edgier25

WordPress – Wiadomości

Kometa Encke 2 tygodnie prędzej przed Kometą ISON.

Posted by edgier25 w dniu 9 października 2013


Teraz powraca Wielka Kometa Cezara z 28 XI 2013 r. Natomiast 2 tygodnie wcześniej do peryhelium przejdzie kometa Encke, która powraca co 3 lata.Z moich wyliczeń wynika ,że Wielka Kometa z r. 1577 widoczna w starodawnych podręcznikach do astronomii to ta sama kometa Encke.

Zgadza się jej co trzyletni cykl powrotów w latach poprzednich aż do X w, kiedy to również stała na niebie razem z kometą Cezara.W 1631 r.to kometa Encke spowodowała wybuch wulkanu Wezuwiusz we Włoszech, gdzie zginęło wtedy 4000 ludzi.Otwierała też moje odkrycie zwane „Cyklami Templariuszy” w 1631 r.W 1644 r. przyniosła śmierć polskiej królowej Cecylii Renaty z Habsburgów.To komety powodują wybuchy wulkanów,kiedy przychodzą do peryhelium.Widocznie słoneczna flara jest wypychana przez kometę w kierunku Ziemi i uaktywnia miejsca trzęsień Ziemi jak i wybuchy wulkanów.Zupełnie tak samo,kiedy w 1882 r. przyszła Wielka Kometa roku 1882 i w rok potem wybuchł potężny rozsadził wielki wulkan Karakatu i zmienił klimat na ziemi.Kometa Enckiego przynosiła w swoich powrotach wojny ,rewolucje i śmierć wielkich osobistości. Prawodopodobnie też była w odległej przeszłości Wielką Kometą, lecz zmniejszyła się po tylu wiekach powrotów.Być może obserwowali ją nawet w 10.000 r. przed naszą erą Indianie Majowie.Pod jej wpływem wybuchła wojna polsko-rosyjska zwana „dymitriadą” 1611/13,w czasie kolejnych powrotów umierała caryca Katarzyna Wielka w 1795 r,3 lata wcześniej wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, podczas której stracono na gilotynie króla Ludwika Bourbona i jego żonę Marię Antoninę w 1793 r,pod nią zostawał cesarzem Napoleon I w 1804 r, pod jej wpływem także prowadził zwycięskie i przegrane wojny napoleońskie, pod jej wpływem także Napoleon I umierał,kiedy kometa wróciła ponownie w 1821 r.Pod nią wybuchło polskie Powstanie Listopadowe z 1830/1 r, oraz Powstanie Styczniowe z 1863/4 r. Kiedy kometa Encke powracała w 1774/5 r, przyniosła narodziny Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół,a także I Rozbiór Polski z 1772 r.a wcześniej wojny polsko-szwedzkie.W 1882 r.powróciła razem z Wielką kometą Marcową i przyniosły eksplozję wulkanu Karakatu. W 1905/6 r. razem z wielkimi kometami Morenhause’a,Kometą Wielką 1901 i 1910 ,Daniela z 1907 r.oraz Halleya z 1910, które zmierzały do peryhelium przyniosły wybuch wulkanu Mont Pele na Martynice u wybrzeży Kuby, rewolucję w Niemczech i Rosji 1905 r.W 1912 kometa wróciła i mieliśmy 3 wojny bałkańskie 1913-1914 r. oraz I w. św. 1914 r.Kometa wracała w 1915 r.a w 1916 r. rewolucja burżuazyjna w Rosji obaliła cara ,który wraz z rodziną został rozstrzelany.W 1917 r. Rewolucja Październikowa pod wpływem komety Encke odniosła w ROSJI ZWYCIĘSTWO. i 1918,kiedy to upadły Austro-Węgry i Habsburgowie,Królestwo Prus i Hohenzollernowie, a Polska odzyskiwała swą niepodległość po zaborach.Tutaj kometa zadziałała precyzyjnie, ponieważ podczas jej dużo wcześniejszego powrotu z 1849 r. w Europie trwała Wiosna Ludów, a w 1888 r,kiedy wróciła umierał cesarz Prus Wilhelm.W r.1924 był jej kolejny powrót i powstawało wtedy państwo komunistyczne ZSRR,w r.a w rok potem umierał Lenin w 1925 r.W 1930 r. przyniosła wielki kryzys gospodarczy w Niemczech, a podczas następnego jej powrotu w 1933 r. Hitler w Niemczech zostawał wicekanclerzem III Rzeszy.W 3 lata potem 1936 r.mieliśmy wojnę domową i rewolucję w Hiszpanii, a rok wcześniej w 1935 umarł wódz Naczelny Polski marszałek Józef Piłsudski.W 1939 r. w czasie następnego powrotu patronowała wybuchowi II w. św.Wracała w 1942 r,w czasie trwania II w.św, a w rok potem w Gibraltarze zamordowano gen.W.Sikorskiego polskiego Naczelnego Wodza oraz w 1945 r,kiedy kapitulowały Niemcy i kończyła się II w.św.a także kiedy Amerykanie zrzucali bomby atomowe na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki.W czasie powrotu w 1948 r. kometa Encke patronowała wieloletniej wojnie w Indochinach,w tym w Wietnamie oraz konferencjom genewskim.W 1951 r.pojawiły się na niebie komety Whipplle-Feddke,Giaccobii-Zinnera,Pons-Winnecke,Kopffa i Wolf I . Kometa Encke powróciła w 1952 r, a w rok potem umarł Stalin i w Rosji trwał terror czystek po Stalinie a w Chinach trwał terror Wielkiej rewolucji Kulturalnej Mao.W 1955 r. kometa Encke powróciła razem z wielkimi kometami r. 1956-1957r.: Olbersa,Mrkosa,Arenda-Rolanda,Pons-Winnecke oraz kometą Tempel II by zacząć zimną wojnę między Wschodem i Zachodem-powstawał wtedy pakt militarny zwany Układem Warszawskim.W kolejnym powrocie na r. 1961 r. przyniosła konflikt w Zatoce Świń na Kubie,dojście do władzy J.F. Kennedy’ego w USA a podczas następnego powrotu przyniosła zamach na tegoż prezydenta USA. W 1965 na niebo przyszła też wielka kometa Ikea-Seky .Kometa Encke powróciła w 1967 r.;w roku 1968 mieliśmy zamach na Roberta Kennede’go,prokuratora Generalnego USA.Kometa Encke powróciła w 1970 r. i przyniosła śmierć gen.W.Andersa, dowódcy II Korpusu Polskiego spod Monte Cassino ,a także krwawe Polskie Wybrzeże z 1970 r. z 13 grudnia, gdzie mordowano robotników w stoczniach.Na niebo 1969/1970 r.weszła też wielka jednopojawieniowa kometa Humansona W 1973 r. kometa Encke powróciła i mieliśmy rok wcześniej wielkie awarie na wyrzutniach rakiet dalekiego zasięgu z głowicami nuklearnymi w dawnym ZSRR i USA z 13 września-świat stanął wtedy na krawędzi nuklearnej zagłady, a w Dubnie na Ukrainie Instytut Atomistyki i Energii Nuklearnej dawnej Akademii Nauk dawnego ZSRR również miał awarię ,mieliśmy też krwawą wojnę religijną w Irlandii,w Chile zamordowano prezydenta Salvatore Aliende i do władzy doszła dyktatura hitlerowskiego generała,którego nazwano Pinochetem a w Argentynie do władzy doszli ponownie faszyści oraz Juan Peron również faszysta współpracownik Mussoliniego włoskiego faszysty. W 1976 r. kometa Encke powróciła wraz z kometą Pons-Winnecke,z kometą Vest i przyniosły razem krwawe rozruchy w Radomiu, gdzie w tłum polskich robotników,ich matek,żon i dzieci podczas manifestacji pokojowej wjeżdżały czołgi i masakrowały ludzi.Ulicami Radomia płynęła krew polskich robotników a pozostali pracownicy Łucznika-zakładów gen. Świerczewskiego-Waltera była rozwożona po wielu okolicznych sądach, przetrzymywana i krzywoprzysiężco sądzona, mordowana i po kryjomu pod osłoną nocy chowano ludzi w lasach i niedostępnych miejscach.W ten sposób ginęły całe polskie robotnicze rodziny i nigdy się już nie odnajdywały.Potem wypuszczono tzw.”radomskie ścieżki zdrowia-psychuszki”,które pracują do dziś na Polsce i zabijają Polaków odbierając im zdrowie oraz ścieżki rozwodowe,które niszczą teraz polskie rodziny.Ich efektem jest wielkie ludobójstwo na naszym Narodzie. A rok wcześniej 13 IX reaktor atomowy na Ukrainie również miał awarię i następowało kolejne skażenie promieniotwórcze. Kometa powracała w 1979 r. przyniosła krwawą wieloletnią wojnę w Afganistanie,w 1982 r, kończyła epokę breżniewowską w dawnym ZSRR,a rok wcześniej w 1981 r. 13 V dokonano zamachu na papieża w Rzymie na Jana Pawła II oraz 13 XII 1981 r. w Polsce wprowadzili stan wojenny.Powrót komety Encke w 1985/6r. wraz z wielką kometą Halleya przyniósł wybuchy w reaktorach atomowych w Dubnie na Ukrainie, niedaleko Lwowa i wielkie skażenie promieniotwórcze całej Europy i dawnego ZSRR.Następy jej powrót to r. 1989-upadła PRL,zamieniono ja na oszustwach politycznych na III RP,zniknęła partia komunistów, partie socjalistów w Europie ze strefy wpływów dawnego ZSRR,zniknęły też kraje socjalistyczne w Europie, w rok potem nastąpiło zjednoczenie Niemiec a zaraz potem upadł kolos na glinianych nogach-ZSRR i pod koniec r. 1991 wybuchła ponownie na wzór wojen bałkańskich krwawa wieloletnia wojna domowa w Jugosławii,pożerając to państwo,które zniknęło z mapy świata i mapy Europy.W ten sposób zniknęły też wszystkie dawne socjalistyczne kraje Europy.Tak więc powroty komety w l. 1992,1995,1998 to wojna w Jugosławii, a jeszcze później w Serbii.W 1997 r. przyszła jeszcze kometa Pons-Winnecke mylnie nazywana Hale-Bopp. Kometa naznaczyła wielką powódź 1000-lecia w Polsce oraz w niektórych krajach Europy w r.1997, a następnie w 2001 r.podczas powrotu przyniosła również powódź w Polsce w woj.świętokrzyskim a także zamach terrorystyczny w Nowym Yorku we wrześniu 2001 r.Następne powroty komety to r. 2004-w rok potem przyszła jeszcze kometa Tempel II i w 2005 r. umierał papież Jan Paweł II , papieżem został Benedykt XVI.W 2007 miały miejsce przetasowania w Unii Europejskiej podczas jej kolejnego peryhelium. W 2010 r.kometa powróciła znowu-w Polsce miała miejsce Wielka Smuta Narodowa po prezydencie III PR. a w w lipcu kolejna powódź w Sandomierszczyźnie na prawobrzeżnych dopływach Wisły pod Tarnobrzegiem i Sandomierzem.Fale wody sięgały 3-5 m. wysokości.Rok przed jej peryhelium w 2009 r. również wystąpiły powodzie oraz wielkie podtopienia rozległych terenów Polski.Kometa Encke powróciła obecnie,jesienią 2013 r. przejdzie przez peryhelium.Jest kometą wróżebną z Rodziny Komet Jowisza,dawnego greckiego i rzymskiego Boga.Na których tronach Europy zaistnieje żałoba w tym roku?Zwłaszcza na tych spokrewnionych z rodziną Napoleona I, Habsburgami, Hohenzollernami oraz w liniach po carycy Katarzynie Wielkiej na tronie Belgii,Holandii,Szwecji,UK; bądź co bądź caryca była córką Fryderyka III króla Prus i Joanny Elżbiety ks.Holsztyńskiej.Już w III 2013 r. na niebie widzieliśmy kometę Klemolę nazywaną Panstarrs i kilka fragmentów komety Cezara z 987 r,a w czerwcu tego roku pół Europy znalazło się pod wodą w wyniku wielkich burz, ulewnych deszczy i niespotykanych dotąd w naszych szerokościach geograficznych wielkich powodzi,także w Polsce.Zima r.2012/13 przeciągnęła się aż do kwietnia 2013 r ,trwała ponad 8 miesięcy jak nigdy dotąd.

-Opracowanie własne powrotu komet: Danuta Ignatiuk-2010/uzupełnienie 13 IX 2013r.

Reklamy

Komentarzy 86 to “Kometa Encke 2 tygodnie prędzej przed Kometą ISON.”

 1. W 1904 r. Francja świętowała stulecie koronacji Napoleona I na cesarza z 1804 r.
  Kiedy cyfry roku 1904 dodamy do tegoż roku;1904+1+9+0+4=daje nam to rok 1918.
  Jest to rok upadku Austro-Węgier i austriackich Habsburgów, którzy panowali od 1272 r.,kiedy to Rudolf I Habsburg pobił króla Czech Przemysła Ottokara II na Kosowym Polu i wprowadził do polityki europejskiej nową dynastię Habsburgów,która rządziła 646 lat.Upadło w tym roku też Królestwo Prus i Hohenzollernowie a Polska odzyskała swą niepodległość po zaborach.W tym też roku definitywnie rozprawiono się z carem Rosji Mikołajem II i jego rodziną;zostali rozstrzelani.
  Gdy cyfry r. 1918 dodamy do tegoż roku 1+9+1+8 otrzymujemy rok 1937-po Habsburgach przyszedł ostatni rok świetności Austrii, w następnym roku 1938 nastąpił jej Anssluss,czyli włączenie całego państwa do III Rzeszy Niemieckiej przez Hitlera.
  Do r. 1937 dodajemy cyfry tegoż roku +1+9+3+7=1957 r.
  Następnie tą samą metodą otrzymujemy rok 1979./1957 +1+9+5+7=1979-w tym roku mamy wybuch wojny w Afganistanie.
  Następnie do r. 1979 dodajemy cyfry tegoż roku +1+9+7+9 i otrzymujemy r.2005-rok dalszej wojny w Serbii a także przetasowania na europejskiej scenie po poszerzeniu Unii Europejskiej i przyjęcia do niej kolejnych krajów.
  Do r. 2005 dodajemy cyfry tegoż roku +2+0+0+5=otrzymujemy rok 2012.To prawie ostatni rok względnego spokoju w Austrii. Bo już w następnym roku znowu odezwała się u nich wielka czerwcowa powódź r. 2013.
  W końcówce XVIII w w tym kraju miały miejsce wielkie lodowcowe kataklizmy, aż 19 razy schodziły wielkie masy lądolodu z alpejskich lodowców, rozrywały zaporę Jeziora Mayerling, zatapiały tamtejsze okolice, czyniąc wielkie spustoszenie i wywołując ogromne zniszczenia na skutek powodzi.Adam Mickiewicz ukrywał te katastrofy np. w sonecie „Do M. w Splungen”,bo własnie to miasteczko zawsze najbardziej zostawało zniszczone i zatapiane na skutek zejścia wielkich mas lodu.Resztę wód powodziowych wpadało do rzek europejskich i było ściągane do Morza Śródziemnego poprzez ich ujścia.Ale Europa do dziś ponosi szkody na skutek austriackich kataklizmów po zejściu lądolodu z lodowców górskich Alp:Alesch,Gietroz,Junge Frau itd.Dlaczego rzekomy polski wieszcz narodowy tak perfidnie oszukiwał Polaków? W naszym kraju również występują powodzie z tego powodu:2010 r, 2011,2013r. !
  Proszę sobie dopowiedzieć resztę.Czyż to państwo nie powinno razem z Ukrainą wypłacać narodom Europy odszkodowań za zniszczenia powodziowe,a Ukraina dodatkowo za skażenie promieniotwórcze od ich reaktorów atomowych dokonywane przez całe dziesięciolecia?

  Danuta Ignatiuk

  Polubienie

 2. W roku 1898 została zamordowana w Szwajcarii przez serbskiego anarchistę cesarzowa Austrii Elżbieta Wittellsbach,nazywana Sisi. Była żoną Franciszka Józefa Habsburga,cesarza Austrii.
  Kiedy do tego roku doda się cyfry wchodzące w skład tegoż roku,otrzymamy rok 1924./1898 +1+8+9+8=1924
  Następny po nim r.1925 to rok śmierci Lenina, wodza Rosyjskiej Wielkiej Rewolucji Październikowej.Nie byłoby w tym nic dziwnego,gdyby ten wirus w historii Rosji nie został przywieziony do Petersburga właśnie ze Szwajcarii w zaplombowanym pociągu.wirus imieniem Lenin rozsadził całą carską Rosję.
  Kiedy cyfry r. 1924 doda się do tegoż roku, otrzymujemy r.1940./1924+1+9+2+4=1940
  Był to rok wielkich bitew w cz. II w. św, morderstw dokonanych przez NKWD i KGB na polskich oficerach i inteligencji w Katyniu z 13 III 1940 r,w 2 lata potem nastąpił odwrót Niemców spod Stalingradu.W 3 lata potem również dokonano morderstwa.Zamordowano w Gibraltarze 4 VII 1943 r. Polskiego Wodza gen.Władysława Sikorskiego.
  Kiedy do r. 1940 dodamy cyfry tegoż roku, to otrzymamy r.1954.
  Jest to rok tragicznej wojny w Indochinach a także terror Rewolucji Kulturalnej w Chinach,podczas której wymordowywano wiele chińskich osobistości.Rok wcześniej umarł Stalin w Rosji,ponoć został otruty.
  A kiedy do r. 1954 dodamy cyfry tego roku, +1+9+5+4 =wychodzi nam r.1973-rok krwawej religijnej wojny w Irlandii,zamachu na Salvatore Alliende w Chile i dojścia do władzy faszystów w Argentynie z Juanem Peronem w roli głównej.
  Kiedy do r. 1973 dodamy cyfry tego roku otrzymamy rok 1993-to kolejny krwawy rok wojny domowej w Jugosławii, rzezie w Somali, klęska suszy w Sudanie oraz upadek wszystkich socjalistycznych i komunistycznych krajów Europy z radzieckiej strefy wpływów.
  Gdy cyfry r. 1993 dodamy do tegoż roku otrzymujemy rok 2015 .Co nam przyniesie? Na niebo powróci znowu wymowna kometa Tempel II.

  Danuta Ignatiuk

  Polubienie

 3. Tak odkryłam pewien ciąg matematyczny cyfr-dat w historii narodów, który realizuje się w ukryciu,niemal że nierozpoznawalny.Każdy następny rok tego cyklu jest wynikiem cyklu poprzedniego ,który otrzymuje się z dodania cyfr wynikającego z obliczeń roku.Pitagoras,Tales czy Archimedes odkrywając wielkie wzory matematyczne ,geometryczne i i fizyczne nieświadomie uaktywnili te matematyczne ciągi,które odkryłam po wiekach

  .-Danuta Ignatiuk

  Polubienie

 4. W 1812 r. Napoleon przed wyprawą na Rosję udał się do wróżki P.Lenormand.Powróżyła mu tak:aby dodał do siebie cyfry tegoż roku
  rok 1812=1+8+1+2=12=1+2=3
  Do r.1812 kazała mu dodać te 3 lata=dało to rok 1815-słynną bitwę pod Waterloo oraz wywróżyła mu wielki upadek.Tak też się stało,Napoleon I upadł w tym roku.Na niebo przyszła wielka kometa Olbers,którą własnie odkryto w marcu 1815 r.
  Na pytanie co będzie potem powiedziała mu,aby dodał cyfry r.1815=
  1+8+1+5=15=1+5=6
  do r. 1815 kazała mu dodać te 6 lat
  1815+6=1821-w tym roku umarł sam Napoleon-na niebo przyszła krótkookresowa kometa Encke. A jego syn Napoleon Lwiątko książę Reichstagu zmarł bezpotomnie w 2 lata później w 1823 r. Linia po Napoleonie wygasła ponieważ jego syn nie miał dzieci więc Napoleon I cesarz Francji nie miał własnych wnuków,adoptował jedynie dzieci Józefiny z pierwszego małżeństwa z Aleksandrem.
  Kiedy do r.śmierci Napoleona będziemy dodawać cyfry tego roku itd.do lat ,które się nam odsłonią… dojdziemy do r.1872-do wojny Francji z Prusami,którą Francja przegrała,to następne lata aż do… r.2061 kiedy to na niebo znów przyjdzie kometa Halleya.

  Danuta Ignatiuk


  Przepowiednia dotycząca upadku Cesarstwa Niemieckiego:

  W 1849 r.cesarz Wilhelm wraz ze swą matką Luizą uciekał do Anglii przed powstaniem i następstwem Wiosny Ludów w Europie.Spotkał kobietę, która nazywano czarownicą.Gdy zapytał ją o swoją przyszłość wywróżyła mu tak::
  do roku 1849 kazała mu dodać cyfry wchodzące w skład tegoż roku=
  1849+1+8+4+9=dało to rok 1871.Przepowiedziała mu,że w tym to roku wybuchnie wojna (chodziło o wojnę Prus z Francją) i król Wilhelm zostanie cesarzem.I tak też się stało.
  Na pytanie co dalej, wiedźma kazała mu do roku 1871 dodać cyfry tego roku=
  1871+1+8+7+1=dało to rok 1888.Pod tą datą powiedziała mu,że czeka go śmierć.Cesarz rzeczywiście w tym roku umarł.
  Na pytanie co będzie z Cesarstwem wróżka kazała mu do tego roku swej śmierci dodać cyfry tego roku:1888 +1+8+8+8=co dało rok 1913.Powiedziała mu ,że będzie to ostatni rok jego państwa,które w następnym roku 1914 popadnie w ogromne tarapaty i spadną na niego ciosy zbuntowanych narodów za barbarzyństwo jego potomków.

  Jak wiemy z historii w r. 1913 wybuchły 2 wojny bałkańskie,a w następnym r.1914 wybuchła jeszcze III wojna bałkańska oraz I.w.św.1914 r.W 4 lata potem ostatni król Prus abdykował i skończyło się ich cesarstwo na skutek efektów I.w.św..Tak cesarstwo Hohenzollernów wraz z innymi zapłaciło najwyższą cenę za rozbiory Polski.Przestało istnieć.
  Jest to druga udokumentowana historyczna przepowiednia oparta o liczby z matematyki i zgodna z faktami w historii.

  Danuta Ignatiuk

  Polubienie

  • Laurka said

   Wróżba dla Europy i Polski:
   -na wzór wróżby dla Napoleona z 1812 r.

   Mamy 2013 r,dodajemy cyfry tego roku:2013=2+0+1+3=6
   Do r.2013 dodajemy te 6 i daje nam to 2019 r.Będzie to ostatni rok ciszy, bo w następnym 2020 r. wybuchną wielkie wojny, które dokonają ogromnego przetasowania na politycznej scenie Europy:Europa upadnie poprzez dokonaną wcześniej muzułmanizację. Przyjdą w tym czasie ogromne kataklizmy spowodowane wejściem w orbitę naszego układu planetarnego gigantycznej Planety X o łącznej masie Jowisza i Neptuna razem.Wszystko to zbiegnie się w czasie z wielką koniungcją planet w znaku Koziorożca. Będą tamtędy przechodzić planety: Pluton,Saturn,Jowisz,Mars i w grudniu jeszcze Słońce i Księżyc utworzą nów w tym samym miejscu koniungcji tych planet.

   Następnie dodajemy cyfry roku 2019=2+0+1+9=12=1+2=3
   Do r. 2019 +3=2022 r.-wojny przyczynią się do upadku wielu krajów,znikną one z mapy świata. Następne wojny,które przyjdą po nich to wojny toczone o zasoby mineralne wielu krajów:o ropę naftową,o węgiel,złoto,platynę,boksyty,i inne minerały,o wodę pitną i pola uprawne,oraz o żywność .Zginie ogromna część ludzi.

   2022=2+0+2+2=6
   Do roku 2022 +6=2028-w tym roku nie będzie już żadnego spokojnego miejsca na Ziemi.Ludzkość będzie się podnosić znowu do godnego życia.Upadną wszystkie obecne trony w Europie za przewiny swych przodków i za wywoływane wojny.A świat i życie na naszej Planecie będzie zupełnie odmienne od tego,które znamy dziś.Upadną też wszystkie panujące na ziemi systemy religijne i wierzenia.

   2028=2+2+8=12=1+2+=3
   Do r. 2028 dodajemy tę liczbę lat 3=2028+3=2031 r.W tym roku wybuchnie wielka i krwawa wojna na Dalekim Wschodzie jako odwet za rok 1931 i 2012.

   Danuta Ignatiuk-11 VII 2013r.

   Polubienie

 5. wp said

  Kometa Encke-to horror! Pod jej wpływem umierał też król Haakon VII w 1957 r.w 1956 wybuchała Rewolucja na Węgrzech,miała miejsce masakra robotników polskich w Poznaniu z zakładów Cegielskiego 1956 r,w 1961 r. podczas powrotu komety Encke umarła królowa Holandii Wilhelmina ,następnie po powrocie komety w 1967 r, rok później wybuchła Praska Wiosna 1968,w 2003 r. umierała królowa -Matka w Wielkiej Brytanii,matka królowej Elżbiety II,Elżbieta Lyon Bowels,kiedy kometa znów powróciła,również pod jej wpływem po odejściu z peryhelium w 2004 zmarła królowa Holandii Juliana i książę Holandii Bernard z Lippe, mąż królowej Beatrix z dynastii Orange -Nassau a w obecnym r. 2013 umarł wybitny mąż stanu wieloletni premier Włoch Francesco Cossiga.Właśnie kometa zmierza do Słońca.

  Danuta Ignatiuk

  Rok 2013 zaczął się fatalnie : w lutym abdykował papież Benedykt XVI, w marcu przyszła kometa Panstarrs (Klemola?) i od nowa zaczęła się zima.13 marca światu pokazał się nowy papież Franciszek. We Włoszech zmarł wieloletni premier Włoch Francesco Cossiga.Obfite opady śniegu i mrozy przeciągnęły się jeszcze do kwietnia-zima trwała 8 miesięcy.31 V i początkiem czerwca pół Europy znalazło się pod wodą w wyniku ciągłych burz, wielkich ulew deszczów i powodzi. W niektórych rejonach woj.świętokrzyskiego odnotowano po 4 burze dziennie.Ato przecież jeszcze nie koniec roku!Dopiero zbliża się połowa września 2013 r

  Ja tu jeszcze zauważyłam, że przy powrocie tej upiornej komety Encke w 1997 r. ginęła w Paryżu księżna Diana, w 1982 r. ginęła księżna Greace Kelly, żona Rainiera księcia Monako a w 1984 zginęła w zamachu Indira Ghandii premier Indii.Jej syn Radijv Ghandi również zginął po przyjściu tej komety w 1991 r.

  Polubienie

  • Laurka said

   W 1976 r. przyszła znów kometa Encke razem z kometą Pons-Winnecke i kometą Vest, a w Mydłowie niedaleko Opatowa i Ujazdu obecne woj.świętokrzyskie a wcześniej tarnobrzeskie odkryto wielkie szkielety ludzi -gigantów mieszkających przed tysiącleciami w okolicach Gór Świętokrzyskich.Szkielety tych ludzi mierzyły ponad 3 m wzrostu. Tacy wielcy osobnicy żyli w Epoce Czwartorzędu.Wygląda na to,że na tamtych terenach istniało jednak Stare Państwo Wiślan, które z kart historii wymazano. Czyżby bali się pytania jak wielcy musieli być Bogowie tamtych ludzi skoro oni mierzyli ponad 3 m i co się z nimi stało.?
   Gdzie jest teraz to odkrycie?Bo w Muzeum Etnograficznym w Górach Świętokrzyskich tych kości wielkoludów nie ma.A stamtąd też i ja się wywodzę,tam do dziś żyją nasze rodziny.Jesteśmy potomkami tych wielkoludów,ludzi gigantów z zamierzchłych czasów.

   W 1931 r. na wyspie Jawie w okolicach Ngangong nad rzeką Solo odkryto wielkie szkielety ludzi gigantów,które mierzyły zaledwie 2 m i 71 cm, ale tamte archeologiczne znaleziska poznał cały świat, a te nasze polskie ukryto choć osobnicy z polskich terenów byli od nich wyżsi.Dlaczego? Mieliśmy przecież rzekomego Polaka na stanowisku papieża w Vatykanie Jana Pawła II przez 27 lat.Skąd to zaniedbanie?
   zaprzepaszczono wielkie odkrycie z naszych stron i zarówno władze państwowe jak i władze kościelne ponoszą za to odpowiedzialność.
   A czym się zajmowali przez ostatnie 35 lat? Zajmowali się tym czym nie powinni;niszczeniem naszego Państwa i Narodu oraz przysłowiowym tyłkiem Maryny żeby odwrócić uwagę od takich najważniejszych rzeczy.

   Danuta Ignatiuk-23 XI 2007

   Polubienie

   • Laurka said

    Te wielkie kości ludzi gigantów odkryto w rok po przyjściu tych komet, w 1977 r.

    Polubienie

   • D..I. said

    W roku 2013 najbliżej Ziemi i Słońca będzie stała kometa Kopffa z 1906 r.Ona bezpośrednio przyniosła rewolucję w Niemczech i w Rosji.

    Wraca co 6,19 lat.Powróciła 1913,1919,1925,1931,1936,1940,1945,1951…

    Proszę sobie sprawdzić, co przyniosła narodom.

    1913-wojny bałkańskie

    1919-powstało nowe państwo Niemiec, w rok potem Polska toczyła wojnę z Rosją, miała miejsce Bitwa Warszawska 1920

    1925-umierał Lenin

    1931-wojna Rosji z Japonią

    1936-wojna domowa w Hiszpanii, w rok potem 1937 Japonia zaczęła kolejną wojnę z Chinami

    1940-trwała II w.św.

    1945-koniec II w.św,kapitulacja III Rzeszy,koniec II w.św,zrzucenie przez Amerykanów bomb atomowych na 2 japońskie miasta: Hiroshimę i Nagasaki

    1951-kometa znów powróciła, w dwa lata potem umarł Stalin,w Polsce trwała wojna domowa

    1957-patronowała wojnie w Indochinach i Wietnamie

    1963-śmierć prezydenta USA J.F.Kenned’yego na skutek zamachu

    1969-w rok potem 13 XII 1970 masakra robotników polskich na Wybrzeżu

    1976-10-13 VI 1976-masakra robotników Radomia

    1982-koniec epoki Lońki Breżniewa w Rosji,a właściwie Leonidy de Bagration ks.de Wagram!

    Tak wyglądały rządy na Kremlu!

    1989-upadek socjalizmów w Europie-w Polsce,Rumunii, itp…

    1995-nadal trwała wojna w Jugosławii

    2000-nadal wojna w Serbii

    2008-nadal wojna w Serbii,brytyjska policja odkryła proceder ludobójstwa na narodach Europy i szantaże ukraińskim uranem

    2013-kometa Kopff powróci.Gdzie wybuchnie kolejna wojna?Co sto lat wstecz były same wojny! 1913,1813,1713,1613,1513,1413,1213,1113,1013,913,813,713,613,513,413,313,213,113,13r.ne

    13 r.przed nasza erą, 31 r.pne…itp

    Danuta Ignatiuk

    Polubienie

  • Milka said

   W marcu 2013r. na niebo weszła kometa Panstarrs a w czerwcu mieliśmy kolejne powodzie i ogromne burze.Natomiast latem wybuchł wulkan Etna we Włoszech.
   Ciekawe które wulkany pobudzi teraz Encke i kometa Cezara? A już w 2018r. przyjdzie uranowa kometa Stephena-Otherma,która powraca co 37 lat.Tym razem przyjdzie w 1000-lecie upadku Austro-Węgier,Habsburgów,Królestwa Prus i Hohenzollernów ,caratu w Rosji,zwycięstwa Rewolucji Październikowej w Rosji oraz w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

   Danuta Ignatiuk

   Polubienie

  • MoniQula said

   A ja wierzę,że kometa Encke tym razem przyniesie mi wielką fortunę,bo do tej pory miałam same problemy finansowe.I całkowitą poprawę zdrowia.

   Polubienie

  • strengh said

   Wczoraj niebo przed zachodem słońca u nas w mieście płoneło.3 komety zbliżają się do perychelium plus Słonce wypuściło flarę słoneczną w kierunku Ziemi.

   Polubienie

 6. Mała said

  Wspaniale opracowanie powrotow wiekszosci komet do peryhelium.Gratulacje.

  Polubienie

 7. T.F. said

  Kometa ISON to Wielka Kometa Cezara z 3114 r. pne. Powraca ona co 1025 lat.Powracała w 2089 r.pne,w 1069 r. pne ,wróciła w 44 r. pne,kiedy zamordowano Juliusza Cezara w Rzymie.Wróciła też w 987 r,kiedy rodziła się Polska Piastów i obecnie powraca w 2013 r.

  Fragmenty tej komety wróciły w 1750 r.pne-nastąpił wtedy ogromny kataklizm;wybuch wulkanu Santorini rozsadził wtedy wyspę Santorini u wybrzeży Grecji,większość wyspy pochłonęło morze.Upadła tam kwitnąca od 2500r.pne kultura minojska po królu Minosie z Krety,pozostałość kultury Pelazów z Peloponezu z 5000r. pne.Kulturę ten i jej upadek pokazał Bounarotti we freskach Kaplicy Sykstyńskiej.
  Ten sam fragment komety powrócił w 1680 r,przyniósł Europie i Polsce najazdy Turków, Bitwę pod Chocimiem z 1672 r oraz bitwę pod Wiedniem z 1683 r. pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a także upadek Rzeczpospolitej.Wtedy ten fragment komety nazwano Wielką Kometą Kircha.

  Kometa Cezara to tzw.” Black Comet” czyli Czarna Kometa Wszechczasów. Przynosiła wielkie wybuchy wulkanów (Karakatu w 1683r i Santorini),długoletnie wojny, wielkie epidemie dżumy w Europie i Anglii,zdziesiątkowała ludność w Europie w XVI w.1665-1666r za panowania Stuartów.
  A co przyniesie światu tym razem?

  Często tej komecie towarzyszy kometa Encke, być może jest on pozostałością tej lub wielkiej komety z 1577 r.dlatego też wydarzenia któreprzynosi sątak dramatyczne dla narodów na świecie a dla Europy i Polski szczególnie.

  Polubienie

  • Ola said

   Tragiczne wydarzenia dla narodów i dla świata przynoszą wszystkie komety a szczególnie te obie komety Cezara i Encke.
   Dzięki za solidne i konkretne zestawienia powrotów tych komet w okolice Słońca.

   Polubienie

  • Milka said

   5000 r przed naszą erą na Półwyspie Peloponez u wybrzeży Grecji istniała już kultura nazywana w archeologii kulturą Pelazgów. Kiedy pierwsi Scytowie znad M.Kaspijskiego oraz Sarmaci znad M.Czarnego (ludy barbarzyńskie) najeżdżali tamte tereny, kultura ta kwitła. Po ich najazdach upadła w 2500 r.pne.Na Krecie na jej ruinach powstała w 2500 r.pne nowa kultura minojska od nazwy imienia władcy króla Minosa,który w Knossoss miał swój pałac.Kultura minojska upadła w I wojnie trojańskiej w 1220 rpne-1210 r.pne.O tym mówi epos Iliada (opis bitwy pod Troją) oraz Odyseja -Homera (20-letnia tułaczka Odysa spod Troji,żołnierza, który wymyślił sprytny fortel wojskowy jakim był koń trojański.)
   W miejsce zniszczonej I kultury minojskiej powstała około 1210r.pne II kultura minojska na Krecie i w Grecji.Po kolejnych najazdach Scytów i Sarmatów kultura ta upadła ok. r.770 pne.Wtedy to wybuchła II wojna trojańska, podczas której kulturę tę zniszczyli barbarzyńcy. Panował wtedy w Troji król Priam,który był potomkiem zarówno króla Minosa jak i Pelazgów.Jego 2 córki były żonami Eneasza,bohatera z bitwy spod Troji.Po tym upadku kultura ta już nigdy się nie odrodziła.

   Eneasz uciekał z plonącej Troji wraz ze swą żoną, synem Juliuszem Askaniuszem i garstką towarzyszy.Uratował część projektów wielkich pałaców króla Minosa,którego również był potomkiem.Uciekinierzy schronili się w starożytnym fenickim porcie (obecnie na terenie Libii) nad Morzem Śródziemnym w Kartaginie,gdzie królową była Dydona.Około 7 lat spędził w Kartaginie wraz ze swą drużyną. Tutaj zawarł ślub z Dydoną i miał z nią dzieci. Z tych linii wyszedł potem Hamilkar Barkas oraz Hannibal który w 183 r. pne najechał i złupił Rzym.
   W 753 r. po 10-ciu latach tułaczki Eneasz wraz z synem (jego żona zginęła w trakcie ucieczki w płonącej Troji) i swoimi towarzyszami pod osloną nocy uciekli z Kartaginy i przepłynęli Morze Śródziemne.Część jego rycerzy została na Sycyli i założyli miasto Kalabrię.Reszta załogi wylądowała u wybrzeży Italii.Tutaj toczyli krwawe boje z ludami Ilriów,którzy zamieszkiwali tamte tereny. Po wygranych z nimi bitwach w 753 r. Eneasz i jego potomek założyli starożytne miasto Rzym, tu w miejscu tego kwadratu,gdzie dzisiaj mieści się pałac papieża nazywany Castell Ganndolfo.
   Pozostalością po Eneaszu i jego minojskiej kulturze są piękne freski historyczne w Kaplicy Sykstyńskiej, które odzwierciedlają upadek kultury minojskiej a także piękne kaplice-zabytki Rzymu.Na tej bazie powstała nowa religia cezarów a potem chrześcijaństwo.Wiedza ta jest ukryta w poemacie M.P.Vergiliusza „Eneida” i ukazuje, jak to dawna kultura dała podwaliny pod nowe prawo obecnie europejskie oraz pod nową religię.Jest to historia ukrywana ale niestety prawdziwa.
   Kiedy Scytowie napadali Południową Europę w 5000r. pne ,w 2500 r. pne oraz 700-600 r.pne na obecnych polskich ziemiach w widłach rzek Sanny (dopływ Bugu),Wisły oraz Sanu istniało stare Państwo Wiślan,ludów i plemion Słowian,o którym polska historia do dziś milczy.Żyli tam ludzie giganci o wzroście ponad 3 m wzrostu,których szkielety wykopano w 1977 i 1978 r. pod Opatowem,( w Mydłowie ob.woj,świętokrzyskie) podczas rozkopania starego cmentarza na wzgórku, gdzie wybudowano nowy kościół murowany z czerwonej cegły w 1978 r.
   W 644 r. Lech zakładał legendarne Państwo Polan nad Gopłem w Wielkopolsce, ale nasi praprzodkowie są o tyle tysiącleci starsi. Ludzie giganci żyli w epoce Czwartorzędu.W Czwartorzędzie, tyle setek tysięcy lat temu wypiętrzyły się też Góry Świętokrzyskie.Wraz z nadejściem kolejnej epoki lodowcowej tylko garstka ludzi przeżyła emigrując w odległe tereny na Ziemi ,być może na Wschód w okolice Indii?
   Religia i zwyczaje Słowian pochodzą ze Starego Państwa Wiślan.

   -Danuta Ignatiuk

   Polubienie

  • Milka said

   W 60-tych latach,kiedy chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej to zimy były bardzo mroźne-minus 37 stopni Celsjusza a nawet minus 40 stopni Celsjusza.Którejś zimy mojej babci zamarzł nawet prosiak.Panowały grypy,szkoły były zamknięte na 2 tygodnie,ale nie było takich odmian wirusów jak obecnie,że powikłania pogrypowe leczy się teraz przez rok czasu prawie, poza tym wirusy i leki uszkadzają inne zdrowe organy ciała.I to pomimo,że medycyna tak się rozwinęła i przyszły nowe generacje leków.
   Komety,które przychodzą do peryhelium w ciągu roku mają wpływ na klimat i pogodę.W 2013 przyszło ich już ponad 60 .W marcu mieliśmy na niebie kometę,która pobudziła wiele wulkanów do wybuchu,w tym Etnę we Włoszech.
   Zobaczymy,co przyniosą następne. Idzie przecież groźna kometa Encke i Cezara.

   Polubienie

  • attalos said

   Niestety,to prawda o tej czarnej komecie.

   Polubienie

  • Andy said

   To wszystko prawda, niestety.

   Polubienie

  • Cindirella said

   Obawiam się, że nie przyniesie ona nic dobrego dla świata i narodów.

   Polubienie

  • Sphinks said

   Niewątpliwie to jest najczarniejsza z komet Kometa ISON (Cezara) 2013 r.

   Polubienie

 8. Tosia said

  Urocze zestawienie powrotów znaczących komet,które przynoszą narodom takie niewyobrażalne tragedie.Do tej pory nikt oprócz D.I nie dokonał takich historycznych zestawień komety Encke i Wielkiej Komety Cezara.
  Congratulations.

  Polubienie

 9. Ulka said

  Uzupełnienie powrotu komety Encke:

  Cykle Templariuszy,które sama odkryłam: /wielkie wojny co 100 lat

  1013 rok-wyprawy wojenne króla Polski Bolesława Chrobrego na tereny Niemiec przyniosły potem Polsce wyprawy odwetowe Niemiec na Polskę.

  1013 + 100 lat =1113-powstało Księstwo Kijowskie,
  z jego rodów wywodziły się potem polskie królowe, żony Piastów-Maria Dobroniega kijowska, Zbysława kij, Wierzchosława, Eudoksja.Najazdy książąt kijowskich na polskie ziemie.

  1113 +100 lat=1213-Jan Bez Ziemi król Anglii został lennikiem papieża, cesarz Barbarossa nadał margrabiom polskie Pomorze, oni tam potem panowali.Polska utraciła wtedy swą piastowską dzielnicę,na której przed wiekami panował Czcibór,poległy w bitwie pod Cedzynią brat Mieszka I.

  1213 +100 lat=1313-W Polsce miały miejsce wojny z Krzyżakami.Filip IV Piękny zniszczył Zakon Templariuszy.
  Co 100 lat od tego wydarzenia wychodzi na narody Europy
  „Wieczny Mściciel” z grobu aby dokonać zemsty:

  1313 +100 lat=1413=Zygmunt Korybutowicz prowadził wojny w Czechach o tron dla siebie

  1413+100 lat=1513 r=Hiszpanie pod wodzą Almagro i Pizarro rozpoczęli wymordowywanie Indian Inków oraz wyniszczanie całej ich cywilizacji:ta historia przeciągnęła się aż do r.1531, bo wojna ta trwała 18lat.

  1513+100 lat=1613=Beethlen Gabor prowadził wojny z Habsburgami o Zachodnie Węgry,był to rok słynnej „dymitriady” wojny polsko-rosyjskiej

  1613+100 lat=1713-śmierć króla Prus,początek panowania cesarzowej Austrii Marii Teresy, w Polsce wojny o tron dla króla S.Leszczyńskiego.

  1713 +100 lat =1813-klęska Napoleona I w „Bitwie Narodów” pod Lipskiem.Podczas odwrotu w nurtach Elstery zginął słynny wódz Polskiej Armii ks.Józef Poniatowski.Upadło też Księstwo Warszawskie założone przez Napoleona I.

  1813+100 lat=1913-wybuchły w tym roku aż 2 wojny bałkańskie,a zaraz w następnym trzecia wojna bałkańska 1914 oraz wybuchła I w. św.1914.

  1913 +100 lat =2013-to już niedługo.Gdzie wybuchnie kolejna wielka wojna w Europie?

  Danuta Ignatiuk 23 XI 2007

  Polubienie

  • D.I. said

   W 2013 r. Syria spływa krwią, dziś 12 X 2013r. uderzył wielki cyklon w Indiach, a w czerwcu mieliśmy gigantyczne burze i ulewy ;pół Europy zalewały wody powodziowe.

   Witam Panią Danusię .
   Osobiście uważam ,że jeszcze ludzkości nie dotknęła katastrofa na skalę biblijną mówiąc tak pokrótce. Kiedy zastanawiamy się na d niedolą tych narodów, które zostały zalane w jakiejś części czy też w inny sposób zostały uciemiężone przez los – to są tylko przypadki. Dlaczego? – Dlatego, że: Podam prosty przykład – czekaliśmy na ekspansję słoneczną z rozbłyskami liczonymi w maximum – nic z tego największe jakie były do tej pory jakie pamietam to 1,3- 1,7 klasy X . Historia nie tak dawna opisuje przykład rozbłysku w 1859 roku udokumentowany rzecz jasna miał siłę X 23 więc rozrzut jest potężny i na razie nic.
   Astrofizycy wiedzą, ze Słońce co jakiś czas potrafi generować rozbłyski słoneczne, które w obecnych czasach mogłyby doprowadzić naszą cywilizację do zagłady. Do takiej sytuacji doszło już w 1859, kiedy nasza dzienna gwiazda wybuchła z siłą ponad 10 jottadżuli. Jeszcze do niedawna naukowcy uważali, że silniejszy rozbłysk nie może się zdarzyć, a jednak w VIII wieku Słońce wyzwoliło energię, która w obecnych czasach zniszczyłaby całą naszą elektronikę.
   Burza magnetyczna roku 1859
   Jedna z najsilniejszych burz magnetycznych wystąpiła na Ziemi we wrześniu 1859 r. Między 28 sierpnia a 4 września na tarczy naszej dziennej gwiazdy obserwowano gigantycznych rozmiarów plamy. 2 września angielski amator Richard Carrington zauważył potężny rozbłysk, wskutek którego doszło do utworzenia CME. Naładowane cząsteczki dotarły do atmosfery Ziemi w ciągu 18 godzin, wywołując katastrofalną burzę magnetyczną na naszej planecie. Zorze polarne obserwowano wówczas nawet na Karaibach, a w Górach Skalistych noce były tak jasne, że ludzie nie mogli zasnąć. Doszło do awarii sieci i telegraficznych w Europie i Ameryce Północnej. Potężny rozbłysk z XIX wieku wyzwolił energię o sile 10 jottadżuli, czyli 20 razy większą od upadku meteorytu, który przyniósł rzekomą zagładę dinozaurów.
   W VIII wieku było gorzej
   Dzięki japońskiemu cedrowi naukowcy udowodnili, że w przeszłości występowały jeszcze potężniejsze rozbłyski od znanego nam z 1859 r. Do największego w historii wybuchu doszło w 774 roku; wtedy Słońce wyzwoliło energię o sile około 200 jottadżuli, czyli 200 razy silniejszy od „Zdarzenia Carringtona”. Dzięki analizom proporcji radioaktywnego węgla-14 w pierścieniach drzewa cedrowego astrofizykom udało się ustalić potęgę takiego żywiołu. Noce, z powodu zórz polarnych, były jasne i kolorowe, a efekt burzy magnetycznej odczuli także mieszkańcy naszej planety.
   Szykuje się klęska
   Jeżeli do takiego rozbłysku rzeczywiście doszło, to jeśli powtórzyłby się on w dzisiejszych czasach, doprowadziłby do zagłady. Przez kilka lat nie mielibyśmy prądu, a wszelkie dane zapisane w komputerach zostałyby utracone. Nie byłoby telefonów komórkowych, lodówek, Internetu, czy Telewizji – cofnęlibyśmy się kilkaset lat wstecz. Burza magnetyczna wpłynęłaby niekorzystnie na nasze samopoczucie, zwierzęta posługujące się polem magnetycznym (np. ptaki) utraciłyby orientację w terenie, a ludzie umieraliby na raka skóry.
   Niestety, naukowcy ustalili, że do potężnych super-rozbłysków dochodzi średnio co ok. 1250 lat. Niektórzy obstawiali, że do takiego zdarzenia dojdzie już podczas tego cyklu, na szczęście nasza gwiazda zachowuje się spokojnie i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić. Z drugiej strony, takie zachowanie Słońca nie jest dla nas korzystne, gdyż temperatura na Ziemi zacznie spadać, wówczas trzeba będzie stawić czoła śniegom, mrozom, a lata nie będą już tak gorące jak teraz.

   Polubienie

   • edgier25 said

    Nie zapominajmy też o asteroidach, kometach i całym tym dziadostwie z zakłamanymi pseudo naukowcami włącznie .Przykładem jest asteroida 2013 tv80 znalezioną 9 października tego roku tak całkiem przypadkiem 🙂 publika dowiedziała się o istnieniu jej tylko dlatego ,że już dłużej nie mogli utrzymać w tajemnicy bo jest widoczna. Oczywiście trajektoria jest nieznana prawda ??? A jak myślicie co zrobili pierwsze po odkryciu jej ??? Oczywiście trajektoria i to sprawdzona już wielokrotnie. Na prawdę nie wiem o co im chodzi z tym zatajaniem wiadomości.

    Polubienie

    • Terry said

     Uwaga! Proszę przeczytaj to! Witam! Mam na imię Monika! Od 2-óch miesięcy choruję na raka mózgu. Jeżeli nie odbędę operacji to umrę,choć mam tylko 21 lat. Operacja kosztuje 250 000 tys. zł. Strony portalowe między innymi „Nasza-Klasa.pl” zgodziły mi się pomóc. A więc jeżeli skopiujesz to podarujesz mi aż 10 zł. Więc proszę skopjuj to! A gdy zrobisz to przyjdzie wiadomość „Jesteś Aniołem”

     Polubienie

   • D.I. said

    Witam.

    Pas Planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem zwłaszcza te 2 grupy: Greków i Trojańczyków zawiera miliardy drobnych planetek,komet i trochę większych planetoid.Niektóre z nich liczą sobie prawie 800 czy 900 kilometrów długości,a to jest bardzo dużo.Tylko niektóre z nich mają 1 km.
    Gdyby przypadkiem któraś z nich weszła w orbitę Ziemi uderzając w naszą planetę pewnie nikt by nie przeżył i podzielilibyśmy losy dawnych cywilizacji,które zniknęły z dziejów Ziemi w niewyjaśnionych okolicznościach. Ktoś sprytnie nazwał je od bohaterów wojny trojańskiej z 1220 r.pne-1210 r.pne,bowiem wtedy właśnie zniknęła kultura minojska na Krecie i Santorini.Więc któraś z tych planetoid wraz z kometą wywołała jednak kosmiczną katastrofę około 1750 r.pne i później skoro wspominają o tym znani historycy rzymscy jak również dzieje świata.Któryś z fragmentów komety nazwanej w 44 r.pne Wielką Kometą Cezara tego jednak dokonał.Jest to kometa muskająca Słońce i któryś z jej fragmentów spadł na ziemię u wybrzeży Grecji po podziale na mniejsze komety.Ta sama kometa powróciła obecnie w r. 2013 .W brytyjskiej astronomii znalazłam opis tej komety powraca co 1025 lat.Ale jej fragmenty powracały też w 1680 r.Wtedy przyniosła wojny z Turcją, zarazy, epidemie dżumy, znane bitwy w historii:Chocim i Wiedeń,pożar Londynu.
    A co przyniesie teraz?

    Danuta Ignatiuk

    Polubienie

   • Sphinks said

    Moją dewizą jest „Zawsze zwycieżam”!

    Polubienie

  • Happy said

   Templariusze nie będą zachwyceni z twego odkrycia.Tyle wojen, tyle zbrodni im wyciągnęłaś.

   Polubienie

 10. Sceptyk said

  Niektóre z tych wydarzeń również firmowała kometa Encke oraz inne powracające komety jak:Halleya,Tempel II, Pons-Winnecke, Whipplle-Feddke,Olbers,Giaccobbi-Zinnera,Biela,Finslera,Stephena -Otherma,Vesta,Klemola itp.

  Stuletnie cykle gwiazdy „Nova”w Kassjopeji 1572 r.:

  W r.1572 wybuchła gwiazda „Nova” w gwiazdozbiorze Kassjopeji,Beta Cass.

  Odkrył ją duński uczony Tycho de Brahe.

  A ja odkryłam szczególne znaczenie stuleci tej gwiazdy:

  W 1572 r.jej wybuch zbiegł się z „rzeźią hugenotów” we Francji zwanej „nocą św.Bartłomieja”.

  1572+100 lat=1672-w Polsce był to rok dramatycznej wojny Polaków z Kozakami na Ukrainie,którzy zorganizowali powstanie Kozaków przeciw Polsce pod wodzą Bohdana Chmielnickiego w 1648 r i wojna przeciągnęła się aż do tego roku.Król Waza został pobity w bitwie pod Mątwami i abdykował,uciekając do Francji.Od Polski zostały wtedy oderwane ogromne połacie Ukrainy,resztę oderwano po konferencji w Jałcie.Teraz te ziemie mszczą się okropnie na narodach Europy za tamte polityczne błędy w historii -ulewanym ukraińskim płynnym uranem ,który przedostaje się do Bugu i Wisły razem z innymi odpadami radioaktywnymi i wpływa do Bałtyku a także do wszystkich mórz Północnej Europy a także do Atlantyku.Nastąpiło ogromne promieniotwórcze skażenie powietrza i ziem uprawnych a także wód spożywczych oraz wszystkiego co żyje!Wymiera biały człowiek w Europie w zastraszającym tempie.

  1672+100=1772-wojny Francji z Prusami,które Francja wywołała a potem je przegrała.Europę kształtowało znane z tamtego okresu „Trójprzymierze.

  5 VIII 1772 r.Polska znalazła się pod pierwszym zaborem dokonanym przez carycę Katarzynę Wielką oraz Austro-Węgry.Dwa kolejne rozbiory wymazały nasz kraj z mapy świata na 146 lat.W podzięce za to historia nagrodziła te kraje-ostatni rządzący potomkowie carycy zostali obaleni w rewolucji burżuazyjnej w Rosji w 12/13 III 1916r. i rozstrzelani w lipcu 1917 r. w Jekaterynburgu (po polsku w Katarzynowie, czyli w Mieście Katarzyny).Udział w rewolucji w Rosji brał Feliks Dzierżyński,Polak z pochodzenia,więc jego „CZEKA” dokonała zemsty.

  Uratowała się tylko Anastazja,która wyjechała do Niemiec a potem do Nowego Yorku…Zmarła w wieku 45-ciu lat./W PRL-u emitowano film historyczny produkcji angielskiej pt.”Anastazja”, choć nie ma w nim wszystkiego to wiadomo, że losy jej ciągnęły się daleko dalej niż rok 1918.

  1772+100 lat=1872-tarcia polityczne w Europie jako następstwa Wiosny Ludów z 1848r. i wspomnianego „Trójprzymierza”.

  1872+100=1972-13 IX miały miejsce awarie na wyrzutniach rakiet dalekiego zasięgu z głowicami nuklearnymi w USA (w tym czasie miało miejsce trzęsienie ziemi w Cieśninie Panamskiej i być może ono te wyrzutnie rakiet zaczęło uruchamiać.)Rosjanie nie sprawdziwszy wcale co się stało,zaczęli swoje rakiety dalekiego zasięgu z głowicami nuklearnymi przygotowywać do odpalenia na USA.Świat stanął nagle na krawędzi nuklearnej zagłady.

  Dopiero na kilka sekund przed wybuchem udało się odpalanie tych rakiet zatrzymać na obu półkulach.Wiadomości te były ściśle tajne,szły tylko przez wojskowe radiostacje wywiadów wojskowych.Mój dziadek Józef Kasprzyk ,żołnierz i jeniec niemiecki z II w,św z Armii Polskiej Andersa i Maczka był radiotelegrafistą i szyfrantem oraz pracownikiem wywiadu wojskowego.Po zakończeniu II w.św powrócił do Polski i tu pracował.Nie ma więc mowy o pomyłce,wieści te były sprawdzane w Vatykanie,Londynie,Paryżu,Angers,w Waszyngtonie i w Moskwie.A w Irlandii trwała wtedy krwawa wojna religijna.

  1972 +100 lat=2072,to będzie już wojna naszych wnuków i prawnuków.Gdzie ona wtedy wybuchnie?

  Gwiazda „Nova była również aktywna w latach poprzedzających naszą erą aż do 1572 r sprzed naszej ery co 100 lat,kiedy na niebie kotłowała się w niej materia międzygwiezdna.Proszę poczytać w „Dziejach Świata”,jak to wyglądało i jak przełożyło się na historię rozgrywającą się na Ziemi.

  Danuta Ignatiuk

  Polubienie

 11. Bery said

  1680AD (C/1680 V1) (GREAT COMET) (NEWTON’S COMET) (PASSED BY EARTH NOVEMBER 30, 1680) IT WAS THE BRIGHTEST IN DECEMBER

  1347AD BLACK DEATH COMET AFTER PASSING THROUGH ITS LONG TAIL OF (COMET NEGRA)

  1014AD VERY LARGE TIDAL WAVES THE LARGEST EVER RECORDED FROM IMPACTS,
  ALL OF THE ATLANTIC OCEAN AFTER PASSING THROUGH ITS LONG TAIL. LEVELING WHOLE CITIES AND TOWN THAT WERE MILES INLAND.

  680 – 685AD

  348 AD

  IF THIS IS THAT COMET IT HAS BEEN SEEN FROM EARTH FOR MANY THOUSANDS OF YEARS.
  ITS TAIL LAST TIME AROUND WAS AT 90 TO 96,000,000 MILLION MILES LONG,
  EARTH IS ONLY 92,960,000 MILLION MILES FROM THE SUN. ITS TAIL IS MUCH LONGER EACH TIME IT COMES BACK. HOW LONG THIS TIME?

  As it was in Noah’s day nobody would listen to him giving the warning.
  Many thought it was funny till the rain water from the Comet would not stop for days on end.
  Very Sad for many will be sorry.
  .

  May 16, 2013

  Polubienie

 12. Bery said

  Tylko Danusia I. zestawiła to wielkie znaczenie powrotów komet do Słońca.Dzięki.

  Polubienie

 13. Ba-Ba said

  Niektórzy musieli się nagimnastykować aby znaleźć te piękne i zarazem rzeczowe wpisy tej Danusi I w internecie.
  Są to rzeczywiście wielkie odkrycia! Zwłaszcza,że to ona odkryła prawdziwych zamachowców z Rzymu na papieża Jana Pawła II z 13 V 1981 r.

  Polubienie

  • D.I. said

   Tak,to ja odkryłam prawdziwych zamachowców z 13 V 1981 r.na papieża Jana Pawła II w Rzymie.Tego niestety nie da się już ukryć.
   Otrzymałam podziękowanie od ludzi,których nie znam i nie wiem jak się nazywają-powiedziano mi wprost, że to dzięki moim odkryciom wpadli na ich trop po latach poszukiwań.Chodzi o te zestawienia z datami z cyframi dziennymi „13 oraz 31”,które przynosiły zamachy,zabójstwa,terroryzm czy powstania w różnych krajach,czy to w Polsce, czy to w Europie czy nawet w Azji.
   Niektórzy tego nie wiedzieli i ośmieszali się przy mnie okropnie.

   Danuta Ignatiuk

   Polubienie

   • Milka said

    Głupcy, niedoszli zabójcy papieża zostawili po sobie ślad;opis przygotowania do zamachu-samo polecenie zostało wydrukowane w jednej z książek wywiadu,które czytałam.Na zebraniu partii PZPR w Katowicach, gdzie jej I-szym sekretarzem był Zdzisław Grudzień padł rozkaz do zabicia papieża.Tam jest ujęte zdanie-polecenie do działania.Siedzący obok dwóch oficerów trzeci człowiek słyszał ten rozkaz.Jego nazwisko też tam jest ujęte-byc może to syn lub wnuk tamtego oficera pracował jeszcze niedawno w policji w Dąbrowie Górn.
    Kule z pistoletu zamachowca były nasączone specjalnym nieuleczalnym wirusem grypy,który wyprodukowano w laboratoriach wojskowych w Chinach.Ale papież miał szczęście i przeżył, czego tamci zamachowcy nie przewidzieli.W zamachu też brały udział pośrednio służby po Edwardzie Gierku byłym I-szym sekretarzu PZPR, Edward Gierek jeszcze żył wtedy,zm dopiero w 2001r.
    Kiedy była pielgrzymka papieża do Sosnowca i Sandomierza w 1999r,to odbyła się ona na osiedlu Gwiezdnej w Sosnowcu-zagórzu, gdzie mieszkał wcześniejszy komendant policji z Dąbrowie.Własnie przypuszczam,że wtedy zamachowcy na osi Sosnowiec-Dąbrowa-Katowice zostali już rozpracowani zupełnie!

    Polubienie

 14. Świetne zestawienia historyczne i zestawienia powrotów komet.Zastanawiałem się też nad tym,kiedy przeczytałem tej Pani wypowiedź dotyczącą powrotów komety Olbersa odkrytej w czerwcu 1815 r.tuz przed bitwą Napoleona pod Waterloo,po której Napoleon i upadł. Okazało się, że te fakty przez nią ujęte są prawdziwe.Kometa powróciła w 1887 r, Europa kotłowała się na skutek układów politycznych zwanych „Trójprzymierzem” oraz powrót komety Olbers w 1956/1957 r.kiedy to trwał kosmiczny wyścig zbrojeń pomiędzy dawnym ZSRR a USA, mieliśmy epokę lotów kosmicznych Alfa i Beta-57,Gamma-59, budowano reaktory atomowe od 50-tych lat dla Stalina i w USA, powstały nowe rodzaje broni:bomba jądrowa,termojądrowa,wodorowa,kobaltowa,napalmowa,,odkryto też zabójczy laser.
  Ta niebezpieczna dla mieszkańców Ziemi kometa powraca co 72 lata-a 69 lat i już się zbliża.Obecnie można ją znaleźć w orbicie Jowisza. Podobno następne peryhelium miałaby w 2024/6 „r, a wiec za niedługo.Zostało by jej zaledwie 11 lat na przybycie.Śladem Waterloo z 1815 r. z pewnością zdziesiątkuje mieszkańców całej Europy.Kometa wraca o 5 lat wcześniej niż pokazało wyliczenie jej hiperboli z XIX w.
  Bardzo trafne spostrzeżenie autorki tego opracowania, P. Danuty Ignatiuk.
  Gratuluję.

  Polubienie

 15. No comment said

  Dlaczego to odkryła kobieta?Czy zabrakło inteligentnych i douczonych mężczyzn?

  Polubienie

 16. No comment said

  A po za tym to porażające wieści.

  Polubienie

 17. Mała,a jednak wielka rozumem said

  Nie ma tu niestety miejsca na pocieszającą przyszłość.Historia rozpętywana przez powroty komet jest tragiczna.

  Polubienie

  • Milka said

   Możecie sie naśmiewć, ale ja przypomnę coś z przeszłości: w 1245 r. przyszła Wielka Kometa,przeszła przez Wężownika,Orła,Koziorozca i Pegaza, a w Europie hordy Mongołów przetaczały się przez Południe Europy i ordy Tatarów przez Polskę. Nawet Azjaci wykorzystywali powroty wielkich komet do wstrzynania wojen nie tylko Europejczycy.

   A zaraz potem umarł ich wódz Czingis-chan.-Novy.

   Polubienie

   • Milka said

    Aja przypomnę,że niebawem wróci kometa Olbers z 1815 r, kometa Stephena-Otherma w 2018 r, ,w 2014 r.powraca jaśniejsza od tej Holmes z 2007 r. kometa C/2012 Linearna, następna po niej to Pons-Winnecke oraz Pons-Gambart ,Wolff I, Koppff, Whipplle-Fedke,Faye.Ciekawe jak to się przełoży na życie na Ziemi?

    Polubienie

 18. Cudny said

  cudna wróżba liczbowa dla Habsburgów i Napoleona.Pora na wróżbę dla świata i dla Polski idąc tym samym tropem myślenia i takim samym matematycznym szyfrem.

  Polubienie

 19. D.I. said

  Bolesław II Zapomniany,urodził się 18 VIII 1014r,,poległ w buncie Masława(Mojsława) na Mazowszu 18 VIII 1047r. Koronowany został na króla Polski w 1033 r.Jego matką była Dobrosława zwana Dobrochną,córka Masława ,polska księżniczka pogańska z bocznej linii Piastów po Rzepisze (Selenie) żonie Piasta Kołodzieja oraz król Polski Mieszko II Piastowicz.Warto zauważyć, że nasze rodowe podania pokazują gorzką część historii jako zemstę za to “zapomnienie”-w 900 lat po jego urodzeniu wybuchła I w.św z r.1914,w 900 lat po jego koronowaniu-w 1933 r. Hitler i naziści doszli w Niemczech do władzy,czego następstwem była II w.św. z 1939 r,akurat w 900 lat najazdu króla czeskiego Borzywoja na polskie terytoria z r. 1039.W 900 lat po śmierci króla Bolesława II Zapomnianego w Polsce z r.1047 w roku 1947trwała wojna domowa,która wybuchła po zakończeniu II w.św,gdzie wymordowywano całą klasę polityczną ludzi wykształconych w okresie sanacji.
  Tak,że tego króla historia pamięta i dalej będzie pamiętała dłużej i Polska będzie odczuwała go dłużej za kłamstwa w historii na jego temat.
  Pytanie tu stawiam takie:kto tak systematycznie wykorzystuje te zaszłości historyczne ze szkodą dla Polski,celem niszczenia naszego kraju?

  Nadmieniam,że Dobrosława zwana Dobrochną była pierwszą i legalną żoną króla Mieszka II, z którą miał jeszcze córkę Adelajdę wydaną za mąż za króla Węgier oraz młodszego syna.Tak,że Bolesław II Zapomniany miał dwoje rodowego rodzeństwa.Potem Mieszko ożenił się z Rychezą Lotaryńską-Niemką i miał z nią drugiego syna.

  Podobna historia zapomniana dotyczy Czcibora,z Piastów starszego brata księcia Mieszka I.Czcibór był dowódcą wojsk polskich spod Cedzyni,Został ranny w bitwie z Niemcami ,w której odniósł zwycięstwo-i zmarł od ran 25 VI 972 r. Też był żonaty z Przedcławą z prapolskich linii Piastów i miał liczne potomstwo.Był on pogańskim księciem na Pomorzu.Linie po obu królach żyją do dziś.Jak więc wygląda kłamliwa historia Polski pisana przez Rosjan,Niemców,Czechów,Szwedów i Habsburgów?Dlaczego przez ostatnie 24 lata nie została poprawiona i zabrakło tych faktów w polskiej historii.Komu służą kłamstwa?

  Jeszcze okrutniejsza historia dotyczy dwóch legalnych córek króla Polski Kazimierza Wielkiego i Jadwigi ks.żagańskiej:Anny Piastówny i Jadwigi, Piastówny które po r. 1370-tym po śmierci króla zostały uprowadzone potajemnie na Węgry i jako małe dzieci wydane przemocą za mąż za pomniejszych wielmożów za Wilhelma Cylleyskiego a Jadwiga za Fryderyka Cyleyskiego,a po jego śmierci za Istvana (Stefana)Zapoylę. Anna miała wtedy 4 lata a Jadwiga 2 lata.Obie dziewczynki wychowywały się na dworach tych magnatów. Po śmierci Zapoyly Jadwiga upozorowała swą śmierć i zbiegła z małym orszakiem do Polski w Sandomierskie,gdzie mieszkali jej dalecy krewni,potomkowie po księciu Zbigniewie zamordowanym przez B.Krzywoustego w 1112 r. i tu wyszła kolejny raz za mąż za potomka owego księcia, Toporczyka z Gojcowa.W starym kościele w Mydłowie,gdzie w r. 1977/1978 wykopano wielkie kości ludzi -gigantów mierzące ponad 3 m wzrostu podczas prac wykopaliskowych pod murowany nowy kościół wisiał piękny olejny obraz namalowany dla jednej z ich córek Barbary Toporczykówny, który nazywano obrazem św. Barbary, a w grudniu świętowano Barbórkę.Za ówczesnego proboszcza ks.Jarochy ów portret zniknął z kościoła, być może poszedł do renowacji lub w innym celu,co dowodzi jak niebezpieczna historia się tutaj odkryła i co wyrabiali rządzący z polskim państwem i z polskim narodem na przestrzeni wieków.Potomstwo po Jadwidze i Zbigniewie a nawet po rycerzu i templariuszu,uczestniku II wyprawy krzyżowej Henryku Sandomierskim 1027-1066 żyje do dziś. Te daty,które ja podałam są prawdziwe. a proszę sprawdzić jakie zakłamane daty podaje historia. Kiedy cyfry roku II wyprawy krzyżowej 1149 r. dały rok 1914,(przestawienie cyfr) to wybuchła I w. św na przypomnienie tamtych przemilczanych i fałszowanych wcześniej polskich historii.Książę Sandomierski Zbigniew zamordowany w 1112r. przez swego przyrodniego brata Bolesława III Krzywoustego, tak jak Bolesław II Zapomniany był synem polskiej księżniczki Przedcławy z rodu Piastów również z bocznej linii.Polskie linie były usuwane morderstwami lub spychane w cień,a teraz wraca krwawe tysiąclecie z 1112 r-2012r praz 1014 r-w 2014.W ubiegłym roku wróciło 900 lat od śmierci ks.Zbigniewa i wszystkie “psychuszki”,psycholiki nastawiane Polakom w domach od 60-tych lat wydali sobie za granicę i na obce kontynenty:nawet do Kanady,Afryki,Ameryki Południowej,Australii czy do Arabów, nie mówiąc jużo Europie Zachodniej. wydali sobie też całe skażenie promieniotwórcze po awariach atomowych na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie czy z innych republik dawnego ZSRRR,zniszczenie całej ekosfery planety ziemia a także skażenia bakteriologicznego grzybem kropidlakiem, który wypłynął z polskich cmentarzy wraz z powodziami z r. 1997,2001,2009 i 2010 .Tak zabili Europę, tak się zemściły psycholiki i oszustwa w historii.Bakteria grzyba kropidlaka jest śmiercionośna, nie działa na nią żaden antybiotyk, umierają młodzi i zdrowi ludzie. Nieodpowiedzialny motłoch u władzy zgubił wszystkie europejskie narody!

  Co zaś dotyczy tych wielkich szkieletów ludzi, odkopanych w Mydłowie(dawne woj.tarnobrzeskie, a obecnie świetokrzyskie) to zaprzepaszczono wielkie archeologiczne odkrycie,Tacy wielcy osobnicy żyli w epoce Czwartorzędu co dowodzi,że Polacy mają historię o wiele starszą niż inne narody w Europie sięgającą wielu miliardów lat wstecz,prawdopodobnie jeszcze sprzed wielkich zlodowaceń.Trochą mniejsze szkielety ludzi odkryto na wyspie Jawie w 1931 r. nad rzeką Solo w okolicach Ngangong, mierzyły one 2 m i 71 cm wzrostu, a odkrycie w Polsce było wręcz ewenementem w skali świata i tak je zmarnowali, a przecież od r. 1978 Polska miała swego papieża w Rzymie. Widocznie bali się prostych pytań ludzi,jakich bogów wyznawały tamte plemiona Polaków które wtedy żyły na polskich ziemiach albo ile wzrostu mierzyli ich bogowie,skoro ludzie mieli taki wielki wzrost,? Wyprostowany człowiek nie zmieścił by się z wyprostowaną sylwetką do mieszkania w bloku, które mierzy sobie zaledwie 2 m i 50 cm wysokości.
  Kościelny i grabarz z Mydłowa , który również wykopywał te kości razem z innymi parafianami (ksiądz Jarocha,ówczesny proboszcz wyznaczał z każdej rodziny ludzi do kopania fundamentów pod nowy kościół i do innych prac pomocniczych),p.Tobijasz zmarł dopiero pod koniec ubiegłego roku, a jego młodszy syn pracował w policji na Śląsku. Wina więc leży zarówno po stronie władz rządzących jak i kościelnych za takie wielkie oszustwo w archeologii.a przecież w Górach Świętokrzyskich tam niedaleko jest Muzeum Etnograficzne, gdzie chociaż taki jeden eksponat powinien był trafić.
  To jeszcze raz dowodzi jacy małostkowi ludzie rządzili i rządzą nadal Polską.
  Wstyd i wielka hańba dla nich.

  Danuta Ignatiuk

  Polubienie

 20. D.I. said

  Korekta-lata w których żył książę Henryk Sandomierski to 1127-1166,poległ w bitwie w Prusach (na Pomorzu) .sorry za tę drobna pomyłkę.
  D.I.

  Polubienie

 21. D.I. said

  Machina śmierci z 1907 r.(co 13 lat):

  1907 +13 lat =1920 r.-trwała wojna Polski z Rosją, miała miejsce Bitwa Warszawska

  1920 +13 lat=1933-Hitler został wicekanclerzem Niemiec,rodził się tam faszyzm,nasizm i rasizm.

  1933+13 lat =1946- Polityczne procesy faszystowskich zbrodniarzy wojennych i nazistów w Norymberdze,Europa weszła w pierwszy rok odbudowywania krajów ze zniszczeń wojennych a w Polsce zaczęła się wojna domowa, w której wybijano i mordowano ludzi z poprzedniego sanacyjnego ustroju.

  1946 +13 lat =1959-wojna w Wietnamie;wojna w Indochinach.Loty kosmiczne pohitlerowskich naukowców w USA-Eksplorer-1 oraz w dawnym ZSSR,w którym pracowała druga grupa naukowców hitlerowskich wzięta po kapitulacji III Rzeszy w 1945 do Moskwy. Oni budowali te wszystkie reaktory atomowe z 50-tych lat dla Stalina,które teraz swoimi awariami tak skutecznie zabijają narody Europy,a europejską cywilizację białego człowieka skazały na zagładę.W tym roku odbywały się też konferencje genewskie,które miały zakończyć wojnę w Wietnamie…

  1959 +13 lat=1972 r. -w Irlandii trwała religijna wojna a 13 IX 1972 miały miejsce awarie na wyrzutniach rakiet dalekiego zasięgu z głowicami nuklearnymi w dawnym ZSRR i USA, świat nagle stanął na krawędzi nuklearnej zagłady.W reaktorze atomowym w Dubnie na Ukrainie również miała miejsce wielka awaria wywołana podziemnymi próbami z bronią nuklearną.

  1972+13 lat=1985-wojna w Irlandii trwała nadal, i trwała też od 1979 r.wojna w Afganistanie.Nadchodziła wtedy właśnie kometa Halleya w okolice Słońca.

  1985 +13 lat =1998 r -agonia socjalizmu w Europie,śmierć komunizmu w dawnym ZSRR.W Jugosławii nadal trwała wojna (walczyła Serbia). Polska weszła w fazę notorycznych powodzi od 13 VII 1997,13 VII 2009,13 VII 2010 itd…Odwracali uwagę od nieudolnych i kryminalnych rządów właśnie prowokując laserem i podziemnymi próbami nuklearnymi ukraińskimi powodzie w Polsce.

  1998 +13 lat =2011-prasa uszczęśliwiała nas w Dąbrowie G. tsunami w Japonii ,wybuchem tam wulkanu w Japonii oraz Fukushimą! Machiny satanistyczne rządzące Polską wydali sobie w świat.

  W przedziale lat 1900-1912 odkryłam 13 takich „machin śmierci” co 13 lat,którymi rządzi się narodami i państwami najgrywając się z rządzonych!

  Danuta Ignatiuk-23 XI 2007/ 2011 r.

  Polubienie

  • Milka said

   Polecam wiersz Juliusza Słowackiego pt.”Śmierć co 13 lat stała koło mnie”,wydanie PKWN Dzieła zebrane z 1975 r.To zalecał chyba swoim litewskim i rosyjskim pobratyńcom,żeby co 13 lat wstrzynali rewolty,wojny i powstania a potem po upadku polskich powstań tłumy powstańców szły na Sybir i pracowali na Rosję,ginęli z mrozów na nieludzkiej ziemi i ja użyXniali swymi kośćmi.

   Polubienie

   • Novy said

    Wygląda na to,że u Słowackiego są instrukcje do zabijania Polaków i innych narodów słowiańskich.A robili z niego wieszcza narodowego,jakby zabrakło Polaków urodzonych w Centralnej Polsce.

    Polubienie

 22. Nihil Novi said

  13 machin odkryto co 13 lat.Istny horror.

  Polubienie

 23. Ola said

  Kiedyś popierałam przeszczepy,ale obecnie widzę jak w Polsce wygląda nadumieralność młodych pokoleń-ludzie mają po 34,47,50,60 lat i umierają. Obecnie ten stan rzeczy zmusza do myślenia i przeciwdziałania:jestem przeciw przeszczepom!W latach 60-tych polski lekarz w Łodzi p.Mol zbudował już sztuczne serce,Zamiast zabijać lekarzy, naukowców czy ludzi przyszła pora konstruowania sztucznych narządów.To będzie koniec bandytyzmu i koniec ludobójstwa!

  Polubienie

  • Terry said

   Uwaga! Proszę przeczytaj to! Witam! Mam na imię Monika! Od 2-óch miesięcy choruję na raka mózgu. Jeżeli nie odbędę operacji to umrę,choć mam tylko 21 lat. Operacja kosztuje 250 000 tys. zł. Strony portalowe między innymi „Nasza-Klasa.pl” zgodziły mi się pomóc. A więc jeżeli skopiujesz to podarujesz mi aż 10 zł. Więc proszę skopjuj to! A gdy zrobisz to przyjdzie wiadomość „Jesteś Aniołem”

   Polubienie

 24. D..I. said

  W roku 2013 najbliżej Ziemi i Słońca będzie stała kometa Kopffa z 1906 r.Ona bezpośrednio przyniosła rewolucję w Niemczech i w Rosji.

  Wraca co 6,19 lat.Powróciła 1913,1919,1925,1931,1936,1940,1945,1951…

  Proszę sobie sprawdzić, co przyniosła narodom.

  1913-wojny bałkańskie

  1919-powstało nowe państwo Niemiec, w rok potem Polska toczyła woję z Rosją, miała miejsce Bitwa Warszawska 1920

  1925-umierał Lenin

  1931-wojna Rosji z Japonią

  1936-wojna domowa w Hiszpanii, w rok potem 1937 Japonia zaczęła kolejną wojnę z Chinami

  1940-trwała II w.św.

  1945-koniec II w.św,kapitulacja III Rzeszy,koniec II w.św,na Hiroshimę i Nagasaki spadły 2 amerykańskie bomby atomowe

  1951-kometa znów powróciła, w dwa lata potem umarł Stalin,w Polsce trwała wojna domowa

  1957-patronowała wojnie w Indochinach i Wietnamie

  1963-śmierć prezydenta USA J.F.Kenned’yego na skutek zamachu

  1969-w rok potem 13 XII 1970 masakra robotników polskich na Wybrzeżu

  1976-10-13 VI 1976-masakra robotników Radomia

  1982-koniec epoki Lońki Breżniewa w Rosji,a właściwie Leonidy de Bagration ks.de Wagram!

  Tak wyglądały rządy na Kremlu!

  1989-upadek socjalizmów w Europie-w Polsce,Rumunii, itp…

  1995-nadal trwała wojna w Jugosławii

  2000-nadal wojna w Serbii

  2008-nadal wojna w Serbii,brytyjska policja odkryła proceder ludobójstwa na narodach Europy i szantaże ukraińskim uranem

  2013-kometa Kopff powróci.Gdzie wybuchnie kolejna wojna?Co sto lat wstecz były same wojny! 1913,1813,1713,1613,1513,1413,1213,1113,1013,913,813,713,613,513,413,313,213,113,13r.ne

  13 r.przed nasza erą, 31r.pne…itp

  Danuta Ignatiuk
  23 XI 2007r,

  Polubienie

 25. strengh said

  Wszystkie zestawienia dat w historii i komet są pięknie prawdziwe.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: