edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 4 listopada, 2012

EGIPT: ODNALEZIONO NOWĄ KOMNATĘ W WIELKIEJ PIRAMIDZIE…

Posted by edgier25 w dniu 4 listopada 2012


Nowe doniesienia wskazują ,że jeszcze niejedno zostanie odnalezione ….

Tutaj  mamy do czynienia ze znaleziskiem na miarę wszech czasów ,a mianowicie została zlokalizowana komnata wielkości 6×9  tuż za ściną komnaty królowej . Wpuszczona tam kamera  nie dość ,że zlokalizowała pokój to jeszcze ustaliła   artefakty z tamtej epoki – co może wskazywać na brak ingerencji ludzi .

To ,że komnata została odnaleziona cieszy wszystkich… ,ale należy zadać sobie pytanie ??? Skoro przez tak długi okres czasu nikt nic nie znalazł to co było motorem napędowym dla archeologów i im podobnych aby szukać tam jeszcze dłużej?

Czyżby bum w postaci PROJEKTU CHEOPS spowodował takie zainteresowanie piramidami , a jeżeli tak to czego tam szukają ,a że szukają to nie ulega wątpliwości . Względem Projektu Cheops  należy poszukać klucza do uruchomienia mechanizmu do otwarcia bramy portalu. 

Wiem ,że brzmi to dziwnie , ale kto poznał ten temat choć w minimalnym stopniu wie ,że takie zagadnienia były poruszane już wcześniej. 

Ten mały sprytny dziwoląg znalazł tam: słoje z ceramiki , małe rzeźby , złoto lub miedź, to wszystko baz precyzyjnego odniesienia.

CO WIEMY O PIRAMIDZIE CHEOPSA?

 Wielka Piramida zawsze (i warto to podkreślić) przyciągała uwagę ludzi i dlatego wydawać by się mogło, że powinna być jednym z najbardziej zbadanych obiektów archeologicznych. Rzeczywiście – o Piramidzie wiemy bardzo dużo. Jest zbudowana z około 2 milionów 300 tysięcy kamiennych bloków o przeciętnej wadze około 2,5 ton. Do tego należy jeszcze dodać 115 tysięcy polerowanych płyt, które niegdyś pokrywały ściany Piramidy – każda o wadze 10 ton. Najcięższe bloki zbudowane są z granitu i ważą powyżej 72 ton. Powierzchnia, na której wznosi się Piramida, wynosi 5,4 hektara, a jej ogólna waga przewyższa 6 milionów ton! Piramida stoi na sztucznie wyrównanej platformie o grubości 55,88 cm . Platforma ta do dzisiaj jest absolutnie równa (z odchyleniem od całej powierzchni nie większej niż 2,54 cm). Ściany Wielkiej Piramidy są prawie idealnie zorientowane według stron świata. Średnie niedokładności stanowią w przybliżeniu 2 minuty kątowe – co jest niewiarygodnym osiągnięciem, biorąc pod uwagę niedoskonałe zasoby techniczne, którymi (w myśl ortodoksyjnej egiptologii) dysponowali budowniczowie piramid. Z tego wynika, że odchylenie stanowi 0,012%. Różnica między najdłuższą i najkrótszą ścianą Piramidy stanowi 20 cm (0,1%), a kąty Piramidy wymierzone są z dokładnością do 2 sekund. Maksymalne odchylenie długości każdej z czterech ścian Piramidy to 0,0981 milimetrów na metr bieżący. Graniczne odchylenie na każdy blok wynosi 0,0481 cm . Płyty pokrywające Piramidę mają odchylenie tylko 0,013 cm na 1 metr. Długość podstawy Piramidy do jej wysokości równa się 2 p i cały monument jest tak zaprojektowany, żeby służyć projekcji kartograficznej północnej półkuli ziemi w skali 1:43200. Budowniczowie Piramidy umiejscowili ją dokładnie na 30 równoleżniku (szerokość 29″58″51″). Widać niewielkie odchylenie od 30 stopni – ale być może projektanci chcieli, aby człowiek znajdujcy się u podnóża Wielkiej Piramidy mógł zobaczyć przed sobą biegun nieba podniesiony dokładnie na wysokość 30 stopni. Musieli również brać pod uwagę refrakcję atmosferyczną – co też uczynili umiejscawiając budowę na szerokości 29″58″51″.W 1993 roku belgijski inżynier – budowniczy Robert Bauval zwrócił uwagę, że położenie piramid w Giza odwzorowuje położenie trzech najbardziej widocznych gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona, w momencie, gdy one przecinają południk Gizy. Piramidy nie tylko odzwierciedlają wzajemny układ gwiazd, ale również charakteryzują swoimi stosunkowymi rozmiarami ich gwiezdne wielkości. Monumenty w Giza są nie tylko mapą dzisiejszego gwiezdnego nieba. Są one dokładną mapą układu gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona w 10450 roku przed naszą erą. Warto dodać, że na powierzchni Sfinksa odnaleziono widoczne ślady intensywnej erozji wodnej, co świadczy o częstych deszczach. W Egipcie takie zjawisko zanotowano ostatnio 11 000 – 15 000 lat temu.Znane są też dane dotyczące wewnętrznych pomieszczeń Piramidy i matematyczne obliczenia długości i kątów nachylenia różnych elementów Wielkiej Piramidy. Wszystkie one nie są dziełem przypadku i zmuszają do myślenia. Na tym nasza naukowa wiedza o Wielkiej Piramidzie kończy się…

Erich von Däniken – tego pana osobom zainteresowanym paleoastronautyką przedstawiać nie trzeba. Autor słynnej książki „Rydwany bogów” pojawił się w piątek 24 sierpnia 2012 we Wrocławiu na tegorocznej edycji konwentu fanów fantastyki .

Słynny Szwajcar opowiedział między innymi o tym, jak czuje się w Polsce. Zdradził, na czym opiera swoją wiarę w to, że obcy wkrótce wrócą na Ziemię oraz… pochwalił się niecodziennym zegarkiem, który otrzymał od amerykańskiego kosmonauty.

Fragment wywiadu:

Najważniejsza rzecz, jaką należy zapamiętać z  pierwszego wykładu?:

– To, że w Wielkiej Piramidzie znajduje się kilometr przejść i labiryntów, o którym opinia publiczna nic nie wie. Znaleziono pomieszczenia pełne tajemniczych znaków, a ludzie nic o tym nie wiedzą. Mój przekaz jest taki: niech prasa o tym pisze i informuje, że ludzie są oszukiwani! Archeolodzy i egiptolodzy to genialni ludzie, ale oni sami nie wiedzą, co się dzieje.

 

 A TERAZ COŚ NIE COŚ O PROJEKCIE CHEOPS

CEL PROJEKTU CHEOPS

Celem „Projektu Cheops” jest doprowadzenie do badań archeologicznych na terenie Egiptu i odkopanie dwóch niezwykle ważnych obiektów:

Wielkiego Labiryntu opisanego przez Herodota, oraz grobowca faraona – budowniczego Wielkiej Piramidy.

Informacje o lokalizacji obydwu obiektów są przekazywane przez mieszkankę Wrocławia, panią Lucynę Łobos od maja 2001 roku (patrz „Historia projektu”).  Sposobem przekazu jest głównie hipnotyczna regresja wieku.  Zdolności Lucyny Łobos można przyrównać do tych, które posiadały takie znane osobistości jak: słynny polski jasnowidz Stefan Ossowiecki, amerykanin Edgar Casey, czy ksiądz Czesław Klimuszko, choć u pani Lucyny są one ukierunkowane w zupełnie inną stronę niż u wymienionych przed chwilą osób.  Lucyna jest medium i jej zdolności dotyczą przede wszystkim oceny obecnej sytuacji na świecie i wskazują niezwykły sposób rozwiązania istniejących problemów.  Sposób tak prosty i logiczny, że upłynęło kilka lat, zanim grupa współpracująca z panią Lucyną zorientowała się, że tak naprawdę chodzi tu o ratunek dla ludzi i Ziemi.  

Obecne napięcia na Ziemi, terroryzm, narastające konflikty międzyludzkie, postępujące zmiany klimatyczne można traktować jako fatalną falę zbiegów okliczności lub – jako pewien wyłaniający się wzorzec, swoistą prośbę, aby zwrócić uwagę na zbliżające się zmiany na Planecie Ziemia.  Te sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia, opisane zostały w raporcie do Pentagonu opracowanym przez grupę naukowców amerykańskich na zamówienie pana Andrew Marshall, dyrektora The Pentagon Office of Net Assessment,  Informacje o tym raporcie opublikowane zostały w artykule napisanym przez Marka Townsend i Paula Harris w The Observer, z dnia 22 lutego 2004.  

PROEKT CHEOPS jest więc Projektem Ratowania Ziemi i opiera się na założeniu, że cywlizacje, które istniały na Ziemi w czasach budowy Wielkiej Piramidy przewidziały niebezpieczeństwa zagrażające naszej planecie w czasach obecnych i stworzyły system zabezpieczenia, który po prostu trzeba uaktywnić w odpowiednim czasie.  Według przekazów Lucyny – kluczem do tego systemu jest mumia faraona Cheopsa oraz Wielka Piramida.  Czas jest teraz.

Sama wiedza dotycząca położenia grobowca, którą posiadamy już od maja 2001 roku niestety nie jest wystarczającym argumentem dla odpowiedzialnych za decyzje autorytetów przede wszystkiem ze względu na sposób jej uzyskania.  Dlatego też, aby cały projekt mógł być zrealizowany przy współudziale archeologów, którzy na ogół stronią od informacji o charakterze „nienaukowym” i aby ludzie, którzy decydują o wydaniu pozwolenia, ci, którzy są w stanie sfinansować tego typu przedsięwzięcie oraz ci, którzy będą przeprowadzać badania w terenie mieli pewność, że nie jest to fantazja, projekcja wybraźni, czy próba zwrócenia na siebie uwagi – trzeba było przekazy Lucyny Łobos uwiarygodnić.  Dlatego, w trakcie jego rozwoju, projekt został podzielony na trzy etpapy:

1. Pierwszy etap:  wykopaliska w Polsce na górze Ślęża koło Sobótki w pobliżu Wrocławia. Jest to etap najprostszy i względnie niedrogi, gdyż dotyczy naszego polskiego „podwórka”.  W czasie kilku sesji z Lucyną Łobos otrzymaliśmy informacje co kryje Góra Ślęża i jak dotrzeć do skarbów historycznych, które – według przekazów Lucyny – są tam ukryte od czasów Bolesława Chrobrego.  Po wielu trudnościach i przeszkodach natury formalnej etap ten zaczął być realizowany 17 sierpnia 2004 przez ekipę archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr Aleksandra Limisiewicza (patrz „Ślęża – stan obecny badań”). Fragmenty niektórych sesji dotyczących tego tematu można znaleźć w dziale „Ślęża-sesje”.  Etap ten jest w dalszym ciągu nieskończony, gdyż prace zostały zatrzymane w maju 2006 roku, ale udowodnił on w sposób jednoznaczny, ze informacje płynące przez Lucynę sa wiarygodne i sprawdzalne na poziomie fizycznym poprzez badania archeologiczne.

2. Drugi etap:  wykorzystanie wyników uzyskanych w czasie tych wykopalisk do uwiarygodnienia informacji uzyskiwanych poprzez Lucynę oraz stworzenie swoistego punktu odniesienia do otrzymania pozwolenia na badania w Egipcie w celu odkopania komnat tzw. Wielkiego Labiryntu w Giza, opisanego przez Herodota.   Według tego opisu Labirynt posiada około 3000 pomieszczeń, ale do tej pory nie został odnaleziony.  Dzięki Lucynie posiadamy informacje o lokalizacji wejść do Labiryntu i do tzw. „Złotych Komnat”.  Ten etap został rozpoczęty w marcu 2008, kiedy zostało wydane pozwolenie Najwyższej Rady Starożytności na badania w rejonie Nekropolii w Hawarze (Fayum).  Tam właśnie spodziewane jest odnalezienie wejść do Wielkieg Labiryntu.  W dniu 7 kwietnia 2008 roku została podpisana oficjalna umowa pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Kairze dotyczące tych badań. Trwały one do końca roku 2008 oraz zostały ponownie podjęte w marcu 2009. W dniu 7 kwietnia 2009 roku prace zostały wstrzymane decyzją Sekretarza Generalnego Najwyższej Rady Starożytności, dra Zahi Hawassa i do chwili obecnej trwają negocjacje mające na celu wznowienie tych prac.

3. Trzeci etap: Badania na terenie Trzech Piramid w Gizie, gdzie jest wskazane położenie grobowca, czyli w pobliżu Wielkiej Piramidy.  W lutym 2006 roku zostały tam wykonane badania georadarem przez prof. Mohameda Abbasa z Narodowego Instytutu Astronomii i Geofizyki w Kairze, które były finansowane przez polską fundację Wspierania Badań Archeologicznych „Dar Światowida“, oraz amerykańską fundację „The Mysteries of the World“.  Badania zostały wykonane w punktach pokazanych przez Lucynę Łobos i wykazały wyraźne anomalie na głębokości 25-30 metrów pod poziomem ziemi, sugerujące istnienie potencjalnych znalezisk archeologicznych. 

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, CIEKAWOSTKI, WAŻNE | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: