edgier25

WordPress – Wiadomości

Generał Petelicki nie żyje- NIE MÓGŁ PATRZEĆ JAK DUMNY ŻOŁNIERZ POLSKI STAJE SIĘ MARIONETKĄ W OBCYCH ŁAPACH.

Posted by edgier25 w dniu 19 czerwca 2012


Rana postrzałowa głowy była przyczyną śmierci Sławomira Petelickiego – taki wynik sekcji zwłok generała podała oficjalnie prokuratura. Sekcja nie wykazała śladów wskazujących na „udział osób trzecich” w tragedii.

( to wiadomość dla jakiegoś  głupka , który wierzy ,że człowiek pokroju Petelickiego jest w stanie dokonać samozagłady bez walki !!! )

( był też Andrzej Lepper ,który popełnił samobójstwo z podobnych przesłanek – to jest kurwa śmieszne…….)

KTOŚ MORDUJE POLAKÓW NA PSTRYKNIĘCIE PALCÓW

– Wstępne wyniki sekcji potwierdzają wyniki oględzin ciała – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Dariusz Ślepokura. Dodał, że potwierdzono postrzał głowy – rana jest wlotowa i wylotowa. Nie ma innych obrażeń ciała.

Prokuratura zarządziła badania toksykologiczne na obecność substancji odurzających w ciele zmarłego. Wyniki mają być znane mniej więcej za kilka tygodni, razem z całościową opinią z sekcji zwłok.

Ślepokura powiedział, że ani przy denacie, ani w jego domu nie znaleziono żadnego listu pożegnalnego. Zabezpieczono nagrania z monitoringu (według informacji mediów kamery z podziemnego parkingu nie sięgały miejsca, gdzie padł strzał). Trwają przesłuchania świadków, w tym osób najbliższych. Wstępną kwalifikacją prawną postępowania jest art. 151 Kk, który przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla tego, kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na życie. Kwalifikacja – przyjmowana z reguły przy śledztwach w sprawie samobójstw – może się zmienić, jeśli pojawiłyby się „nowe okoliczności”.

Generał znaleziony w garażu

Śledztwo ws. śmierci twórcy jednostki specjalnej GROM formalnie ruszyło w poniedziałek, choć już od soboty policja i prokuratorzy zabezpieczają dowody, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Petelicki został w sobotę znaleziony przez żonę w podziemnym parkingu wielorodzinnego budynku, w którym mieszkał, na warszawskim Mokotowie.

Petelicki był generałem w stanie spoczynku; oficerem wywiadu PRL, potem założycielem i pierwszym dowódcą jednostki GROM. We wrześniu skończyłby 66 lat. Zostawił żonę i dwoje dzieci.

TRANSLATE GOOGLE

Gunshot wound of the head was the cause of death of Slawomir Petelickiego – the autopsy results officially announced the general prosecutor. Section did not show signs pointing to „the participation of third parties” in the tragedy.

(This message for some fool who believes that a man likes Petelickiego is able to self-destruction without a fight!)

(He was also Andrzej Lepper, who committed suicide for similar reasons – it’s funny whore …….)

POLES FOR SOMEONE murders snap of the fingers
– Preliminary results confirm the results of the inspection section of the body – announced on Tuesday, spokesman for the Warsaw District Prosecutor’s Office Dariusz Ślepokura. He added that the confirmed head shot – wound inlet and outlet. There are no other injuries.

Prosecution ordered toxicological studies for the presence of drugs in the body of the deceased. The results will be known about a few weeks, along with the overall opinion of the autopsy.

Ślepokura said that neither the denacie, nor in his house did not find any letter of farewell. Protected monitoring recordings (according to media cameras in the underground car park did not go places where a shot was fired). Ongoing examination of witnesses, including people coming. The preliminary qualification of legal proceedings is art. 151 Criminal Code, which provides for imprisonment from 3 months to 5 years for those who by persuasion or by the aid of man leads to an attempt on life. Classification – usually taken at investigations on suicide – can be changed if you would bring „new circumstances”.

General found in a garage

Investigation into the death of the creator ws. special unit GROM formally commenced on Monday, but already from Saturday, police and prosecutors protect evidence that might help to clarify the circumstances of the incident.

Petelicki was found Saturday by his wife in an underground car park multi-family building where he lived, of Warsaw.

Petelicki was a retired general, communist intelligence officer, later founder and first commander of GROM. In September, would have turned 66 years old. He left a wife and two children.

 


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: