edgier25

WordPress – Wiadomości

Jahvah, przymierze, piramidy, czakramy …. itd

Posted by edgier25 w dniu 15 sierpnia 2013


Jedną z takich teorii widzi   Zofia Piepiórka

W związku z niezależymi badaniami kamiennych kręgów, od wielu lat słucham różnych ekspertów z dziedziny archeologii, astronomii, fizyki, biblistyki, kapłanów katolickich, różnych psychotroników – zwolenników religii wschodnich lub religii Majów, ale również ekspertów ufologii… i obłęd w mózgu! Potrzebny psycholog albo psychiatra!

Nooo… ale można z tym żyć i nieźle się urządzić patrząc na to co się dzieje! Po co komplikować sobie życie? Jestem wizjonerką i świata nie zbawię ani nie mam zamiaru, ale może popatrzmy na to wszystko z innej strony?

Archeologia_______________________________________________________________

Dla przykładu – piramidy w Gizie wg archeologów są dziełem starożytnych faraonów jako ich grobowce. Naukowcy twierdzą, że piramidy w Gizie liczą sobie ok. 2-3 tysiące lat, ale różni badacze twierdzą, że 11-12 tys. lat. Mało tego, pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku inżynierowie budownictwa udowodnili, że bloki wapienne, które użyto do budowy piramidy Cheopsa odlano z betonu! Dodać przy tym należy, że jest to lepszy beton niż zna nasza cywilizacja! O czym to świadczy? Budowniczowie piramid byli doskonałymi architektami i znali technologie wyrobu cementu, której nasza cywilizacja nie odkryła. Architektura i technologia piramid świadczy o super cywilizacji po której pozostały te zagadkowe budowle na wszystkich kontynentach ziemi. Oczywiście piramidy  w zależności od kontynentu były budowane z róznych materiałów. Czy współczesne teorie naukowe potwierdzają nezwykłą spuściznę wcześniejszych cywilizacji? NIE!  Naukowcy twierdzą, że nasi przodkowie to ludy prymitywne, gdyż wg naukowej teorii ewolucji pochodzimy od małp! Potomkowie małp nie mogli znać takich technologii! Teorie teoriami, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Błąd, który dziś z uporem popełniają naukowcy polega na tym, że wierzą iż wszystko co na tym świecie jest do odkrycia, zostało przez nich odkryte i naukowo udowodnione.

Astronomia i fizyka__________________________________________________________

Tymczasem w fizyce i astronomii dokonuje się istna rewolucja naukowa w odkryciach! Jednak na przykładzie tych samych piramid inni badacze odkryli iż są one odwzorowaniem „Pasa Oriona”. Ale po co? Czy ma to jakieś znaczenie? Oczywiście archeolodzy nadal trzymają się swojej „płaskiej teorii” naukowej.

Z moich badań kamiennych kręgów w Polsce wynika, że są one odwzorowaniem różnych gwiazdozbiorów w tym gwiazdozbioru Oriona w Grzybnicy k/Koszalina w małej skali. Oczywiście są one ustawione z dokładnością astronomiczną na przesilenie letnie czyli zgodnie z kierunkiem pasm ZŁOTYCH – tak je nazwałam.W tym czasie odkryłam również wielkie w skali  odwzorowanie „Pasa Oriona” z wcześniejszej cywilizacji na terenie Małych Stawiskach i okolicy k/Kościerzyny. Oczywiście archeolodzy nie uznają tych odkryć i badań ponieważ obalają one ich dotychczasową teorie o Gotach – twórcach kamiennych kręgów na Pomorzu. Jeżeli w poprzedniej cywilizacji istniały kamienne kręgi, to jest oczywiste, że nie Goci nam je pozostawili, a to już jest sprzeczne z historią naszego kontynentu oraz teorią o pochodzeniu człowieka od małp. Z moich badań wynika, że te kamienne kręgi, które odkryłam były również ustawione z dokładnością astronomiczną  na przesilenia zimowe, gdyż stoją na pasmach kosmicznych PLATYNOWYCH – tak je nazwałam. Badania tych pasm zajęło mi kilka lat. Pierwsze wyniki badań w kamiennych Odrach przedstawiłam podczas sympozjum naukowego w Sulęczynie woj. pomorskie  – w kwietniu 1997 roku.

Z tego wniosek, że piramidy w Gizie, które również są odwzorowaniem „Pasa Oriona” muszą być ustawione na pasmach kosmicznych zgodnie z przesileniem zimowym lub letnim. Jest to bardzo ważne w dalszych badaniach. Czy ktoś z naukowców to badał?

Bibliści i kapłani

Bibliści to eksperci od Biblii. Biblia to zbiór proroctw, życiorysów proroków i królów, przypowieści, pieśn, proroctw czyli historia Narodu Wybranego oraz Boga Jahwe. Bibliści wszystko wiedzą, ale gdy zapytałam ile Bóg Jahwe zawarł Przymierzy i jakie one mają znaczenie dla każdej religii, to tego już nie wiedzieli.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia czytamy

„Biblia jest to zbiór ksiąg mających wielkie znaczenie dla osób wyznających poszczególne religie. Została spisana pod wpływem natchnienia wywołanego Boską mocą. Biblia dla chrześcijan składa się ze Starego oraz Nowego Testamentu. Każda z tych części podzielona jest na poszczególne księgi, psalmy, listy, proroctwa. Pierwotnie, z uwagi na okres z jakiego pochodzi, została spisana w językach jakimi wtedy ludzkość się posługiwała, czyli hebrajski, aramejski oraz grecki. Aktualnie tłumaczona jest na wszystkie języki świata, zaś najpopularniejszym polskim przekładem jest Biblia Tysiąclecia.

 W zależności od religii na kanon Biblii składają się różne księgi, w różnej ilości. Na przykład chrześcijanie w Starym Testamencie mają 46 ksiąg. Z kolei kanon uznawany przez Żydów i wyznania protestanckie to już tylko 39 ksiąg. Najwięcej ich uznają osoby wyznania prawosławnego, czyli wszystkie księgi, które pojawiły się w Biblii greckiej – jest ich aż 49!

Nowy Testament ma już mniejsze znaczenie dla większości religii, bądź jest bez znaczenia. Jedynie chrześcijanie zwracają na niego ogromną uwagę. Jest on jednak dużo uboższy w wiedzę i powstał (ok.60-100 lat) po narodzinach Chrystusa. Składa się z 27 ksiąg.

Biblia aktualnie stała się jednym z filarów kultury. Ponadto Biblia ma wartość historyczną – jest nieocenionym dokumentem, źródłem prawd o dawnym świecie. Z wiedzy w niej zawartej korzystają historycy i archeolodzy. Niezależnie od wyznania Pismo Święte trzeba i warto znać. Ma bowiem ono zbyt wielką wartość dla naszej kultury, dla kultury całego świata. Wpływa na życie i przedstawia prawdy uniwersalne – uczy czym jest miłość, czym dobro, jak się chronić przed złem. Nawet jeśli nie jest dla nas słowem Bożym, może być głosem sumienia, nakazem jak postępować, by być szczęśliwym i nikogo nie krzywdzić.”

Tym bardziej dziwi i szokuje fakt, że przez wieki w Europie był zakaz posiadania i czytania Biblii. Co prawda czytać i pisać umieli nieliczni ponieważ nie było szkół powszechnych tak jak to jest w naszych czasach, a na prywatną naukę stać było tylko ludzi zamożnych lub duchowieństwo. Poza tym, aby czytać Biblię musieli znać łacinę lub język hebrajski i aramejski.

„Jedyne, obejmujące całą wspólnotę Kościoła, ograniczenia w korzystaniu Pisma Świętego dotyczyły przekładów niekatolickich – nigdy nie ograniczano korzystania z Biblii w językach oryginalnych, ani w przekładzie łacińskim. Pojawiały się natomiast zakazy lokalne, związane m.in. z aktualnie panującą na danym terenie herezją. Zakaz taki wydał dla diecezji wchodzących w skład metropolii Narbonne synod prowincjonalny w Tuluzie (1229 r.) i obejmował on zarówno wersję łacińską jak i przekłady na języki narodowe. Dozwolone było posiadanie brewiarzy i psałterzy, wydanych w języku łacińskim.

Tłumacze Biblii na języki narodowe, o ile można ich było zidentyfikować, byli ekskomunikowani i karani. Taki los spotkał m.in. Williama Tyndale, pierwszego tłumacza Biblii na język angielski z języków oryginalnych, który został spalony na stosie. Penalizacja tłumaczenia i prywatnego posiadania oraz prywatnej lektury Biblii była wielokrotnie powtarzana i stosowana z różnym nasileniem w różnych częściach Europy. Np. w 1414 roku czytanie angielskich przekładów Biblii było zabronione pod karą śmierci oraz utratą przez krewnych praw do dziedziczenia ziemi, bydła oraz dóbr osoby winnej czytania Biblii. Zakaz ten na ponad sto lat opóźnił druk angielskiej Biblii.

Jedynym oficjalnym i uznawanym na mocy decyzji Soboru Trydenckiego tekstem Pisma Świętego była łacińska Wulgata. Kościół katolicki wielokrotnie potępiał tłumaczenie Biblii na języki narodowe i jej rozpowszechnianie, a także działalność towarzystw biblijnych.

Leon XIII wydał 25 stycznia 1897 roku wykaz ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) i w nim figuruje także Biblia, jeżeli tłumaczona jest na język ojczysty bez imprimatur władz kościelnych.

W Polsce zakaz czytania i posiadania przekładów w językach narodowych dotyczył wydań protestanckich, głównie najbardziej znanej i popularnej Biblii Gdańskiej, zaś czytanie przekładów katolickich uzależnione było od uzyskania imiennego zezwolenia odpowiednich władz kościelnych.”

Tyle Wikipedia.

Przyznam, że nie czytałam całej Biblii. Przed laty przeczytałam NT, a potem fragmenty ST wiec nie będę zagłębiać się w tym temacie, ale to co przeczytałam wystarczyło, aby ujawniła się zdumiewająca manipulacja na przestrzeni 2 tysięcy lat. Dokonano tego w czasie gdy panował zakaz tłumaczenia i czytania Biblii. Poprzez manipulacje Prawa Bożego usunięto II przykazanie z Dekalogu, a w to miejsce z ostatniego zrobiono dwa. W ten sposób Kościół Katolicki rozpowszechnił zakazany Prawem Bożym kult obrazów, figur, kult różnych świętych. To wyjaśnia dlaczego „ojcowie świeci” usunęli imię Boga Jahwe z Biblii. Stąd zakaz tłumaczenia i czytania Biblii oraz terror Kościoła, aby nigdy się to nie wydało. Czy to jest istotne?

W Biblii Tysiąclecia PP wydanej w 1965 roku przez kard. J. Wyszyńskiego przetłumaczonej z oryginału czyli łacińskiej Wulgaty, imię Boga Jahwe było wymienione ok. 6000 razy. Po śmieci kardynała ograniczono imię Boga Jahwe może 5-6 razy w całej Biblii. Komu to przeszkadzało?!

Czy to jest ważne dla naszej wiary i religii?

W dzieciństwie chodziłam na religię i do kościoła, ale nie przypominam sobie, aby jakiś ksiądz tłumaczył tak prostą i oczywistą sprawę – z kim Jezus zawarł Nowe Przymierze? W kościele podczas mszy św. nie wymieniają imienia Boga. I tak sobie żyłam dziesiątki lat w nieświadomości, że zatajono najważniejszą sprawę. Jakie to ma znaczenie dla nas katolików i chrześcijan żyjących w XXI wieku?

Msza św. jest pamiątką ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa z apostołami. Był to początek Nowego Przymierza Boga Jahwe z Jezusem Chrystusem. Tak powstało Chrześcijaństwo, które rozeszło się po świecie i miało ważne zadanie, które dopiero w naszym pokoleniu możemy zrozumieć i wykonać.

Podczas każdej mszy kapłan powtarza słowa Jezusa Chrystusa wznosząc hostię i kielich…

Ew. św. Mateusza 26. „Ostatnia Wieczerza” 26-29.

„A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; Albowiem to jest krew moja NOWEGO PRZYMIERZA, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.” W  Ew. św. Marka Jezus mówi o Królestwie Bożym.

Jezus o sobie mówi, że przyszedł wypełnić proroctwa, a nie zmieniać Prawo Boże i dlatego nie mógł zmienić swojego losu i przeznaczenia, ale kapłani Chrystusa mogli to zmienić?! Czy w tej sytuacji Nowe Przymierze jeszcze obowiązuje czy już dawno temu zostało złamane? Jaki „bezimienny” Bóg zajął miejsce Boga Ojca Jahwe? Czy kapłani są dobrymi pasterzami czy „wilkami w owczej skórze” i dokąd prowadzą „stado owiec i baranów”?

Kapłani podczas mszy św. nie wymieniają imienia Boga, który zawarł Nowe Przymierze z Jezusem Chrystusem, dlatego żaden pobożny katolik nie wie dlaczego było Nowe Przymierze w Narodzie Wybranym w Jerozolimie. To zadanie  miał wykonać Jezus z wybranymi apostołami i uczniami. Czy wykona? Tak, jeżeli chociaż jedna osoba to zrozumie.

Wizja którą miałam przed laty w Odrach – „A jaka będzie przyszłość Polski?” – ma potwierdzenie w proroctwie Apokalipsy rozd. 17-19, a więc tak się stanie. Bóg Jahwe jest stworzycielem nieba i ziemi. Ziemia to Jego Królestwo, a my zostaliśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo – człowieka… a nie małp.

Czego oczekuje od nas Bóg i Król Jahwe? 

Ile razy były Przymierza z Bogiem Jahwe? Po POTOPIE Bóg Jahwe zawarł Przymierze z Noem, a symbolem tego była TĘCZA. Ten symbol występuje również w religiach wschodnich. Dlaczego?? Zastanawiałam się czy w religiach wschodnich znają imię Boga Ojca Jahwe? Ku mojemu zdumieniu w najstarszych pismach w Sanskrycie znane jest imię Boga Jahwe. Oznacza  to, że Bóg Jahwe dawno temu zawarł z tym narodem PRZYMIERZE, lecz oni złamali Przymierze wprowadzając wielobóstwo, bałwochwalstwo – kult obrazów, rzeźb, kult świętych krów i byków, itd.

„Boże imię JHWH dobrze jest znane z pism wedyjskich, z Rygwedy. W Sanskrycie, języku Bogów Światłości imię to zapisane jest jako JAHVAH i służy do usuwania sił zła. Jest zatem znane nie tylko z hebrajskiej Biblii czy ksiąg Tory. Pokazuje to pewien uniwersalizm Imienia Bożego. Imię Boga Jahva służyło do wypędzania sił mrocznych, ciemnych, złych i wobec boskości oszczerczych.”

Własnie oni jako pierwsi złamali Przymierze i w swoich praktykach bałwochwalczych daleko odeszli od Boga Jahwe. Kim są dzisiaj i do czego zmierzają?

 Bóg Jahwe wybrał Abrahama i zawarł z nim drugie Przymierze? Jego syn Izaak dał początek Narodu Wybranego. Trzecie Przymierze Bóg Jahwe zawarł z Mojżeszem – Dekalog i Arka Przymierza. Czwarte Przymierze Bóg Jahwe zawarł z Jezusem Chrystusem i powstało Chrześcijaństwo, które na przestrzeni 2000 lat rozeszło się po całej Europie i Ameryce. Tak więc msza św. jest pamiątką Nowego Przymierza jakie Bóg Jahwe zawarł z Jezusem Chrystusem. Czy ktoś z pobożnych katolików o tym wie? Dlaczego w Kościele Katolickim nie mówi się o IMIENIU Boga, który zawarł z Jezusem Nowe Przymierze, a o wszystkich innych „świętych” grzesznikach mówią i odmawiają do nich litanie tak jak w Indiach?

Dopiero w naszym pokoleniu, w naszych czasach możemy zrozumieć sens Nowego Przymierza Króla i Boga Jahwe z Jezusem Chrystusem i wszystkich wcześniejszych Przymierzy.

 Ale co chodzi?

Dlaczego Bóg Jahwe wciąż zawierał Nowe Przymierza i jakie to ma znaczenie? Miało to wielkie znaczenie w PLANIE NASZEGO ZBAWIENIA.  Wszyscy bez wyjątku jesteśmy przeklętymi potomkami Adama I Ewy i naszym zadaniem jest  zrozumieć i naprawić ich błędy. Sami tego nie zrozumiemy, dlatego sam Bóg Jahwe na przestrzeni tysięcy lat prowadził nas cierpliwie jak Ojciec. Teraz jest czas na wnioski i podsumowanie tego co się działo w największych religiach świata, które złamały Przymierze z Bogiem Jahwe. W każdej religii, w której kapłani złamali Przymierze był jakiś Mesjasz odpowiedzialny za Przymierze. Bóg Jahwe opuszczał ten naród i zawierał kolejne Przymierze i powstał nowy naród wybrany z ducha oraz nowa religia.

Chrześcijaństwo jest czwartą religią z którą Bóg Jahwe zawarł Przymierze. Z perspektywy tysięcy lat widać czym się różnią te religie i jakie popełniły błędy. Religie upadały, gdyż „zawisły w próżni” czyli nie zrozumiały tajemnicy wiary i tajemnicy cywilizacji . Wbrew teoriom naukowym wiem, że jesteśmy czwartą cywilizacją na ziemi. Trzy pierwsze cywilizacje przestały istnieć na zawsze na skutek kataklizmów – który i nas czeka.

Każda z czterech religii z którą Bóg Jahwe zawarł Przymierze po Potopie – dosłownie i w symbolu pokazuje jakie błędy popełniły wcześniejsze cywilizacje.

Dlaczego Bóg i Król Jahwe zawarł NOWE PRZYMIERZE z Jezusem Chrystusem? Krótko mówiąc po to, aby Chrześcijaństwo dotarło po krańce Europy północnej, bo tam jest Jego grobowiec czyli Arka Przymierza oraz DYSK czyli czakram. Kim był i jest Bóg i Król Jahwe? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w mojej książce „Święta tajemnica Gdyni”www.radwan.pl

Zrozumiałam, że religie są łącznikiem pomiędzy wcześniejszymi zaginionymi cywilizacjami i ich zadaniem jest podtrzymać duchową więź oraz wiedzę o naszych  przodkach, żyjących na Ziemi w wielkim Królestwie Kosmicznym Króla Jahwe w czasach Pierwszej Cywilizacji. Jest to ważne dla ludzi wierzących i niewierzących oraz dla nauki. Służą temu proroctwa biblijne, a szczególnie proroctwo Apokalipsy oraz przepowiednie dotyczące Polski.

Może więc niech każdy wierzący chrześcijanin w swoim sercu i sumieniu rozważy czy jest w Przymierzu z Bogiem Jahwe i Jezusem Chrystusem czy już nie. W Kościele Katolickim najważniejszy jest kult Jezusa i Marii w Przymierzu z jakimś bezimiennym bogiem. Kto faktycznie za tym się kryje i do czego zmierza?

Co robi Kościół Katolicki? Zaczyna jednoczyć religie chrześcijańskie. Czy to się uda? Odpowiedź jest w proroctwie Apokalipsy rozdz. 17-18 i 19 oraz w mojej wizji zat. „A jaka będzie przyszłość Polski?” Żyjemy w czasach, gdy zagłada jest nieunikniona z powodu dziur ozonowych, skażenia środowiska, topnienia lodowców na biegunach, złych technologii, itd. Jest tego świadomy każdy myślący człowiek. Czyżbyśmy popełnili te same błędy co nasi przodkowie w poprzednich cywilizacjach??

Psychotronicy

Co robią psychotronicy – zwolennicy buddyzmu i innych religii wschodnich w Polsce? Nagle chcą ratować świat od kataklizmu…? Nie wiem czy się śmiać czy płakać! Oni chcą uratować świat kryształową piramidką?? Przykładem tego są ostatnie wydarzenia w… Gizie przy piramidzie Cheopsa.

W art. „Dzień Niepodległości Polski  – co właściwie zdarzyło się 11.11.11 ?”napisałam:

 Data… 11.11.11. to Dzień Święta Narodowego, ale dla psychotroników to szczególny dzień ze względu na liczby. Ten dzień był dla nich dniem medytacji i celem podróży do Egiptu ok. 2000 Polaków z całego świata, aby aktywować za pomocą kryształu coś co jest w tej piramidzie, a co miało „uratować świat przed zagładą”! Na ten temat w Internecie aż „huczało”! Grupa inicjatywna zaplanowała, że dnia 11.11.11 o godz. 11.11 otoczą piramidę Cheopsa i wspólnie będą medytować.  Czytając tego typu informacje miałam duże wątpliwości czy postępują słusznie,  bo skutki tego mogły być odwrotne niż się spodziewali lub celowo i świadomie do tego zmierzali? Tymczasem sprawy potoczyły się zupełnie inaczej niż zakładali…

„Projekt Cheops, a wojna między wymiarami”

CEREMONIA 11.11.11  (2011-11-10 22:20:30)

„Kontrolę nad Płaskowyżem w Gizie przejęły władze wojskowe. Wszystkie zaplanowane na dzień 11 listopada spotkania i medytacje w Wielkiej Piramidzie w Gizie zostały odwołane. Umundurowani wojskowi patrolują ulice i cały teren wokół Płaskowyżu. Zamknięte dla ruchu są ulice prowadzące na teren Piramid. Ogłoszono, że w dniu 11 listopada nie dostanie się tam żadna grupa. Sytuację taką wywołały protesty lokalnych grup, którym podsunięto nieprawdziwe informacje o rzekomej wizycie 1500 Żydów, którzy mieli „odprawiać modły“ w intencji „powrotu Żydów“ do Egiptu. W rezultacie uniemożliwiono wejście na teren Płaskowyżu w Gizie. Reakcja wojska usprawiedliwiana jest względami bezpieczeństwa.

Warto zaznaczyć, że na Ceremonię wieczorną zgłosiło się przez biura turystyczne około 2000 osób. Rozczarowaniu uczestników towarzyszy utrata wiarygodności obecnych władz, które dopuściły do takiej sytuacji. O dalszym rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.”

Medytowali… i co się stało i gdzie? Jeżeli na Ziemi ma zapanować miłość, sprawiedliwość, prawda i pokój to stanie się to wtedy, gdy poznamy prawdę o Bogu Ojcu i Królu Jahwe i Jego Kosmicznym Królestwie na Ziemi. Kiedy naukowcy ujawnią prawdę o „zakazanych” odkryciach świadczących o istnieniu super cywilizacji, której jesteśmy potomkami… a nie potomkami małp podobnych do szaraków?

Piramidy znaleziono na różnych kontynentach – Afryka, Azja Ameryka Południowa i Północna oraz Europa, np. Bośnia i Hercegowina. W Polsce są również piramidy, ale z powodu wcześniejszych kataklizmów na tej szerokości geograficznej wszystko zostało zalane i zasypane ziemią. To jest wezwanie dla każdego odkrywcy z DUCHA. Właściwości psychotroniczne powinny być wykorzystane w tym przypadku w pierwszej kolejności, aby ujawnić to czego nikt z naukowców nie zobaczy, aż im się to pokaże i udowodni.

Numerolodzy widzieli w tym dniu przełom… Suma tych liczb daje liczbę 6… Bóg stwarzał świat w 6 dni, a siódmego dnia odpoczywał… Tego dnia w STREFIE 3c 123 na Kaszubach zdarzyło się to, na co czekamy od tysięcy lat, ale nikt z nich tego nie przewidział!

W Strefie 3c 123 jest DYSK KRÓLA JAHWE, czyli w języku ezoteryków tutaj jest „czakram ziemi”, ale nie na widocznym miejscu, gdzie wszyscy mogą go zobaczyć, dotknąć i badać po swojemu. To jest  wezwanie dla prawdziwych psychotroników i naukowców oraz wojska!! DYSK jest bardzo głęboko w ziemi… i to właśnie zobaczyłam w wizji. „Otworzył się” nagle i już działa, a wiec pozostanie tak na zawsze. Dlaczego? W tym miejscu w 1991 roku „płonęły drzewa” jako wskazówka mistyczna i astronomiczna, gdyż tutaj jest odwzorowanie na ziemi – RADIOŹRÓDŁA 3c 123 pozornie w gwiazdozbiorze Byka, a więc jest otwarta DROGA do DOMU NASZEGO OJCA i KRÓLA JAHWE w niebie czyli w KOSMOSIE! Tam musimy wrócić! Ale jak? Tak jak przybył Król Jahwe ze swoimi ludźmi z odległej galaktyki nazwanej przez astronomów „radioźródło 3c 123” pozornie w gwiazdozbiorze Byka. Dlaczego tutaj? To jest tajemnica Króla Jahwe…

W religiach wschodnich, w Indiach mistrzowie duchowi wiedzą, że tam na Ziemi gdzie są czynne czakramy rozkwita cywilizacja pod każdym względem. Mówią o trzech z siedmiu głównych znanych  i udokumentowanych czakramach Ziemi, tj. u źródeł Gangesu, Wielka Piramida i miejscu u źródeł Tygrysu i Eufratu. Były to niegdyś wielkie cywilizacje – Indyjska, Egipska i Babilońska. O miejscach pozostałych czakramów Ziemi nie wiadomo. Już wiadomo, wiadomo… to STREFA 3c 123 na Kaszubach. W Polsce jest czakram ziemi czyli DYSK KRÓLA JAHWE.  „Tam gdzie są czynne czakramy rozkwita cywilizacja pod każdym względem.”. Od wieków w naszej literaturze krążą przepowiednie jako o narodzie mesjańskim. Na czym miało to polegać – nikt tego dokładnie nie rozumiał. Czy teraz jest nam potrzebny DYSK KRÓLA JAHWE? Na tym polega sens wiary wszystkich religii od tysięcy lat. Każda z religii na przestrzeni dziejów naszej cywilizacji miała zrozumieć tę prawdę oraz sens Przymierza z Bogiem i Królem Jahwe. Ja to zrozumiałam i badałam od wielu lat, a psychotronicy oraz duchowieństwo i naukowcy robili wszystko aby to ośmieszyć. Czy Bóg i Król Jahwe pozwoli z siebie bezkarnie drwić?

Naukowcy mają swoje teorie i hipotezy, ale do prawdziwych odkryć potrzebne są sprawy po które nikt z nich nie sięga czyli duch odkrywcy. Prawdziwy odkrywca nie sięga po to co jest i co wszyscy mogą zobaczyć tak jak piramidy w Gizie. Co psychotronicy tam odkryli czego by już wcześniej nie zobaczyli naukowcy? Odkrywca poszukuje, odkrywa, nie boi się wezwań i burzenia ustalonych schematów myślowych.

 DYSK KROLA JAHWE to technologie z przeszłości i przyszłości, która jest nam potrzebna jak nigdy dotąd, aby zmienić i uratować nasz świat. Jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boga i Króla Jahwe, czy na wzór i podobieństwo małp… szaraków…?

W załączonym linku… http://newworldorder.com.pl/artykul,2772,Egipski-archeolog-piramidy-zawier  Proszę zwrócić uwagę na zdjęcia rysunków na ścianach grobowca! Widoczna postać typowego szaraka z wielkimi, ciemnymi, skośnymi oczami. Czyżby tamta cywilizacja współpracowała z szarakami? Czy ta sytuacja powtarza sie w naszej cywilizacji? Niestety tak. Czy uczestnicy  uroczystości w Gizie wiedzieli o tym i współpracują z tą samą cywilizacją, która doprowadziła do zagłady poprzednie cywilizacje? Czy miał się powtórzyc ten sam schemat? „ Samuel” „brat” Jezusa,  z którym kontaktuje się Lucyna Loboz… to szarak i dlatego zakpił z nich i PROJEKTU CHEOPS. 

Moim zdaniem piramidy nie są dziełem obcych lecz wcześniejszej cywilizacji, która była o wiele bardziej zawansowana technicznie niż nasza, ale to już obala wszystkie dotychczasowe teorie i hipotezy naukowe. 

„Cały kruczek polega na tym, iż newage’owcy pragnęli aby opinia publiczna zaakceptowała, że jeden z głównych egiptologów (Dr Shaheen) wierzy, że technologia obcych była zamieszana w budowanie piramid w Gizie.”

A co na to naukowcy? Milczą zgodnie w zmowie, pomimo że jest wiele dowodów zaprzeczających ich teoriom. Np. art. http://kopalniawiedzy.pl/piramidy-egipskie-beton-odlano-skala-blok-wapien-dwutlenek-krzemu-struktura-amorficzna-Michel-Barsoum-Joseph-Davidovits-2590.html

„Piramidy egipskie odlano z betonu”  19-05-2007

„Przez lata naukowcy uważali, że piramidy egipskie zbudowano z wyciosanych w kamieniu olbrzymich bloków, które następnie niewolnicy i inni budowniczowie wciągali po rampach i układali jeden na drugim. Dwadzieścia lat temu Joseph Davidovits, dyrektor Instytutu Geopolimerów w St. Quentin, stwierdził jednak, że bloki są wykonane z pewnego rodzaju betonu, w skład którego weszły, m.in.: wapień, glina, wapno oraz woda. Niektórzy eksperci uważają, że beton egipski był materiałem bardziej ekologicznym od betonu stosowanego obecnie. Jego trwałość została sprawdzona przez historię, a koszt wytworzenia także bije na głowę inne znane metody budowlane.”

W latach 80-tych ubiegłego wieku udowodniono, że piramidy egipskie odlano z betonu, ale naukowcy wciąż nam wmawiają swoje zacofane teorie na temat budowy piramid, chyba tylko po to, aby nie runęła ich powaga i autorytet naukowy. Jakim cudem prymitywni ludzie mogli mieć tak super technologie? Naukowcy zachowują się adekwatnie do zachowań i prawd kapłanów jak psymboliczna para – Adam i Ewa w Raju.

Gdy mówię i pisze, że w Strefie 3c 123 jest DYSK KRÓLA JAHWE, czyli w języku ezoteryków tutaj jest „czakram ziemi”, ale nie na widocznym miejscu, gdzie wszyscy mogą go zobaczyć, dotknąć i badać po swojemu – to jestem odżegnywana od czci i wiary zarówno przez naukowców jak również psychotroników i katolików w Polsce… a nawet ufologów! Dlaczego? Czy już rozumiecie? Kapłani milczą o Bogu Jahwe i naukowcy również milczą o super cywilizacji naszych przodków. Na tym polega tajemnica i sens wszystkich religii od tysięcy lat, dlatego Bóg Jahwe zawierał Przymierza, aby ludzie wierzący i myślący oraz uduchowieni to zrozumieli, badali i wskazali dla dobra cywilizacji.

A co robią psychotronicy? Żaden z „prawdziwych mistrzów”, którzy tutaj byli, jak do tej pory nie podjął się badań czakramu ziemi, bo to nie ich sprawa! Ale piramidy w Gizie to ich sprawa i chcą za wszelką cenę ratować ziemię? Jeżeli chcą naprawić błędyprzodków mają szansę to zrobić teraz w Przymierzu z Bogiem Jahwe. Teraz jest jeszcze Przymierze z Chrześcijaństwem i w Polsce jest czynny DYSK Króla Jahwe, a nie w Egipcie. Aby uaktywnić czakramy – Dyski Króla Jahwe w Indiach, w Egipcie lub w Ameryce muszą zawrzeć Przymierze z Bogiem Jahwe.

Ufolodzy

Co robią w tej sprawie eksperci od ufologii? Bujają w obłokach w pogoni za jakimś UfO, który co rusz sobie leci wysoko na niebie. Dokąd i skąd leci i KIM są Obcy przybysze? – tego oczywiście nikt z nich nie wie, bo skąd mają to wiedzieć? Sami nie wiedzą kim są i co tutaj robią. A może wiedzą?

Na różnych drobnych przykładach przekonałam się, że pewne sprawy można zrozumieć i wykonać tylko w optymalnym dla danej sprawy czasie i miejscu. To samo dotyczy każdej innej dziedziny ludzkiego życia i działania. Np. jest czas rodzenia, czas miłości, czas pracy i odkryć. Nikt z ludzi z którymi miałam do czynienia nie rozumiał, że gdy czas minie to, to co mamy zrobić już nie będzie można wykonać. Czy nie rozumieją i nie dostrzegają tego co się dzieje z naturą i z naszą planetą? Słuchali co mówię, ale najczęściej chcą od razu znać gotową odpowiedź, a nie mozolnie szukać odpowiedzi na proste pytania. Dlaczego? Ponieważ mają swoją ważną pracę i  swoje sprawy, a to co ja robię może poczekać, aż oni będą na emeryturze i wtedy sami się tym zajmą, bo już wiedzą i zrobią to najlepiej! No, ale okazuje się że na emeryturę poczekamy do 67 roku życia! Więc co naprawdę jest ważne w życiu?

 

Czy moja wieloletnia praca jest ważna? Poświęciłam na to ponad 20 lat życia. Komu i czemu to ma służyć? To jest praca dla Króla Jahwe w Nowym Przymierzu, aby pokazać wam to czego nie widzicie, nie zrozumiecie i nie wykonacie tak jak wcześniejsze cywilizacje.

Patrząc z perspektywy lat na to co robią z moimi badaniami oraz wizjami naukowcy, psychotronicy, ufolodzy i Kościół mam wrażenie, że nasza cywilizacja żyje w oderwaniu od rzeczywistości. Jednak w ich mniemaniu jest odwrotnie i to ja jestem fantastką. Jestem wizjonerką i dlatego widzę to zupełnie inaczej, ponieważ nie ograniczam się do teorii i hipotez naukowych lub dogmatów religijnych. Dlatego dla przykładu zamieszczam jeszcze jeden z wielu artykułów, gdyż potwierdza to co mówię oraz piszę od wielu lat. Oczywiście opisane odkrycia są sprzeczne z obowiązującą nauką i wiedzą o pochodzeniu człowieka oraz historii naszej cywilizacji, ale potwierdzają one to co piszę

 

 „Pół miliarda lat przed naszą erą…” – Walentyn Psałomszczikow. Przekład z j. rosyjskiego – Robert K. Leśniakiewicz © Centrum Badań Zjawisk Anomalnych – Jordanów  

 

„Do redakcji tygodnika NLO nadszedł ciekawy list. Jego autorem był Innokientij Michajłowicz Połoskow – główny geolog Kopalni Zachodnio-Lipowienskowskiej położonej w pobliżu wsi Pobugskoje w Gołowaniewskim Rejonie Kirowogradskiej Obłasti. Przy pracach ziemnych na głębokości 30 – 40 m od powierzchni ziemi znalazł on dziesiątki figurek o rozmiarach od 1 do 40 cm przedstawiające wyobrażenia różnych zwierząt i ptaków, w tym także tych wymarłych, a także figurki ludzi.

Prawdopodobny wiek tych figurek wynosi od 100 do 600 milionów lat! Zostały one znalezione w warstwach należących do Proterozoiku, które wcięły się w skały Trzeciorzędu, których wiek wynosi około 100 mln lat. Figurki te zrobiono z minerałów zawierających krzem z domieszkami magnetytu i związków chromu oraz wodorotlenków. Figurki te znajdowano przez dwa lata trwania tych prac.

W roku 2002 na odkrywce uczeni z Uniwersytetu Kijowskiego przeprowadzili badania magnetyzmu, w wyniku których ustalono, że najsilniejszy był on właśnie w miejscu, gdzie znajdowały się te figurki. Dotychczas ilość żelaza w badanych pokładach rud nie przekraczała 30%, zaś w miejscach gniazd hematytowych, gdzie jego ilość wynosiła 40 – 47% natężenie pola magnetycznego było znacznie słabsze.

W celu wyjaśnienia natury swojego znaleziska Połoskow wysunął trzy hipotezy:

1) Kilkanaście milionów lat temu na Ziemię wysadzono desant Przybyszów z Kosmosu, którzy w niewiadomym celu pozostawili metaliczne figurki zwierząt i ludzi z ich planety. Z biegiem czasu działanie wody, mikroorganizmów i innych czynników powodowało wrastanie do figurek innych minerałów, przede wszystkim kwarcu z inkluzjami innych metali. (Nawiasem mówiąc, w magazynie „Znanie”-siła sprzed 30 lat znalazło się zdjęcie typowego pocisku karabinowego znalezionego w bryle węgla. Pocisk trafił w drzewo, które po kilku tysiącach lat skamieniało, a metal pocisku został zastąpiony przez krzemionkę.)

2) Zgodnie z hipotezą pracowników Moskiewskiego Instytutu Problemów Medyczno-Biologicznych – A. Biełowa i W. Wasiliewa, człowiek pojawił się na Ziemi około 500 mln lat temu, a także powstał właściwy dla tego okresu  świat zwierząt.

3) Figurki ludzi, to po prostu igraszka Natury.

Ale od razu wynikają z tego następujące pytania: dlaczego te figurki znajdują się w ściśle określonym miejscu o rozmiarach 30 x 50 m, chociaż te procesy mineralizacji zachodzą także na innych odcinkach? Na figurkach ptaków wyraźnie widoczne jest zachowanie proporcji tułowia do skrzydeł i dzioba, a także widoczne są oczy w formie czarnych inkluzji. To samo mamy w przypadku figurek psów – oczy i uszy są na właściwych miejscach. Powrót siły plastycznej?

Do listu Połoskowa dołączona była odpowiedź pracownika naukowego Krymskiego Oddziału Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Poszukiwań Geologicznych, dr n. geologiczno-mineralogicznych W. Szirokowa. Autor odpowiedzi wspiera hipotezę o sztucznym pochodzeniu tych figurek. Rzeczywiście, nie mogła to być tylko igraszka Natury, bo niektóre figurki wyglądają jakby były odlane w formach, co widać chociażby na zdjęciach. No i dlaczego Przyroda zadecydowała o rozmieszczeniu tych figurek na tak małej przestrzeni?

Jednakowoż hipoteza Połoskowa dotycząca paleokontaktu ma pewne słabe miejsce, a mianowicie, dlaczego akurat Kosmici mieliby robić figurki ziemskich zwierząt i ptaków – w tym pingwina, niedźwiedzi, psów, kotów czy fok i ludzi? A wszystkie z nich mają dokładnie uwidocznione oczy… A nade wszystko ten kamienny ogród zoologiczny przypomina dość dokładnie jakieś elementy dekoracyjne czy ozdobne figurki, które ktoś wypalił z gliny jako zabawki dla swoich dzieci. Oczywiście, tylko skąd one się wzięły tam pół miliarda lat temu? Czy geologowie mogli się aż tak bardzo pomylić w ocenie wieku znaleziska? Pewien zachodni specjalista wymyślił oryginalną hipotezę głoszącą, że jacyś nasi przodkowie-żartownisie zrobili te figurki i zakopali by ośmieszyć naszych uczonych. Tylko pozostała kwestia, jak oni byli w stanie wykopać dziurę na głębokość 40 metrów bez szalowania i zabezpieczenia jej?

Druga hipoteza sceptyków jest analogiczna: figurki wykonali i zakopali współcześni fałszerze.

Ale są kamienie z Ica! I faktycznie, powtarza się historia z amerykańskimi kamieniami, które zostały odkryte w okolicy peruwiańskiego miasta Ica. Na ich czarnej powierzchni jakimś nieznanym nam bardzo twardym narzędziem wyryto niemożliwe z naszego punktu widzenia i naszej historycznej wiedzy rysunki, jak np. ludzie polujący na dinozaury, latający na ognistych smokach czy skrzydlatych gadach, słonie, wielbłądy, kangury – nieznane na kontynencie amerykańskim, a także zwierzęta wymarłe setki tysięcy i miliony lat temu. Są tam także mapy kontynentów, które bardzo odróżniają się od nam znanych współcześnie. Na innych zaś jakieś człekopodobne istoty wykonują operacje  przeszczepiania serca. Datowanie tych kamieni jest skomplikowane: w prasie opublikowano liczby od dziesiątków tysięcy do kilku milionów lat. Kamieni tych zebrano i umieszczono w muzeum około 15.000, ale według ocen ekspertów ponad 50.000 znajduje się w prywatnych kolekcjach.

I znów pojawiają się hipotezy o ich fałszowaniu głoszące jakoby miejscowi niegramotni Indianie ryją te obrazki na kamieniach, a potem zakopują, by jest sprzedawać wielu turystom. Tylko skąd u tych ciemnych Indian taka wiedza historyczna – przecież oni ani dinozaurów ani słoni i wielbłądów w życiu nie widzieli!!!

Są znane od dawna znaleziska! O podobnych znaleziskach różnych dziwnych artefaktów pisaliśmy niejednokrotnie na stronicach „NLO”. Należy tu dodać, że nawet doskonale wszystkim znany szef „Kosmopoisku” W. Czernobrow odkopał na naszym terytorium coś podobnego. Można wspomnieć także o dawnych, znanych nam wcześniej znaleziskach. I tak w połowie XIX wieku, w warstwach geologicznych powstałych 35-50 mln lat temu w Szwajcarii i Kalifornii znaleziono ludzkie szkielety. W roku 1910 w okolicy francuskiego miasteczka Saint-Jean-de-Luves znaleziono w warstwie kredy sprzed 50-140 mln lat metalowe rury. A w warstwie o wieku 300 mln lat znaleziono metalowy krążek. Amerykańscy geolodzy znaleźli z kolei odcisk buta z charakterystycznym protektorem, w skale o wieku 300 mln lat. Podobnych znalezisk jest bez liku, tylko geolodzy i archeolodzy nie chcą przyznać tego, że one istnieją i oczywiście mówią o fałszywkach.

Jest jeszcze w naszej historii jeden moment, który od razu rzuca się w oczy tym, którzy doskonale opanowali szkolne podręczniki: figurki, których wiek wynosi kilkaset milionów lat, wyobrażają nie tylko ludzi, ale także ptaki i inne zwierzęta, z którymi zdaje się dzielić tą samą epokę. A przecież według książkowej wiedzy najpierw była epoka dinozaurów, która potem – z nie do końca poznanej przyczyny – została zastąpiona przez ssaki. Czyżby więc było na odwrót i ciepłokrwiste ssaki były przodkami dinozaurów, które narodziły się jako ewolucyjna kontrpropozycja?

Wyjaśnienie tego fenomenu jest – jak na razie – tylko jedno: po jakiejś globalnej katastrofie istniała kilkaset milionów lat temu pracywilizacja, która całkiem zginęła i rozwój ziemskiej flory i fauny zaczął się niemal od zera. A kto wie, czy nie powtórzyło się to kilkakrotnie? A jak znam życie, po raz któryś specjaliści stwierdzą, że są to falsyfikaty lub igraszki sił Przyrody, gdy tymczasem istnieje setki tysięcy takich artefaktów, które tylko czekają na swoich odkrywców…”

 

Długa jest lista różnych odkryć na wszystkich kontynentach oraz w morzach i oceanach. Np. w Europie, u wybrzeży Francji w morzu odkryto wielkie prostokątne kamienne kolumny. Podobne kamienne konstrukcje o zadziwiająco geometrycznych kształtach odkryli płetwonurkowie u wybrzeży USA oraz Japonii. Co to może być? Czyżby betonowe bloki? Czy są to dowody na istnienie starszej cywilizacji, po której pozostały zadziwiające kamienne budowle? Zbyt dużo przypadków, aby to był przypadek, lecz te odkrycia są niewygodne dla oficjalnej nauki ze względu na „dogmaty” naukowe! Czym więc one różnią się od dogmatów i błędów Kościoła Katolickiego? Dlaczego nas powstrzymują w rozwoju duchowym i cywilizacyjnym?

Moim celem nie jest wytykanie wszystkim błędów, ale nadszedł czas, aby zacząć  myśleć o przyszłości naszej cywilizacji i zacząć porządkować  kwestię wiary i religii, dotychczasowe odkrycia oraz wyciągać wnioski i naprawiać te błędy, które można jeszcze naprawić. Skoro teorie naukowe nie pokrywają się z różnymi odkryciami i faktami archeologicznymi , a naukowcy nic w tej sprawie nie robią, aby naprawić błędy więc cała cywilizacja będzie tkwić do końca świata w zacofaniu? 

Napisałam to wszystko po to, bo macie szansę naprawić błędy. Spróbujmy zlokalizować Dysk Króla Pierwszej Cywilizacji w Małych Stawiskach? Tylko na jakiej głębokości jest w ziemi? Czy tak jak figurki zwierząt i ludzi jest zakryty ziemią na głębokości 30-40 metrów czy dużo większej? Oto  najważniejsze zadanie dla Polski! Od tego zależy przyszłośc Polski oraz  powrót do przyszłości naszej ludzkiej cywilizacji i zrozumienie  kim jesteśmy i co tutaj robimy?

Jeszcze raz zapytam – z kim Jezus Chrystus zawarł Nowe Przymierze i dlaczego? Czym jest Królestwo Boga Jahwe o którego przyjście z nieba prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”? Jestem chrześcijanką i zgodnie ze swoją wiarą i rozumem szukałam odpowiedzi tak długo, aż znalazłam DYSK KRÓLA JAHWE, aby Bóg mógł działać w obronie swojego ludu na Ziemi. Odczuje to każdy, kto jest z tego samego DUCHA, bo w tym jest MIŁOŚĆ Króla Jahwe oraz potęga, moc i chwała na zawsze.  Dlatego w Sanskrycie „czakram serca” oznacza koło, krąg, DYSK. Tutaj jest to wszystko. To jest sens i cel każdej religii na ziem od zarania dziejów ludzkosci. 

Zofia Piepiórka

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: