edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 11 listopada, 2013

POLSKA – 11 listopada – Dzień Niepodległości

Posted by edgier25 w dniu 11 listopada 2013


Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Obchodzone w II RP, formalnie świętem państwowym ustanowione w 1937, od 1939 nieobchodzone, przywrócone w roku 1989. 

falujacaflagapolski

PRAWDZIWA POLSKA MOŻE BYĆ RZĄDZONA TYLKO

PRZEZ PRAWDZIWYCH POLAKÓW !!!

godlo-polski-polska_364

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.

14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, oznaczające formalne zaistnienie Królestwa Polskiego.

12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.

7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną[2].

23 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.

30 października 1918 – Zakopane ogłosiło niepodległość, rozbrojenie wojsk austro-węgierskich w Zakopanem

31 października 1918 – rozbrojenie wojsk austro-węgierskich w Tarnowie i Krakowie

z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.

11 listopada 1918

przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej (będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich;

po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego;

rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie;

objęcie nadburmistrzostwa miasta Poznania przez Polaka, Jarogniewa Drwęskiego.

12 listopada 1918 – Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego.

14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej władzy państwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa (na razie bez formalnego określenia nazwy urzędu).

15 listopada 1918 – Nr 204 „Monitora Polskiego” otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”. Zmiana nazwy państwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na „Republikę Polską”.

17 listopada 1918 – Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem ministrów Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.

19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Republiki Polskiej.

22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.

Pułkownik Jan_Gierlikowski

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, FILOZOFIA, KOŚCIÓŁ- WIARA, Uncategorized, WAŻNE | Otagowane: , , | 1 Comment »

 
%d blogerów lubi to: