edgier25

WordPress – Wiadomości

Odzyskać z terenów aktualnej Polski 40 miliardów dolarów USA,Opanować całkowicie ster władzy w Polsce

Posted by edgier25 w dniu 19 czerwca 2012


June 21, 1999

Dotyczy: informacji publicznej o zamiarach wobec Narodu Polskiego i Państwa Polskiego.

Po podróży wielotygodniowej po Stanach Zjednoczonych i Francji, po aktualnym pobycie w Tel-Aviv jako pół-Żydowi i pół-Polakowi udało mi się uzyskać wiarygodne rozeznanie, w jakim kierunku zmierza aktualna polityka Światowej Rady Żydów (Jewish Consil) oraz społeczeństwa Izraela i jego rządu – zarówno Partii Likud i Pracy Rabina.

Generalnym zamierzeniem tych trzech ośrodków decyzyjnych społeczeństwa żydowskiego jest:

1. Opanować całkowicie ster władzy w Polsce

2. Odzyskać z terenów aktualnej Polski 40 miliardów dolarów USA, jakie dostały się w ręce polskie w okresie likwidacji przez Hitlera 4 milionów Żydów oraz wypędzenie z Polski 40 tys. Żydów przez Gomółkę. Te 40 miliardów dolarów USA, to majątki ziemskie, kamienice, wartościowe nieruchomości, lokaty bankowe i oszczędnościowe, które dostały się w ręce polskie w czasie okupacji i po jej zakończeniu. Ekonomiści żydowscy dokonali oszacowania tego majątku na najnowszych komputerach i ocenili średni majątek jednego Żyda na 10.000 dolarów USA.

Jako najbardziej skuteczne metody tej rewidencji uznano:

1. Przez odpowiednią politykę fiskalna zniszczyć przedsiębiorstwa państwowe polskie i polskie spółdzielnie, aby następnie wykupić je od zaduszonej gospodarki za 1/10 części ich wartości. W tym celu powołano do rządu Mazowieckiego i Bieleckiego, niejakiego Balcerowicza…, którzy sterowani przez pseudokomunistę spod znaku syjonizmu Geoffreya Sachsa, zastosowali mordercze metody zniszczenia przedsiębiorstw polskich: kredyty bankowe – 80%; dywidendy – 32%; popiwek – 500%; odsetki za zwłokę 150%.

2. Przez gloryfikowanie “wolnego rynku” doprowadzili do wywozu z Polski ponad 6 Miliardów dolarów USA za niechodliwe śmiecie Zachodu, w tym głównie produkcji zalegającej magazyny kapitalizmu.

3. Przez import taniej benzyny i stosowanie zaniżonej o 50 %, które wobec taniego transportu kołowego utraciły przewozy i zmuszone zostały na transport samochodowy, który musi być finansowany importem benzyny za 5 miliardów dolarów USA.

4. Zniszczenia wydobycia polskiego węgla w wyniku zastoju w przemyśle oraz transporcie kolejowym, a także wyłączenie tego eksportu w ilości 50 mln. ton po 60 dolarów za tonę, plus wpływy za transport kolejowy – dalsze 500 mln. dolarów.

Zrealizowany skutecznie przez agentów syjonizmu i Mosadu, finansowanych przez amerykańskie CIA, plan zniszczenia Polski udał się niemal w 100 % przy aplauzie polskich “idiotów” ekonomicznych i obłąkańców z “Solidarności” czarowanych wizją bogatej kapitalistycznej Polski. Teraz pozostaje tylko wykupić za 1/10 ceny najlepsze polskie gałęzie przemysłu, co udało się w 80 %, które przy wykorzystaniu w nich taniej siły roboczej Polaków zagrożonych bezrobociem, pozwolą na planowane odzyskanie utraconego majątku żydowskiego w Polsce w okresie okupacji niemieckiej.

Obok tego generalnego planu dokonała się w okresie Panowania pierwszych rządów syjonistycznych – Mazowieckiego i Bieleckiego indywidualna grabież Polski przez żydowskich aferzystów: Grobelnego, Baksika, Gąsiorowskiego i Bogatina, którzy wywieźli z Polski 1- szy miliard dolarów USA, lokując go w Izraelu, Szwajcarii, Niemczech i w Austrii. Grabieży tej dopuszczono się na oczach i za przyzwoleniem żydowskich i polskich agentów światowego syjonizmu i kapitalizmu.

Żydzi ci: Bagsik, Gąsiorowski, Bogatin i Grobelny stali się bohaterami żydowskiego narodu porównywalnymi z legendarnymi bohaterami Starego Testamentu i traktowani są w Izraelu jak owi legendarni grabieżcy Egiptu i plemion z podbitej doliny Jordanu.

Nowe legendy Izraela wynoszą pod niebiosa również innych bohaterów – Żydów działających w Polsce, a miedzy innymi:

1. Mazowiecki i Geremek porównywalni są z legendarnymi zdobywcami Jerycha, którzy zamieszkawszy u przybramnej prostytutki Jerycha dokonali wyłomu w murach i w ten sposób umożliwili zdobycie pierwszego miasta w dolinie Jordanu. Podobne męstwo wykazali Mazowiecki i Geremek, którzy oszukawszy byłą milicję dostali się do Gdańska w sierpniu 1980 roku i przy udziale Wałęsy zdobyli Gdańsk, jako pierwsza placówkę żydowskiej “Solidarności”. Tym bohaterskim czynem Mazowiecki chwalił się nawet w polskiej RTV w kwietniu 1997 r.

2. Michnika Adama porównuje się z Mojżeszem, który oszukał cały Egipt łupiąc przed swoja zen ucieczka bogatych Egipcjan. Rabin Jerczel…my mamy go za prapape…wnuka Mojżesza z uwagi na jego jąkanie się, podobnie jak Mojżesz.

3. Żona gen. Kiszczaka – Maria Krystyna porównywana jest do Biblijnej Estery, która uwiódłszy króla Babilonii doprowadziła do uwolnienia Żydów z niewoli babilońskiej, Pani ta dr Maria Krystyna Kiszczakowa, która swoimi wdziękami doprowadziła swego hamana do zmiany wiary na judaistyczną, w Izraelu czczona jest na równi z Esterą.

4. Poprzedni i obecny minister wojny w Polsce – Janusz Onyszkiewicz, dawniej Jojne Grynberg ze Lwowa, byłego członka NKWD i byłego dyrektora departamentu w komunistycznym Ministerstwie Rolnictwa, jest popularny w Izraelu jak dawni sławni jego wodzowie, a szczególnie Bar-dochba – bohater powstań antyrzymskich. Jest obrzezany, byłem na tej uroczystości we Lwowie w roku 1937. Narodowość żydowska Naczelnego Wodza w Polsce jest pewną dla Polaków tajemnicą nr. 1. Ojciec Janusza był znany we Lwowie w Latach 1935-39 pośrednikiem handlu nieruchomościami. Podobnie też małżeństwo Onyszkiewicz prowadzili w latach 1988-90 Agencje Handlu Nieruchomościami – resztówkami ziemskimi w Polsce ogłaszając się w prasie USA i Anglii. Jeżeli więc zdolności Jojne – Janusza odziedziczone po ojcu i pogłębione w handlu wspomnianymi wyżej resztówkami zostaną wykorzystane na stanowisku ministra Obrony Narodowej III Rzeczpospolitej, to za dwa lata Wojsko Polskie będzie chodzić bez butów i karabinów.

5. Sprawa masowego mordu w Katyniu, to druga w Polsce zagadka. Spotkałem się w Izraelu z kilkoma osobnikami – repatriantami z byłego ZSSR, którzy chwalili się, że byli sprawcami owego mordu na żydożercach. Oto ich wersja likwidacji 15 tys. Polaków przez żydowskie NKWD w Rosji sowieckiej: po kompromitacji Armii Radzieckiej w wojnie z Finlandią w grudniu 1939 i w styczniu 1940, obozy jeńców polskich, głównie oficerów, w marcu 1940 r, zostały przejęte przez żydowskie NKWD składające się przeważnie z krypto-syjonistów, postanowiło wymierzyć sprawiedliwość “sanacyjnym bandytom”, którzy sprzedali Polskę wraz z Żydami samemu Hitlerowi. Że jest w tym trochę prawdy, trzeba wiedzieć, iż w sanacyjnym Wojsku Polskim 3/4 generałów nosiło niemieckie nazwiska, za wyjątkiem gen. Monda, który był autentycznym Żydem. Syjoniści oskarżali “sanacyjnych bandytów”, że w wyniku ich filtru z Hitlerem (płk. Beck i gen. Kasprzycki) środkowej Europy dostali się w krwawe łapy Hitlera i ich los już w roku 1940 był przesadzony. Winą za ten los Żydów obarczyli elitę sanacyjną, która dostała się do niewoli sowieckiej; dlatego też ich żądza odwetu skierowała się przeciwko tej elicie, tj. oficerom zawodowym i rezerwowym, sędziom i granatowej policji. Wykorzystując ewakuacje więzionych oficerów polskich z Kozielska i dwóch innych obozów, kierowali potajemnie transporty do Katynia, gdzie w ośrodku wypoczynkowym NKWD mogli w tajemnicy dokonać zbrodni mordu na wielu tyś. więźniów cywilnych i wojskowych. Wszystkie prowadzone śledztwa odnośnie sprawców zbrodni – rozkazodawców i wykonawców, nie mogły ustalić przyczyn chowania zwłok w pełnym umundurowaniu, w tym także nawet w płaszczach, tak jak ich wyciągnięto z wagonów. Otóż (jak się dowiedziałem) przyczyną takiego marnowania dóbr materialnych był fakt, że żadne wyposażenie osobiste tych ofiar nie mogło pozostać nie zakopane, gdyż spowodowałoby to ujawnienie zbrodni i jej sprawców. Dlatego też tak surowo przestrzegano całkowitego zachowania tajemnicy zarówno przed całym światem, jak przed władzami sowieckimi, które przede wszystkim mogły zostać oskarżone o ten masowy mord, choćby z uwagi na zadawnioną nienawiść do Polaków za wyprawę Piłsudskiego na Kijów i przegraną wojnę w 1920 prowadzoną przez marszałka Tuchaczewskiego.

I.

Dywersja syjonistów na arenie międzynarodowej

Kierowana przez CIA, Jewish Concil, Mosad i aparat działaczy syjonistycznych na całym świecie i polityka żydowska w Europie zmierzają do wywołania zamieszek w całej Europie i doprowadzenie tzw. gojów do wzajemnej rzezi. Osławiony Hans Dietrich Genscher, wiarołomny sojusznik socjal-demokratów w Niemczech, sprzedał ten sojusz na rzecz CSU Kohla za wiele milionów. Teraz wywołał wojnę w byłej Jugosławii, aby przy pomocy przekupionego Franio-Tudjmann – również Żyda, wywołać wzajemną rzeź Słowian. W tej grze uczestniczył również inny syjonista – Krzysztof Skubiszewski, który także na wschodzie polski mobilizuje wraz z Michnikiem litewskich Szaulistów przeciwko polskiej ludności na Litwie. Podobnie na Ukrainie działają Michnik z Geremkiem zrzeszając ukraińskich Banderowców, Upowców i innych morderców Żydów do walki z Rosją. Obydwaj ci działacze zaślepieni nienawiścią do Słowian, przywołują do życia najgorsze upiory faszyzmu: Szaulistów na Litwie – mających na swoim sumieniu życie ponad Miliona Żydów litewskich (obóz zagłady w Banarach), morderców spod znaku Bandery i UPA oraz dywizji ukraińskich, na których razem ciąży mord ponad miliona istnień ludzkich. W Czechosłowacji klika żydowsko-syjonistyczna: Havel, Klaus Diensthiar sprzedają całe Czechy i Słowację w ręce kapitału żydowskiego i niemieckiego zgarniając olbrzymie prowizje za umożliwienie takich transakcji. W Polsce Żydzi syjoniści kierujący Unią Demokratyczną i Kongresem Liberalno-Demokratycznym, zorganizowali pełną wyprzedaż majątku polskiego na rzecz Zachodnich spółek kapitalistycznych, w których kapitał żydowski ma decydowanie przeważający udział. Mafie żydo-austriackie, żydo-niemieckie i żydo-francuskie wykupują polskie przedsiębiorstwa za 1/10 ich wartości. Aby stało się to możliwe, niszczy się je w sposób formalnie zwierzęcy sposób, udzielając wysoko oprocentowanych kredytów 90%, rewident, popiwków i odsetek skarbowych doprowadzając je na skutek spreparowanego fikcyjnego zadłużenia wobec państwa do zupełnego upadku.

Upadające w ten sposób przedsiębiorstwa, to typowy masowy objaw kryzysu gospodarczego celowo wywołanego przez opętańczo obłąkanych ekonomistów, jak Balcerowicz, Lewandowski. Sprzedając obcemu kapitałowi przedsiębiorstwa za minimalne ceny, urzędujący w polskim Ministerstwach Żydzi i ich agenci, uzyskują za każdą udaną transakcję miliony dolarów USA, które przekazują następnie na szyfrowe konta w bankach szwajcarskich i amerykańskich. Bohaterski Naród Polski ocalił dziesiątki tys. polskich Żydów, dzięki wspólnej walce z Armią Radziecką a także 3 mil. Żydów z terenów Rosji i Ukrainy, z których władzą w Rosji w roku 1941 objął faszystowski gen. Własow. Nie ocalałby nikt. Dlatego też ten Naród Polski nie może paść ofiarą żydowskiego spisku zakrojonego na miarę wytępienia przez Anglosasów, Indian w Ameryce czy wymordowanie 7 plemion doliny Jordanu przez najeźdźców żydowskich w wiekach XII – VI przed naszą era.

II.

Obłąkany triumfalizm społeczeństwa żydowskiego.

Przebywając ostatnio 8 miesięcy w Izraelu, zostałem wprost przerażony obłąkańczym triumfalizmem chasydzkiego, a nawet inteligenckiego odłamu społeczeństwa żydowskiego. Wykarmieni na obłąkańczej biblijnej idei Narodu Wybranego, głoszą wszem i wobec sukcesy żydowskich finansistów, którzy obrabowali gojów wzorem Żydów uciekających z Egiptu, po uprzednim ograbieniu ze złota, srebra i strojów zaprzyjaźnionych z nimi Egipcjan, jakoby za radą ich bożka Jehowy.

A oto niektórzy ci bohaterzy współczesnego świata:

Boesky David – USA………

Maxwel I synowie – Anglia

Goldberg – Australia……..

Bagsik Polska…………….. aferzysta giełdowy mający na swoim kącie dokonanie oszustw na sumę 700 milionów dolarów.

Podobni aferzyści których oszustwa sięgają sumy 1 miliarda 100 mln. dolarów USA.

Malwersant giełdowy i podatkowy, którego oszustwa przekraczają sumę 700 milionów dolarów.

Malwersant wielobranżowy, oszustwa jego również przekraczają, ale już tylko 600 mln. dolarów USA.

Wymienieni wyżej “bohaterzy”, to najzdolniejsi uczniowie Starego Testamentu, który w księdze powtórzonego prawa, daje takie oto wytyczne moralne dla Żydów wobec innowierców, nie Żydów.

1. Jeżeli Żydowi zdechnie bydło domowe, to mięso należy sprzedać gojowi;

2. Jeżeli Żyd stosuje lichwę, to tylko wobec goja;

3. Jeżeli Żyd pożycza pod zastaw to tylko gojowi;

4. Jeżeli obcy naród (w dolinie Jordanu) nie podda się pod władzę Żydów, to należy wytępić go cały wraz ludźmi, kobietami i starcami, oraz wybić nawet jego zwierzęta domowe.

Wszystkie narody zamieszkujące dolinę Jordanu zostały poddane rzezi i zniewoleniu, a następnie użyto ich do niewolniczej pracy tak ciężkiej, że doprowadziła ich do całkowitego wytępienia ( śmiertelnego wyczerpania, wyduszenia z nich życia). Nakazy takiego zbrodniczego postepowania, żydowscy prorocy i kapłani otrzymali podobno, jako Naród Wybrany, od Jehowy, Któremu protoplasta plemienia żydowskiego – Abraham, emigrant z biblijnego miasta Babilonii, z 3-letniej jałówki, 3-letniej kozy i 3-letniej owcy.

Z tej racji, iż w połowie pochodzę z Narodu polskiego (ze strony matki), z Narodu, który nigdy nie splamił się agresją wobec innych narodowości, a przeciwnie: bronił po wielokroć Polski i całego Zachodu przed zalewem Mongołów, Tatarów i Turków, uważam za swój obowiązek przestrzec Naród Polski przed zagrażającym mu zniewoleniem przez kapitał Żydowski i zachodni, kapitał i kapitalizm germańsko – anglosaski i żydowski splamiony krwią i grabieżą narodów kolonizowanych i narodów europejskich dławionych międzynarodowym szachrajstwem finansowym, doskonalących się w grabieży i zniewoleniu w czasie, gdy Polacy walczyli pod Legnicą i Wiedniem w obronie europejskiej cywilizacji.

Polska zasobna w surowce, samowystarczalna w surowce i pod względem produkcji, energii oraz dysponująca dobrymi warunkami dla uprawy roślin, ma wszelkie warunki ku temu, aby być najbogatszym krajem w Europie, by stać się organizmem niezależnym gospodarczo, wolnym od zniewolenia finansowego i ekonomicznego.

Te moje wiadomości przesyłam działaczom politycznym i społecznym, przedstawicielom władzy oraz duchowieństwu polskiemu – dosłownie, a nie tym, którzy w duchownym przebraniu udają Polaków. Całe społeczeństwo polskie musi poznać zagrożenia, jakie czyhają na Naród Polski ze strony obłąkanych syjonistów (zwykle we władzach państwowych udających Polaków), kapitalistów, nieproszonych agresorów niemieckich, lecz potajemnie zapraszanych przez syjonistów, oraz całej armii płatnych agentów wszelkiego kapitału budującego swoje międzynarodowe imperium mordu, grabieży i zniewolenia. Rozpowszechniajcie tą odezwę do Narodu Polskiego przez powielanie jej i przekazywanie sąsiadom, przyjaciołom i wszystkim Polakom omamionym przez perfidną propagandę syjonistyczno- internacjonalistyczną.

Israel – Tel-Aviv Marek-Finkelstein-Dobrowolski

COŚ KOSZERNEGO DLA UCHA – POSŁUCHAJ……

 

TRANSLATE GOOGLE

Subject: Public Information about intent against the Polish Nation and Polish State.

After traveling many weeks after the United States and France, the current stay in Tel-Aviv as a half-Jew, half-Pole, I managed to get a reliable understanding, in which direction the current policy of the World Council of Jews (Jewish Consil) and the Israeli society and government – both Likud and Labour Party of Rabin.

General aim of the three decision-making centers of Jewish population is:

First Fully master the helm of power in Poland

Second Recover from the areas of current Polish U.S. $ 40 billion, which fall into the hands of Polish during the liquidation of Hitler’s four million Jews, the expulsion of Polish and 40 thousand. Jews by Gomolka. The $ 40 billion U.S., estates, houses, real estate securities, bank deposits and savings, which fall into Polish hands during the occupation and after its completion. Economists estimate that the Jews have the assets on the latest computers and evaluated the average assets of one Jew for 10,000 U.S. dollars.

As the most effective methods of rewidencji were:

First By the appropriate fiscal policy to destroy the Polish state-owned enterprises and Polish co-operatives, to then buy them from the economy choked by one tenth of their value. For this purpose, the government established the Mazowiecki and Bielecki, a certain Balcerowicz … who are controlled by the sign of Zionism pseudokomunistę Geoffrey Sachs, have applied the murderous methods of destruction of Polish enterprises: bank loans – 80% dividend – 32%; popiwek – 500%, interest on arrears of 150%.

Second By glorifying the „free market” led to the export of Polish over 6 billion U.S. dollars for the unsaleable rubbish of the West, mainly the production of residual stores of capitalism.

Third By imports of cheap gasoline and the use of undervalued by 50%, which low-cost road transport to transport lost and were forced to transport the car, which must be financed by importing gasoline for another 5 billion U.S. dollars.

4th The destruction of Polish coal mining as a result of stagnation in the industry and railway transport, as well as disabling the export of 50 million. tonnes at $ 60 per tonne, plus receipts for rail transport – a further 500 million. dollars.

Effectively realized by the agents of Zionism and the Mossad, funded by the U.S. CIA plan to destroy the Polish went to almost 100% of the applause of the Polish „idiots” economic and madmen of „Solidarity” czarowanych Polish vision of a rich capitalist. Now is to buy for 1/10 as the best Polish industries, which succeeded in 80%, which when used in their cheap labor Poles unemployment, will the planned recovery of the lost Jewish property in Poland during the German occupation.

Apart from this general plan took place during the reign of the first rule of Zionist – Mazowiecki and Bielecki individual looting by Jewish Polish aferzystów: Grobelny, Baksika, Gasiorowski and Bogatina, who was deported from the Polish one – st billion USD, placing him in Israel, Switzerland, Germany and Austria. Robberies committed in the eyes and with the consent of the Jewish and Polish agents of world Zionism and capitalism.

These Jews: Bagsik, Gasiorowski, Bogatin and Grobelny became the heroes of the Jewish people comparable to the legendary heroes of the Old Testament and in Israel are treated like those of Egypt and the legendary assailants conquered tribes of the Jordan Valley.

New legends of the skies of Israel are also other characters – the Jews working in Poland, among others:

First Mazowiecki and Geremek are comparable with the legendary conqueror of Jericho, who lived at Jericho przybramnej prostitutes made a breach in the walls, and thus made it possible to gain the first town in the Jordan Valley. Similar bravery shown Mazowiecki and Geremek, who deceived the former police got to Gdansk in August 1980 and with the participation of Walesa won Gdańsk, as the first outpost of the Jewish „Solidarity”. This heroic deed Mazowiecki boasted even in the Polish TV in April 1997

Second Adam Michnik is compared with Moses, who tricked all of Egypt łupiąc zen escape before his wealthy Egyptians. Rabbi Jerczel … we have it for prapape … grandson of Moses because of his stuttering, like Moses.

Third The wife of Gen. Kiszczak – Maria Christina is compared to the Biblical Esther, the king of Babylon uwiódłszy which led to the release of Jews from Babylonian captivity, is Mrs. Dr. Maria Christina Kiszczakowa that their charms Haman led her to change the Judaic faith, Israel is venerated equally of Esther.

4th Previous and current minister of war in Poland – Janusz Onyszkiewicz, Grynberg Jojne formerly from Lvov, a former member of the NKVD and the former director of the department in the communist Ministry of Agriculture, is popular in Israel as its famous former leaders, especially the Bar-dochba – hero antyrzymskich uprisings. It is circumcised, I was at the ceremony in Lviv in 1937. Chief Jewish nationality in Poland for the Poles is a secret number. First Father Janusz was known in Lviv for the period 1935-1939 a realtor. Similarly, marriage Onyszkiewicz conducted in 1988-90, real estate agency – resztówkami landowners in Poland in the press announcing the U.S. and England. If, therefore, the ability Jojne – Janusz inherited from his father and expanded trade in the above resztówkami will be used as Minister of National Defence of the Third Republic, the two years the Polish Army will walk without shoes, and guns.

5th The case of mass murder at Katyn, Poland is the second riddle. I met in Israel with a few individuals – repatriates from the former USSR, who boasted that they were the perpetrators of this murder żydożercach. Here’s their version of the liquidation of 15 thousand. Jewish Poles by Soviet NKVD in Russia: the compromise of the Soviet Army in the war with Finland in December 1939 and January 1940, the Polish prisoners of war camps, mostly officers, in March 1940 r, was taken over by Jewish NKVD, consisting mainly of crypto-Zionists, decided to impose a justice „sanacja bandits” who sold Poland, along with the Jews Hitler himself. That is some truth in this, you must know that in the Polish Army sanacja 3/4 bore German names of generals, with the exception of General Monda, who was genuine Jew. Accused Zionists „remedial bandits”, as a result of the filter with Hitler (Col. Beck and General Kasprzycki) Central Europe got the bloody paws of Hitler and their fate as early as 1940, was overstated. The blame for the fate of the Jews inflicted elite regime, which fell into Soviet captivity, so their desire for retribution directed against the elite, such as professional and reserve officers, judges and the Polish police. Using the evacuation of Polish officers imprisoned with Kozielsk and two other camps, secretly transports headed to Katyn, where in a resort NKVD secret can make a crime of the murder of several thousand. civilian and military prisoners. All investigations conducted on the perpetrators of crimes – gave the orders and contractors, could not determine the reasons for burying corpses in full uniform, including coats, even as they pulled the wagons. Now (as I found out) the reason for this waste of material goods was the fact that none of the victims of personal equipment could not stay buried, as this would reveal the crime and its perpetrators. That is why so strictly adhered to absolute secrecy, both before the world, as against the Soviet authorities, which mainly could be accused of this mass murder, if only because of the inveterate hatred of the Poles for the trip to Kiev Pilsudski and losing the war in 1920 led by Marshal Tukhachevsky.

I.

Zionist sabotage international

Led by the CIA, Jewish Concil, Mossad and Zionist activists camera around the world and Jewish politics in Europe tend to cause unrest in Europe and bringing the so-called. Gentile to mutual slaughter. The notorious Hans Dietrich Genscher, treacherous ally of the Social Democrats in Germany, sold the Alliance for the CSU Kohl for many millions. It sparked the war in former Yugoslavia, with the assistance bribed Franio-Tudjmann – also a Jew, cause mutual slaughter of the Slavs. In this game, also attended the other Zionist – Krzysztof Skubiszewski, which also stimulates the east along the Polish Lithuanian Michnik Szaulistów against the Polish population in Lithuania. Similarly, in Ukraine operate Michnik Geremek bringing together the Ukrainian Bandera, Upowców and other murderers of Jews to fight against Russia. Both of these activists blinded by hatred of the Slavs, bring to life the worst ghosts of fascism: Szaulistów in Lithuania – which lives on his conscience more than a million Jews in Lithuania (extermination camp in Banarach), murderers under the sign of Bandera and the UPA and the divisions in Ukraine, which together pregnant murder more than one million lives. In Czechoslovakia, the Jewish-Zionist clique: Havel, Klaus Diensthiar sell the whole Czech Republic and Slovakia in the hands of Jewish and German capital earning huge commissions for making such transactions. In Poland, Jews were Zionists, head of the Democratic Union and Liberal-Democratic Congress, organized a full sale of assets of Polish companies to Western capitalism, where Jewish capital has to decide the dominant part. Jewish-Austrian Mafia, Judeo-German Judeo-French and Polish companies buy a tenth of their value. To make this possible, it destroys the animal in a formal way, by providing high-interest loans 90%, auditor, tax and interest popiwków bringing them crafted by a fictitious debts to the state to complete collapse.

Failing in this way, companies, is a typical symptom of a massive economic crisis deliberately caused by frantically insane economists as Balcerowicz, Lewandowski. Foreign capital by selling businesses as minimum prices, Office of the Polish Ministries of Jews and their agents, shall receive for each successful transaction millions of U.S. dollars, which shall then be encrypted accounts in Swiss banks and the U.S.. The heroic Polish nation has saved tens of thousands. Polish Jews, thanks to the joint fight against the Soviet Army as well as 3 miles. Jews from Russia and Ukraine, of which the power in Russia in 1941 and became the Fascist General Vlasov. Ocalałby not nobody. Therefore, the Polish people can not fall victim to a Jewish-ranging conspiracy to measure extinction by the Anglo-Saxons, Indians in America or the murder of seven tribes of the Jordan Valley by the Jewish invaders in centuries XII – VI BC.

II.

Mad triumphalism of the Jewish community.

While last 8 months in Israel, I was simply scared lunatic Hasidic triumphalism and even white-collar segment of Jewish society. Feed the insane biblical idea of the Chosen People, proclaim to all and sundry successful Jewish financiers who robbed the Gentile pattern of Jews fleeing from Egypt, after ograbieniu of gold, silver and costume friendly with them, the Egyptians, supposedly on the advice of their god Jehovah.

Here are some of those heroes of the modern world:

Boesky, David – USA ………

Maxwell and sons – England

Goldberg – Australia ……..

Bagsik Poland …………….. stock market racketeer in his corner with evasion for the sum of $ 700 million.

Aferzyści like the fraud dates back to the sum of 1 billion 100 million. U.S. dollars.

Embezzler stock and tax fraud which exceeds the sum of $ 700 million.

Embezzler shop, it also exceeds the fraud, but only 600 million. U.S. dollars.

Of the above „heroes”, the most talented students of the Old Testament, which in Deuteronomy, gives such are the moral guidelines for the Jews to the Gentiles, not Jews.

First When a Jew dies domestic cattle, the meat should be sold a Gentile;

Second If a Jew is used usury, it is only against the Gentile;

Third If a Jew lends a lien is only a Gentile;

4th If a foreign nation (in the Jordan Valley) do not submit to the authority of the Jews, then it must be destroyed and all men, women and old people, and stand out even his pets.

All the peoples inhabiting the valley of the Jordan have been slaughtered and enslaved, and then used them as slave labor so severe that it led them to the total extinction (mortal exhaustion, wyduszenia one life). Orders of such criminal proceedings, the Jewish prophets and priests reportedly received as a chosen people of Jehovah, Who progenitor of the Jewish tribe – Abraham, an emigrant from the Biblical city of Babylon, with a 3-year-old heifers, 3-year-old goat and 3-year-old sheep.

Because of this, that in the middle come from the Polish Nation (maternal), the Nation, who had never committed the aggression against other nations, instead repeatedly defended the Polish and the entire West from the flood of the Mongols, Tartars and Turks, I consider my duty to warn the Polish nation against threatening him enslaved by Jewish and Western capital, capital and capitalism Germano – Anglo-Saxon and Jewish stained with blood and pillage of peoples of European nations colonized and strangled szachrajstwem international financial improvement in the plunder and enslavement at the time the Poles fought under Legnica and Vienna in the defense of European civilization.

Poland rich in raw materials, resources and self-sufficient in terms of production, energy, and possessing good conditions for plant growth, has all the conditions to to be the richest country in Europe to become economically independent body, free from financial and economic enslavement.

The messages I send my political and social activists, representatives of government and the Polish clergy – literally, and not those who are in spiritual guise of pretending Poles. The entire Polish society needs to know the hazards that lie in wait for the Polish people from the insane Zionists (usually in the public authority going Poles), capitalists, uninvited German aggressors, but secretly invited by the Zionists, and the whole army of paid agents of all capital builds its international empire of murder, plunder and enslavement. Spread the proclamation to the Polish nation by copying it and passing neighbors, friends and all Poles omamionym by perfidious propaganda of the Zionist-internationalist.

Israel – Tel-Aviv-Finkelstein-Marek Dobrowolski

WAŻNY KOMUNIKAT  Z PRZEKAZU

ZAMORDOWANO JEDYNEGO SZCZEREGO PRZYJACIELA

ŚRODOWISK KIBICÓW

TO ON JAKO JEDYNY MÓWIŁ PRAWDĘ O RUCHU

POLSKICH KIBICÓW W MEDIACH

MUSIMY TAM BYĆ TO NASZ OBOWIĄZEK !!!!!!

PRZYPOMNIENIE CO MÓWIŁ W PROST W MEDIACH WTEDY GDY TUSK WYPOWIEDZIAŁ JAWNĄ WOJNĘ POLSKIM PATRIOTOM KIBICOM 

Reklamy

Komentarzy 5 to “Odzyskać z terenów aktualnej Polski 40 miliardów dolarów USA,Opanować całkowicie ster władzy w Polsce”

 1. We understand that owing money to any government agency can be
  nerve wracking and stressful but you shouldn’t need to worry, by taking a proactive approach to your tax problem, you can rest assure that we will work hard and diligently to find the appropriate resolution plan that could help resolve your tax issues. Let us discuss your personal case today. for information visit our sites below @ http://www.800tax.com and our blog @ http://www.800tax.blogspot.com

  Polubienie

 2. This site certainly has all the information and facts I needed concerning
  this subject and didn’t know who to ask.

  Polubienie

  • edgier25 said

   This site certainly has all the information and facts I needed concerning
   this subject and didn’t know who to ask.
   Ta strona na pewno ma wszystkie informacje i fakty, co potrzebne w sprawie
   tego tematu i nie wiesz do kogo się zwrócić.

   JAK TO DO KOGO ?

   DO WAŁĘSY , KWAŚNIEWSKIEGO, BONIEGO, SIKORSKIEGO, GRONKIEWICZ = WALC ITP……..

   SYJONIŚCI …….. I ICH WIELBICIELE

   Polubienie

 3. autodesk said

  My family all the time say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting knowledge all
  the time by reading such nice articles.

  Polubienie

 4. prices said

  Hi everyone, it’s my first visit at this web site,
  and piece of writing is in fact fruitful designed for me, keep up posting these content.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: