edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 6 listopada, 2012

Oto najgłupszy naród świata… Dążenia Polskiego rządu też zrobi z Nas idiotów za jakiś czas .

Posted by edgier25 w dniu 6 listopada 2012


NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TO CO DZIEJE SIĘ OBECNIE W KRAJU ….  ZAMYKANE SZKOŁY , DOSTĘP DO ALKOHOLU I NARKOTYKÓW WYCHLEWANY  HEKTOLITRAMI I JARANY TONAMI. TO MA SWÓJ OKREŚLONY CEL NAŁOŻONY PRZEZ RZĄD . CZYLI PRODUKCJA IDIOTÓW NA MASOWĄ SKALĘ ! O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI..?  PRZECIEŻ MAMY STUDENTÓW UCZĄCYCH SIĘ W DOBRYCH SZKOŁACH … CZYŻBY ?????

UCZĄ ICH MYŚLENIA MECHANICZNEGO TZN. MYŚLENIA PO ICH MYŚLI , A NIE TAKIEGO JAK TO BYŁO WCZEŚNIEJ -LUDZIE STAWALI SIĘ MĄDRZEJSI DZIĘKI SWOJEJ ZARADNOŚCI. W DZISIEJSZYCH CZASACH NIC NIE ZROBISZ BEZ ICH ZEZWOLENIA, A WSZELKIE INNE PRZEJAWY MYŚLENIA SĄ NIWELOWANE JAKO NIELEGALNE……

Link do strony mówiącej o co faktycznie chodzi z tymi inteligentnymi analfabetami !

Jak zniszczyć państwo?

https://edgier25.wordpress.com/2012/11/01/jak-zniszczyc-panstwo/

Media w Wielkiej Brytanii grzmią – Brytyjczycy należą do najbardziej niedouczonych narodów na świecie. Nie chodzi tu bynajmniej o braki w wiedzy z dziedzin nauk ścisłych czy dotyczących choćby historii. Brytyjczycy nie wiedzą nawet tak podstawowych rzeczy, jak to, skąd się bierze mleko. Wielu z nich uważa też, że jajka rosną na polu! 

Który naród na świecie – pytając kolokwialnie – należy uznać za najgłupszy? Rywalizacja na tym polu jest ogromna. Ale gdyby wsłuchać się w opinie internautów, okazałoby się, że na prowadzenie delikatnie wysuwają się Amerykanie, którzy mają wielki problem np. z geografią i – zgodnie ze stereotypami – świata poza czubkiem własnego nosa nie widzą. Zdaniem prasy na Wyspach, Brytyjczycy mają jednak szansę na zdetronizowanie dotychczasowych nieoficjalnych liderów.

Opublikowane właśnie w Wielkiej Brytanii wyniki badań są alarmujące. Na ich podstawie można uznać, że stan wiedzy obywateli tego państwa jest skandalicznie niski. Wśród populacji w wieku od 16 do 23 lat tylko mniej niż połowa osób wie, że masło jest produktem, który pochodzi od krów mlecznych. Co trzeci badany nie wie też, że jajka znoszą kury -poinformował dziennik „Daily Mail”.

To jednak nie koniec szokujących danych. Aż 10 procent Brytyjczyków we wspomnianym przedziale wiekowym nie wie, skąd pochodzi mleko – 7 procent z nich uznało, że robi się je ze zboża. Z upraw zbożowych – w opinii części ankietowanych – pochodzi także dżem i marmolada.

Wegetarianizm po brytyjsku 

CHLYP Z MASŁYM - memy

Co gorsza, nie brakuje młodych ludzi, którzy sądzą, że także bekon jest produktem pochodzenia roślinnego. Aż osiem procent badanych było przekonanych, że robi się go z pszenicy, a kolejne dwa procent myślało, że boczek produkuje się z kukurydzy. Taki sam problem był ze stekiem. W tym wypadku aż dwanaście procent pytanych stwierdziło, że robi się go z pszenicy lub kukurydzy.Pytania w ankiecie przeprowadzonej przez Linking Environment and Farming dotyczyły głównie wiedzy o produktach żywnościowych, które najczęściej trafiają na stoły mieszkańców Wysp.

„Często słyszymy doniesienia, że świadomość konsumentów na temat produktów żywnościowych cały czas się obniża. Ale dopiero nowebadania pokazują, jak bardzo zła staje się ta sytuacja” – powiedziała Caroline Drummond z Linking Environment and Farming. „Trzy na dziesięć osób, które urodziły się w latach 90., nie odwiedziły gospodarstwa rolnego przez więcej niż 10 lat. O ile odwiedziły je kiedykolwiek”.

http://niewiarygodne.pl/kat,1031991,title,Alarmujace-wyniki-badan-Oto-najglupszy-narod-swiata,wid,14577819,wiadomosc.html?smgajticaid=6f7bc

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, CIEKAWOSTKI, POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Leave a Comment »

TEGO LUDZKOŚĆ POWINNA SIĘ OBAWIAĆ …? – Czy Słońce wkrótce wniknie do wnętrza obłoku materii międzygwiazdowej o temperaturze miliona stopni?

Posted by edgier25 w dniu 6 listopada 2012


1 stopień – 273 kelwiny
273 kelwiny – 1 stopień

Czy Słońce wkrótce wniknie do wnętrza obłoku materii międzygwiazdowej o temperaturze miliona stopni?

Voyager heliopause

Kosmiczna Wstęga – zapowiedź nowego etapu w wędrówce Układu Słonecznego przez Galaktykę?

Informacja prasowa jest dostępna w postaci pliku PDF: cbk10051401a – Wstega z IBEX-a – inf.pras.pdf

Czy Słońce wkrótce wniknie do wnętrza obłoku materii międzygwiazdowej o temperaturze miliona stopni? Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w artykule opublikowanym w najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Astrophysical Journal Letters sugerują,
że zbliżanie się naszego układu planetarnego do granicy takiego obłoku dobrze wyjaśnia naturę Wstęgi – rozcinającej niebo struktury w kształcie pierścienia, odkrytej w zeszłym roku przez satelitę IBEX.

Dane napływające z amerykańskiej sondy IBEX ujawniły niedawno obecność zaskakującej struktury na niebie: gigantycznego pasma w kształcie niedomkniętego pierścienia. Odkrycie to zostało uznane przez NASA za jedno z najważniejszych w badaniach kosmicznych z ubiegłego roku. Wszystkie dotychczasowe hipotezy tłumaczące obecność Wstęgi odwoływały się do stosunkowo bliskich zjawisk, zachodzących na peryferiach Układu Słonecznego. Najnowsza hipoteza dostarcza innego wyjaśnienia. „Wstęga istnieje, ponieważ Słońce zbliża się do granicy bardzo gorącego obłoku materii międzygwiazdowej” – mówi prof. dr hab. Stanisław Grzędzielski z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

File 27428

Sonda IBEX, wystrzelona przez NASA na orbitę wokółziemską w październiku 2008 roku, obserwuje rozkład strumieni energetycznych atomów neutralnych (Energetic Neutral Atoms, ENA). Atomy te powstają, gdy protony gorącego gazu mieszając się z atomami gazu neutralnego wychwycą z nich elektrony. ENA nie mają ładunku elektrycznego, dlatego nie reagują na obecność pól magnetycznych i poruszają się po torach prostych. W okolice Ziemi docierają niewielkie ilości tych atomów: detektory satelity IBEX rejestrują od kilku ENA na sekundę do jednego na godzinę.

Przed wystrzeleniem IBEX-a oczekiwano, że najwięcej neutralnych atomów będzie napływać z kierunku, w którym porusza się Układ Słoneczny, a najmniej z przeciwnego. Nikt nie przypuszczał, że dane z nowego satelity ujawnią gigantyczną strukturę w kształcie niedomkniętego pierścienia. W ostatnich miesiącach pojawiło się aż sześć propozycji wyjaśnienia pochodzenia Wstęgi – wszystkie odwoływały się do zjawisk związanych z polem magnetycznym, zachodzących na granicy heliosfery lub w jej pobliżu. Heliosfera to wielki bąbel w gazie lokalnego ośrodka międzygwiazdowego, efekt rozpychającego działania wiatru słonecznego (zjonizowanych cząstek emitowanych we wszystkich kierunkach przez Słońce). „Gdyby ENA tworzyły się przy granicy heliosfery, powstawałyby dość blisko, w odległości kilkuset jednostek astronomicznych od Słońca. Nasza hipoteza zakłada, że w rzeczywistości rodzą się znacznie dalej” – mówi doc. dr hab. Andrzej Czechowski z CBK PAN.

Naukowcy z CBK PAN przypuszczają, że ENA powstają w wyniku procesów zachodzących na granicy dwóch obłoków międzygwiazdowych: chłodnego Lokalnego Obłoku Międzygwiazdowego o temperaturze 6000-7000 kelwinów – to przez niego przedziera się obecnie Układ Słoneczny – oraz bardzo gorącego Lokalnego Bąbla o temperaturze ok. miliona kelwinów (Lokalny Obłok Międzygwiazdowy znajduje się w jego wnętrzu). Lokalny Bąbel ma rozmiary kilkuset lat świetlnych i prawdopodobnie jest pozostałością po serii wybuchów supernowych. Znajdujące się w nim protony o dużych energiach oddziałują z neutralnym wodorem z Lokalnego Obłoku Międzygwiazdowego i właśnie ten proces prowadzi do powstania ENA. „Jeśli nasza hipoteza jest poprawna, IBEX jest pierwszym instrumentem bezpośrednio analizującym drobiny materii pochodzące z sąsiedniego obłoku galaktycznego” – mówi doc. dr hab. Maciej Bzowski, kierownik polskiego zespołu uczestniczącego w misji IBEX.

Proces kreacji ENA powinien zachodzić na całej powierzchni styku obu obłoków, dlaczego więc na niebie obserwujemy wielki pierścień? „To złudzenie, efekt geometryczny wzmocniony przez fakt, że Układ Słoneczny porusza się w kierunku granicy między obłokami” – wyjaśnia prof. Grzędzielski . Jeśli powierzchnia styku obłoków jest płaska lub – lepiej – nieco wygięta w stronę Ziemi, wówczas warstwa graniczna, w której powstają ENA, wydaje się najcieńsza w kierunku ruchu, a grubsza po bokach. Z nieco podobnym efektem mamy do czynienia w przypadku ziemskiej atmosfery. Otacza ona naszą planetę powłoką jednorodnej grubości, jeśli jednak astronauta na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spojrzy nie w kierunku środka Ziemi, a w pobliże horyzontu, zobaczy znacznie grubszą warstwę gazu.

Opracowane w CBK PAN modele sugerują, że granica między obłokami chłodnym i gorącym może być od nas odległa nie o kilka lat świetlnych, jak dotychczas przypuszczano, lecz zaledwie o 500-2000 jednostek astronomicznych. Oznacza to, że być może już w przyszłym wieku Układ Słoneczny wniknie do wnętrza obłoku międzygwiazdowego o temperaturze miliona stopni. „Słońce na swej drodze wokół centrum Naszej Galaktyki często przecina takie obłoki” – uspokaja prof. Grzędzielski i podkreśla, że mają one bardzo małą gęstość, mniejszą od najlepszej próżni laboratoryjnej. Prawdopodobnym efektem wejścia w gorący obłok będzie skurczenie się heliosfery i nieznaczne zwiększenie strumienia promieniowania kosmicznego docierającego w okolice Ziemi. „Być może przyszłe pokolenia będą musiały projektować urządzenia elektroniczne nieco bardziej odporne na promieniowanie kosmiczne” – dodaje prof. Grzędzielski.

Sonda IBEX (Interstellar Boundary Explorer), wystrzelona przez amerykańską agencję kosmiczną NASA i wyposażona w dwa czułe detektory ENA, jest pierwszym satelitą do pomiarów strumieni energetycznych neutralnych atomów dochodzących z całego nieba. IBEX ma rozmiary zbliżone do koła autobusowego; krąży wokół Ziemi po silnie eliptycznej orbicie (15 000 x 300 000 km) o czasie obiegu około ośmiu dni. Główna część misji będzie trwała dwa lata z możliwością wydłużenia, co pozwoliłoby poznać dynamikę procesów odpowiedzialnych za powstawanie ENA.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Centrum Badań Kosmicznych (CBK) to interdyscyplinarny instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk. Utworzony w 1976 roku, prowadzi za pomocą eksperymentów kosmicznych badania w zakresie fizyki bliskiej przestrzeni kosmicznej, w tym badania Słońca, planet i małych ciał Układu Słonecznego oraz geodynamiki i geodezji planetarnej, a także prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii satelitarnych i technik kosmicznych dla badań Ziemi. CBK brało udział w najbardziej prestiżowych międzynarodowych misjach kosmicznych: CASSINI (badania Saturna i jego księżyca, Tytana), INTEGRAL (kosmiczne laboratorium wysokich energii), MARS EXPRESS (orbiter marsjański) czy ROSETTA (misja do komety). W Centrum zbudowano ok. 50 przyrządów, które zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną na pokładach satelitów i sond międzyplanetarnych.

2. Badania prowadzone przez CBK pozwoliły zbudować lokalny model jonosfery nad Europą, zapewniający dokładne prognozy heliogeofizyczne dla krajowych służb telekomunikacyjnych oraz międzynarodowego systemu ISES. Dzięki wykorzystaniu nawigacji satelitarnej GPS, w CBK opracowano jednorodną sieć powierzchniową Polski i związano ją z europejskim fundamentalnym układem geodezyjnym EUREF, stworzono Polską Atomową Skalę Czasu o wysokim stopniu stabilności i uruchomiono stację monitorującą systemu nawigacji satelitarnej EGNOS. Prace w innych dziedzinach pozwoliły poznać m.in. mechanizmy: wydzielania energii w koronie Słońca; oddziaływania wiatru słonecznego z plazmą lokalnego ośrodka międzygwiazdowego i składową neutralną materii międzygwiazdowej w heliosferze; wzbudzania i propagacji fal plazmowych; kształtowania środowiska plazmowego komety Halleya. Skonstruowany w CBK globalny obraz elektromagnetycznego otoczenia Ziemi pozwolił odkryć jego antropogenne uwarunkowania. W Centrum powstał również jeden z najbardziej wszechstronnych systemów obliczeń orbitalnych małych ciał Układu Słonecznego, umożliwiający m.in. badanie stopnia zagrożenia Ziemi przez te obiekty.

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

Misja IBEX, pochodzenie Wstęgi, fizyka heliosfery:

prof. dr hab. Stanisław Grzędzielski
tel. +48 22 3816417
email: stangrze@cbk.waw.pl

dr hab. Maciej Bzowski
tel. +48 22 3816308
email: bzowski@cbk.waw.pl

doc. dr hab. Andrzej Czechowski
tel. +48 22 38161312
email: ace@cbk.waw.pl

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, ANOMALIE W KOSMOSIE, CIEKAWOSTKI, WAŻNE | Otagowane: , , , | 3 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: