edgier25

WordPress – Wiadomości

Pięć kroków do pandemii zdolnej zabić miliony ludzi – Five steps to a pandemic capable of killing millions of people

Posted by edgier25 w dniu 21 czerwca 2012


Naukowcy zidentyfikowali pięć zmian genetycznych, które mogłyby sprawić, że wirus H5N1 zacząłby się błyskawicznie rozprzestrzeniać między ludźmi. To z kolei mogłoby doprowadzić do śmiercionośnej pandemii.

Pięć kroków do pandemii zdolnej zabić miliony ludzi

Według artykułu opublikowanego w magazynie „Science” jest możliwe, by tych pięć zmian zaszło w naturze, bez ingerencji człowieka.

To właśnie na temat tego artykułu i jego ewentualnej publikacji toczyły się kilka miesięcy temu zażarte spory. Według przeciwników wydrukowania go mógłby być on wykorzystany przez terrorystów do produkcji broni biologicznej.

Jednak zdaniem prof. Rona Fouchiera, autora badań z Erasmus Medical Centre w Holandii, publikacja bez ingerencji cenzury da środowisku naukowców większą szansę na zwalczenie ewentualnej pandemii w przyszłości.

Ostatecznie zarówno amerykańskie biuro doradcze na rzecz bezpieczeństwa biologicznego (NSABB), jak i WHO zgodziły się na publikacje odkryć profesora Rona Fouchiera po skorygowaniu treści artykułu.

Już w maju ukazał się w „Nature” budzący podobne kontrowersje artykuł amerykańskiego zespołu z uniwersytetu w Wisconsin pod kierownictwem profesora Yoshihiro Kawaoki.

Śmiertelny wirus

Szczep ptasiej grypy H5N1 zabił od 1996 roku setki milionów ptaków, ale do tej pory doszło do zarażenia jedynie niewielu ponad 500 osób, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami.

Jednak – i to jest bardzo niepokojące – zabił on ponad 60 proc. ludzi, którzy się nim zarazili, co sprawia, że jest on jednym z najbardziej śmiercionośnych form grypy.

Według danych WHO w latach 2003-2011 doszło do 573 zakażeń, z czego zmarło 336 osób.

Gdyby doszło do jego gwałtownego rozprzestrzenienia się w populacji ludzkiej, mogłyby zginąć miliony ludzi.

Praca Fouchiera

Zespół prowadzony przez prof. Fouchiera chciał zbadać, jakie zmiany są potrzebne, by H5N1 zmutował w sposób zabójczy dla ludzi, czyli tak, by rozprzestrzeniał się z człowieka na człowieka.

 

Naukowcy znaleźli pięć kluczowych czynników, które o tym decydują. Swoje odkrycia teoretyczne potwierdzili laboratoryjnie, gdy sami zmodyfikowali wirus w taki sposób, by przenosił się łatwo wśród fretek.

Zmiany mogą zajść w naturze, ale…

Z kolei naukowcy z Cambridge University starali się sprawdzić, czy takie mutacje są możliwe do zaistnienia w naturze. Naukowcy przestudiowali strukturę genetyczną 3000 ptasich wirusów i 400, które pojawiają się u ludzi.

Okazało się, że niektóre z nich miały dwie z kluczowych zmian potrzebnych, by przenosił się on drogą powietrzną.

Modelowanie matematyczne sugeruje zaś, że jest możliwe, by w naturze wystąpiły trzy pozostałe zmiany. Jakie jest to prawdopodobieństwo – tego nie wiadomo. Jednak – pisze BBC – „jest jasne, że pojawienie się przenoszonej drogą powietrzną mutacji H5N1 jest mało prawdopodobne”.

****************

Kontrowersyjny artykuł naukowy o stworzeniu w laboratorium zjadliwego wirusa ptasiej grypy, który jest łatwiej przenoszony między ssakami, został ostatecznie opublikowany – podała agencja AFP. Od kilku miesięcy toczyła się dyskusja, czy powinien on ujrzeć światło dzienne, a jeśli tak, to czy w niezmienionej formie i czy ostatecznie nie stanie się on potencjalnym prezentem dla bioterrorystów.

Kontrowersję wywołała pod koniec ubiegłego roku informacja, że dwa zespoły – amerykański i holenderski – wyhodowały w laboratorium mutację wirusa H5N1, który jest zdolny do łatwego przenoszenia się wśród ssaków, a zatem potencjalnie między ludźmi.

Wirus ptasiej grypy, występujący wśród drobiu i dzikiego ptactwa, jest bardzo niebezpieczny dla człowieka (po zachorowaniu śmiertelność sięga 60 proc.), ale od jego pojawienia się w 2003 roku było jedynie kilkaset ofiar śmiertelnych, ponieważ odnotowano bardzo ograniczone przenoszenie się wirusa między ludźmi.

Według danych WHO w latach 2003-2011 doszło do 573 zakażeń, z czego zmarło 336 osób.

Żądali wstrzymania publikacji

Celem badań, finansowanych przez amerykańską agencję NIH (National Institutes of Health – agencja resortu zdrowia zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem), było sprawdzenie, czy jest możliwa taka mutacja wirusa, by łatwiej przenosił się on między ludźmi. Autorzy badań zamierzali wynki swoich badań opublikować.

W obawie, że badania mogłyby posłużyć terrorystom, amerykańskie biuro doradcze na rzecz bezpieczeństwa biologicznego (NSABB) zażądało od amerykańskiego pisma „Science” i brytyjskiego „Nature” wstrzymania publikacji.

Druk jednak bezpieczny?

W marcu po korekcie dokonanej przez naukowców i kolejnym przeglądzie dokonanym przez NSABB ciało to ostatecznie wydało jednak zgodę na publikację, oceniając, że „dane nie dostarczają informacji umożliwiających wykorzystanie ich w złych intencjach (…), co mogłoby narazić na niebezpieczeństwo zdrowie publiczne i bezpieczeństwo narodowe”.

 

„Nature” w środę publikuje rezultaty amerykańskiego zespołu z uniwersytetu w Wisconsin pod kierownictwem profesora Yoshihiro Kawaoki. Magazyn zapewnił, że „najistotniejsze elementy naukowe” oryginalnego opracowania „nie zostały zmodyfikowane”, a publikacja jest opatrzona informacjami z dziedziny biobezpieczeństwa.

Wyniki badań zespołu z Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu są w trakcie ostatecznej korekty przed publikacją w „Science”. Zarówno NSABB, jak i WHO zgodziły się na publikacje odkryć profesora Rona Fouchiera po skorygowaniu treści artykułu.

W przypadku publikacji artykułu zespołu amerykańskiego NSABB podjęła decyzję o druku jednogłośnie; w przypadku zespołu holenderskiego większością 12-6.

Researchers have identified five genetic changes that might make the H5N1 virus would then spread rapidly between people. This in turn could lead to a deadly pandemic.

According to an article published in the journal „Science” it is possible that these five changes occurred in nature, without human intervention.
It is precisely on this article and its eventual publication took place a few months ago, fierce disputes. According to opponents of printing it, it could be used by terrorists to produce biological weapons.

However, according to prof. Fouchiera Rona, author of the study of the Erasmus Medical Centre in the Netherlands, publication no censorship environment gives researchers a better chance to fight off a possible pandemic in the future.

Finally, both the U.S. Bureau of advice to Biosecurity (NSABB), and WHO agreed to the publication of Professor Ron Fouchiera discover after adjusting the content of the article.
Already in May, appeared in „Nature” inspiring similar controversial article of the U.S. team at the University of Wisconsin led by Professor Yoshihiro Kawaoki.

A deadly virus

H5N1 strain of bird flu in 1996 killed hundreds of millions of birds, but so far there has been only a few infected over 500 people who had direct contact with infected animals.

But – and this is very disturbing – he killed more than 60 percent. people who are infected with it, making it one of the most deadly forms of influenza.

According to the WHO for the period 2003-2011 to 573 infections occurred, of which 336 people died.

If it came to its rapid spread in the human population, millions of people could die.

Work Fouchiera

A team led by prof. Fouchiera wanted to explore what changes are needed to H5N1 mutated into a deadly to humans, or so as to spread from human to human.

 

The researchers found five key factors that decide about this. His findings confirm theoretical laboratory, where they modified the virus in such a way that moved easily among ferrets.
Changes can occur in nature, but …

The scientists from Cambridge University sought to determine whether such mutations are possible to occur in nature. The researchers studied the genetic structure of viruses 3000 and 400 birds that occur in humans.

It turned out that some of them had two of the key changes needed to be moved on by air.

Mathematical modeling and suggests that it is possible that in nature there were three other changes. What is the probability – that is not known. But – says BBC – „it is clear that the emergence of airborne H5N1 mutation is unlikely.”

**********

Controversial scientific article about the creation in the laboratory pathogenic avian influenza virus that is easily transmitted between mammals, was finally published – announced the AFP. For several months there was discussion whether it should come to light, and if so, whether in its original form and that ultimately it becomes a potential gift for bioterrorystów.

The controversy sparked by the end of last year, an indication that the two teams – the American and Dutch – bred in the laboratory mutation of the H5N1 virus which is able to easily move among mammals, and potentially between people.

The bird flu virus that occurs in poultry and wild birds, it is very dangerous to humans (they developed stroke mortality rate reaches 60 percent.), But since his arrival in 2003 was only a few hundred deaths, because there was very limited transmission of the virus between humans.

According to the WHO for the period 2003-2011 to 573 infections occurred, of which 336 people died.

They wanted to suspend publication

Purpose of the study, funded by the U.S. NIH (National Institutes of Health – Ministry of Health agency dedicated to biomedical research and health-related), was to see whether it is possible mutation of the virus so that it moved easily between people. The authors intend to publish their research wynki.

Fearing that the research could help terrorists, U.S. Bureau of advice to Biosecurity (NSABB) requested from the American magazine „Science” and British „Nature” cease publication.

Printing, however, safe to use?

In March, after an adjustment made by the scientists and the next review by the NSABB body is finally released, however, consent to the publication, saying that „the data do not provide information to use them for bad intentions (…), which could endanger public health and national security. „

 

„Nature” on Wednesday publish the results of the U.S. team at the University of Wisconsin led by Professor Yoshihiro Kawaoki. Magazine asserted that „the key scientific elements” of the original study „not modified”, a publication is identified by information in the field of biosafety.

The results of the team from Erasmus University of Rotterdam are in the final revision before publication in „Science”. Both the NSABB and WHO agreed to the publication of Professor Ron Fouchiera discover after adjusting the content of the article.

In the case of publication of the article American team NSABB decided unanimously print, in the case of the Dutch team by a majority of 12-6.

Komentarzy 7 to “Pięć kroków do pandemii zdolnej zabić miliony ludzi – Five steps to a pandemic capable of killing millions of people”

 1. Nelle said

  It’s difficult to find experienced people about this subject, but you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

  Polubienie

 2. Avery said

  This is the appropriate blog for anyone who needs to seek out out about this topic.
  You understand a lot its nearly arduous to argue with you
  (not that I truly would want…HaHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years.
  Great stuff, just nice!

  Polubienie

 3. Carolyn said

  Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site,
  how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
  I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent concept

  Polubienie

 4. Rachelle said

  Thank you, I’ve recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far.
  But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

  Polubienie

  • edgier25 said

   Kontrowersyjny artykuł naukowy o stworzeniu w laboratorium zjadliwego wirusa ptasiej grypy, który jest łatwiej przenoszony między ssakami, został ostatecznie opublikowany – podała agencja AFP. Od kilku miesięcy toczyła się dyskusja, czy powinien on ujrzeć światło dzienne, a jeśli tak, to czy w niezmienionej formie i czy ostatecznie nie stanie się on potencjalnym prezentem dla bioterrorystów.
   Według danych WHO w latach 2003-2011 doszło do 573 zakażeń, z czego zmarło 336 osób.
   Kontrowersję wywołała pod koniec ubiegłego roku informacja, że dwa zespoły – amerykański i holenderski – wyhodowały w laboratorium mutację wirusa H5N1, który jest zdolny do łatwego przenoszenia się wśród ssaków, a zatem potencjalnie między ludźmi.

   Wirus ptasiej grypy, występujący wśród drobiu i dzikiego ptactwa, jest bardzo niebezpieczny dla człowieka (po zachorowaniu śmiertelność sięga 60 proc.), ale od jego pojawienia się w 2003 roku było jedynie kilkaset ofiar śmiertelnych, ponieważ odnotowano bardzo ograniczone przenoszenie się wirusa między ludźmi.

   Polubienie

 5. Jimmie said

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a
  lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

  Polubienie

 6. Hollie said

  I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals.

  I certainly love reading all that is written
  on your website.Keep the aarticles coming. I loved it!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: