edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 22 października, 2015

NIEMCY WYWALAJĄ SWOICH NA BRUK NA RZECZ ARABÓW !!! – TO SIE DZIEJE NA NASZYCH OCZACH

Posted by edgier25 w dniu 22 października 2015


NIEMCY OBUDŹCIE SIĘ !  

PIERWSZA NIEMKA WYGNANA Z DOMU

Reportaż niemieckiej telewizji o 51-letniej sprzątaczce i jej córce z miasteczka Nieheim, które zostają wypędzone z mieszkania na rzecz imigrantów.

wygnanie

To się naprawdę dzieje. Burmistrz westfalskiego miasteczka Nieheim (6483 mieszkańców) wypędził Niemki z mieszkania socjalnego w którym mieszkały 16 lat. Kobiety nie wiedzą gdzie będą miały się podziać, a w ich obronie staje organizacja broniąca praw lokatorów, która uważa, że jest to bezprawne i że nastawia „jednego uchodźcę przeciw drugiemu”. Jako powód wypędzenia w piśmie podano, że „miasto wyczerpało inne możliwości zakwaterowania”. Oczywiście, w związku z olbrzymią falą imigrantów, można domyślać się, że będzie to prowadziło do kolejnych eksmisji, co wywoła w Niemczech rozruchy i zdestabilizuje państwo na stałe – bo imigrantów nie da się już odesłać z powrotem. Niemcy sami sobie zgotowali ten los, stoją dopiero na początku drogi do zamieszek, a ich rezultatem będzie ogólnonarodowa i europejska nienawiść do Arabów, która katapultuje do władzy bardzo ekstremalnych ludzi, o poglądach otwarcie neo-nazistowskich, na czym stracą wszyscy. Gospodarcze i kulturowe straty Europy będą już nie do odzyskania. Taki właśnie będzie rezultat polityki Angeli Merkel.

LINK DO REPORTAŻU :

http://krajwspanialy.pl/pierwsza-niemka-wygnana-z-domu/

DEUTSCHLAND aufwachen!

Erste deutsche Frau ab HOUSE vertrieben

Deutsch Fernsehdokumentation über 51-jährige Dienstmädchen und ihre Tochter von der Stadt Nieheim, die von Wohnraum für Migranten ausgewiesen werden.

Exil

Es ist wirklich passiert. Der Bürgermeister westfälischen Nieheim (6483 Einwohner) vertrieben die deutschen Frauen mit Sozialwohnungen, wo sie 16 Jahre lang gelebt hat. Frauen wissen nicht, wo sie waren zu verschwinden, und ihre Verteidigung wird immer Mieter Rechtsorganisation, die glaubt, dass es rechtswidrig und stellt „einen Flüchtling gegen das andere”. Als Grund für die Vertreibung der Buchstaben festgestellt, dass „die Stadt hat andere Unterkunftsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.” Natürlich aufgrund der riesigen Welle von Einwanderern, die Sie sich vorstellen können, dass dies zu weiteren Zwangsräumung, die in Deutschland bringt Unruhe und Destabilisierung des Landes dauerhaft zu führen – weil Einwanderer nicht mehr zurückgeschickt werden. Deutschland selbst tat dies, stehen sie gerade erst an, Aufruhr, und das Ergebnis wird bundesweit und europäischen Hass auf Araber, die die Ansichten der sehr extreme Menschen offen neonazistischen, was sie alle verlieren die Macht katapultiert werden. Wirtschaftlichen und kulturellen Verluste in Europa nicht mehr nicht wiederhergestellt werden. Das ist die Politik wird Angela Merkel führen.

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, chrześcijanie, CIEKAWOSTKI, edgier25, FILOZOFIA, HISTORIA, HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ, III wojna światowa, islam, islamizacja | Otagowane: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: