edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 22 października, 2012

10 powodów ostatecznej zagłady.Apokalipsa

Posted by edgier25 w dniu 22 października 2012


Dokładnie 101 lat temu, 30 czerwca 1908 roku w tajdze, niedaleko jeziora Bajkał, doszło do ogromnej eksplozji, która powaliła drzewa w promieniu 40 kilometrów, widziana była w promieniu 650 km, słyszana w promieniu 1000 kilometrów, zaś niezwykle silny wstrząs zarejestrowały wówczas sejsmografy na całej Ziemi. 

Nazwana później Wybuchem Tunguskim katastrofa spowodowała, iż na nowo przypomnieliśmy sobie o wszelkich apokaliptycznych wizjach i niebezpieczeństwie, które może nadejść z kosmosu.

Apokalipsa, ale jaka? 10 powodów ostatecznej zagłady.

Myślenie o apokalipsie towarzyszy wszelkimreligiom i wszystkim cywilizacjom. Przepowiednie chrześcijan, muzułmanów, starozakonnych, Rzymian, Egipcjan, Majów, Azteków i Sumerów wykazują zadziwiającą zbieżność co do tego, iż nadejdzie dzień, w którym skończy się życie na naszej planecie. Dzień apokalipsy. 

Wiele przepowiedni o niej jest zadziwiająco podobna. Co zatem przyniesie koniec wszechrzeczy? Obca cywilizacja? Przebiegunowanie? Asteroida? Wojna jądrowa? Może wzrośnie aktywność Słońca bądź czarnych dziur? Może wystąpi kilka czynników, które doprowadzą do naszego końca?

Apokalipsa, ale jaka? 10 powodów ostatecznej zagłady.

Wiemy, iż kosmos jest miejscem, w którym dochodzi do nieustannych kolizji różnego rodzaju ciał niebieskich. Ziemia nie dysponuje żadną obroną przed tego typu zagrożeniem. Naukowcy nie mają wątpliwości co do tego, iż najlepszą metodą uniknięcia kolizji z asteroidą jest zamiana trajektorii jej lotu. 

Do tego – niezbędne jest jednak kilka czynników. Przede wszystkim, musimy mieć świadomość zagrożenia ze strony konkretnego ciała niebieskiego. Musimy także przewidzieć wszystko to, co nastąpi po przeprowadzeniu eksplozji na asteroidzie.

10. Asteroida

Jeśli nie udałoby się zniszczyć asteroidy lecącej w stronę naszej planety, to mielibyśmy do czynienia z katastrofą na skalę globalną. Przy trafieniu w ocean, powstałoby gigantyczne tsunami, które spustoszyłoby wybrzeża na wszystkich kontynentach. Uderzenie w zamieszkane regiony Ziemi oznaczałoby śmierć milionów ludzi. Co więcej – doszłoby najprawdopodobniej do zmian atmosferycznych, których konsekwencje byłby tragiczne. 

Jednym z potencjalnych i znanych już zagrożeń tego typu, jest asteroida Apophis, która doleci do Ziemi w 2036 roku. Nie wiadomo czy minie naszą planetę, czy też uderzy w jej powierzchnię. Jak szacują naukowcy, wybuch Apophis wygenerowałby energię około liczącą około 1500 megaton trotylu. Dla porównania – bomba zrzucona na Hiroszimę miała moc 0,013 megatony.

Przypomnijmy: Wielki Zderzacz Hadronów to maszyna będąca częścią międzynarodowego projektu, który ma odpowiedzieć na pytania dotyczące warunków, jakie panowały po tzw. Wielkim Wybuchu, który nastąpił ok. 13,7 miliarda lat temu. 

Według wielu naukowców, odpowiedzialny był on za powstanie świata. Wielki Zderzacz Hadronów ma rozpędzić protony do prędkości bliskiej prędkości światła. Rezultaty zderzeń cząsteczek będą rejestrowane przez specjalną aparaturę, tzw. detektory cząstek elementarnych. 

Zdaniem niektórych – może doprowadzić do końca świata m. in. poprzez stworzenie miniaturowych czarnych dziur, które mogą wessać naszą planetę.

9.  Wielki zderzacz hadronów

 

Po drugiej wojnie światowej i zimnej wojnie nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, iż każda kolejna wojna na skalę globalną, będzie konfliktem nuklearnym. Nie ma też najmniejszych złudzeń co do tego, co oznaczałby taki konflikt – totalną zagładę gatunku ludzkiego. 

O tym, iż wojna nuklearna jest nie tylko możliwa, ale i wielce prawdopodobna, świadczą bardzo liczne sygnały dochodzące z różnych stronświata.

Po zamachach w Bombaju na początku 2009 roku, Indie zaostrzyły swoją politykę wobec Pakistanu, a wiadomo, że oba państwa posiadają bowiem broń jądrową. Co jakiś czas media donoszą również o tym, iż Korea Północna, ostatni bastion komunizmu na tej planecie, przeprowadza swoje testy broni nuklearnej. 

Potencjalnych ognisk zapalnych jest całe mnóstwo, zagrożenie czai się wszędzie tam, gdzie przechowywana jest broń jądrowa. Nawet w stosunkowo stabilnej Rosji dochodzi do wielu napięć związanych tą kwestią – już w 2007 roku prezydent Rosji (wówczas W. Putin) ostrzegł, że budowa tarczy antyrakietowej może grozić nawet rozpętaniem konfliktu nuklearnego.

7. Czarne dziury

 

Jak wiemy, czarne dziury są takimi obiektami astronomicznymi, które tak silnie oddziałują grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z ich powierzchni. W przypadku kontaktu naszej planety z takim obiektem, Ziemia mogłaby zostać po prostu wessana przez czarną dziurę. 

Fakt, iż najbliższa naszej Ziemi czarna dziura znajduje się 1600 lat świetlnych od nas w kierunku konstelacji Strzelca nie powinien nikogo uspokajać. Przede wszystkim dlatego, iż nie do końca jasne są niektóre komunikaty NASA mówiące o tym, iż aktywność czarnych dziur wzrasta. 

Co więcej – liczba znanych obiektów zawierających przypuszczalnie supermasywne czarne dziury szybko się powiększa, ze względu na prowadzone obszerne przeglądy nieba.

Nieprzypadkowo w wielu przepowiedniach dotyczących apokalipsy i dnia sądu ostatecznego (p. Biblia, Majowie) mamy do czynienia ze wzrostem aktywności słońca – większość przepowiedni o końcu świata kojarzy się z piekielnym ogniem i zapachem siarki. 

W 2012 roku Słońce będzie się zbliżało do tzw. „maksimum słonecznego”, które cechuje się wzmożoną aktywnością, co może zaowocować m.in. wieloma rozbłyskami gwiazdy.

6. Wzrost aktywności słońca

 

Czy zostaniemy upieczeni przez naszą gwiazdę? 

Cóż, jak twierdza niektórzy, bardzo możliwe jest, iż wielki rozbłysk słoneczny dotrze do nas dokładnie w momencie, kiedy ziemskie pole magnetyczne osłabnie i zmieni swoją polaryzację, pozostawiając nas niezabezpieczonymi przed dewastacyjnym wpływem wybuchów.

5. Boska interwencja

Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: „Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”.

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: „Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: „Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby”, dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. 

Biblia Tysiąclecia, Apokalipsa św. Jana 18, 1-8

4. Przebiegunowanie Ziemi

Najprościej pisząc, przebiegunowanie jest procesem, w którym następuje odwrócenie kierunku ziemskiego pola magnetycznego, czyli zamiana magnetycznego bieguna północnego z południowym. 

Zdaniem naukowców, czasowe zaniki pola magnetycznego mogą doprowadzić do wzrostu bardzo szkodliwego promieniowania kosmicznego. Wzrost promieniowania może mieć wpływ na przykład na syntezę niektórych białek w komórce, aktywuje też niektóre geny oraz receptory w błonie komórkowej. 

Nie wiadomo także tego, jak zachowywać się będą zwierzęta, a szczególnie ptaki, które kierują się położeniem bieguna magnetycznego Ziemi w swych wędrówkach. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż potencjalne przebiegunowanie nie jest niczym nowym, gdyż w przeszłości mieliśmy już do czynienia z odwróceniem pola magnetycznego. Ostatni taki proces nastąpił 780.000 lat temu.

3. Zmiany klimatyczne

Coroczne raporty Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych przynoszą alarmujące informacje o tym, iż strefy klimatyczne na Ziemi mogą całkowicie zaniknąć do roku 2100. Zdaniem naukowców z uniwersytetu stanu Wisconsin, zmiany klimatyczne zagrożą istnieniu licznych gatunków roślin i zwierząt i równocześnie sprzyjać będą rozwojowi innych. 

Większość zwierząt nie będzie w stanie przystosować się do nowego klimatu – zachwianie globalnego ekosystemu doprowadzi do licznych migracji, których skutki są niezwykle trudne do przewidzenia. 

W związku ze zmianami klimatycznymi dojść może także do konfliktów zbrojnych i światowej destabilizacji politycznej. Jak przestrzega raport przygotowany przez Komisję Europejską: – Związane ze zmianami klimatycznymi zagrożenia są nie tylko natury humanitarnej, lecz także politycznej, dotyczą bezpieczeństwa i mają bezpośredni wpływ na europejskie interesy.

2. Obca cywilizacja

Wokół naszych spotkań z innymi cywilizacjami narosło tyle legend, mitów i opowieści, iż nie sposób tutaj napisać niczego nowego. 

Dlatego też, przypomnijmy w tym miejscu słowa generała amerykańskiego, Douglasa MacArthura, dowódcy wojsk alianckich na Pacyfiku podczas II wojny światowej. 

W 1955 roku powiedział on: „Następna wojna będzie wojną międzyplanetarną. Pewnego dnia wszystkie narody Ziemi będą zmuszone stworzyć wspólną linię obrony przed atakiem istot z innych planet. Polityka przyszłości będzie polityką w wymiarze międzyplanetarnym.

 Odwołajmy się do słów Jolanty Ciepielowskiej, dziennikarki Czwartego Wymiaru, której tekst o Nibiru publikowaliśmy w naszym serwisie i przypomnijmy: „(…)Z pozostawionych przez Sumerów zapisków o Układzie Słonecznym wynika, że jest w nim – poza orbitą Plutona – jeszcze jedna planeta, której my do tej pory nie odkryliśmy. Oni nazywali ją Planetą Zderzenia – Nibiru. Są też informacje o tym, że wszystkie lądy były kiedyś ze sobą złączone (co do tego nie ma dziś wątpliwości) i o tym, że Nibiru zderzyła się kiedyś z Ziemią i oderwała jej część, tworząc pas asteroidów.

Są też wyliczenia, kiedy Nibiru, obiegając Słońce po elipsie, ponownie znajdzie się w pobliżu Ziemioraz przepowiednie, m.in. o potopie. Można zapytać, skąd Sumerowie o tym wiedzieli? Według Zecharii Sitchina, jednego z twórców paleoastronautyki, który swymi „Kronikami Ziemi” wywołał wiele zamętu w świecie naukowym, powiedzieli im o tym Anunnaki – niebiańskie istoty, które przybyły niegdyś na Ziemię właśnie z Nibiru.

Niewiarygodne.pl

 

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, ANOMALIE POGODOWE NA ŚWIECIE, ANOMALIE W KOSMOSIE, CIEKAWOSTKI, POLITYKA, SF, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, UFO, WAŻNE, ZJAWISKA PARANORMALNE | Otagowane: , , , , , | Leave a Comment »

CIA ukrywa coś przed światem. Największa tajemnica w dziejach agencji?

Posted by edgier25 w dniu 22 października 2012


Środowiska naukowe w Stanach Zjednoczonych są zdegustowane zachowaniem przedstawicieli CIA, którzy nie chcą zdradzić kulisów działań jednej z komórek agencji. 10 lat temu do życia powołane zostało specjalne centrum, które miało zajmować się badaniem całego spektrum zjawisk geopolitycznych. Po upływie dekady okazało się, że wszystkie projekty, nad którymi przez dekadę pracował ośrodek funkcjonujący przy Centralnej Agencji Wywiadowczej, mają status ściśle tajnych. 

W trakcie przeprowadzonej 11 lat temu konferencji, podczas której poinformowano opinię publiczną o ustanowieniu nowej, należącej do CIA agendy, zdradzono, że będzie się ona zajmować zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatycznych (m.in. analizą zjawisk powodowanych przez efekt cieplarniany i badaniem doniesień na temat podnoszenia się wód w oceanach), pustynnienia, migracji ludności czy wzrostem konkurencyjności w walce o zasoby naturalne. Po upływie dekady CIA poinformowała, że nie zamierza ujawnić żadnych informacji, które byłyby związane z dotychczasową aktywnością tajemniczej komórki. O tym, że amerykańska agencja nie zamierza dzielić się z opinią publiczną kulisami pracy specbiura, poinformowano niedawno. Susan Viscuso, która w CIA pełni funkcję koordynatora ds. informacji poufnych, w odpowiedzi na pismo naukowca z Narodowego Archiwum Bezpieczeństwa, który domagał się zaprezentowania szczegółów prac prowadzonych przez specjalną filię działającą przy CIA, odmówiła podania jakichkolwiek informacji. CIA ukrywa coś przed światem. Największa tajemnica w dziejach agencji?

„W odpowiedzi na Pańską prośbę, zakończyliśmy szczegółowe przeszukiwanie dokumentacji i ustaliliśmy, że badane materiały są ściśle tajne, a dostęp do nich jest w całości zabroniony” – napisała Susan Viscuso w notatce skierowanej do Jeffreya Richelsona. Naukowiec, który domagał się ujawnienia szczegółów prac prowadzonych przez CIA w ramach powołanej 10 lat temu filii, wystosował swoje żądanie na podstawie obowiązującej w USA ustawie o wolności informacji.„O ile się orientuję, oni nie wydali dotąd czegokolwiek na temat swojej pracy” – powiedział zdegustowany Jeffrey Richelson. „Pojawiło się tylko oświadczenie o powstaniu czegoś takiego”.

Środowiska naukowców są oburzone reakcją CIA na wniosek naukowca z Narodowego Archiwum Bezpieczeństwa. Przypominają oni, że kiedy stworzono filię, która miała zajmować się analizą zjawisk geopolitycznych, zapewniano, że jej działania będą w pełni transparentne – poinformował serwis wired.com. O tym, że amerykańska administracja stanie się przejrzysta jak nigdy, zapewniał też Barack Obama. Dziś wiadomo, że były to jedynie mrzonki. „Stanowisko CIA oznacza, że wszystkie prace prowadzone przez tę filię są utajnione i nie ma choćby jednych badań albo nawet fragmentu tych badań, które mogłyby zostać ujawnione bez szkody dla bezpieczeństwa publicznego” – powiedział zbulwersowany Steven Aftergood z Federacji Naukowców Amerykańskich.

W całym tym zamieszaniu, wśród komentatorów pojawia się wiele sugestii. Nie brakuje głosów, że filia ds. badania zjawisk geopolitycznych jest przykrywką dla zupełnie innej działalności. Istnieje też pogląd, że CIA, które 10 lat temu otworzyło biuro poszerzające zakres jego prac, po prostu nie ma się czym pochwalić. To prawie tak jak u nas – rozbuchana administracja i tabuny urzędników, ale nie wiadomo do końca, kto czym się zajmuje.

Niewiarygodne.pl

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, CIEKAWOSTKI, HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ, POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Otagowane: , | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: