edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 14 listopada, 2012

Abonament RTV jest bezprawny! Podaj dalej – nie płacąc abonamentu RTV uderzymy w mafię rządzącą III RP !!

Posted by edgier25 w dniu 14 listopada 2012


Rozpowszechniajcie to info szczególnie wśród ludzi starszych ale jeszcze podlegających pod abonament, nie mających internetu!

——————————————————————

ROZPOCZYNAMY WIELKĄ AKCJĘ SPOŁECZNĄ – BOJKOT ABONAMENTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO!! PODAJ DALEJ TEN TEKST WE WSZELKIEJ FORMIE – DRUKOWANYCH ULOTEK, NA FACEBOOKU, G +1, TWITTERZE, WYKOP.PL I WSZELKICH INNYCH PLATFORMACH, CZATACH I FORACH (ONET, INTERIA, WP.PL).

Nie dajmy z siebie robić idiotów, Polacy to mądry naród wbrew temu co sądzą o nas “elyty”. Przekaż dalej i działaj, czy wiesz, że w ten sposób – czyli po kieszeni – mocno uderzymy w finanse rządu i medialny estabilishment? Czy wiesz ile setek tysięcy złotych za jeden odcinek zarabia w TVP Tomasz Lis? Podczas my, biedacy, nie zarobimy więcej niż 3500 BRUTTO !! (Przy realnej średniej pensji 800 – 1200 zł na czarno).

Uczestnicząc w bojkocie płacenia abonamentu RTV uderzymy w telewizję produkującą coraz więcej debilnych i ogłupiających telenoweli, produkującą dzienniki w których nie ma ani krztyny prawdy. Telewizji uczestniczącej we współczesnej formie cenzury – politycznej poprawności. Telewizji, która zaprasza non stop tych samych, skompromitowanych polityków z góra pięciu partii politycznych, nie dopuszczając do głosu prawdziwych patriotów z prawej i lewej strony sceny politycznej! A mecze naszej reprezentacji? Nie dość, że jesteśmy zmuszani do płacenia abonamentu RTV i 100 złotych za kablówkę, to żeby zobaczyć mecz reprezentacji Polski musimy płacić dodatkowe 20 złotych, za każdym razem! Dziękujemy naszej wspaniałej telewizji za tysiąc telenowel na dobę i ani jednego meczu, i ani jednego dobrego filmu czy dokumentu na poziomie.

BEZPRAWNY ABONAMENT!! by Ryszard Sworzeń
UWAGA ABONENCI TV- znaczy dobrowolni darczyńcy!!
Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego który stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy… cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. Stworzona TVP SA – jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes – to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały.

Abonament RTV bezprawny! Czy płacić abonament?

Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując Ci – co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy nie orientują się, że nie muszą tego robić. Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów – pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo “ciemny” lud jest cyklicznie straszony w mediach komornikami, egzekucjami i firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powoduje, że ludzie coraz mniej kumają i ze strachu lub dla świętego spokoju w zębach kasę przyniosą.

Komentarze by Anina:

Abonament RTV: wyrok Trybunału Konstytucyjnego:

Tutaj jest cały wyrok TK w tej sprawie :

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wyrok-tk-z-dnia-16-marca-2010-r-sygn-akt-k-24-08-22-3-a-2010

I mały urywek NAJWAŻNIEJSZY z tego wyroku :
− *odesłanie − w art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej − do egzekucji administracyjnej, której z powodu wadliwości legislacyjnej nie da się prowadzić*

Tak rozpisując ten wyrok po kolei mamy następny motyw :

Podkreślił, że odesłanie do ustawy egzekucyjnej nie pozwala na sprawne egzekwowanie zaległości abonamentowych, gdyż *ustawa abonamentowa nie przewiduje wydania decyzji stanowiącej podstawę stwierdzenia niewywiązywania się gospodarstwa domowego z obowiązku uiszczenia abonamentu w ustawowym terminie. Powoduje to, że w rzeczywistości egzekucja administracyjna zaległości z tytułu abonamentu nie jest prowadzona, tak samo jak egzekucja opłat karnych*.
…(…)
Brak regulacji niezbędnych do wydawania decyzji stwierdzających niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia abonamentu (a także opłaty karnej), ustalających wysokość zaległości (mającej być przedmiotem egzekucji) i określających termin ich zapłaty uniemożliwia – w opinii Prokuratora Generalnego − egzekucję administracyjną*.
*Operator publiczny jest obecnie podmiotem prawa prywatnego − jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, niemającą uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych, co uniemożliwia prowadzenie skutecznej egzekucji administracyjnej. W tej sytuacji odesłanie do przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest normą pustą*.

Abonament Radiowo Telewizyjny: komentarze

http://www.tvp.pl/o-tvp/abonament/aktualnosci/abonament-rtv-to-sie-oplaca/4727914

nie jest podane DLACZEGO TRZEBA PŁACIĆ czyli brak tej podstawy prawnej.
…(..)Telewizja Polska S.A. przypomina o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych do 25 dnia każdego miesiąca. Obowiązek dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych.

Natomiast w innym motywie jest mowa o ustawie z 2005 roku .
Podstawą prawną do pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego jest ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Szczegółowe rozporządzenia dotyczące trybu ściągania opłat i wysokości stawek wydaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O obowiązku rejestracji i sposobie kontroli płacenia abonamentu rozstrzyga minister infrastruktury.
Całość :
NIESTEY SKASOWANO TEN LINK
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/abonament/abonamentrtv_informacja_0720
Stworzona TVP SA – jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej*.

Chyba cały widz na tym motywie polega i jest on najważniejszy w sprawie .
Jeśli podmiot jesrt innny niż w ustawie – to sorry ….obowiązku nie ma .

A tutaj podstawa :
Faktycznym odbiorcą abonamentu RTV w Polsce jest Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Co najmniej ta pierwsza jest obecnie podmiotem prywatnym (co oznacza np. brak zakazu zbyt wysokich zarobków, czyli brak tzw. “ustawy kominowej” ). Kodeks spółek prawa handlowego(Telewizja Polska SA[8] jest to spółka akcyjna, utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego[9]), który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Jedynie na podstawie takiej umowy można wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego zobowiązania.
Z wiki :
pl.wikipedia.org/wiki/Abonament_radiowo-telewizyjny
BARDZO WAŻNY PRZYPIS 10
I gdyby faktycznie TVP należała do państwa to byłby taki obowiązek nałożony ustawowo ,ale tak nie jest .

Podstawy prawne abonamentu RTV i wątpliwości

I jeszcze ciekawostki za zalinkowanym poniżej artykułem :
*O tym, że organa państwa same mają wątpliwości, czy abonament jest w ogóle legalny, świadczy to, że nikomu z nie płacących nie wytoczono procesu (firmy telekomunikacyjne mogą wyłączyć telefon). Dlatego abonament radiowo-telewizyjny płaci najwyżej co czwarty posiadacz telewizora, a przeszło połowa odbiorników nie jest w ogóle zarejestrowana. Tylko 40 proc. spośród zarejestrowanych na poczcie ok. 9,5 mln posiadaczy telewizorów płaci abonament. Większość tego nie robi, bo nie musi*

*Abonamentu RTV nie musimy płacić także dlatego, że nie można tego skontrolować. Poczta Polska zatrudnia 55 kontrolerów, którzy nie mają jednak faktycznych uprawnień wykonawczych. Ich prawne umocowanie opiera się na “pisemnym upoważnieniu, którego wzór stanowi załącznik” (do rozporządzenia ministra łączności z 16 lipca 1993 r.)*.

http://www.wprost.pl/ar/9985/Abonament-czyli-haracz/

Abonament RTV i Krajowy Rejestr Długów: bezprawie

W temacie wpisywania w KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW :
…*Tyle, że groźba KRRiT dotycząca wpisywania do KRD może okazać się bezprawna*.

Tak przynajmniej uważają prawnicy w trzech kancelariach, których o opinię zapytała “Gazeta Wyborcza”. – Pomimo niedawno wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych finalnie nie dopuszczono w ustawie możliwości przekazywania informacji gospodarczych o wierzytelnościach publicznoprawnych*- tłumaczy Monika Drab-Grotowska, z Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler. A taką wierzytelnością, jak mówi, jest abonament.

Co może zrobić osoba wpisana na czarną listę ?
– Wystąpić z żądaniem usunięcia wpisu, co nie wyłącza ewentualnych dalej idących roszczeń, np. o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym ujawnieniem informacji, czy choćby o ochronę dóbr osobistych – twierdzi Drab-Grotowska.

Dyskusyjna jest też kwestia, czy można domagać się zaległości abonamentowych aż pięć lat wstecz.
Rada, powołując się na ordynację podatkową, twierdzi że tak.

Tyle, że jak odpowiadają prawnicy, *abonament nie jest podatkiem, więc przedawnia się po trzech latach*.

Info z tego artykułu …
http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/nieplacenie-abonamentu-nadal-bezkarne,192723.html

—————————————————-

Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego, który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania.

Nie musicie płacić abonamentu RTV!

Stworzona w III RP TVP SA – jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes – to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały.

W tej sytuacji widać jasno jak na dłoni, że zapomniano, iż ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując Ci – co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy nie orientują się, że nie muszą tego robić.

Abonament RTV jest bezprawny!

Naszym zdaniem Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów – pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo “ciemny” lud jest cyklicznie straszony w mediach komornikami, egzekucjami i firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powoduje, że ludzie coraz mniej kumają i ze strachu lub dla świętego spokoju w zębach kasę przyniosą.

źródło:
http://radiorp.fm/index.php/polska/polska/spoleczenstwo/639-nie-musicie-placic-abonamentu-rtv-nie-dajcie-sie-wyrolowac

Wyrok przeczytałam kilkakrotnie .Mile widziana byłaby tutaj pomoc prawnika co po raz kolejny napiszę .

W wyroku pewne kwestie zostały pominięte – zaprzestano ich rozpatrywania na podstawie np.ich wycofania – vide Rzecznik Praw Obywatelskich .
O tutaj —– a swoją drogą ciekawe czemu TE KWESTIE I JAKIE TO KWESTIE tak zgrabnie pominięto …????

Marszałek Sejmu stwierdził, że wymienione ustępy art. 7 ustawy abonamentowej nie gwarantują skutecznego egzekwowania opłat abonamentowych, co wynika z konstrukcji normatywnej, opartej na założeniu, że operator publiczny i kierownicy jego poszczególnych jednostek organizacyjnych będą wykonywali funkcję organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia egzekucji. Tymczasem pozycja ustrojowa tych podmiotów jest nieadekwatna do charakteru obowiązku, należącego do sfery prawa publicznego i realizowanego „narzędziami” prawa administracyjnego.

I moim zdaniem (ale tylko moim ) nie jest ważna zgodność abomamentu z Konstytucją we wszystkich punktach – ani fakt czy mamy go płacić – bo z ustawy wynika taki obowiązek płacenia i od tego nie można się uwolnić ,
ALE ważny jest sam fakt,że na chwilę obecną egzekucja administracyjna należności jest nieskuteczna ponieważ jest wadliwa legislacyjnie

NAJWAŻNIEJSZY FRAGMENT z tego wyroku :
− *odesłanie − w art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej − do egzekucji administracyjnej, której z powodu wadliwości legislacyjnej nie da się prowadzić*

Marszałek Sejmu stwierdził, że wymienione ustępy art. 7 ustawy abonamentowej nie gwarantują skutecznego egzekwowania opłat abonamentowych, co wynika z konstrukcji normatywnej, opartej na założeniu, że operator publiczny i kierownicy jego poszczególnych jednostek organizacyjnych będą wykonywali funkcję organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia egzekucji. Tymczasem pozycja ustrojowa tych podmiotów jest nieadekwatna do charakteru obowiązku, należącego do sfery prawa publicznego i realizowanego „narzędziami” prawa administracyjnego.
http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wyrok-tk-z-dnia-16-marca-2010-r-sygn-akt-k-24-08-22-3-a-2010

O wadliwości legislacyjnej tutaj :
http://www.hfhr.pl/nawet-dobre-prawo-sie-nie-obroni-gdy-zostalo-przyjete-z-naruszeniem-procedury-legislacyjnej/

 

http://kefir2010.wordpress.com/2012/09/28/abonament-rtv-jest-bezprawny-podaj-dalej-nie-placac-abonamentu-rtv-uderzymy-w-mafie-rzadzaca-iii-rp/#comment-18143

Posted in Każdy ch... na swój strój, POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Leave a Comment »

ZWODZENIE LUDZI – PROJEKT BLUE BEAM- 3 ANTYCHRYST -Fundacja KESHE- Technologie kosmiczne dla Ludzi – KTO NIE CHCE UWOLNIENIA PRAWDY I DĄŻY DO WOJNY

Posted by edgier25 w dniu 14 listopada 2012


ZWODZENIE LUDZI – PROJEKT BLUE BEAM- ANTYCHRYST

„Cała ziemia w podziwie spoglądała na bestię” (Apok. 13, 3)

Antychryst maskuje swoją obecność

Pierwsze pytanie jakie zadaje sobie wielu ludzi w tym apokaliptycznym wieku brzmi: czy czas Antychrysta jest bliski, czy też już wkroczyliśmy w niego.Nie możemy odpowiedzieć na to pytanie twierdzącym TAK – jedynie BYĆ MOŻE.Jednakże jedna rzecz jest pewna. Kiedy Antychryst pojawi się na ziemi nikt, lub prawie nikt nie rozpozna go jako Antychrysta. On sam będzie starannie ukrywał swoją tożsamość. On nie poświadczy się mówiąc: „Jestem Antychrystem. Nadchodzę!”.

– A zatem, jakie będzie jego przyjście?Oczywiście, przez zwodzenie. Pod osłoną szatańskiej zasłony dymnej będzie działać w imię Chrystusa. Ukaże się jako prawowity przywódca, „okazując się jakby był Bogiem” (II Tes. 2, 4). Będzie cieszyć się wielką popularnością i wielka liczba ludzi obwoła go największym przywódcą ludzkości. „I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię” (Apok. 13, 3).

Jednym ze znaków, jaki czujni chrześcijanie mogą dostrzec w otoczeniu Antychrysta jest popularność. Jako że Antychryst nie może podobać się Bogu, musi on zadowalać ludzi. Niepopularny Antychryst nie może osiągnąć swojego celu. Musi on używać środków, które zapewnią mu przychylność tłumu. W przeciwieństwie do tego, wszyscy Apostołowie Chrystusa chcieli zawsze być miłymi Bogu, a nie ludziom. Św. Paweł mówi: „Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa (Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem)” (Gal. 1, 10). Św. Jan Apostoł mówi: „a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie (et omnis spiritus qui solvit Iesum ex Deo non est; et hic est antichristus, de quo audistis quoniam venit)” (I J. 4, 3).

Przesłuchałem tego Keshe, to jest najważniejszy materiał z jakim mieliśmy do czynienia. Potwierdza to co mówił Fulford, że mosadziaki się kończą. Atak na Iran będzie dla nich samobójstwem. Trzeba to pociągnąć po polsku – nikt tu o tym nie słyszał!

PB: Keshe potwierdza mniej wiecej np. twierdzenia w Projekcie Thrive! Fostera Gambela oraz twierdzenia o unijności pól energii na wszystkich poziomach Wszechświata (w tym prastara wiedza indyjska, na czym w połączeniu z chrześcijaństwem opiera się Vismaya, widząca aury i rozmaite pola energetyczne).
Jeśli Keshe nie jest szarlatanem,  to może mamy milenijny przełom w wiedzy… chyba że uny to zniweczą i zmonopolizują dla siebie przeciw ludzkości.

Jeśli Iran wdrożył technikę magnetograwitacyjną Keshe, to wszystkie pociski, okręty, bombowce USraela, żydo-NATO i Izraela są tyle warte co kupa złomu — spoczną na dnach mórz, pustyniach… wraz z załogami głupich gojów co się dali nabrać na żydo-banksterskie bajdury o zagrożeniach odłobuzerskich państw i Al Kaidybroni masowej zaglady i programu atomowego Iranu.

Nie o program atomowy Iranu chodziło banksterom i ich USraelowi, Izraelowi i Jewrounii, tylko może o zniszczenie rodzącej się w Iranie wolności, z potencjałem na transfer na całą ludzkość, żeby ją uwolnić od banksterstwa. Podobnie zaatakowali Libię i Kadafiego — czyżby obok planów suwerenności żywnościowej, energetycznej i finansowej, Kadafi wdrażał technikę Keshe dla obronności, tylko się spóźnił?

Jeśli Keshe nie bajdurzy, jego technika daje Iranowi (i każdemu narodowi, który zechce współpracować pokojowo) suwerenność:

  • energetyczną: niewyczerpalne źródło energii z generatorów Keshe, niezależne od żydo-banksterskich zabójczych dla zdrowia ropy i gazu oraz atomu;

  • żywnościową: synteza protein z prostych, ogólnie dostępnych związków (np. CO2, CH4) i powietrza.., wolność od GMO produkcji żydo-Monsanto, od HAARPA manipulującego pogodą dla zniszczenia plonów, od żydo-spekulacji i -machinacji zaopatrzeniem w żywność i rolnymi areałami globu;

  • finansową: produkcja złota z czystego powietrza,  jeśli wierzyć prezentacjii Keshe, zamiast długów z Banku Swiatowego, MFW, jewrobanku i lichwy ‘inwestycyjnej’ żydobansterii;

  • zdrowotną: jeśli testy kliniczne na większą skalę potwierdzą — zdolność leczenia polem magnetograwitacyjnym takich chorób masowych jak rak, fibromyalgia, stwardnienie rozsiane, zespół chronicznego zmęczenia… nareszcie upragniona wolność od szarlataństwa Wielkiej Farmacji;

  • ekologiczną: usuwanie z atmosfery, wód (i gleby?) zanieczyszczeń, wyłapywanie gazów cieplarnianych CO2 i CH4 i przetwarzanie ich na proteiny;

  • transportową: uwolnienie od smrodliwego, hałaśliwego napędu spalinowego, opartego o monopol żydo-banksterski w ropie i gazie.

Keshe wydaje się mystyfikować swą technikę. W wykładach i pokazach, jakie oglądałem na youtube, ma wymówkę z ostatniej chwili, żeby nie pokazać pracującego generatora plazmowego. Niby każe chować kamery, a przecie można sfilmować jego towar mikro-kamerą ukrytą np. w okularach czy spince do włosów…

Jego referaty naukowe nie są opublikowane wedle procesu weryfikacji przez innych naukowców, nie można replikować jego procesów ani wniosków, a patenty Keshe są niedostępne, bo nie zapłacił rocznych opłat.

Najbardziej razi mnie materializm tego podobno idealistycznego czlowieka. Podkreśla cenę (wydaje sie mocno wygórowaną w stos. do mocy generatora plazmowego), straszy zwyżką ceny, tłumaczy się potrzebą zbierania środków na edukację narodów, dalsze badania i rozwój produktów. Tak jakby chcial kontrolować każdy krok w przyszłości. A wystarczy podać zasady techniki i inni zrobią to za niego, dając mu jakieś rozsądne honoraria. W żaden sposób nie wymanipuluje on domniemanego wyłącznie pokojowego użycia jego techniki. Natura i historia ludzka jest tego smutnym dowodem. Poza tym nie wiadomo, czy diabelski konkurent nie wymyśli anty-techniki.

Mam też obiekcje co do poglądów Keshe na podobno niezbywalne prawo rządow do podatkowania wsztstkiego, łącznie z produktami i usługami płynącymi z domniemanych odkryć, wynalazków i technik  Keshe. Rządy, przynajmniej w “demokracjach”, są skorumpowane, na sznurku kompleksu jot. Doją z goja podatki na lichwę banksterską, z której kompleks jot finansuje wojny i ludobójstwo. Kto dobrowolnie płaciłby podatki np. złodziejskiemu, ludobójczemu wonTuSSkowiu? Nawet w przypadku uczciwego rządu i przepędzenia pejsatego pasożyta, scyropolscy łobywatele mafijno-bandycko-agenturalni sprzeniewierzą wielką część środków podatkowych w swych przekrętach, nadużyciach i machlojach.

Zakładając, że Keshe rzeczywiście ma obiecywane techniki i domniemane rozwiązania dla ludzkości, przychodzi on za wcześnie — najpierw potrzebujemy odnowy naszej boskiej duchowości, sprzedanej diabłu za komforcik życia. W obecnje sytuacji, jego idee i wynalazki momentalnie przechwyci szatańska część ludzkości (jeśli jeszcze ich nie ma).

powyższe dane MONITOR POLSKI

CO LUDZIE MYŚLĄ NA TEN TEMAT…….?

Ta technologia jest zbyt doskonala by koncerny pozwolily ja wprowadzic w zycie na calej planecie. Oznaczalo by to strate ogromnej ilosci pieniedzy dla tych organizacji. Miejmy nadzieje ze nie bedzie az tak zle i jakos sie uda 😛

Bardzo mi przykro ze ludzie nie rozumieja postepu i hejtuja z powodu braku zrozumienia tematu. Pamietajcie kiedys telewizor tez byl technologia rodem z kosmosu

Ernest Ern

 Wszystkie firmy typu energizer, duracell stracą cały swój dorobek i firme – pewnie będą walczyć o to! wszyscy producenci tych „filtruf” będą walczyć o utrzymanie firmy, zasrańce od podatku CO2 napewno na to nie pozwola 😀 ,  boening jesli nie bedzie mial patentu to upadnie , z pewnoscia bedzie walczyl o to, zeby ta technologia nie zostala wprowadzona w zycie, producenci roznego typu podwozia – ryj w piach. Życze powodzenia panu Kesha 🙂)

Flyinsocks8

Nikt sie na to nie zgodzi !!!!

Mocarstwa żyjące z ropy naftowej i z rozczepiania atomów nie dadza sobie kasy odebrać !!!

Ptero Neron

REWELACJA na skalę milenijną? Czy irański latający spodek przechwycił szpiegowskiego drona USA?

Iran pojmał (4.12.2011) zaawansowany dron wojskowy USA, szpiegujący w strefie zakazu lotów nad terytorium Iranu. Dron nie rozbił się, nie został zestrzelony, tylko bezpiecznie schwytany przez irański pojazd powietrzny, w oparciu o technikę Keshe. Obama poprosił uprzejmie, by Iran oddał drona. Poniżej można przeczytać relacje na Pesn.com, znaleźć odpowiedź od pana Keshe i posłuchać wywiadu z nim parę dni po fakcie, w którym Keshe wyjaśnia, co się stało.

Nauka i Technologia Nowej Ery – 23.10.2012 – Dionizy Pietroń

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, CIEKAWOSTKI, WAŻNE | 3 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: