edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 4 czerwca, 2012

IZRAEL RZĄDZI ŚWIATEM- USA TO CHŁOPIEC DO PODAWANIA ŻYDOM KAPCI

Posted by edgier25 w dniu 4 czerwca 2012


Totalna blokada Iranu. Tak Obama udobruchał Izrael…..

ŻYDZI TO NARÓD NAZNACZONY , A  NIE NAMASZCZONY PRZEZ BOGA !!!!

TEGO NARODU NALEŻY UNIKAĆ

 BO DOPROWADZI NAS DO WOJNY GLOBALNEJ !!!

The Jews are a nation marked, NOT anointed by God!!

AVOID THIS NATION  BO will lead to global war!

Prezydent USA Barack Obama powstrzymał Izrael przed zbrojnym uderzeniem na instalacje nuklearne Teheranu obiecując m.in. blokadę morską i powietrzną Iranu – donosi specjalizujący się w informacjach wywiadowczych izraelski portal Debka.

Jak pisze Debka, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, jeśli kolejna runda negocjacji na temat programu atomowego Iranu zakończy się fiaskiem, zostaną wprowadzone nowe, skuteczne sankcje wymierzone z Teheran.

Po pierwsze, od 1 lipca miałyby zostać wprowadzone: embargo na eksport irańskiej ropy i obostrzenia dotyczące irańskich banków.

Drugim i najważniejszym elementem embarga byłoby wprowadzenie blokady lotniczej i morskiej Iranu. Polegałaby ona na tym, że żaden statek powietrzny lub morski, który wylądowałby lub przybił do irańskiego portu, nie mógłby wrócić na teren USA i Europy.

Te sankcje miałyby zastosowanie zarówno w stosunku do prywatnych, jak i będących własnością państwową jednostek. Jak pisze Debka, obostrzenia miałyby wejść w życie na jesieni.

Nie wiadomo, jak odpowiedzieć mógłby na to Iran. Jednak wcześniej wielokrotnie groził, że w wypadku wprowadzenia kolejnych sankcji zajmie strategiczną Cieśninę Ormuz, którą transportuje się około  20 proc. całego eksportu ropy na świecie.

Przycisnąć Indie i Indonezję

Trzecią obietnicą złożoną przez Waszyngton Izraelczykom w zamian za odłożenie ataku na Iran miałoby być osobiste „przyciśnięcie” przez Baracka Obamę Indii i Indonezji – dwóch krajów, które najczęściej łamią nałożone już na Iran sankcjei pomagają irańskiemu biznesowi ich omijanie.

Jak pisze Debka, władze USA upewniły się, że te plany dotrą do Teheranu kanałami dyplomatycznymi i wywiadowczymi. Dzięki temu USA zamierzają wymóc  większą uległość negocjatorów Iranu podczas zaplanowanych na 16 czerwca rozmów Moskwie. Chodzi m.in. o żądanie Zachodu dotyczące zaprzestania dalszego wzbogacania uranu do poziomu 20 proc. i udostępnienie inspektorom nuklearnym wejścia na teren instalacji atomowych gdzie – jak się podejrzewa – mogą trwać prace nad bronią masowej zagłady.

Izraelski portal podsumowuje: Iran musi być teraz świadom, że jeśli w Rosji nie zostanie osiągnięte rozwiązanie dyplomatyczne, Teheran czekają bardzo poważne sankcje ze strony społeczności międzynarodowej.

Autor: jak//gak / Źródło: debka.com

Posted in POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA | 2 Komentarze »

Niewolnicy uciekli z polskiej firmy. Skandal w Bydgoszczy

Posted by edgier25 w dniu 4 czerwca 2012


 NIEWOLNICTWO I PRACA DO ŚMIERCI

TO W TYM KRAJU NORMA  , 

KTÓRĄ POPIERA RZĄD

 Szwalnię prowadzi polityk PJN.

Grupa 15 Wietnamczyków pracujących w bydgoskiej firmie Mat-Pol twierdzi, że jej właściciel traktował ich nieludzko. Mieli być głodzeni, zmuszani do pracy ponad siły i bici.

Polakowski osobiście pojechał do Wietnamu, żeby rekrutować pracowników. Wybrał 12 kobiet i 3 mężczyzn. ( czynność wykonał z premedytacją czyli w sposób zamierzony , gdzie celem była chęć wzbogacenia się na cudzej niedolin )Wszyscy twierdzą teraz, że w Polsce przeszli piekło na ziemi. Mówią, że pracowali codziennie po 13 godzin z jedną przerwą na marny posiłek. Właściciel zamykał ich, głodził i bił. Musieli pracować nawet wtedy, gdy mdleli z wyczerpania a do toalety mieli ograniczonydostęp. Wietnamczycy powiedzieli również, że Polakowski zabrał im paszporty i telefony komórkowe.

W akcie rozpaczy cała grupa uciekła z zakładu po prześcieradłach wywieszonych przez okna.Teraz wszyscy znajdują się pod opieką fundacji La Strada oraz MSW.

Szef Mat-Polu odpiera wszystkie zarzuty.

Twierdzi, że jego byli pracownicy robią z siebie ofiary,

a tak naprawdę niechciało im się pracować.

Powiedział również, że nie zabrał

Wietnamczykom paszportów,

tylko je zdeponował, by ci nie

zniszczyli dokumentów chcąc uniknąć deportacji – wyjaśnia

„Gazeta Wyborcza”.

Sprawą zajęła się już bydgoska prokuratura. Prowadzi śledztwo dotyczące pozbawienia wolności cudzoziemców.

MAMY NADZIEJĘ ,ŻE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI POCIĄGNIĘCI ZOSTANĄ WSZYSCY CI KTÓRZY WIEDZIELI I ZNALI LOSY WIETNAMCZYKÓW W TYM OBOZIE ICH ZAGŁADY …..

TREŚĆ TEGO ARTYKUŁU IDZIE W ŚWIAT !!!

ludzie mówią

POPULARNE KOMENTARZE

Gość 3 godziny temu

 • Zapamiętajcie ludzie gościa. Jak go prokuratura nie wsadzi do kicia na 20 lat i nie odbierze bezprawnie zdobytego majątku, to naszym moralnym obowiązkiem jest zrobić to samodzielnie !

  Gość 3 godziny temu

 • jaka deportacja,podobno pan posiel zatrudnial ich legalnie,,,,,wywalic pana posila do wietnamu ryz suszyć

  Gość 3 godziny temu

 • No przecież jest działaczem Polska Jest Najważniejsza, a nie Wietnam Jest Najważniejszy. A na poważnie, o obozu ciężkiej pracy gnoja, na 10 lat.

  TRANSLATE GOOGLE

  The slaves escaped from the Polish company. Scandal in Bydgoszcz

  SLAVERY AND WORK TO DEATH IN THIS COUNTRY TO NORMA 

  WHICH THE GOVERNMENT OF THE PIER

  Sewing has a policy of PJN.

  A group of 15 Vietnamese company working in Bydgoszcz Mat-Pol says that the owner treated them inhumanly. They were to be starved, forced to work beyond their strength and beaten.

  Polakowski personally traveled to Vietnam to recruit employees. He chose 12 women and 3 men. Everybody says now that Poland underwent a living hell.They say that they have worked every day after 13 hours with one break for a poor meal. The owner closed them, starved and beaten. They had to work even when fainted from exhaustion and the toilet had ograniczonydostęp. The Vietnamese also said that Polakowski took their passports and mobile phones.

  In an act of despair, the whole group escaped from the facility after the sheets which are displayed by okna.Teraz all are under the care of the Foundation La Strada and the Interior Ministry.


  Head of Mathematics, Box refutes all allegations.

  He claims that his former employees are doing with their victims,

  and it really niechciało them to work.

  He also said that it took

  Vietnamese passports,

  only be deposited, would not have

  destroyed documents to avoid deportation – explains

  „Gazeta Wyborcza”.

  Matter has already addressed the prosecutor Bydgoszcz. Investigating the detention of aliens.


  We hope that held RESPONSIBLE WILL BE ALL

   YOU WHO KNEW AND FATE knew the Vietnamese

   in the camp of their calamity …..

  CONTENTS OF THIS ARTICLE GOES INTO THE 

  WORLD!

   

Posted in Każdy ch... na swój strój, POLITYKA, WAŻNE | 4 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: