edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 3 lipca, 2012

UWAGA !!! LEK Avandia NIE LECZY CUKRZYCY LECZ ZABIJA ( AVANDIA DIABETES CURES BUT DO NOT KILL )

Posted by edgier25 w dniu 3 lipca 2012


Do 100 tys. niepotrzebnych zawałów?

– Od 50 do 100 tysięcy cukrzyków niepotrzebnie miało atak serca albo zmarło przez zażywanie leku Avandia – oświadczył amerykański kardiolog dr Steve Nissen, krytykując koncern farmaceutyczny GlaxoSmithKline i stosowane przez niego praktyki. Po gigantycznej karze – 3 miliardy dolarów za największe oszustwo w historii ochrony zdrowia w USA – przyszła pora na publiczną krytykę.

– From 50 to 100 thousand people with diabetes have needlessly died from a heart attack or by the use of Avandia – said an American cardiologist Dr. Steve Nissen, criticizing the pharmaceutical company GlaxoSmithKline and used by the practice. After a gigantic penalty – $ 3 billion for the biggest scam in the history of healthcare in the U.S. – it is time to public criticism.

Według władz, GSK łamał prawo przy sprzedaży i promocji leków. Koncern m.in. sprzedawał nieletnim leki antydepresyjne dla dorosłych i sugerował, że pomagają one w walce z otyłością oraz zaburzeniami seksualnymi.Wydał też miliony dolarów na łapówki dla lekarzy po to, by ci je promowali.

W sumie kontrowersje dotyczyły trzech leków firmy: Paxilu (lek antydepresyjny), Wellbutrinu (antydepresant) i Avandii (lek antycukrzycowy). W tym ostatnim przypadku GlaxoSmithKline nie poinformował Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), że Avandia może powodować problemy z sercem. Ostatecznie wycofano ją z półek w Europie, a na sprzedaż w USA nałożono ograniczenia.

 


– Od 50 do 100 tysięcy cukrzyków niepotrzebnie miało atak serca albo zmarło przez zażywanie leku Avandia. Zaszkodził on wielu ludziom – podkreślił kardiolog ze szpitala w Celveland dr Steve Nissen.

Z kolei o łapówkach mówiła amerykańska prokuratura.  – Fundowali lekarzom wakacje na Hawajach, płacili miliony dolarów za wykłady promujące ich leki, zapraszali do Europy na polowanie na bażanty albo wręczali bilety na koncert Madonny – wymieniała działania GSK amerykańska prokurator Carmen Ortiz.

– To największe w historii Stanów Zjednoczonych oszustwo w obszarze ochrony zdrowia. Zrobimy wszystko, żeby zapobiec działaniom zagrażającym zdrowiu pacjentów, szkodzącym podatnikom i niszczących zaufanie społeczeństwa – zapewnił zastępca prokuratora generalnego USA James Cole.

Poszli w ślady Pfizera

Ogromna kwota, którą musi zapłacić koncern GSK – trzy miliardy dolarów – to kary z tytułu zarzutów kryminalnych i cywilnych.

Innym warunkiem ugody z prokuraturą było wyrażenie zgody przez koncern na to, by przez pięć lat znajdował się on pod ściślejszą niż do tej pory kontrolą amerykańskich władz.

Trzy miliardy dolarów, które musi zapłacić GlaxoSmithKline, to najwyższa kara, jaką w sprawie kryminalnej musiał zapłacić producent leków w USA. W podobnej sprawie z 2009 roku koncern Pfizer zgodził się zapłacić 2,3 miliarda dol. po oskarżeniach, że niewłaściwie promował 13 swoich leków.

Posted in MEDYCYNA - LECZENIE - NFZ, WAŻNE | Leave a Comment »

Chcemy ACTA !!! – Wydawcy i twórcy apelują

Posted by edgier25 w dniu 3 lipca 2012


Wydawcy i producenci wystosowali apel do europosłów.

Sygnatariusze z całej Europy postulują o wstrzymanie się z

decyzją na temat ACTA do czasu uzyskania odpowiedzi

Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Głosowanie nad kontrowersyjną umową handlową o zwalczaniu handlu towarami podrobionymi zaplanowano wParlamencie Europejskim na środę.

Jak napisano w liście przesłanym PAP, sygnatariusze apelu reprezentują tysiące dużych i małych europejskich firm oraz miliony pracowników w kilkudziesięciu sektorach istotnych dla europejskiej gospodarki, którzy pracują na to, aby wyciągnąć Europę z obecnego kryzysu gospodarczego poprzez promowanie innowacyjności i środków wspierających wzrost gospodarczy.

Wszystkie te branże bazują na własności intelektualnej i zjednoczyły się w poparciu dla porozumienia ACTA i dla wszelkich działań, służących budowaniu zaufania do niego, takich jak decyzja o skierowaniu ACTA do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – czytamy w liście do europosłów.

Środowiska zrzeszające wydawców, twórców i producentównawiązując do opinii służb prawnych PE oraz Komisji Europejskiej podkreślają, że ACTA nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń, ponieważ jest zgodna z prawem UE.

W liście do deputowanych PE przekonują, że ACTA jest dobra dla Europy. Bez konieczności zmiany unijnego prawodawstwa tworzy procedury umożliwiające walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej w krajach, które reprezentują 50 proc. światowego handlu. Ramy prawne ustanowione przez ACTA będą miały pozytywny wpływ na ochronę europejskiego przemysłu, zatrudnienia i obywateli – napisano.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele firm i organizacji reprezentujących branże: muzyczną, filmową, farmaceutyczną, telekomunikacyjną, multimedialną, tekstylną, reklamową, wydawniczą, elektroniczną i handlową.

Apel poparły środowiska kreatywne m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Danii, Polski, Portugalii, Grecji, Rumunii, Finlandii, Łotwy, Belgii, Bułgarii i Węgier. Wśród tego grona znalazły się polskie stowarzyszenia: Związek Kompozytorów Polskich, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL, Związek Producentów Audio Video ZPAV.

Sygnatariuszami są też organizacje międzynarodowe, m.in.: European Communities Trademark Association; European Automobile Manufacturers Association; International Confederation of Societies of Authors and Composers; International Federation of Actors; Trans-Atlantic Business Dialogue czy International Union of Cinemas European Newspaper Publishers’ Association.

ACTA to projekt współpracy międzynarodowej, dzięki któremu ochroną objęte zostaną prawa europejskie i obywatele Europy i który potwierdzi znaczenie Unii Europejskiej jako odpowiedzialnego partnera gospodarczego na arenie światowej. Europa będzie miała przynoszącą zyski gospodarkę opartą na wiedzy oraz bazę produkcyjną tylko wtedy, jeżeli zdoła zapewnić ochronę poza swoimi granicami dla swoich pracowników, twórców, a także dla innowacyjności własnych producentów i poszczególnych gałęzi przemysłu – twierdzą sygnatariusze.

Jak podkreślają, porozumienie niesie ważne przesłanie dla krajów trzecich i dla pracowników w Europie. To – według sygnatariuszy – kluczowy moment dla rządów państw członkowskich UE i dla europejskich instytucji w ich wysiłkach na rzecz ochrony zatrudnienia w Europie i naszej gospodarczej przyszłości. Porażka w tym obszarze będzie miała nieodwracalny wpływ na wiarygodność Europy jako zaufanego partnera gospodarczego na światowym rynku – ostrzegają.

W PE definitywnego odrzucenia międzynarodowej umowy o zwalczaniu handlu towarami podrobionymi domagają się socjaliści, Zieloni, komuniści, a od niedawna także liberałowie. 21 czerwca komisja PE ds. handlu międzynarodowego, wiodąca komisja w tej sprawie, zarekomendowała odrzucenie ACTA. Wbrew stanowisku swoich frakcji za szybkim odrzuceniem tej umowy przez cały europarlament głosowali polscy posłowie.

Kontrowersyjne porozumienie, zdaniem jego krytyków, zawiera zapisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, które ograniczą swobodne funkcjonowanie internetu.

Posted in POLITYKA, WAŻNE | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: