edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for Lipiec 12th, 2012

X- 1,4 SILNY ROZBŁYSK NA SŁOŃCU – KIERUNEK ZIEMIA

Posted by edgier25 w dniu 12 lipca 2012


Solar X-promienie:  geomagnetyczne pól:

Zgodnie z przewidywaniami doszło do wzmożonej aktywności grupy plam 1520. Około godziny 16: 00 czasu uniwersalnego skończył się okres pozornego spokoju i doszło do powstania rozbłysku słonecznego, który  w szczycie przypadającym na 16:55 UTC osiągnął wartość X1.4

iSWACygnetStreamer?timestamp=2038-02-23%2000:44:00&window=-1&cygnetId=261

W CIĄGU 48 GODZIN CME DOTRZE DO ZIEMI

Konfiguracja magnetyczna beta-gamma-delta, jaką posiada ten aktywny region jest gwarantem powstania kolejnych silnych rozbłysków.

Posted in ANOMALIE POGODOWE NA ŚWIECIE, ANOMALIE W KOSMOSIE, WAŻNE | Leave a Comment »

Przywódca duchowy Iranu ostrzega przed końcem świata

Posted by edgier25 w dniu 12 lipca 2012


BIORĄC POD UWAGĘ POWAGĘ SYTUACJI ORAZ

 STATUS OSOBY W KRAJU JAK I NA ŚWIECIE ….

TO NALEŻY ZADAĆ SOBIE PYTANIE ???? CZY FACET JEST NORMALNY NA UMYŚLE CZY TEŻ MY JAKO LUDZKOŚĆ MAMY PROBLEM ,  A DNI LUDZKOŚCI SĄ POLICZONE…..!!!!

 

Irański przywódca duchowy ajatollah Ali Chamenei po

raz pierwszy wezwał ludność kraju, aby

przygotowywała się do wojny i końca świata – donosi

serwis newsru.com. 

Ali Chamenei ogłosił to w niedawnym orędziu do Irańczyków. Wezwał w nim wiernych, by oczekiwali na przybycie dwunastego, „ukrytego” imama Mahdiego. Wedle wierzeń szyitów, powinien on przyjść wraz z Sądem Ostatecznym, aby ocalić świat i zaprowadzić na nim islamski porządek. 

Jak podkreślił, kwestia Mahdiego „ma pierwszorzędne znaczenie”. – Dziś obowiązkiem Irańczyków jest przygotowanie się na przybycie wielkiego wodza. Jeśli myślimy o sobie jako o wojownikach dwunastego imama, musimy być przygotowani do wojny – powiedział ajatollah. 

– Pod kierunkiem Allaha i z jego niewidzialną pomocą sprawimy, że cywilizacja islamska będzie dominować na świecie. To jest nasz los – dodał. 

Jak informowały niedawno irańskie media, władze rozpowszechniają wśród swoich żołnierzy broszurę „Ostatnie sześć miesięcy”, motywując ich, by przygotowywali się na konfrontację ze zbrojącym się w atomową siłę Zachodem.

WP.PL

translate google

Considering the seriousness SITUATION AND

  STATUS person in the country and around the world ….

IT should ask yourself?? MAN DOES IS NORMAL IN MY MIND OR AS HUMANITY

We have a problem, and the days are numbered ….. HUMANITY!!

Iranian spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei after

for the first time called on the population of the country to

preparing for war and the end of the world – reports

newsru.com service.

Ali Khamenei announced that in a recent address to the Iranians. He called on the faithful to await the arrival of the twelfth, „hidden” Imam Mahdi. According to Shiite belief, it should come with the Last Judgement, to save the world and lead to the Islamic order.

He emphasized that the issue of the Mahdi „is paramount.” – Today is the duty of Iranians to prepare for the arrival of a great leader. If we think of themselves as warriors of the twelfth imam, we must be prepared for war – said the ayatollah.

– Under the guidance of Allah and his invisible means make domestic Islamic civilization will dominate the world. This is our fate – he added.

As recently informed the Iranian media, the authorities circulated among his troops a booklet, „The last six months” by motivating them to prepare themselves for a confrontation with armed the atomic power of the West.

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, CIEKAWOSTKI, KOŚCIÓŁ- WIARA, WAŻNE | Otagowane: , , | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: