edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 1 listopada, 2012

Jak zniszczyć państwo?

Posted by edgier25 w dniu 1 listopada 2012


Jak twierdzi Jurij Biezmienow, były oficer KGB, główną metodą służb wywiadowczych podporządkowywania sobie państw wcale nie jest działalność wywiadowcza, ale… przede wszystkim prowadzenie wojny psychologicznej. Wojny mającej na celu rozbijanie społeczeństw poprzez ich demoralizowanie – by stały się niezdolne do obrony i oporu… A demoralizują m.in. w niżej wymienionych sferach…: 

1. Religia

Cel: dezintegracja społeczeństwa, uczynienia go niezdolnym do oporu

Metody: ośmieszanie religii i walka z nią, szerzenie relatywizmu moralnego, zastępowanie zasad moralnych „zasadami” – „róbta, co chceta”, „hulaj dusza, piekła nie ma”; ośmieszanie i niszczenie wartości niematerialnych, bo tylko za takie wartości ludzie gotowi są oddawać życie…

2. System kształcenia i wychowania

Cel: stworzenie kulturalnych analfabetów, bezmózgowców podatnych na manipulację

Metody: zastępowanie nauk kształtujących inteligencję przedmiotami praktycznymi (np. marketing, gospodarowanie pieniędzmi, wychowanie seksualne)

3. Życie społeczne

Cel: demoralizacja poprzez zastępowanie tradycyjnych instytucji społecznych nienaturalnymi

Metody: np. promowanie jako normalnych związków homoseksualnych, wspieranie ruchów gejowskich, umożliwianie eutanazji

Czy to możliwe, że i z Polską jest prowadzona wojna psychologiczna takimi metodami? Czy nie obserwujemy tego na co dzień?

Jurij Bezmienow, syn wysokiego rangą oficera armii sowieckiej, był członkiem elitarnego zespołu, głównego oręża propagandy KGB znanego pod nazwą Agencja Prasowa Nowosti. Należy do grona światowej klasy wybitnych ekspertów w temacie sowieckiej propagandy, dezinformacji i tak zwanej strategii małych kroków. Ekspert w dziedzinie kultury indyjskiej i języków indyjskich. Pozbywając się ostatecznie złudzeń, co do ustroju sowieckiego, w roku 1970 z narażeniem życia uciekł na Zachód. Aktualne miejsce pobytu Jurija Bezmienowa, aka Tomas David Schuman nie jest znane. Według niepotwierdzonych informacji internetowych zmarł na zawał w roku 1997 w Kanadzie, w wieku 58 lat.

Jest to proces długofalowy podzielony na etapy:

● Etap 1: To degeneracja młodego pokolenia, która trwa 15-20 lat.
● Etap 2: Radykalizacja społeczeństwa
● Etap 3: Destabilizacja państwa:
→ wojna domowa
→ interwencja
● Etap 4: Normalizacja, ale już na nowych warunkach nowego właściciela kraju:
→ likwidacja wszystkich organizacji pozarządowych
→ likwidacja wszystkich organizacji mniejszościowych.

Proces degeneracji młodego pokolenia mamy już za sobą. Polska jest aktualnie na etapie «Radykalizacji». Teoretycznie odejście od tego procesu jest jeszcze możliwe, ale w praktyce bardzo trudne do zrealizowania. – Bo dziś o wszystkim, co dla nas „dobre” i co „złe”, decyduje niewybieralna CZWARTA WŁADZA – MEDIA – i SZTAB uaktywnionych „MUMII”, dalej nazywanych autorytetami moralnymi wielokrotnego użytku, epatującymi społeczeństwo za pośrednictwem tychże MEDIÓW utopijnymi ideologiami typu liberalizm o równości, tolerancji, poprawności politycznej, a jednocześnie wyśmiewających patriotyzm, historię, kulturę narodową i wiarę.

«CZWARTA WŁADZA ma największy wpływ na każdą fazę niszczenia państwa!»

Jaki PREZYDENT – takie PAŃSTWO!
Jaki PREMIER – takie METODY!

Jeszcze do niedawna obowiązywała zasada: „Prezydent odzwierciedla dominującego ducha Narodu, zaś Premier – kierunek drogi rozwoju”. Po 10 kwietnia 2010 roku ta zasada straciła swoją ważność – odkąd do naszego życia, nagle i bezpardonowo, wdarła się – CZWARTA WŁADZA, wszechpotężne MEDIA.
Dlatego dziś – mimo iż my, Polacy jesteśmy inteligentnym narodem – mamy na scenie mało inteligentnych „ojców narodu” – za to gorliwych egzekutorów ducha Starego Czasu, hołdujących Trzem Władcom Materializmu (Pieniądz–Władza–Zniewolenie).

Większość Polaków nie ma dostępu do internetu, nie czyta gazet (wielu na to nie stać), dlatego świadomość i światopogląd tych osób nadal kształtują media, głownie telewizja.
Nowy prezydent obiecał wyborcom internet w każdym domu. Pusta obietnica (jak wszystkie pozostałe) – to bowiem nie należy do jego kompetencji. Skoro jednak podpisał się pod tym i premier, to można się spodziewać, że zanim intenet trafi do wszystkich polskich domów, najpierw zostanie solidnie ocenzurowany. Rząd podejmował już takie próby.

Proroctwo MM do nas: Uświadomcie sobie… Bóg KOMUNIZMU wymienił was z bogiem Mammony, a ci, którzy mu służą, coraz bardziej zabraniają wam szlachetnych czynów. Ich słowa są jak wiatr o poranku, który w obiad wytraca już swoją siłę. Zatrzymajcie się… skierujcie uwagę na sens życia… Chcę was uchronić przed wojną [domową – impuls na 2011/ «IX 6»] i poniżeniem. (wg 2012 – Początek końca czy radość początku?, s. 194)

Dziś, nowy prezydent chce być kopią Aleksandra Kwaśniewskiego, a stary premier kopiuje Władimira Putina.

DZIESIĘĆ REGUŁ MISTRZA SUN TSU

«Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki»

Sun Tsu, Sun Wu, Sun Zi (544–496 p.n.e.), żyjący w czasach Konfucjusza, autor najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej, uchodzi za jednego z pierwszych realistów w teorii stosunków międzynarodowych; jego książka traktowana jest dziś jak podręcznik prakseologii (teoria wszelkiego celowego działania ludzkiego) i reinterpretowana w odniesieniu do innych dziedzin, które wymagają stosowania strategii, jak np. zarządzanie (przedsiębiorstwami, służbami, państwem/ państwami).

Instrukcje i nauki Mistrza Sun sprzed 2500 lat:

«Jak osłabić i zniszczyć państwo, jak zniewolić i upokorzyć naród?»

1 ● Niszczcie wszystko, co w kraju wroga najlepsze i zabierajcie surowce i owoce pracy. Czyńcie ludzi biednymi i zostawiajcie ich w poczuciu zadłużenia. Odbierajcie im radość, indywidualność, wartość i celowość ich pracy.

2 ● Ośmieszajcie jego Boga (bogów), wiarę, szargajcie tradycję i obrzędy, umniejszajcie znaczenie świąt państwowych. Łamcie ducha i autorytet przewodników duchowych, nauczycieli i kapłanów, odbierzcie im wiarygodność. Podrywajcie ich dobre imię. I w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków. Zamiast prawdziwym nauczycielom, dawajcie pierwszeństwo fałszywym prorokom (mitomanom, megalomanom, mącicielom) i łasym na dobra materialne zręcznym mówcom, którzy zgrabnie użyją wypaczonych nauk, by zwodzić, odwodzić od wiary i ograbiać naród.

3 ● Pomniejszajcie autorytet sprawujących władzę, wmieszajcie ich w ciemne interesy i sprowadźcie na nich hańbę i odrazę społeczeństwa.

4 ● Wszczynajcie kłótnie i siejcie niezgodę w narodzie. [ ○ „Modlitwa sąsiada”: Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, oto wznoszę swoje modły… Zniszczcie mego sąsiada, tego wroga, tego gada. Żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb. Żeby miał AIDS i raka – oto modlitwa jest Polaka”, film „Dzień Świra”, data premiery: 07.06.2002, kin 260 – «AHAU 13»]

5 ● Buntujcie młodych przeciw starym i starych przeciw młodym. Wmawiajcie im brak poszanowania wartości i doświadczeń starszego /młodszego pokolenia, uczcie powtarzać „za moich czasów”, „a co ty możesz wiedzieć”, „ty się na niczym nie znasz”.

6 ● Utrudniajcie działalność władz i urzędów. Wprowadźcie jak największą i niesprawiedliwą biurokrację, utrudniającą zrozumienie praw, podkreślającą obowiązki i kary, wprowadźcie opłaty, znaki, pieczęcie, poświadczenia i wszelkich ekspertów, by opóźniać inicjatywy, decyzje i działania ludzi; powtarzajcie, że to dla ich dobra, bezpieczeństwa i po to, by wszystko odbywało się uczciwie i rzetelnie.

7 ● Miejcie wszędzie swych szpiegów, agentów i zręcznych agitatorów. Podżegajcie do nienawiści (politycznej, klasowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej, seksualnej). Odbierajcie prawa i znaczenie rodzinie – podważajcie jej status w imię wolności i poprawności politycznej wobec wszystkich (innych) grup. Jednocześnie – obiecując prawa mniejszościom – nie nadawajcie ich. To podsyci konflikty, wzajemne oskarżenia i niechęć.

8 ● Nie odrzucajcie współpracy najgorszych kreatur. Wynoście ich na piedestały i okrzyknijcie zbawcami narodu.

9 ● Nie szczędźcie też:
→ zwodniczych obietnic
→ ofert pieniędzy – rzadko spełnionych i w minimalnym zakresie – tyle, by zyskać wiarygodność
→ pochlebstw i fałszywych pochwał
→ przekupnych podarków, lecz wbrew pozorom mało wartościowych. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz w ten sposób wydany, zwróci się stukrotnie.

10 ● Osłabiajcie, gdzie tylko możliwe rozwój sił zbrojnych przeciwnika. Odbierzcie broń, umiejętność samoobrony i sztuk walki – wmawiając, że ich ochronicie. Jeśli dowódca jest zawzięty i skłonny do gniewu, obrażajcie go i doprowadźcie do wściekłości, aż zirytowany i zmieszany ruszy na was bez planu i lekkomyślnie. [ ○ Nagła dymisja dowódcy GROM i jego najbliższych współpracowników – honor czy presja?]

Zasady BRUDNEJ WOJNY wg Sun Tsu w naszym DZISIAJ

Podkopujcie moralność, etykę, dyscyplinę, siłę, godność, honor, hart ducha i ciała poprzez:

● Rozpasanie kulinarne (złą dietę) i trunki oraz inne używki niszczące zdrowie (najgorsze z nich legalizujcie, mając z tego profit. [ ○ GMO, dopalacze, legalizacja posiadania małej ilości narkotyków.]

● Zmysłową, wyuzdaną i prostacką muzykę i jej oprawę – eksponujcie cielesność i seksualność do przyjętych przez dany naród granic, a potem przekraczajcie je. [ ○ Działanie podprogowe.]

● Czyńcie także mężów i kobiety przeciwnika nierządnymi i chciwymi, bez szacunku do siebie, swoich rodziców i dzieci (rodziny). Podeślijcie im kobiety nierządne i wszeteczne, skupione na swym wyglądzie, lubieżnych i egoistycznych rozkoszach ciała i zmysłów, żeby dokończyły dzieła zniszczenia. [ ○ Kulisy „Seksafery”.]

● Wypaczcie pojęcia: indywidualizm, dobrobyt, wolny wybór drogi życia, by pod pozorem wolnego wyboru i równości dokończyli dzieła zniszczenia, siejąc chaos, zamęt pogardę oraz uprzedzenia. [ ○ Czarny PR ○ Terror partyjny i psychomanipulacja – odpowiedzi piszą analitycy, członkowie formacji uczą się ich na pamięć, potem recytują je w mediach – często dosłownie!]

● „Szkodzić – nie pomagać”. Niszczcie i wyśmiewajcie wiedzę o medycynie naturalnej, nazwijcie ją zabobonem i ciemnotą, odsuwajcie ludzi od darów Natury, dając w zamian jako niezbędne do życia szkodliwe suplementy. [ ○ Zamach na zioła, lobbing na rzecz koncernów farmaceutycznych, kulisy szczepionki przeciw świńskiej grypie.]

● Wmawiajcie ludziom, że bez materii (pieniądze, ubrania, zbytkowne przedmioty, wygląd, moda, najnowsza technika) absolutnie sobie nie poradzą i nie znajdą uznania w oczach innych, a tylko pogardę i pośmiewisko. Zmuście ich do „wyścigu szczurów” i „walk kogutów”. [ ○ Karty kredytowe – wszystko pod kontrolą. ○ „Na koniec czasów upadnie pieniądz” – ale inaczej niż większość myśli: w ciągu 2–3 lat banki planują wycofać z obiegu gotówkę.]

● Odsuwajcie ich od nauki i rozwoju, niechaj skupią się na gromadzeniu rzeczy materialnych z poczuciem ich niedosytu i ciągłego zagrożenia ich utraty. Wszystko to zaowocuje dla Was w przyszłości. [ ○ Zachodni system szkolnictwa ○ Likwidacja zasadniczych szkół zawodowych i zanik rzemiosła ○ Naruszanie praw autorskich ○ Preferencje unijne dla eBibliotek ○ „Zamach” na dźwigające się czytelnictwo przez wprowadzenie 5% VAT na książki od 1 stycznia 2011 pod naciskiem UE – „Głupcami łatwiej rządzić”.]

Fascynujące, czyż nie? Napisane dwa i pół tysiąca lat temu!
I co mamy dziś w Europie i w Polsce? – Prawie idealnie spełnione 10 Przykazań Mistrza Sun Tsu.

http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2010/08/28/jak-zniszczyc-panstwo/

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, CIEKAWOSTKI, HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ, POLITYKA, RZĄD NIE CHCE MIEĆ PRZECIWNIKÓW W RZĄDZENIU, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Leave a Comment »

ZNACZNE PROMIENIOWANIE W POLSCE !!!!! o skażeniu atmosfery nad naszymi głowami

Posted by edgier25 w dniu 1 listopada 2012


Wskazania wszystkich mierzonych izotopów poszły w górę. Niestety, mierniki nie pokazują poziomu izotopów cezu czy skażenia uranem i plutonem. Wzrost wskazań wiąże się na pewno z obfitymi opadami deszczu i śniegu, ale świadczy to też o skażeniu atmosfery nad naszymi głowami. Ważna jest odpowiedź na pytanie czy jest to z Fukushimy, czy też są inne przyczyny.

 File 27379
Niedawno założyciel fundacji Keshefoundation, Mehran Keshe, poinformował w jednym z wywiadów, że w Europie są dwa poważne wycieki z elektrowni atomowych – jednej na Ukrainie, a drugiej w jednym z krajów Europy Wschodniej, i że w związku z tym skażenie powietrza przekracza normy. To by się wydawało potwierdzać wskazaniami UMCS, które wczoraj wskazywały całkowitę liczbę zliczeń jako „anomalną”, a więc groźną dla zdrowia. Nie było jednak na ten temat informacji w mediach. Wskazania są dostępne tutaj: http://www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/?id=0
Mehran Keshe dodał, że mierniki w całej Europie zostały przekalibrowane – tak, by nie wykazywać zagrożenia. Faktycznie, kilka miesięcy temu, gdy mierniki UMCS wskazały ponad 1000-krotny wzrost skażenia, poddano je „konserwacji”, po której wskazania nie były już tak ekstremalne.

Jeśli wskazania są zaniżone, to jak naprawdę wygląda skażenie powietrza, którym oddychamy i wody, którą pijemy? Czy można to zbadać za pomocą dostępnych powszechnie urządzeń?
Jak mi wiadomo, urządzenia do pomiaru skażenia cząstkami alfa z pyłków uranowych i plutonowych są bardzo drogie, a więc niedostępne dla społeczeństwa. Czy nie należy zmusić naciskiem społecznym rządów i odpowiednich instytucji do przeprowadzenia skupulatnych i kompleksowych badań – powietrza, gleby, wody i żywności?

File 27380
Najbardziej zagrożone są małe dzieci i kobiety w ciąży. Płód jest miliony razy bardziej wrażliwy na skażenia niż człowiek dorosły. Jeśli ciężarna kobieta nie wie, że woda czy żywność są skażone, to może poważnie uszkodzić płód. Kto będzie odpowiadał za udzkodzone genetycznie dzieci z mutacjami i wszelkimi chorobami przez to spowodowanymi?

Sami możecie sprawdzić wskazanai monitora radioaktywności: http://www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/?id=1.

*************************************************************************************

Źródło:  http://www.monitor-polski.pl/uwaga-anomalne-skazenie-promieniotworcze-w-polsce/

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, ANOMALIE POGODOWE NA ŚWIECIE, CIEKAWOSTKI, POLITYKA | Leave a Comment »

OSTATNI ETAP ŻYCIA W POLSCE !!!!

Posted by edgier25 w dniu 1 listopada 2012


SPIERDALAMY Z POLSKI AŻ MIŁO !!!

 

Ranking dobrobytu: Polska spadła o cztery pozycje

Polska spadła z 28. na 32. miejsce w prestiżowym rankingu dobrobytu, przygotowywanym przez brytyjski ośrodek badawczy Legatum. Sensacją jest to, że poza pierwszą „10” po raz pierwszy znalazły się Stany Zjednoczone (12. miejsce).

To już czwarta edycja rankingu. Zbadano 142 kraje, czyli o 32 więcej niż w poprzednich edycjach.

– Nasz indeks pokazuje pełny obraz, bo uwzględnia wiele czynników wpływających na dobrobyt danego kraju – począwszy od tego, jak postrzegamy własne bezpieczeństwo po poczucie osobistej wolności. Wzrost gospodarczy nie może być jedynym wyznacznikiem dobrobytu – przekonuje Jeffrey Gedmin, szef instytutu Legatum.

Indeks dobrobytu oblicza się, uwzględniając takie kryteria, jak wskaźniki gospodarcze, warunki do prowadzenia biznesu, ale także bierze się pod uwagę jakość administracji rządowej, systemu edukacji, służby zdrowia oraz stan bezpieczeństwa i wolności obywatelskich.

W tegorocznym rankingu Polska spadła z 28. na 32. miejsce. Najlepiej wypadliśmy w podrankingu bezpieczeństwa – 25. pozycja, a najgorzej w zestawieniu mierzącym sytuację ekonomiczną (52. miejsce).

W czołówce rankingu dobrobytu są państwa skandynawskie: Norwegia, Dania, Szwecja. Czwarte miejsce zajęła Australia. Na następnych pozycjach uplasowały się: Nowa Zelandia, Kanada, Finlandia, Holandia, Szwajcaria i Irlandia.

Pogorszyły się notowania państw Unii Europejskiej. Spośród 33 państw Starego Kontynentu aż 24 ma niższą pozycję niż w 2009 r. Największy spadek, aż o 13 miejsc, zanotowała w tym czasie Grecja.

Które pozycje zajmują sąsiedzi Polski? Niemcy są na 14. miejscu, Czechy na 28., Słowacja – na 36., Litwa jest zajmuje 43. lokatę. Białoruś (54. miejsce) wypada lepiej niż Rosja (66. pozycja) i Ukraina (71. miejsce)

Sensacją jest to, że poza pierwszą „10” po raz pierwszy wypadły Stany Zjednoczone (12. miejsce).

Z rankingu wynika, że najlepszą gospodarkę ma Szwajcaria, największy kapitał społeczny – Norwegia, a najlepsze perspektywy dla przedsiębiorców oferuje Dania.

Najsprawniejszą administrację mają Szwajcaria, Nowa Zelandia i Dania, a edukację – Nowa Zelandia, Australia i Kanada.

Najbezpieczniej jest w Islandii, Norwegii i Finlandii. Najlepsza opiekę zdrowotną mają obywatele Luksemburga, USA i Szwajcarii.

W kategorii dotyczącej wolności osobistej królują Kanada, Nowa Zelandia i Australia, a na szarym końcu są kraje islamskie: Egipt, Irak i Jemen.

Posted in Każdy ch... na swój strój, POLITYKA, RZĄD NIE CHCE MIEĆ PRZECIWNIKÓW W RZĄDZENIU, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Otagowane: , , , , | 1 Comment »

 
%d blogerów lubi to: