem
widziec te spychacze…

Bracia-stachanowcy
kopia wielkie doly
Pot oczy zalewa,
pod oczami since…
Bez snu i odpoczynku
od drzwi TEJ stodoly
Jedziemy spychaczem do pracy..
W Brzezince…

Potem snu pare godzin
by znow ,o poranku,
zerwac sie do czynu…
I kopac…
W Majdanku…

Po miesiacu pracy,
jak zawsze gotowy
Tym samym spychaczem
zepchnac za granice

Tych KTORYCH NIE ZNALAZLEM
na placu budowy…

A ilu znalazlem?
Poczekajcie…
Licze:
Jeden…jeden..jeden.. ”

Tekst nr.3

„””O ludzkich dolegliwosciach”
Sluchalem kilka dni temu nagran Mariana Zaluckiego i podkusilo mnie aby napisac cos w jego stylu..

Z blogu :http://www.polskawalczaca.blogspot.com

Saturday, August 11, 2007

„O roznych dolegliwosciach”

Ludzi narzekaja ,ze w kosciach ich lamie,
ja tez czasem narzekam- na pamiec…

Slysze jak ktos zlorzeczy :”Skleroza przekleta”..
i ja tez zlorzecze..Bo wszystko pamietam..

W piosenkach ,w gazetach
wszedzie Nowa Huta..

A ja ciagle pamietam
Kto wydal Traugutta…

„Koncert Jankiela ” czytalem
jako chlopak maly…

Ale ciagle pamietam
CZYJE to cymbaly..

Tak mi ta dolegliwosc,
choc checi mam szczere
Ruinuje zycie,prace i kariere

Pozytek z tej pamieci
zawsze raczej marny:
Raz mi grozi pieklo
a raz kodeks karny…

Wiec sie modle ,czasami,
przyjdz ,aniele ,do mnie
Otul mnie swym skrzydlem
i pozwol zapomniec…”

Klaniam sie
Jerzy

*********
Z kronikarskiego obowiazku odnotowuje odpowiedz Pani Umer :

„Panie Jurku!

Czy moglby pan wytlumaczyc dlaczego do mnie pan to wysłal?!nie da sie tego wyspiewac.niech pana otoczą anioły bez skrzydeł nienawiści.Zyczę zdrowia-MU

Wolna Polska zaczyna sie tutaj
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 17953
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Moze pani Magda zaspiewa nam TO ?

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Cz lis 08, 2007 5:00 am

Ponizej kilka wersow w piosenki jaka p.Umer spiewa w Polsce.

„Miasteczko Bełz po wojnie

Mój miły Icełe

Już nie bój się nocy

I ludziom w oczy patrz w miasteczku Bełz ..”

Wzruszony do lez postanowilem i ja cos zrobic w tej materii .

Biorac pod uwage ,ze prawda historyczna daje czasami polaczyc sie z piosenka ,sprobowalem i ja jakos te dwa zywioly pogodzic.

Moze uda mi sie przekonac p.Magde aby wyspiewala nam dalszy ciag zyciorysu „milego Icele”?

„Zasnij juz Icele,
zasnij juz cichutko
Bo tate powrocil do domu zmeczony…

Dzisiaj rozstrzelali
15 tysiecy…
A przezciez tych Polakow
sa jeszcze miliony…

Zasnij juz ,Icele,
i snij az do rana
A gdy bedziesz duzy
to zastapisz tate…

I stalowym pretem
marzenia skrzydlate
Bedziesz wbijal uparcie
w tepe polskie glowy…
Tate juz to robi,
ty tez badz gotowy…

I ty bedziesz zmeczony
powracal do domu
Ale gdzie pracujesz
nie powiesz nikomu…

W niedziele, po pracy
pojdziemy na spacer

Matka bedzie patrzec
jak syn dumnie kroczy
I tylko sie nie dziw,
ze w miasteczku Belz

Nie bedzie Polaka
co spojrzy ci w oczy…”

Mam cicha nadzieje,ze to bardziej spodoba sie p.Magdzie.

Jerzy

Wolna Polska zaczyna sie tutaj
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 17953
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Zydowscy kapo-mordercy-zeznaje naoczny swiadek

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Pt lis 09, 2007 12:34 pm

Tego nie znajdziecie w zadnych wiadomosciach emitowanych przez zydowskie mass media.
Pan Michalkiewicz tez tego nie zamiesci pomimo tego ,ze bohater pierwszej klasy.

YOU WON’T EVER FIND THIS ON THE NIGHTLY NEWS!
>From: „Tripp Henderssen” <advocate01@e…>

> Re: CONCENTRATION CAMP SURVIVORS
>
> <b> O tych ,ktorzy przezyli obozy</b>

> Dear Sir / Madam,
>
> My name is Alexander McClelland I am an Australian
> veteran of WWII, a TPI (Totally and Permanently
> Incapacitated) and a survivor of a Concentration
> Camp.
>
>

<b>Szanowna Pani/Panie
Nazywam sie Alexander McClleland i jestem australijskim weteranem II wojny swiatowej,zaklasyfikowanym jako „kompletny inwalida” i byly wiezien obozu koncentracyjnego.</b>

> Aged 19 I volunteered for the AIF and fought as a
> Bren Gunner in 2/1 Infantery Btn in North Africa,
> Greece and Crete where I was wounded and captured by
> German forces. I spent the rest of the war as a POW
> but due to my many escape attempts I was finally put
> into the TEREZIN Concentration Camp close to the
> Theresienstadt Ghetto in Czechoslovakia.
>
<b>Majac 19 lat zglosilem sie na ochotnika do australijskiej piechoty i walczylem w Polnocnej Afryce i na Krecie ,gdzie bylem ranny i gdzie dostalem sie do niewoli.
Moglem spedzic reszte wojny jako jeniec wojenny (POW) ale moje proby ucieczki” zyskaly’ mi w efekcie miejsce w obozie koncentracyjnym TEREZIN ,niedaleko zydowskiego getta/miasta -Theresinestadt w Czechoslowacjii. </b>
>
> I have recorded my experiences in an
> autobiographical book entitled : ‚The Answer-
> Justice’ . In 1965 I was featured in an award
> winning but historically inaccurate Australian
> television documentary on Theresienstadt called
> ‚Where Death wears a smile’

><b> Moje osobiste przezycia zamiescilem w ksiazce :”Odpowiedz-sprawiedliwosc” .W 1965 roku bralem udzial w nagrodzonym ale -z historycznego punktu widzenia bardzo niedokladnym – programie dokumentalnym o obozie w Theresienstadt zatytulowanym :’Gdzie smierc sie umiecha” </b>
>
> I don’t receive my TPI Pension because of the heavy
> wounds I received in the battle action on Crete. I
> get my TPI Pension because of the inhumane treatment
> I received in the Concentration Camp. It is a
> mistake to believe that the Germans had enough spare
> manpower to staff and run the concentration camps.
> The Germans only ever guarded the outer perimeter of
> the camps, we Prisoners hardly saw German soldiers,
> so it was not the SS or German guards that beat me
> up daily.

><b> Mojej renty inwalidzkiej nie zawdzieczam powaznym ranom jakie odnioslem w czasie walk na Krecie.
Swoje inwalidztwo zawdzieczam nieludzkiemu traktowaniu jakiemu bylem poddany w obozie koncentracyjnym.
Popularna opinia ,ze Niemcy mieli wystarczajco duzo ludzi aby obsadzic nimi obozy koncentracyjne jest falszem.
NIEMIECCY ZOLNIERZE PILNOWALI TYLKO NAJBRADZIEJ ZEWNETRZNEGO PASA ZASIEKOW, my-wiezniowie bardzo rzadko widzielismy zolnierzy niemieckich dlatego to nie Niemcy bili i katowali mnie codziennie </b>

> No, the daily beatings that left me totally
> incapacitated, came from two fellow Prisoners called
> KAPOS.

<b> Nie.Codziennie bicie ,ktore uczynilo mnie kompletnym inwalidom zawdzieczam dwom innym wiezniom nazywanym :KAPO </b>

>
> Kapos (or Camp Police) had extra privileges, such as
> their own room and they also had power, For example
> the Power to say who got to visit the Camp Sick Bay
> or the Camp Brothel, and because of the absence of
> the very disciplined Germans, these Kapos even had
> the Power over Life & Death.

> <b>Kapo (skrot od CA-mp PO-lice, policja obozowa) mieli dodatkowe przywileje takie jak oddzielny pokoj jak rowniez posiadali wladze.
Na przyklad -od nich zalezalo kto zostanie skierowany do izby chorych lub dostanie przepustke do obozowego domu publicznego.
Z braku zdyscyplinowanych Niemcow Kapo byli panami zycia i smierci.</b>
>
> The two Kapos that beat me daily, using a heavy
> wooden baton they called ‚Herr Doktor’ (The Doctor)
> were both fellow Prisoners, both were Jewish, one
> from Hungary and the other was, I believe, a
> Ukrainian. I was often witness when they dragged
> other hapless prisoners from their cells onto the
> ‚Appelplatz’ and beat them to death with ‚The
> Doctor’.

> <b> Dwaj KAPO ,ktorzy codziennie znecali sie nade mna ,uzywajac bardzo ciezkiej drewnianej palki ,ktora nazywali „Pan Doktor” , byli wiezniami.
Obaj byli ZYDAMI.Jeden z Wegier i drugi,z tego co pamietam-z Ukrainy.
Bylem swiadkiem tego ,ze obaj ci Kapo wyciagali bezbronnych wiezniow z ich cel na plac apelowy i mordowali bijac drewnianym „Panem doktorem” </b> 
>
> So whenever I meet a ‚ Camp survivor’ now, I look
> him deeply in the eyes to see what sort of a
> ‚survivor’ they are….whether they were really a
> Prisoner just like me, or whether they were one of
> the many ‚Privileged’ ones who survived the war
> being more inhumane to other Prisoners than the
> Germans ever were.

> <b>Dlatego dzisiaj ,jesli spotkam kogos kto tez przezyl oboz patrze mu bardzo uwaznie w oczy zeby zobaczyc jakiego rodzaju „bylymi wiezniami” sa ci ,ktorych spotkalem.
Czy byli takimi wiezniami jak ja , czy nalezeli do tej kategorii ,ktora przezyla wojne tylko dlatego ,ze znecala sie na innymi wiezniami gorzej niz robili to Niemcy. </b> 
>
> As a matter of fact, it was a German SS Soldier who
> saved my life after the Kapos, who after beating me
> sent me outside the camp on a work detail, with a
> dangerously poisoned leg. The SS Soldier walking by,
> saw my mates helping me, came over and then gave me
> his medical kit.
>
> <
> <b>W gruncie rzeczy to niemiecki zolnierz byl osoba ,ktora uratowala mi zycie ,wtedy gdy zydowscy KAPO po pobiciu mnie wyslali mnie do pracy z groznie zainfekowana noga.
SS man przechodzac obok zobaczyl kolegow pomagajacych mi ,podszedli i oddal mi swoj „opatrunek osobisty” </b> 

I now look deeply into the eyes of the ‚survivors’,
> because I know that not all Concentration Camp
> survivors were innocent victims. I know that a lot
> of the Prisoners were brutal and inhumane criminals.
> The world has never been told the whole truth about
> what life in the Camps was like. All we ever hear or
> read in the media is , how bad the German guards
> were and how badly they treated their Prisoners. I
> was in more than 8 POW Camps and a Concentration
> Camp, so who would know the truth? Me or the Media!
>
<b> Z tego powodu wlasnie patrze uwaznie w oczy spotkanych „bylych wiezniow” ,poniewaz wiem doskonale,ze nie wszyscy ,ktorzy przezyli obozy byli tylko „niewinnymi ofiarami” 
Wiem ,ze masa wiezniow byla nieludzkimi i brutalnymi kryminalistami.
Nigdy nie powiedziano swiatu prawdy o niemieckich obozach.
Wszystko co slyszymy to tylko to jacy zli byli ci Niemcy i jak zle traktowali ich wiezniow.
Bylem wiezniem 8 obozow dla jencow wojennych i jednego obozu koncentracyjnego dlatego odpowiedzcie sobie sami na pytanie kto zna prawde :ja czy mass media? </b>

sincerely
>
> Alexander McClelland
>
> PO Box 887 Toronto NSW 2283

<b> Z powazaniem
Alexander McClelland
Toronto
NSW </b>

<b> Od siebie moge dodac tylko : tego typu wiadomosci nie znajdziecie na forum Trybuna Ludowego p.Michalkiewicza.
Zapytajcie go sami -dlaczego.
Przeciez jesli walka o prawde tak bardzo lezy mu na sercu to ten wlasnie aspekt historii wspolczesnej ,ktory pozwolil bandzie bandytow na podbicie narodow poprzez wymuszone poczucie winy, powinien byc poruszany co najmniej raz w tygodniu.
Tyle tylko ,ze bezpieczniej i bardziej oplacalnie jest powielanie bzdur bezpiecznych o konfidentach, globalistach itp.
Pan Michalkiewicz wie doskonale po ktorej stronie jest jego chleb posmarowany i nie wychyli sie za daleko.
Ale w takich razie niech nie udaje polskiego patrioty bo to obrzydliwie.

Ktos moze powiedziec ,ze wylewam tutaj swoja zlosc z powodu zablokowania mi dojscia do forum na jego stronie.
Niezupelnie.
Nawet piszac w forum zagladalem tam tylko DLA LUDZI ,KTORZY TAM PISALI.
Artykulow p.Redaktora najczesciej nie czytalem albo przebiegalem je pobieznie wzrokiem bo nie bylo w nich nic takiego o czym nie wiedzialem lub co moglo mnie-jako Polaka-poruszyc.
Panie MIchalkiewicz.
POLSKA JEST POD OKUPACJA.MOZE CZAS NAJWYZSZY ZEBY PAN -JAKO GLOS NARODOWEGO SUMIENIA- POWIEDZIAL GLOSNO I WYRAZNIE.
Bo na razie po prostu puszcza pan baki
I jeszcze jedno :puszenie sie z powodu tego ,ze iles tysiecy ludzi zagladnelo do Panskiej strony dwa miliony razy, to tez pol-prawda.
Oni nie zagldaja tam do Pana i do Panskiego pisania.
Oni zagladaja tam dla ludzi ,ktorzy tam pisza.

Gratulowac moze Pan sobie wtedy gdy do Panksiej strony zagldnie PONAD MILION LUDZI DZIENNIE, 32 MILIONY MIESIECZNIE z calego swiata .
Tylu zaglada do strony :www.thebirdman.org.
Ale John walczy o prawde i ludzie to czuja.

Panskie samozachwyty przypominaja mi powiedzenie bylego prl-satrapy ,ktorego z wojewody przesunieto w „ambasadory” tyle tylko ,ze dano mu do wyboru :ambasade w Czechoslowacji lub w Rzymie.
Wybral te w Czechoslowacji.
Zapytany o przyczyny takiego wyboru ,powiedzial :
„Wole byc krolem wsrod zajecy,niz zajacem wsrod krolow”
Pan tez,Panie Michalkiewicz…

Wolna Polska zaczyna sie tutaj
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 17953
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » N lis 11, 2007 10:36 am

Na tej stronie :

http://www.onethirdoftheholocaust.com/%20mozecie%20zobaczyc%20cos%20unikalnego.

Jest tam 30 krociutkich filmow traktujacych poszczegolne etapy holo-mitu „medrca szkielkiem i okiem” czyli z naukowego tylko i wylacznie podejscia.

Zobaczcie sami ile warte sa holo-brednie wydobyte na swiatlo dzienne.
W chwili obecnej z bogatej kolecji komor roznych roznistych,ktore zgodnie z zydowskim stanowislkiem mialy brac czynny udzial w pozbawianiu ich zycia ocalaly w holo-propagandzie jedynie „kommory gazowe’ a i te tylko „na polskiej ziemi”.

Pomimo desperackich wysilkow holo-klamcow nie udalo sie dluzej podtrzymac i utrzymac przy zyciu bredni o „komorach gazowych” w Dachau,Mathausen i innych obozach na terenie owczesnej Rzeszy .
Nawet Wiesethal musial to publicznie oznajmic.

Oczywiscie nikt dzisiaj nie wspomina nawet o np. komorach parowych gdzie Zydow gotowano goraca para.
A szkoda.
Bo przeciez przedstawiciel zydowskiego rzadu osadzonego w Warszawie w 1945 roku niejaki „Dr.Tadeusz Cyprian” dostarczyl dokumenty,ktore byly przedlozone Trybunalowi w Norymberdze , a ktore nie pozostawialy zadnych watpliwosci co do tej kulinarnej metody unicestwiania Zydow.
Ciekawe gdzie te dokumenty sa dzisiaj?

A co z dokumentami mowiacymi o komorach prozniowych?
Elektrycznych ? Gazowych -dieslowskich?

Wstyd sie przyznac ,ze kiedys byly i dlatego holo-klamcy omijaja ten teren jak zaminowany.

A moze cos o masakrze w Babim jarze?
Wedlug holo-hiostorykow zginelo tam -rozstrzelanych- od 200 do 700 tysiecy Zydow.
Rozrzut wlaciwy holo-bredniom.
Podobnie jak w innych relacjach: 4 miliony…8 milionow…
Wracaja do tej rozpadliny na przemiesciach Kijowa.
Nie ma trupa,nie ma sprawy.

A trupa nie ma bo zgodnie z kolejna zydowska brednia tuz przez zajeciem tych terenow przez sowietow hitlerowcy przywieli 360 wizniow (oczywiscie Zydow) i ci przez 3 tygodnie wykopywali i pali zwloki pomordowanych wspolplemiencow aby slad nie pozostal.
Tym,ktorzy maja pod reka kalkulator proponuje male doswiadczenie :
Przyjmijmy ,ze tych „zjaranych’ w Jarze bylo 200 tysiecy.
3 tygodnie to 21 dni.
Zaloga kopaczy liczyla 360 osob.
Ile cial -wykopanych i spalonych -regularnie,dzien w dzien ,przypada na jednego „palacza”?

A co bedzie jesli przyjmiemy wersje w ktorej w Babim Jarze byly ciala 700 tysiecy rozstrzelanych Zydow?
3 tygodnie..
360 kopaczo-palaczy
i 700 tysiecy do odkopania i spalenia.
Odkopania (czym) i spalenia (JAK?)

Ile tysiecy cial przypada na jedna dniowke kazdego kopaczo-palacza?

I oni chca zeby czlowiek przy zdrowych zmyslach w te brednie uwierzyl.

Ale dlatego wlasnie jaka kolwiek proba prawidlowego zbadania tych bredni spotyka sie z dzikim zydowskim wrzaskiem.

Niech wrzeszcza.
Prawda -nawet jesli mowiona szeptem i tak jest lepiej slyszalna.

Wolna Polska zaczyna sie tutaj
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 17953
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » N lis 11, 2007 3:20 pm

Zyklon B przy pomocy ktorego hitlerowcy mieli usmiercic blizej nieokreslona ( 0d 300 tysiecy do 20 milionow (takie byly pierwsze powojenne proby holo-matematykow) ) to firmowa nazwa produktu uzywanego od drugiej polowy XX wieku jako srodka owado i grzyonibojczego.
Opatentowany przez firme dagesch Zyklon B byl najbezpieczniejszym dla kogos kto go uzywal preparatem.
Zasda dzialania byla prosta.Chemicy z firmy zauwazyli ,ze cyjanowodor latwo daje sie ropuszczac wodzie.
Tym wodnym roztworem trucizny nasaczane byly dwa rozne rodzaje „substancji-bazy” przeznaczone do roznych celow.
Jednymi byly tekturowe krazki ,srednicy okolo 25 cm i grubosci okolo 15 mm.
Te sluzyly do dezynfekowania duzych obiektow (takich chociazby jak statek na ktorym plywalem w 1980 roku w PLO.
Po otowrzeniu hermatycznej puszki ,w ktorej preparat byl zamkniety w fabryce pracownik rozrzucal te krazki w pomieszczeniu przeznaczonym do dezynfekcji lub deratyzacji(odszczurzania) zaczynajac od miejsca najdalszego od drzwi i posuwal sie w kierunku wyjscia.
Uwolnione z puszek krazki zaczynaly bardzo powoli (to warunek bardzo istotny dla bezpiecznestwa tego ,ktory je rozklada) odparowywac gaz zmieszany z woda .Innymi slowy -tektura wysychala,gaz sie ulatnial.
Do calkowitego uwolnienia gazu z mieszanki wodnej ,zgodnie z intrukcja producenta ,potrzeba bylo okolo 20 godzin.
Potem przez co najmniej 10 godzin trwalo „gazowanie’ czyli gaz wykanczal robactwo .Potem dopiero nastepowala wentylacja.
Cos o czym nie wiedzieli autorzy holo-mitu byla istotna cecha trujacego gazu :pomieszczenie ,w ktorym uzywano Zyklonu B moglo byc wentylowane tylko w sposob naturalny.Wymuszona wentylacja nawet przy pomocy wentylatorow na nic sie nie zdala.
Po 20-jesli pamietam dokladnie -godzinach od zakonczenia ‚gazowania” pracownik w masce i z czyms w roadzju papierka lakmusowego wchodzil do pomieszczenia.
Jesli papier kontrolny zabarwil sie na niebeisko naturalna wentulacja trwala dalej przez co najmniej 4 godziny.Potem znowu proba i tak az do skutku.
Granulki ziemi okrzemkowej jakich zdjecia pokazuje sie naiwnym w obozie to drugi rodzaj Zyklony B uzywanego w -prawdziwych tych razem- komorach gazowych -przeznaczonych do odwszwiania odziezy ,kocy, materacy itp.
Te granulki wysypane na plytke wewnatrz maszyny produkujacej gaz ,byly podgrzewane aby proces parowania przyspieszyc.
Tutuja i tylko tutaj ta prawdziwa komora gazowa byla wyposazona w dodatkowe wentylatory majace przyspieszyc „obrobke” tego co sie wewnatrz znajdowalo.
pomimo tego jednak odziez wydobyta z komory dezynfekcyjnej i tak byla wietrzona na takich niby trzepakach zanim mozna jej bylo bezpiecznie dotknac.

Wiedzac o tym jak dziala preparat wspomnienia „naocznych ” swiadkow takich jak Abraham Bomba,ktory ze wsoja brygada fryzjerow „obcinal wlosy ofiarom wewnatrz komory gazowej,potem wychodzil na czas gazowania a po 15 minutach wracal do srdoka komory aby obciac wlosy nastepnej partii skazancow” budza tylko histeryczny smiech .
Ale idiota ,ktory to opowiada ,ani jego nauczyciele ,nie bral pod uwage tego ,ze moze znalesc sie kiedys taki chociazby Germar Rudolf,doktor nauk chemicznych z Uniwersytetu Maxa Planck’a ,ktory naszemu golibrodzi rozesmieje sie w nos.
Ze ten umiech Germar siedzi dzisiaj w zydowskim wiezieniu w dawnych Niemczech deportowany za swoja wiedze z USraela.

Wolna Polska zaczyna sie tutaj
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 17953
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Pn lis 12, 2007 9:44 am

Tym latwowiernym ,ktorzy jeszcze wierza ,ze Trybunal Norymberski to byl uczciwy ,solidny proces autentycznych zbrodniarzy chialbym podrzucic kapitalna sprawe ,ktora juz publikowalem na innych forum.
W czasie przesluchania Alberta Speera ,przewodniczacy amerykanskiej grupy „wieszatieli'( jak okreslil go general Clark,ktory tez byl w skladzie tej „Murder INC” ) ,niejaki sedzia Jackson stwierdzil ,ze w 1942 roku hitlerowc y mordowali Zydow przy pomocy BOMBY ATOMOWEJ !!!!
Tym ,ktorzy mi nie wierza podrzuce raz jeszcze ten fragment z dokumentow Trybunalu.
Takich numerow to w tym cyrku nie bylo juz dawno.

Byly inne, nie mniej wariackie jak na przyklad „komory elektryczne” w Bergen -Belsen”.
Wedlug kolejnego naocznego swiadka wygladalo to tak:
Do pomieszczenia wpychano iles tam osob i wtedy gdy liczba byla odpowiednia podloga pomieszczenia ,zrobiona ze stalowej blachy zapadala sie do basenu z woda!]
Wtedy gdy woda siegala ofiarom po szyje oprawcy podlaczali do wody prad o napieciu milionow volt zabijajac wszystkich od razu.
Wtedy podloga podnosila sie do gory,ciala odcedzano i ponownie miliony volt podlaczone do tejze podlogi zamienialy ciala na proszek!!!!]]

Ale jaja !

Nie wspomne juz o basenie w Oswiecimiu na ktorym rozgrywaly sie nawet mecze w pilke wodna.
Wtedy gdy 3 lata temu zamiescilem zdjecia tego basenu ,ktorego wtedy nie pokazywano naiwnym turystom zydowski pomiot holokaustyczny podniosl wrzask ,ze to basen przeciwpozarowy.
Dzisiaj,nie mogac ukrywac tego dluzej komendantka obozu ,Oleksy (nomen omen) ,pokazuje go z takim napisem ,ktory jeszcze bardziej osmiesza holo klamcow :

Najpierw basen jako basen:

Obrazek

A teraz cos specjalnego:ZBIORNIK W KSZTALCIE BASENU!

Ale te szkopy perfidne :)

***********************************Edgier25@wordpress.com

zerżnięte na żywca ale cholernie poczytne…………….  

http://www.polskawalczaca.com

 

***********************************Edgier25@wordpress.com

Komentarze 4 to “SYJONISTA WIDZIANY OCZAMI INNYCH …….Żydowski holokaust jest oszustwem”

 1. dziekan said

  CO RAZ WIĘCEJ UKAZUJE SIE ARTYKUŁÓW MÓWIĄCYCH ZUPEŁNIE INACZEJ NIŻ CO PONIEKTÓRZY BY CHCIELI TO WIDZIEĆ I SŁYSZEĆ

  Polubienie

 2. kinga said

  Zaskakujące są te dane dla mnie bo szczerze nikt o tym nie mówi i nie mówił ………… oficjalnie rzecz jasna

  widząc taki wpis …………….. hmm nic dziwnego ??

  Przeczytałam uważnie Pana list, zapoznałam się z korespondencją skierowaną
  przez Pana do innych działów Muzeum oraz rozmawiałam z moimi kolegami,
  którzy mieli dotąd z Panem kontakt. Na tej podstawie postanowiłam nie
  udzielić Panu zgody na skorzystanie ze zbiorów archiwalnych Muzeum. Nie
  jestem też skłonna podejmować z Panem dyskusji na temat oczywistych faktów.
  Informuję również, że w Polsce głoszenie poglądów zaprzeczających zbrodniom
  hitlerowskim podlega karze.

  Polubienie

 3. kinga said

  Ja współczuję ludziom – oni przeżywali tragedię ale jak można naginać czyjąś niedolę do rangi holokaustu………?

  Polubienie

 4. […] SYJONISTA WIDZIANY OCZAMI INNYCH …….Żydowski holokaust jest oszustwem […]

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: