edgier25

WordPress – Wiadomości

Emisja spalin z silników wysokoprężnych jedną z przyczyn raka płuc- (Emissions from diesel engines one of the causes of lung cancer)

Posted by edgier25 w dniu 13 czerwca 2012


Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznali spaliny silnika Diesla za substancje bezpośrednio powodujące raka u ludzi. Badania, na które się powołano prowadziła Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), która jest częścią WHO.

Experts from the World Health Organization (WHO) recognized the diesel engine exhaust as a substance directly causing cancer in humans. The studies that have been set up led by the International Agency for Research on Cancer (IARC), which is part of WHO.

Spaliny z silników na olej napędowy przekwalifikowano z kategorii 2A ( możliwe czynniki rakotwórcze) do grupy 1 (substancje, które są wyraźnie związane z rakiem). Eksperci idą dalej obarczając te rodzaje zanieczyszczeń, jako jedną z przyczyn raka płuc. Zauważono tez związek między ilością emisji a występowaniem przypadków raka pęcherza moczowego.

Decyzja o tym, aby zmienić klasyfikację spalin diesla była poprzedzona wieloma tygodniami spotkań i analiz prowadzonych przez niezależnych ekspertów, którzy studiowali wpływ spalin z obu głównych typów silników i doszli do wniosku, że istnieją ewidentne korelacje między koncentracja czynników. Spaliny z silników benzynowych według badań z 1989 roku są mniej toksyczne i posiadają kategorię 2A czyli są czynnikami potencjalnie rakotwórczymi.

*********************************************************

translate google

The exhaust gases from diesel engines reclassified from category 2A (possiblecarcinogen) to Group 1 (substances that are clearly associated with cancer). The expertsgo further, claiming that these types of pollution, as one of the causes of lung cancer.Also noted the relationship between the quantity of emissions and the occurrence ofcases of bladder cancer.

The decision to change the classification of diesel exhaust was preceded by severalweeks of meetings and surveys conducted by independent experts who have studied the impact of emissions from the two main types of engines and concluded that there areclear correlations between the concentration factors. The exhaust gases from gasoline engines, according to studies from 1989 are less toxic and have a category 2A, whichare potentially carcinogenic agents.

**********************************************************

translate google

Die Abgase von Dieselmotoren umgegliedert aus der Kategorie 2A (mögliches Karzinogen) zu Gruppe 1 (Stoffe, die eindeutig mit Krebs assoziiert sind). Die Experten gehen noch weiter und behauptete, dass diese Arten von Umweltverschmutzung, als eine der Ursachen von Lungenkrebs. Verwies auch auf die Beziehung zwischen der Menge der Emissionen und dem Auftreten der Fälle von Blasenkrebs. Die Entscheidung für die Klassifizierung von Dieselabgasen ändern, wurde von mehreren Wochen von Treffen und Umfragen von unabhängigen Experten, die die Auswirkungen von Emissionen studiert haben, aus den zwei wichtigsten Arten von Motoren und festgestellt, dass es eindeutige Korrelationen zwischen den Faktoren durchgeführt Konzentration voraus. Die Abgase von Benzinmotoren, nach Studien aus dem Jahr 1989 sind weniger toxisch und haben eine Kategorie 2A, die potenziell krebserregende Stoffe sind.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: