edgier25

WordPress – Wiadomości

8 bestia Apokalipsy


THE 8th BEAST OF THE APOCALYPSE
Ósma bestia Apokalipsy

Spis treści
Wprowadzenie 1
Sen Nabuchodonozora i obraz bestii 3
Bestia o 7 łbach i 10 rogach 3
Gojenie się śmiertelnej rany 5
Liczba bestii: 666 6
Siódma bestia 6
Drugi sen Nabuchodonozora 7
Tajemniczy Babilon: syjonizm, ONZ i bestia 8 8
Dom Rotschildów 11
Cztery filary tożsamości chrześcijańskiej 14
Znaki Izraela 22
Przywrócenie Prawdziwego Izraela 26
Oznaki nadziei 28
Prorocze ostrzeżenia biblijne 29
Klątwa Boga na Ezawa i Jerozolimę 30
Duchowa ślepota Prawdziwego Izraela 30
Antychryst 31
Bitwa Armageddonu 34

 

 


 

 

Wprowadzenie 
Biblia jest pełna proroctw, z których wiele już się spełniło, i wiele jeszcze nie. To od nas zależy przestrzeganie wskazówek biblijnych, a także jasny język w Biblii jest po to byśmy mogli dokładnie interpretować te proroctwa.
Przykład spełnionego proroctwa jest u Mateusza 24:14: „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. . .”
Spełnienie tego proroctwa wymagało niemal 2.000 lat. Chrześcijańscy misjonarze i kaznodzieje faktycznie dotarli na cały świat albo poprzez osobiste podróże, albo, od niedawna, poprzez radio i telewizję, a teraz internet. W rzeczywistości Ewangelię głoszono „po całej ziemi”, dokładnie jak przepowiedział Jezus; i Biblię wydrukowano w ponad 400 językach, pokazując jak dokładnie spełniło się to proroctwo. Ale ten sam werset kończy się słowami: „I wtedy nadejdzie koniec”! Jeśli pierwsza część tego stwierdzenia była wiarygodna, to co z drugą częścią?
Koniec czego? Jak mówi znana piosenka: „To koniec świata jaki znamy”. Mt 24:24: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze [ang. Chrystusi] i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”. We współczesnym świecie jest pełno prawie magicznych cudów technologicznych niewyobrażalnych w czasach Chrystusa: telewizja, radio, auta, podróże kosmiczne i bomby atomowe. . . Razem z tym rozwojem technologicznym pojawiła się nowa wiara. Nazywa się świecki humanizm. Głosi ona ewolucję, agnostycyzm i zbawienie poprzez naukę i technologię. Jej arcykapłanami są rektorzy uniwersytetów, akademicy, buntowniczy księża i różni działacze polityczni.
Najwyższym ideałem świeckiego humanizmu jest „pokój globalny” poprzez jeden rząd światowy (One World Government – OWG). Na pierwszy rzut oka jest to godny pochwały cel, ale po dalszej inspekcji widzimy, że to co jest niewidoczne nie jest tak godne podziwu jak to co jest widoczne. W rzeczywistości ten jeden rząd światowy to twór międzynarodowych korporacji, a jego celem jest promowanie zysków i polityki handlowej. Suwerenność narodów i organy prawa chroniące obywateli przez narzucający się rząd staną się przeszłością, jeśli ten OWG, zwany również Nowym Porządkiem Świata (NWO) stanie się rzeczywistością.
Odnośnie uwolnienia Prawdziwego Izraela w końcowych dniach, Paweł w Rzymianach 11:25 tak mówi: „Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania [świecki humanizm] – że zatwardziałość [ang. ślepota] dotknęła tylko część Izraela [Anglosasi] aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan”.
Paweł mówi o przyszłych czasach kiedy narody przeżyją swój czas. Ten czas jest teraz, bo międzynarodowe korporacje będą miały nas wszystkich jako „obywateli” globalnego państwa korporacyjnego. Małżeństwo między korporacjami globalnymi i globalnym rządem nazywa się „zarządzaniem”, a elitarni światowi biurokraci, politycy i biznesmeni widzą to jako „odpowiedź” na „chaos nacjonalizmu”. Trzymajcie się pasów, bo jazda będzie się trudna.
Również Jezus daje bardzo specyficzne proroctwo o ostatnich dniach. Wiemy że żyjemy w ostatnich dniach gdyż, jak przewidziano, Ewangelia jest głoszona na całym świecie, nawet w krajach, które nigdy o niej nie słyszały.
Biblię przetłumaczono na ponad 400 języków.
Żyjemy w czasach boleści. Dwie wojny koreańskie, Wietnam, wojna w zatoce, wojny jugosławiańskie, łącznie z konfliktem w Kosowie, i liczne inne konflikty, duże i małe, zwłaszcza toczący się chaos w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie, pokazują, że XX wiek był wiekiem boleści; a XXI kontynuuje to co zostawił XX: Afganistan i druga wojna w zatoce, a teraz orwellowska „permanentna wojna dla permanentnego pokoju” zwana „wojną z terroryzmem”, której końca nie widać. My chrześcijańscy Izraelici jesteśmy pewni, że ta boleść zakończy się tylko sądem Bożym w formie katastrof – tych wywołanych przez człowieka i przez przyrodę.
Matteusz 24:29-30: „Zaraz też po ucisku [boleści] owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą”.
11 września 2001 roku roztrzaskały się iluzje Amerykanów o ich niezwyciężoności. Mała banda terrorystów uzbrojona jedynie w noże zatrzęsła niebem i ziemią. Ale oni nadal nie rozumieją ani powodu tego wydarzenia,  ani dlaczego trzeba wstrząsnąć ziemią.
Najważniejsze jest byśmy zrozumieli co się dzieje, bo chcemy znaleźć się po stronie sprawiedliwych kiedy te „gwiazdy zaczną padać z nieba”. Musimy mieć pewność, że staniemy z Chrystusem, a nie przeciwko Niemu, kiedy przyjdzie Dzień Sądu. Żeby zagwarantować przetrwanie Królestwa Chrystusa w millenium po boleści, musimy zachować, przede wszystkim, Biblię i jej nauki. Drugie Przyjście pomoże nam zrealizować ten cel. W międzyczasie musimy zrozumieć kim jest antychryst i które organizacje służą bestii. Odpowiedzi na te pytania znajdują się u Daniela i w Apokalipsie.
Sen Nabuchodonozora i obraz bestii
Kiedy Nabuchodonozor miał pierwszy przerażający sen, poprosił Daniela o jego interpretację. We śnie zobaczył posąg wieloskładnikowej bestii, która miała łeb ze złota, piersi i ręce ze srebra, brzuch i uda z brązu, nogi z żelaza, a stopy z żelaza i gliny. Ten kompleksowy obraz został, we śnie, całkowicie zniszczony przez Boga. Daniel zinterpretował ten sen następująco: Powiedział że on, Nabuchodonozor i jego królestwo, to łeb ze złota. Po nim przyjdą inne królestwa pokazane przez pozostałe elementy obrazu. Ostatecznie królestwo zostanie podzielone na dwie części, symbolizowane przez nogi i stopy.
Kiedy Daniel był w Babilonie nastąpiło pierwsze przeniesienie władzy, ze złota na srebro z obrazu. Dariusz, król Medów i Persów dokonał inwazji na Babilon i podbił go, zabił Baltazara, syna Nabuchodonozora. „Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity” i „Dariusz zaś, Med, liczący sześćdziesiąt dwa lata, otrzymał królestwo” (Dn 5:30, 6:1). Historyczna data tego wydarzenia to 539 rpne. Możemy zobaczyć, że znaczenie obrazu ze snu jest takie: kolejne królestwa czy imperia, począwszy od Babilonu, złotego łba, zastąpiła medo-Persja, piersi i ręce ze srebra, i kto jeszcze? Ponieważ Daniel nie żył wystarczająco długo by zapisać następne królestwo, musimy zajrzeć do podręczników historii by dowiedzieć się kogo przedstawiają niższe elementy obrazu.
Królestwo brązu (brzuch i uda) zrealizował nikt inny niż Aleksander Wielki z Grecji, który podbił Imperium Medo-Perskie w 330 rpne. O tym królestwie brązu Daniel dalej przepowiedział, że zostanie podzielone na cztery części (Dn 11). Ekstremalna dokładność tego proroctwa zgadza się, bo po śmierci Aleksandra imperium podzielono na cztery pod-królestwa, a były to: Grecja Kazandra, Tracja Lizymacha, Syria Antygona i Egipt Ptolemeusza.
A zatem nogi z żelaza muszą reprezentować Imperium Rzymskie, które pokonało Grecję w seriach wojen w latach 197-146 pne. Podział Imperium Rzymskiego na dwa odrębne imperia nastąpił w 395 rpne, kiedy Bizancjum, wschodnie imperium, oddzieliło się od pierwotnego Imperium Rzymskiego.
Żelazne nogi symbolizują żołnierzy rzymskich maszerujących po całej Europie, Azji Mniejszej i Afryce północnej, a żelazne i gliniane stopy symbolizują koniec rzymskiej ekspansji po podziale na imperia wschodnie i zachodnie. Kiedy postawiono te dwie stopy, ugrzęzły w błocie lub glinie.
Do tej chwili obraz bestii Daniela zgadzał się pod względem chronologicznym i opisowym. Ale pojawi się jeszcze więcej bestii.
Bestia o 7 łbach i 10 rogach
„Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: „Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. . . I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. . . A na jej czole wypisane imię – tajemnica: Wielki Babilon. . .” (Ap 17:1,3,5).
W interpretacji biblijnej, wody i morza symbolizują narody krajów, a łby – władców albo rządy. Mówimy tutaj o skorumpowanych i brutalnych rządach „wielkej nierządnicy”, szkarłatnej niewiasty z tajemniczego Babilonu. Jest powód dlaczego ten duch jest płci żeńskiej. Chociaż jest ona bezpośrednio spokrewniona z Lucyferem i szatanem, to jej duch jest uległy wobec jej duchowego władcy. Tak jak prawdziwy Izrael symbolizuje kobieta, „oblubienica Chrystusa”, tak samo tajemniczy Babilon symbolizuje kobieta, bo ona jest konkubiną Lucyfera. Ona symbolizuje również grupę ludzi, grupę ludzi którzy byli obecni i działali za kulisami w każdej z 7 bestii Apokalipsy. Tę grupę etniczną zidentyfikujemy później.
Anioł dalej wyjaśnia Janowi znaczenie obrazu szkałatnej niewiasty: „Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać” (Ap 17:9-10).
Obraz szkarłatnej niewiasty odnosi się do 7 królów na których siedzi, czyli nad którymi ma władzę i kontrolę. Pięciu upadło, a jeden istnieje. Tym które jest, to oczywiście Imperium Rzymskie, bo Jan, autor Księgi Rewelacji (dla katolików Apokalipsy) żył w czasach rzymskich. Cofając się w czasie wiemy, że poprzednim Rzymem były: Grecja, Medo-Persja i Babilon, trzy imperia, o których wspomina także Daniel jako o części obrazu Nabuchodonozora.
Ale przed Babilonem były 2 imperia, które również były wielkie. Były to Egipt i Asyria. Tak więc w kolejności chronologicznej mamy 6 imperiów bezpośrednio pod kontrolą szkarłatnej niewiasty z Apokalipsy, a mianowicie:
1: Egypt – od około 3100 rpne, podbity przez
2: Imperium Asyryjskie, zastąpione przez
3: Imperium Babilońskie w 538 rpne, a później
4: Imperium Medo-Perskie, a po nim
5: Grecja.
Ta piątka już upadła do czasów autora Apokalipsy – Jana, który żył w I wieku po Chrystusie.
Jak mówi anioł w wizji Jana, jedno „istnieje / jest”, czyli królestwo współczesne Janowi. Tym imperium jest, oczywście
6. Rzym.
Ap 17:10 mówi, że „inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać”.
Pamiętajmy, Rzym podzielono na dwa imperia: Bizancjum i Imperium Zachodnie (dwie nogi z wizji Daniela), które przetrwały w przyszłości, nawet do dzisiaj.
Bizancjum przetrwało jako Grecki Kościół Wschodni i spokrewnione kościoły, takie jak Rosyjskie Prawosławie i Serbskie Kościoły Wschodnie, a Rzym przeorganizował się jako tzw. Święte Imperium Rzymskie, z sukcesją papieży zastępujących sukcesję cesarzy.
Będąc wychowanym w wierze katolickiej, mogę poświadczyć fakt, że Kościół Katolicki nie naucza swoich wiernych o inkwizycjach, hurtowym mordowaniu niewinnych chrześcijan którzy odrzucają papieską doktrynę (tacy jak waldensi, albigensi i hugenoci), ani o korupcji duchowieństwa, która doprowadziła do protestanckiej reformacji. Katolicy sami muszą dowiadywać się o tych rzeczach. (W celu szczegółowego poznania historii prześladowań Kościoła Katolickiego nie-katolików w Europie, polecam „Księgę męczenników” [Book of Martyrs] Foxe’a.)
Papieski Rzym był brutalną dyktaturą jakiej nigdy nie widział świat, ale poza brutalną siłą wojskową, papiestwo rozwinęło system kontroli umysłu i kontroli społecznej, której mogłyby zazdrościć wszystkie wcześniejsze bestie.
Podobnie do hinduskiego systemu kastowego, Święte Imperium Rzymskie utrzymywało ludzi na swoich miejscach poprzez bardzo sztywną strukturę społeczną i religijną, z której nie było ucieczki. W imię Jezusa Chrystusa papiestwo dyktowało jaka powinna być religia. Święte Imperium Rzymskie nawet posunęło się do tego, że zakazało jednostkom posiadanie prywatnego egzemplarza Biblii. Papiestwo obawiało się, by ludzie mogli  ją czytać i zrozumieć, że wielu z katolickich doktryn nie ma w Biblii. Praktyki takie jak sprzedaż odpustów, spowiedzi, wstawiennictwo kapłańskie oraz kult Maryi były drażliwym tematem dla protestantów, którzy nie mogli znaleźć tych nauk w Biblii.
Ale wynalazek pras drukarskich położył kres papieskiemu monopolowi posiadania Biblii.
Gdyby Marcin Luter nie był uczciwym księdzem, który próbował udostępnić ludziom Biblię, Rzym nadal mógłby być potęgą militarną dzisiaj, ale reformacja uczyniła Biblię bestsellerem nr 1 pomimo wysiłków papieży by to powstrzymać. Niedawno papiestwo potwierdziło te i inne „błędy”, ale to nie oznacza, że papiestwo jest mniej żądne władzy teraz niż było w mrocznych wiekach feudalizmu. Kościół Rzymski jest na zaawansowanym etapie kontrolowania strat, zwłaszcza obecnym skandalem homoseksualizmu i pedofilii. Niektórzy mogą tu sprzeciwiać się i powiedzieć, że Rzym świecki i Rzym papieski to dwa różne byty, których nie należy uważać za kontynuację imperium, Rzym cezarów powinno się uważać za jedno imperium, a Rzym papieży za drugie. Ale faktem jest, że papieski Rzym był nadal potęgą świecką. Przyjął chrześcijaństwo zaledwie jako wygodę by uspokoić i oszukać wczesnych chrześcijan by myśleli, że stawał się „święty”. Chociaż Konstantyn położył kres męczeństwu chrześcijan kiedy wydał Edykt o Tolerancji, faktem historycznym jest to, że sam nie nawrócił się na chrześcijaństwo aż do chwili kiedy znalazł się na łożu śmierci. Może ówczesny biskup Rzymu namówił go do próby podjęcia  zbawienia swojej duszy. Ponadto zatrzymał dla siebie pogański tytuł Montifex Maximus nawet kiedy przewodził Soborowi Nicejskiemu, na którym zdecydowano o księgach Biblii. Tytułu Pontifex Maximus używali wszyscy  wcześniejsi cesarze rzymscy i oznaczał arcykapłana Jupitera, boga rządzącego rzymskim panteonem.
„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze” [ang. nazwę bluźnierstwa] – Ap 13:1.
Wielu badaczy proroctw biblijnych interpretowało 7 łbów jako 7 wzgórz na których zbudowane jest miasto Rzym. Ale tych 7 łbów oznacza to samo co 7 bestii z Ap 17. W tej szczególnej wizji bestię o 7 łbach postrzega się jako jeden byt o 7 łbach i 10 rogach. A zatem, co z 10 rogami? Najprawdopodobniej 10 rogów to 10 europejskich narodów-krajów, które w końcu utworzyły ligę z Rzymem po zdobyciu Rzymu przez plemiona germańskie. Tych 10 plemion to: 1. Frankowie, 2. Hunowie, 3. Wandale, 4. Wizygoci, 5. Ostrogoci, 6. Alani lub Halani (i Swebowie), 7. Burgundowie, 8. włoskie królestwo kilku plemion Odoakera, 9. Saksoni i 10. Lombardowie.
Gojenie się śmiertelnej rany
„I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona.
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią” – Ap 13:3. „Śmiertelną raną” było zdobycie Rzymu przez plemiona germańskie, co doprowadziło do końca cesarzy, którzy wszyscy przyjmowali tytuł Pontifex Maximus. Po okresie ogromnego niepokoju, w którym do zgarnięcia było przywództwo, Rzym cudem pojawił się ponownie jako Święte Cesarstwo Rzymskie. Kiedy znikali świeccy cesarze, kładziono fundamenty pod pojawienie się papieży, którzy uważali się za „namiestników Chrystusa”.
Podstawy pod to pojawienie się przygotował cesarz Justynian I, który wypędził okupujące plemiona z Włoch. Ponadto Justynian I nakazał 10 jurystom skompilować prawo rzymskie w Corpus Juris Civilis, albo Organ Prawa Cywilnego. Chociaż historycy mówią, że Justynian był chrześcijaninem, jest to zbyt dużo by tak przypuszczać, biorąc pod uwagę długoletnią politykę łagodzenia i kooptacji chrześcijańskich zasad. Niedziela Wielkanocna i Boże Narodzenie są przykładami „chrystianizacji”. Wielkanoc [ang. Easter] nazwana jest od „Astarte”, rzymskiej bogini miłości, a Boże Narodzenie [ang. Christmas] jest kontynuacją pogańskiego noworocznego świętowania przesilenia zimowego.
To w ten sposób Rzym połączył pogańskie celebracje z chrześcijańskimi imprezami, zatrzymując oba, choć nigdy nie odrzucił pierwszego.
Liczba bestii: 666
Istnieje jeszcze mocniejszy powód by imperialny i papieski Rzym uważać za jedno imperium, a jest nim liczba 666.
„Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć” – Ap 13:18. Jeśli weźmiemy imię Cezar Neron [ang. Nero Caesar], który był „człowiekiem”, i użyjemy hebrajskich liter, to zgodnie z hebrajskim systemem literowo-numerycznym otrzymamy:
Nero Caesar = NRWN KSR (w systemie hebrajskim samogłoski nie mają wartości liczbowej). Zauważmy: N = 50, R = 200, W = 6, N= 50, K = 100, S = 60, R = 200.
50+200+6+50+100+60+200=666! Nie ma żadnej wątpliwości, że Neron był antychrystem.
Jednocześnie tytuł papieża w języku łacińskim jest „Vicarius Filii Dei”.
Tytuł ten jest napisany na papieskiej mitrze. Oznacza „Wikariusz / Następca Syna Bożego”. Zgodnie z rzymskim systemem numerycznym:
V=5, I=1, C=100, A=0, R=0, I=1, U=5 (U i V mają taką samą wartość), F=0, I=1, L=50, I=1, I=1, D=500, E=0, I=1.
Po dodaniu tych liczb mamy: 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666!
Dwa ukryte kody ujawniają powiązanie poprzez liczbę 666.
Kiedy cesarz Konstantyn uczynił chrześcijaństwo religią państwową w latach 300, mocno ustanowiony został urząd biskupa Rzymu. W 451 papież Leon Wielki zwołał Sobór w Chalcedonie, na którym było 630 biskupów. Ten sobór był próbą ratowania przed rozłamem między kościołami wschodnim i zachodnim. Mimo że soborowi nie udało się ich pojednać, to udało się wzmocnić papiestwo w Rzymie. Następnie Leon Wielki podniósł prestiż urzędu kiedy w 452 przekonał Attylę Huna do ratowania Rzymu przed grabieżą. Ocalił Rzym jeszcze raz, 3 lata później, kiedy  w podobny sposób porozumiał się z Genzerykiem, liderem Wandalów.
W pewnym momencie tytuł Pontifex Maximus przyjęli papieże, którzy do dzisiaj znani są jako „pontiffs”. Dlatego śmiertelna rana jaką zadano pogańskim cesarzom Rzymu zagoiła się i ich miejsce zajęli papieże. Rzym imperialny i Rzym papieski są jedną kontynuacją bytu symbolizowaną liczbą 666. Dlatego ta połączona bestia jest 6 bestią Apokalipsy.
Siódma bestia
Faktem jest że szósta bestia została zdetronizowana, dokładnie jak przepowiedziała Biblia. Papieski Rzym został w końcu pozbawiony władzy przez nikogo innego jak Napoleona Bonapartego w 1798, jako szefa francuskiej armii. W maju 1804 francuski senat ogłosił Napoleona cesarzem Francji. W grudniu tego samego roku nadal zasiadający papież miał oficjalnym rytuałem koronować go na cesarza. Jako symbol władzy Rzymu nad całą Europą, panujący papieże przez stulecia koronowali królów i królowe europejskich monarchii. Był to ustanowiony rytuał zainicjowany przez papieża Leona III, kiedy koronował Karola Wielkiego w roku 800, a Napoleon 1000 lat później miał dostosować się do tej tradycji. Miejscem koronacji była Katedra Notre Dame. Kiedy Pius VII przygotowywał się do koronacji, Napoleon wyrwał koronę z rąk papieża i ukoronował się sam, pokazując w ten sposób, że prawdziwą władzę miał on, a nie papiestwo.
Kiedy we Francji władzę przejął Napoleon, pozbawił papiestwo nieruchomości na terenie kraju, a mianowicie klasztorów. To stanowiło około 25% obszaru Francji. W 1809 Napoleon dokończył to przejęcie wcielając państwa papieskie. Papiestwo zostało pozbawione władzy zarówno militarnej jak i politycznej, ale nigdy nie duchowej.
W tym momencie potęga Napoleona osiągnęła szczyt. Ale w 1815, tylko 6 lat później, jego imperium poniosło klęskę pod Waterloo. O siódmej bestii Biblia mówi: „. . .  a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać” (Ap 17:10). Faktycznie, 17-letnie panowanie Napoleona trwało najkrócej ze wszystkich 7 bestii. Więc ostatnią bestią z proroctwa jest siódma: Napoleon.
To sprowadza nas do roku 1815. Historia nie odnotowuje wyraźnego następcy Napoleona, ale Biblia mówi, że będzie kolejna, ósma bestia!
Ap 17:11: „A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmą, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę”. Bestia która „była, a nie ma jej”, i jeszcze „jest ósmą” musi być jedną z pięciu przed Rzymem. Dlaczego to jest prawdą?
Nie może nią być Rzym, bo musiałby zmartwychwstać. Anioł wyraźnie mówi Janowi, że jej, ósmej bestii, „nie ma”, co oznacza, że nie jest u władzy w czasach Jana od Apokalipsy. Dlatego logiczne jest, że nie może nią być Rzym, bo Rzym „jest”.
Chociaż ten werset mówi, że bestia 8 jest „spośród siedmiu”, to nie może być nr 7, bo werset mówi Janowi, że bestia 8 już „była”. Czyli nr 8 jest tą która istniała przed Rzymem, ale ma być reinkarnowana później. A zatem, wykluczyliśmy bestie 6 i 7 jako możliwych kandydatów na zmartwychwstałą bestię nr 8. Chociaż wielu interpretatorów proroctw biblijnych mówi, że Rzym zostanie ożywiony, to wyraźnie nie mają racji. Język biblijny jest tak jasny w tej kwestii, że można kategorycznie stwierdzić, że papiestwo nie jest kandydatem na 8 bestię. Ale papiestwo spełni całkowicie inną proroczą rolę.
W rzeczywistości upadek potęgi militarnej i politycznej Rzymskiego Kościoła Katolickiego mógł doprowadzić do okresu reformy wewnętrznej w którym kilku dobrych papieży faktycznie sprawowało urząd, a mianowicie papież Pius XII, ale pretensji do urzędu nigdy nie odrzucił żaden papież, tak więc rola papiestwa jako antychrysta pozostaje nadal, pomimo tego w co wierzą wierni katolicy o swoim „papa”. Obecnie papiestwo nadal jest potężną, ale drugorzędną siłę polityczną. Katolicy z uprzemysłowionego świata rutynowo ignorują edykty papieskie w sprawie aborcji i kontroli urodzeń, pokazując w ten sposób jego brak panowania nawet nad własnym stadem.  Mówiąc be ogródek, dzisiaj papież tańczy do syjonistycznej melodii. Wykażemy to później.
Oczywiście, bestia 8 jest jedną spośród wcześniejszych pięciu. Ale której? Wróćmy do Księgi Daniela.
Drugi sen Nabuchodonozora
Daniel 4:1-2: „Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu. Miałem widzenie we śnie, które mnie przeraziło”.
Jak we wcześniejszej wizji, babilońskim kapłanom nie udało się ujawnić znaczenia snu, więc Nabuchodonozor musiał znowu zwrócić się do Daniela. Ale zanim Daniel rozpoczął swoją interpretację, król ujawnił kilka więcej szczegółów swojego snu.
Daniel 4:7-12: „W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie obrazy: Patrzałem, a oto – drzewo w środku ziemi. . . Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało. . .  a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba. Wołał On głośno i tak mówił: „Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie. . .
Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach [ang. obwiązany] z żelaza i brązu”.
Wtedy Daniel powiedział, że drzewo to imperium Nabuchodonozora – Babilon. Wyrąbanie drzewa to pokonanie Babilonu rękami Medów i Persów, a okowy korzenia odnoszą się do przyszłego odrodzenia Babilonu. „To zaś, że wydano polecenie, by zostawić pień i korzenie [oznacza, że]: Pozostawią ci królestwo, skoro [ang. jeśli] uznasz, że Niebo sprawuje władzę” – Dn 4:23.
Dla Nabuchodonozora ten sen miał osobiste znaczenie, bo przez 7 lat tracił zmysły, po czym odzyskał rozum i ogłosił Boga Izraela Jedynym, Prawdziwym Bogiem. . . Ale w tamtych czasach król i jego imperium uważano za jedno, więc jest drugie znaczenie dotyczy imperium – Babilonu. Tak więc jego imperium zostało ścięte jako drzewo, a pień tego drzewa obwiązano. (To obwiązanie pnia drzewa żeby nie obumarły korzenie praktykuje się jeszcze teraz.) A ponieważ pień przedstawiał imperium jak również króla, Babilon ma się odrodzić.
A zatem zgodnie z symboliką, Nabuchodonozor „umarł” i odrodził się po 7 latach jako bestia 8, Tajemniczy Babilon, wcześniej bestia 3, ma się odrodzić po 7 królestwach.
 
Tajemniczy Babilon:syjonizm,ONZ i bestia 8
Wracając do Apokalipsy, dowiadujemy się, że Babilon faktycznie się odrodził:
„I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan [ang. narodów] runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej” – Ap 16:18-19.
To może być dokładnie trzęsienie ziemi, albo finałowa wojna światowa, które jeszcze się nie wydarzyły, ale w proroctwie jest jasne, że świat zostanie podzielony na 3 części tuż przed Dniem Sądu. To może odnosić się do Komisji Trójstronnej, zorganizowanej przez Rockefellerów, żeby podzielić świat na 3 główne jednostki ekonomiczne: obie Ameryki, Europa i Daleki Wschód pod kierownictwem Japonii.  Może to być również nawiązanie do „trzech światów” uprzemysłowonego społeczeństwa: pierwszy świat – uprzemysłowiony Zachód, drugi – tzw. „pojawiające się kraje przemysłowe”, w większości na wschodzie, i trzeci świat – kraje o małym lub żadnym przemyśle. Każdy trójpodział sugerowany przez Biblię, do wyboru mamy te dwa i prawdopodobnie więcej.
Ale zauważmy, że Apokalipsa wyraźnie przepowiada czas w którym korporacyjne „zarządzanie globalne” będzie ustalonym faktem.
Istotą tego proroctwa jest to, że świat wkroczył w okres ekonomii globalnej, w którym narody rządzone są przez kupców: „Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu” – Ap 18:3. „. . . Bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody” – Ap 18:23.
Jest absolutnym faktem, że wszystkie narody obecnie są omamiane bezbożnym sojuszem z ONZ. Bestia 8 różni się od wcześniejszych 7, bo jest zdominowana nie przez króla, ale przez kupców kontrolujących światowy handel. Tym królestwem kupców, jak widzimy,  pierwotnie kierowali Rothschildowie, a teraz Rockefellerowie. Sloganem którym mega-bankowe rodziny oszukały świat jest propaganda światowego pokoju dla wszystkich narodów poprzez unieważnienie suwerennej narodowości, ale prawdziwym interesem ONZ są pieniądze, władza i wpływy, stąd GATT, NAFTA, WTO* i wiele innych „traktatów” międzynarodowych, które nie robią nic oprócz usuwania legalnych przeszkód dla zysków międzynarodowych korporacji i międzynarodowych bankierów.
[*GATT – Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu, NAFTA – Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu i WTO – Światowa Organizacja Handlu]
ONZ jest organizacją poczętą i kierowaną przez kupców, którzy poprzez Bank Światowy, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne ONZ-owskie organizacje  kontroluje światowy handel, a przez to wszystkie narody / kraje. Żaden inny byt nie ma takiej władzy jak ONZ, który, na progu nowego millenium jest gotowy by jeszcze rozwinąć swój pełny i ogromny orwellowski potencjał.
Starożytna religia babilońska stosowała praktyki takie jak aborcja, dzieciobójstwo (wtedy składanie ofiar z dzieci w ogniu dla boga Molocha, teraz aborcja podczas porodu), prostytucja, homoseksualizm, pijaństwo, wrózbiarstwo, okult i magia. Widzimy wszystkie te praktyki wracające dzisiaj, bo kupcy z międzynarodowego handlu promują te wszystkie praktyki poprzez biznes, rozrywkę, media i szkoły publiczne.
Wszystkie te antychrześcijańskie działania promują różne ONZ-owskie agencje . Należy do nich tzw. Ruch New Age”, częściowo finansowany przez ONZ poprzez Lucis Trust. Ta ostatnia wcześniej znana była, dobrze zgadujecie, jako Luciferian Trust. Niewątpliwie do zmiany nazwy skłoniły PR – dbałość o dobry wizerunek.
Są to „obrzydliwości” Tajemniczego Babilonu (Ap 17:5), i to te praktyki promuje się otwarcie, albo potajemnie wykorzystują arcykapłani Światowej Rady Kościołów, kolejny ONZ-owski byt. To przez Światową Radę Kościołów bestia 8 propagowała chrześcijaństwo wyznaniowe i inne religie światowe do tego stopnia, że wszystkie „czczą bestię” jednego rządu światowego. Ta nowa religia światowa nazywa się świecki humanizm, który głosi, że człowiek nie potrzebuje Boga. świeccy humaniści wielbią przede wszystkim ludzki rozum i uważają, że istoty ludzkie mogą rozwiązać wszystkie problemy bez zwracania się do Istoty Najwyższej. Jego sednem jest wiara w Człowieka, i to dlatego mamy światowy i ciągły atak na wartości biblijne, zwłaszcza na Dziesięć Przykazań. Ale w duchu ekumenizmu wszystkie wiodące organy religijne świata, łącznie z judaizmem, Kościołem Katolickim, protestantyzmem, hinduizmem, buddyzmem itp. przymknęły oko na tę ateistyczna filozofię i porozumiały się z bestią, bo pozwoliły przekonać się ONZ-owskim obietnicom światowego pokoju. Nazwą tej religii jest świecki humanizm, ale, jak widzimy z zachowań jakie promuje, jego korzenie sięgają do starożytnego Babilonu.
„I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką” – Ap 19:20.
Straciwszy rolę bestii 6, Kościół Katolicki teraz odgrywa drugorzędną rolę dla międzynarodowego syjonizmu. To wyraźnie pokazują wszystkie koncesje udzielane syjonistom przez nowoczesny Rzym, takie jak zdjęcie winy z Żydów za proces i mord Chrystusa. Faktycznie rzymski agent Poncjusz Piłat umył ręce od całej dyskusji i przekazał Jezusa rabinom, którzy, rzeczywiście osądzili i zabili Jezusa Chrystusa. Piłat uznał Jezusa za niewinnego żadnego przestępstwa i zaproponował Sanhedrynowi by ukrzyżowali Barabasza zamiast Jezusa. Oto co czytamy w Biblii:
„Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: „Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?” Odpowiedzieli: „Barabasza”. Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?” Zawołali wszyscy: „Na krzyż z Nim!” Namiestnik odpowiedział: „Cóż właściwie złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!” Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. A cały lud zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27:20-25.)
Którą część wypowiedzi „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego” jest tak trudno zrozumieć? A Żydzi powiedzieli: „Krew Jego na nas”. Tak byli zdecydowani by się Go pozbyć. Czy brakuje tu jasności co do tego kto odmówił odpowiedzialności, a kto przyjął odpowiedzialność? (To właśnie to wyraźne potwierdzenie rabinicznej winy z powodu presji syjonistycznej Mel Gibson musiał usunąć ze scenariusza filmu „Pasja” [The Passion of the Christ].)
Ponieważ Sanhedryn, dawna wysoka rada judastycznych rabinów, nie mógł uznać Jezusa Chrystusa za swojego króla, nalegali by Go ukrzyżować. Żydzi upierają się, że to Rzym ukrzyżował Chrystusa, ale Biblia mówi wręcz przeciwnnie. Rzym od dawna dawał lokalnym grupom etnicznym prawo wyznawania ich własnych religii, tak długo jak płacili haracz i byli stosunkowo ulegli. Piłat nie miał władzy by unieważnić tę politykę, więc dał ją głównym kapłanom i starszym.
Niedawno żydowskie przywództwo nieustannie dręczyło Rzym by ten wydał dekrety rozgrzeszające ich od winy Ukrzyżowania; ale kim jest papież by nie zgadzał się z tym co mówi Biblia? Czy on nie jest również antychrystem który zdradza swojego Króla? W czasach obecnych  to czego bestia chce, to dostaje. Od II Soboru Watykańskiego Żydzi naciskali na papieży by odżegnali się od krytyki Żydów przez Jezusa Chrystusa, co pokazuje Biblia. W tej kwestii mają nadzieję na przepisanie Ewangelii,  żeby ich wina nie była tak oczywista.
Oczywiście, to wszystko robi się za kulisami – zło zawsze działa w ciemnościach, aż stanie się ośmielone przez domniemanie zwycięstwa – i to jest udokumentowane w książce zatytułowanej „Papież nieznany” [The Hidden Pope] Darcy O’Briena. Chociaż mówi się, że Paweł VI przeciwstawił się inspirowanym przez Żydów zmianom w katolickiej doktrynie, to zarówno Jan XXIII jak i Jan Paweł II nie zrobili nic poza kapitulacją wobec żydowskich żądań, łącznie z usunięciem żydowskiej winy za śmierć  Chrystusa w corocznej sztuce Pasji Oberammergau w Niemczech. Po prawie dwu stuleciach wojny płaszcza i miecza między masonami (tajne stowarzyszenie finansowane żydowskimi pieniędzmi) i jezuitami (tajne stowarzyszenie katolickie), II Sobór był przełomowym znakiem, oznaczającym dominację włądzy żydowskiej nad Kościołem Katolickim. Jan Paweł II nawet poszedł tak daleko, że ekskomunikował francuskiego abpa Marcela Lefebvre za odmowę rozgrzeszenia Żydów z grzechu bogobójstwa. To miało miejsce w 1988.
Paweł potwierdza, że to Żydzi, a nie Rzym, są winni: „Bracia, wyście się stali naśladowcami Kościołów Boga, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży” (1 Tes 2:14-16).
Zauważmy teraz bardzo ostrożnie różnice czynione przez Pawła kiedy mówi o poganach, żydach i chrześcijanach. Przede wszystkim słowo „poganie” oznacza narody. Paweł wyraźnie odróżnia wyznawców Jezusa Chrystusa od ludów wśród których oni mieszkali. Z tego wynika wyraźnie, że chrześcijanie nie są poganami. Chociaż określenie „chrześcijanin” było użyte po raz pierwszy przez wyznawców Jezusa w Antiochii w zachodniej Azji Mniejszej, oni uważali się za pełnej krwi Izraelitów. Paweł odróżnia również żydów od pogan i chrześcijan.
Dlatego z uwagi na przejrzystość mamy 3 różne grupy ludzi: pogan, chrześcijan i żydów. Poganami są tylko te narody, które jeszcze nie przyjjęły Jezusa Chrystusa. Chrześcijanami są wyznawcy Jezusa Chrystusa. Żydami są ci którzy odrzucają Jezusa Chrystusa. Tak było od czasu ukrzyżowania.
Z próżną nadzieją uniknięcia gniewu naszego Boga, Jahwe, żydzi chcą być rozgrzeszonymi z ich wuny przez „Ojca Świętego”, żeby mogli nadal wyglądać niewinni. Kiedy Poncjusz Piłat zapytał tłum kogo ma uwolnić – Jezusa czy Barabasza – Piłat spodziewał się, iż tłum uwolni Jezusa, bo on sam nie znalazł w Nim winy.
„Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa” (Mt 27:20).
I tak faktycznie mówi Biblia. Czy papież może zaprzeczając Pismu uniknąć zarzutu antychrysta? Co z tymi którzy spiskują by zmusić go do wygłaszania anty-Pismowych oświadczeń, a mianowicie syjonistycznymi Żydami? Następnie Piłat, z obrzydzeniem, symbolicznie obmył ręce z całej sprawy, zrzekając się wszelkiej odpowiedzialności; i przekazał Jezusa Żydom. Żydzi nadal podtrzymują fikcję, że to Rzymianie zabili Chrystusa. Ale to nie jest tak.
Te i inne wydarzenia historyczne stawiają Kościół Katolicki i ekumenizm jako całość, w roli Fałszywego Proroka, nadal udającego iż mówi w imieniu Jezusa Chrystusa, a spełnia jedynie wolę bestii 8, którą jest inspirowany przez syjonistów NWO. Jan Paweł II stał się głównym rzecznikiem religijnej strony przedsięwzięcia: ekumenizmu.
Nowoczesny ruch ekumeniczny wyrósł ze Światowej Rady Kościołów, organizacji od samego początku finansowanej przez pro-syjonistycznych Rockefellerów. Istotą nowoczesnego ekumenizmu jest rozwodnione chrześcijaństwo i poddanie się żądaniom syjonistów.
Grunt na którym stoją struktury ONZ podarowała rodzina Rockefellerów. Jaki interes ma w tym ta bogata rodzina bankierska? Wideo-propaganda wyprodukowana przez Rockefellerów mówi, że te grunty praktycznie były nic niewarte kiedy przekazano je ONZ!
Jeśli w to wierzycie, to mam wam do sprzedania most przez pustynię. Rockefellerowie i Rothschildowie od stuleci mieszali się w świat polityki. Ich zyski wojenne są sprawą dokumentów publicznych, i tak samo ich mieszanie się w sprawy rządów, mimo że bardzo nieliczne masmedia przejmują się by nas o nich poinformować. Zamiast tego codziennie zalewani jesteśmy pochwałami ONZ-etu i korzyściami ekonomicznymi globalizmu.
A kim są ludzie rządzący ONZ? Kupcami międzynarodowego handlu, dokładnie jak mówi Księga Apokalipsy! ONZ jest tylko quasi-rządową instytucją i to oznacza, że mimo iż wielu z jej przedstawicieli mianuje rządy, faktem jest, że na ten urząd nie wybrano ani jednego głosującego członka ONZ. Wszyscy są mianowani. To tyle o ONZ jako instytucji demokratycznej. Kto ich mianuje, i kto ich aprobuje? Odpowiedź jest oczywista: kupcy z międzynarodowych finansów. Każdy kto uważa, że ONZ utworzono dla dobra ludzkości a nie zysku dla kupców, po prostu nie zwraca na to uwagi.
 
Dom Rotschildów
W 1815, w roku kiedy finansowana przez bankierską rodzinę Rotschildów armia brytyjska pokonała Napoleona Bonaparte pod Waterloo, zrobiono pierwszy krok w utworzeniu Jednego Rządu Światowego. Nazywał się Kongresem Wiedeńskim. Kongres wymyślił cesarz Austriacki, ale Rotschildowie i inne syjonistyczne rodziny bankierskie Europy dokooptowali Kongres i wykorzystali go dla własnych celów, z conocnymi przyjęciami dla delegatów organizowanymi w domach prominentnych żydowskich bankierów i kupców. Te cele były długoterminowym celem zlikwidowania narodowości i ustanowienia Jednego Rządu Światowego.
Cesarz Austrii chciał zjednoczyć Europę by uniemożliwić dojście do władzy kolejnemu Napoleonowi, ale Rotschildowie mieli ważniejsze cele.
Rotschildowie stali się niewyobrażalnie bogaci – bilionerzy – w czasie wojen napoleońskich, bo wszystkim wrogom Napoleona pożyczali pieniądze. W rzeczywistości Nathan Rotschild prywatnie zorganizował fundusze dla armii Wellingtona kiedy ten walczył z Napoleonem w Hiszpanii 2 lata przed bitwą pod Waterloo. Wtedy rząd brytyjski wahał się z finansowaniem Wellingtona, bo jeszcze nie otrząsnął się z drugiej klęski zadanej przez Stany Zjednoczone po drugiej stronie Atlantyku w wojnie 1812. W tym samym czasie Napoleon stracił swoją flotę w bitwie pod Trafalgar, więc rząd zgadzał się, że Napoleon nigdy nie uderzy przez Kanał Angielski by skrzywdzić Brytanię. Jeśli sytuacja nie zmieni się dramatycznie, Napoleon Bonaparte był problemem dla Europy kontynentalnej. Ponadto W Brytania sprzedawała towary obu walczącym stronom, więc robiła duże zyski na wojnie i nie miała zamiaru jej zatrzymać, ani angażować się w nią militarnie. Im bardziej walczyły ze sobą potęgi kontynentalne, tym silniejsza stawała się Brytania.
Ale Rotschildowie armię Wellingtona postrzegali jako swoją kartę atutową w ratowaniu ich europejskich i politycznych inwestycji. Gdyby Napoleon zwyciężył, straciliby kilka fortun, nie mówiąc o całym wpływie jako nagromadzili poprzez działania bankowe i kupieckie. Ale rzadko opowiada się prawdziwą historię o bitwie pod Waterloo.
Faktem jest, że Napoleon walczył z Wellingtonem do końca. Dopiero po przybyciu posiłków pruskich został przypieczętowany los Napoleona.
To atak niemieckiej kawalerii był zwycięzcą tego dnia!
W wyniku zwycięstwa Wellingtona, rodzina Rotschildów dokonała pierwszych z wielu ‚mordów’ na brytyjskiej giełdzie, szerząc pogłoskę o klęsce Wellingtona pod Waterloo. Według powszechnych raportów, Nathan Rothschild już dowiedział się przez gołębia pocztowego, że Wellington zwyciężył. W książce „Rothschildowie – portret rodziny” [The Rothschilds, a Family Portrait] Frederica Mortona, czytamy o tym co się wydarzyło:
„Przez 30 godzin los Europy wisiał osłonięty dymem armat. Późnym popołudniem 19 czerwca 1815 agent Rothschilda o nazwisku Rothworth wskoczył do łodzi w Ostendzie. W dłoni trzymał holenderską gazetę z jeszcze wilgotnym drukiem. O świcie 20 czerwca Nathan Rothschild stał w porcie Folkstone, a jego oko przeglądało główne akapity. Moment później był w drodze do Londynu (o wiele godzin ubiegł wysłannika Wellingtona) by powiedzieć rządowi, że Napoleon poniósł klęskę.
Następnie udał się na giełdę.
(UWAGA: W tamtych czasach Rothschildowie byli w posiadaniu banków centralnych we Frankfurcie, Londynie, Wiedniu, Neapolu, a nawet w Paryżu, każdy zarządzany przez jednego z pięciu synów Meyera Amschela Rothschilda. Z uwagi na te odległe ich lokalizacje, Rothschildowie zorganizowali system tajnych kurierów, którzy dostarczali informacje szybciej niż nawet posłańcy wojskowi różnych europejskich armii. Napoleon wydał stały rozkaz zatrzymywania tych kurierów, wszędzie tam gdzie mogli być podejrzewani. Po otrzymaniu wiadomości od jednego z własnych kurierów o zwycięstwie Wellingtona, Nathan Rothschild powiedział pewnym członkom rządu prawdę, ale to co zrobił na giełdzie to zupełnie innna sprawa. Czytaj dalej.)
„Ktoś inny zatopiłby swój majątek w papierach wartościowych. Ale to był Nathan Rothschild. Oparł się o „swój” filar. On nie inwestował. On sprzedawał. Po cenach dumpingowych.
„Jego nazwisko było już tak znane, że jeden istotny ruch z jego strony wystarczał by nastąpiła hossa albo bossa. Papiery spadały. Nathan ciągle się opierał i ciągle sprzedawał. Papiery spadały dalej. „Rothschild coś wie” – szeptano na giełdzie. „Waterloo jest stracone”.
„Nathan dalej sprzedawał, jego okrągła twarz  w bezruchu i twarda, jego pulchne palce osłabiały giełdę o dziesiątki tysięcy funtów z każdym sygnałem sprzedaży. Papiery pikowały. Papiery spadały, aż do ułamka sekundy zanim było za późno, i Nathan kupił ogromny pakiet za bezcen. Chwilę później pojawiła się ważna informacja, papiery poszybowały w górę”.
(Co tu mówić o wykorzystywaniu poufnych informacji [ang. insider trading] – nie wspominając o chciwości i chucpie! Trudno powiedzieć ilu inwestorów i ich rodziny zrujnowała ta taktyka Rothschilda.)
Kiedy finansowana przez Rothschilda armia Wellingtona pokonała Napoleona pod Waterloo, Nathan Rothschild zademonstrował swoją potęgę ekonomiczną prawie bankrutując W Brytanię, żeby mógł dokonać wielkiego ‚mordu’ na giełdzie, a tym samym zarobić na wojnie. Potęga Finansowa Rothschilda potajemnie i nieustannie spiskowała by odtąd panować nad narodami, ustanawiając prywatne banki centralne dyktujące warunki tym samym narodom, mimo że to jest tajne tylko dla opinii publicznej. Takim prywatnym bankiem jest amerykański System Rezerw Federalnych, działający na korzyść bankierów, a nie dla dobra narodu.
Rothschildowie i inne międzynarodowe rodziny bankierskie zawsze były inspiracją dla wszystkich kolejnych prób utworzenia Jednego Rządu Światowego.
Sykofanci w utrzymywanej prasie i nadworni politycy wiedzą co się dzieje, ale niewielu ma odwagę by zakwestionować Potęgę Pieniądza. Dwaj którzy to zrobili to Abraham Lincoln i John F Kennedy. Obu zamordowano, bo próbowali uwolnić Amerykę z gospodarczych szponów międzynarodowych bankierów. Loncoln sprzeciwił się im kiedy wydrukował ‚zielone’ (pomijając w ten sposób prywatne banknoty). A JFK próbował im się sprzeciwić wydając $4.000.000.000 banknotów opartych na złocie, w konkurencji wobec monopolu Rockefeller-Rothschild Federalnej Rezerwy. Jeśli chcesz dowiedzieć się kto zabił prezydenta Kennedyego, to jest ślad, który należy zbadać. Tyle powiedziała wdowa po Lee Harveyu Oswaldzie. Jak wyraźnie powiedział Meyer Amschel Rothschild: „Dajcie mi możliwość emisji krajowego pieniądza, a nie będzie mnie obchodziło kto ustanawia prawo”.
Międzynarodowa Potęga Pieniądza jest dużo bardziej nikczemna niż cała przestępczość zorganizowana razem. To dlatego ci którzy rozumieją ich działania nazywają ich „banksterami”. Ci banksterzy rzucają kostkę z krajami i ich gospodarkami, a ONZ jest ich ulubionym projektem, który wsadzi nas wszystkich pod ich pięść. Międzynarodowi banksterzy stanowią prawdziwą władzę za ONZ. Kiedy Potęga Pieniądza realizuje swoje plany NWO, ONZ pracuje nad planami przejmowania różnych armii świata, żeby żaden naród nie mógł sprzeciwić się woli ONZ. „. . . I Bestii pokłon oddali, mówiąc: „Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?” – Ap 13:4.
Saddam Hussein z Iraku poznał to trudnym sposobem. Osama Bin Laden również poznał potęgę bestii. Gdyby osama Bin Laden rzeczywiście zaatakował Amerykę 11 września 2001 – coś czego nigdy nie udowodniła administracja Busha – to dlatego, że Ameryka jest w szponach Syjonistycznej Ósmej Bestii.
Kiedy Pat Buchanan powiedział, że „Waszyngton DC jest terytorium okupowanym przez Izrael”, mówił o potężnej władzy syjonistycznego pieniądza i wszystkich organizacji lobbujących należących do syjonistów lub przez nich kontrolowanych. Do nich należą Światowy Kongres Żydów (WJC), Amerykański Kongres Żydów (AJC) i Liga Przeciwko Zniesławianiu (ADL). Są dosłownie setki takich syjonistycznych organizacji fasadowych, z których każda angażuje się w lobbowanie amerykańskich kongresmenów w celu wyciągnięcia jeszcze większej „pomocy” dla Izraela, kraju który nawet by nie istniał bez amerykańskiej pomocy $6 bilionów rocznie.
Amerykanie wydają się zapominać o tym, że Izrael nie jest demokracją a teokracją, małżeństwem religii i państwa. Ta forma rządu jest sprzeczna z amerykańską konstytucją, która mówi, że rząd nie powinien mieć żadnego wpływu na religię. Ale Izrael jest właśnie takim rządem. Dlaczego wspieramy państwo teokratyczne, zwłaszcza państwo antychrześcijańskie?
Szczególnie podstępna jest ADL, bo angażuje się w tłumienie swobody wypowiedzi, i szybko etykietuje każdego jako „antysemitę”, kto odważy się kwestionować mądrość syjonizmu. ADL również nielegalnie szpieguje obywateli amerykańskich, a nasz rząd jeszcze nie zdyscyplinował ADL za tę praktykę, pomimo wielu procesów sądowych przeciwko ADL właśnie za te praktyki.
Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że państwo Izrael utworzyła rezolucja ONZ w 1948. Jeśli ONZ należy do i działa poprzez jednostki syjonistyczne i prosyjonistyczne, to jak można się spodziewać poważnego głosowania przeciwko zbrodniom państwa Izrael, kraju który ma więcej broni masowego rażenia niż wszystkie kraje arabskie razem.
Nasza akcja militarna przeciwko narodowi Iraku jest jawną hipokryzją, bo Irak naruszał jedynie 17 rezolucji ONZ. Izrael, według danych z 2002 roku, naruszał co najmniej 60 rezolucji ONZ i  nikt nie nalegał na naszego prezydenta by ten otworzył obiekty nuklearne dla naszych inspektorów.
Jest także powszechne oszustwo dotyczące pokojowych misji ONZ . Wojna koreańska była operacją ONZ. Chociaż prowadzona głównie przez wojska amerykańskie, wojna w zatoce była operacją ONZ. Wojny bośniackie były operacją ONZ. Były dosłownie setki operacji ONZ w Afryce, z których większość dostała małego albo żadnego rozgłosu; a były prezydent Clinton robił co mógł żeby amerykańskie siły zbrojne oddać ONZ-owi. A teraz spójrzmy co próbują zrobić: utworzyć armię ONZ! ONZ jest w trakcie przejmowania pełnej kontroli militarnej, ekonomicznej i religijnej nad światem. Kto, faktycznie, może rozpocząć walkę z bestią?
Amerykanie ledwo zwrócili uwagę na to kiedy samotny żołnierz, Michael New, odmówił noszenia niebieskiego hełmu ONZ, o tym samym odcieniu jaki zdobi tablicę wiszącą nad wejściem do pierwszego banku rodzinnego Rothschildów we Frankfurcie, Niemcy. Szęścioramienna gwiazda Rothschildów jest teraz symbolem terrorystycznego państwa Izrael. Nie ma nic takiego jak „gwiazda Dawida”. Gwiazdę zawsze kojarzono z synem Salomona, Dawidem. To Salomon w końcu popadł w bałwochwalstwo dzięki swoim nie-izraelickim konkubinom, i przyjął pogański symbol 6-ramiennej gwiazdy.
Tradycje masońskie i innych tajnych stowarzyszeń pochodzą od Salomona, a nie od Dawida. Przed utworzeniem syjonizmu i państwa Izraela, znano ją jako Pieczęć Salomona. Jest to najdokładniej „gwiazda Rothschilda”, bo to Rothschildowie przyjęli ją jako symbol syjonizmu.
Powodem wyboru przez syjonistów nazywania jej gwiazdą Dawida jest ciągłość mitu o tym, że Żydzi są potomkami króla Dawida. To nie jest prawdą. Pretensje syjonistów do pochodzenia od króla Dawida trzeba teraz zdemaskować, bo jest to główne oszustwo, dzięki któremu istnieje państwo Izrael. Globalna tyrania syjonizmu opiera się na micie o żydowskim pochodzeniu od króla Dawida. To, jak również inne żydowskie kłamstwa, należy zdemaskować za to czym naprawdę są: na wielką skalę oszustwem.
Cztery filary tożsamości chrześcijańskiej
Dla tych którzy nigdy nie słyszeli o Ruchu Tożsamości Chrześcijańskiej [ang. Christian Identity Movement – CIM], niech poniższy tekst będzie wprowadzeniem.
Międzynarodowy syjonizm i religia judaizmu od około 50 lat toczą wojnę z CIM w Ameryce. Jej czołowymi propagatorami są kaznodzieje tacy jak pastor Sheldon Emry, Pastor Robert Miles, dr Wesley Swift, Bertrand Comparet i Nord Davis. Ci chrześcijanie (z CIM) bardzo mocno próbowali ujawnić prawdę o Prawdziwym Izraelu i Fałszywym Izraelu. Krótko mówiąc, Fałszywym Izraelem jest żydowska religia. Prawdziwym Izraelem jest anglosaskie chrześcijaństwo. Chrześcijański fundamentalizm jest w błędzie kiedy uczy, że Żydzi są „narodem wybranym”. Ci pastorzy tylko powtarzają odwieczną propagandę judaistycznych rabinów, którzy są duchowymi i intelektualnymi spadkobiercami religii skrybów i faryzeuszy. Biblia mówi: „Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!” – Mt 16:6
Poniżej 4 filary tożsamości chrześcijańskiej – niepodważalne fakty:
A. Jezus nie był Żydem
B. Żydzi nie są Izraelitami
C. Judaizm nie jest religią Starego Testamentu
D. Anglosasi, Celtowie i spokrewnione narody są Prawdziwym Izraelem
Przeanalizujmy te 4 propozycje po kolei.
A: Jezus nie był Żydem 
Wyraz „Żyd” ma 3 możliwe definicje: 1.) ten kto praktykuje religię judaizmu, 2.) ten kto należy do etnicznej wspólnoty Żydów, czy faktycznie on / ona praktykuje religię czy nie, i 3.) jest Judejczykiem.
Jezus na pewno nie jest Żydem w pierwszym rozumieniu. Kiedy czytamy Ewangelie, to okaże się, że istnieje ostra rywalizacja między Jezusem i skrybami i faryzeuszami. W żadnej z czterech Ewangelii nie ma ani jednej strony, która nie zajmuje się tą sprawą, a jeszcze chrześcijanie są nieświadomi znaczenia tej rywalizacji. Ona opiera się na następującym fakcie: Jezus wielokrotnie oskarża skryby i faryzeuszy o to że udają iż praktykują Prawo Mojżesza, choć faktycznie praktykują religię własnej roboty.
Jezus nawiązuje do tej religii jako „tradycji starszych”, „przykazaniach ludzkich”, „kwasie faryzeuszy” i „synagodze szatana”.
Drogi chrześcijanie, CZYTAJ  EWANGELIE! Nie pozwól by twój faryzejski pastor mówił ci co jest w nich napisane. Czytaj sam i zrozum prawdę, że Jezus nie był Żydem. W rzeczywistości Jezus oskarża faryzeuszy i wykorzystywanie religii jako narzędzia prania mózgu dla własnego koloryzowania się. Oni wychodzą z wielkimi pretensjami o pobożności, kiedy faktycznie są hipokrytami wykorzystującymi swoje stado dla zachowania u władzy swojego kapłaństwa. Powodem dla którego Jezus powywracał stoły w świątyni jest to, że Żydzi osiągali osobistą korzyść z eksploatacji swojej pozycji zaufania jako kapłani i prawnicy. Do tych 2 monopoli dodali lichwę i wymianę pieniędzy jako część ich repertuaru kontroli i oszustwa. W tamtych czasach rabin był wytrawnym prawnikiem – kapłanem – bankierem. A oni nadal nienawidzą Jezusa za ujawnienie ich oszukańczej gry i psucie im interesów.
„Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. . . bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. . .” – Mt 23:1-7, 10.
Czytaj rozdział 23 żeby poznać prawdziwy posmak potępienia ich tradycji przez Jezusa.
Praktycznie w każdym rozdziale czterech Ewangelii Jezus toczy spór ze skrybami i faryzeuszami i potępia ich jako hipokrytów i agentów diabła. Ich religia, On mówi tłumom, jest paskudztwem. Jest pełna kłamstw, oszustw i sztuczek. Tego faktu możemy być pewni: Jezus nie był Żydem według tej religii. Ani nie był Żydem z pochodzenia. Był Judejczykiem, a to jest różnica.
B: Izraelczycy nie są Izraelitami 
Druga opcja, a mianowicie że Jezus był z pochodzenia Żydem, jest również kłamstwem.
Rozdział 1 Mateusza rozpoczyna się tymi faktami: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”. Są to słynne „skutki”, 42-go pokolenia od Abrahama do Jezusa Chrystusa.
Oczywiście, Mateusz uważał, że genealogia Jezusa Chrystusa była na tyle ważna, by od niej rozpocząć Ewangelię (zob. także Marek Rozdz. 3 – 77 pokoleń od Boga do Jezua Chrystusa) Faktycznie, Jezus musiał pochodzić od Abrahama i Dawida, żeby spełnić proroctwo, że z tego rodowodu wyjdzie Mesjasz. Jezus był czystej krwi potomkiem króla Dawida z plemienia Judy, poprzez oboje rodziców, Józefa i Maryję. Ten fakt jest czymś czego nie może udowodnić żaden Żyd.
To oczywiste podobieństwo między wyrazami „Judahita” i „Judejczyk” [ang. Judahite i Judean] i teraz rutynowe utożsamianie, przez opinię publiczną, obu w wyrazie „Żyd”, to czynniki wpływające na fałszywe pojęcie, że Żydzi są Izraelitami (z plemienia Judahitów). Rabini wykorzystują tę konfuzję dobrze wiedząc, że ich prawdziwa tożsamość jest pół-edumejska i tylko pół-judahicka; ale ten status mieszańca automatycznie dyskwalifikuje ich z tego rodowodu.
Powodem tego jest to, że Bóg wielokrotnie zabrania Izraelitom mieszania małżeństw z sąsiednimi plemionami, łącznie z Edomitami, Kananejczykami i innymi plemionami. Ale Żydzi zawsze praktykowali małżeństwa mieszane w swoich dziejach, i dlatego możliwy jest tylko jeden wniosek: Jezus nie był Żydem ani poprzez religię, ani poprzez pochodzenie. Dzięki małżeństwom z członkami plemienia Judy, edumejscy Żydzi uważają się za potomków plemienia Judy, ale to jest najstarsze i największe kłamstwo w historii. Oczywiście, oni nadal uczą tych kłamstw dzisiaj, a świat chrześcijański został całkowicie oszukany przez tę bestię.
„Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych: trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku. . . nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane” – Tytus 1:10-15.
 Jednym z głównych tematów Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu, jest czystej krwi pochodzenie od Adama do Mesjasza. Faktycznie, głównym celem obrzezania napletka było rozróżnienie Izraelitów od innych narodów. To utrzymywało Izrael innym od otaczających go pogańskich społeczeństw.  Gdyby tego pochodzenia nie utrzymywano w czystości, nigdy nie urodziłby się Jezus Chrystus.
Od jego powstania, poprzez grecką okupację Palestyny, i do rzymskiej okupacji, naród Judei (w południowej Palestynie) znany był po prostu jako Juda [ang. Judah]. Mieszkańcy znani byli jako „Judahici”, a nie jako „Żydzi”. Ci Judahici byli czystej krwi potomkami plemienia Judy. Ale naród Judy obejmował także dużą liczbę Beniamitów i niejakich Lewitów, oba z plemion Izraelitów. Oni zostali połączeni razem i nazwani przez samego Boga „Domem Judy”. Ci ludzie praktykowali Prawo Mojżesza i byli potomkami Jakuba, którego imię zmieniono na „Izrael” po stoczonej przez Jakuba walce z aniołem i pokonaniu anioła.
Około 1500 rpne król Jan Hyrcanus (Hyrcanus II) z Judy zawarł pakt z nie-izraelickim narodem Idumei zamieszkałym na południu Judei. Te dwa narody były wrogie wobec siebie w większości ich historii, ale Hyrcanus II uważał, że mógł zdobyć ich lojalność przyjmując je do Judy tak długo jak ich mężczyźni poddadzą się obrzezaniu. Traktat został zawarty i wielu Idumejczyków nagle na mocy porozumienia stało się „Judahitami”. Ale to porozumienie było wbrew prawu Bożemu separacji Jego narodu od otaczających go pogan. To wydarzenie rozpoczęło napływ nie-izraelickiej krwi do kapłaństwa i do społeczeństwa w Jerozolimie i wokół niej.
Połączone państwo Judy i Idumei w końcu stało się znane jako Judea. Od tej chwili historycy nazywają ten kraj Judeą, a jego lud Żydami. Ale ogromny błąd popełnili historycy, którzy zmienili nazwę Hebrajczyków i Izraelitów nazywając ich „Żydami”. Nigdzie w Piśmie nie mówi się o Abrahamie, Mojżeszu, Izaaku czy Jakubie jako o „Żydach”. To określenie zastosowali z mocą wsteczną wobec tych patriarchów zbłądzeni historycy i umyślnie błędnie wykorzystywali je rabini dla własnych, krętych celów.
To byłoby raczej jak nazywanie obywateli naszych pierwotnych kolonii „Indianami”. To zastosowanie jest błędne, mylące i szkodliwe dla prawdziwego zrozumienia historii. Do 150 rpne Hebrajczycy i Izraelici dzielili się na dwa domy: Dom Judy (plemiona Judy i Beniamina + Lewici) i Dom Izraela (10 „zagubionych” plemion).
 To w tym czasie, od około 150 rpne do 70 AD, sekta faryzeuszy rywalizowała z saduceuszami i esseńczykami o serca i umysły narodu Judei. Ale plemię Beniamina zamieszkiwało na północ Jerozolimy, a Beniamici nie zadawali się z Idumitami tak jak robili to Judahici. Bardzo ważnym faktem jest to, że wszyscy apostołowie byli Beniamitami poza jednym, Judaszem. Judasz Iskariota (Ish-Kerioth) był mieszanej krwi Żydem z wioski Kerioth przy granicy z Idumeą. Beniamici byli czystej krwi  Izraelitami, którzy, odwrotnie do skrybów i faryzeuszy, zachowali religię Starego Testamentu, do której Jezus odnosi się jako „prawo i prorocy” (Mt 22:40).
Skrybowie i faryzeusze udawali, że przestrzegają Prawo, ale w rzeczywistośći odrzucili je i proroków na rzecz własnej tradycji. To ta tradycja znana jest obecnie jako judaizm. Ponieważ idumejscy członkowie kapłaństwa od dawna zadawali się z edomicko-kananejskimi kapłanami z Babilonu, do swojej tradycji zaczęli wprowadzać ich pogańskie nauki. Tę ustną tradycję nazwali Mischnah. Kiedy tę tradycję spisano, stała się znana pod nazwą Talmud Babiloński, bo pochodziła z Babilonu, a nie z Judy.
To ci Judejczycy i ich współcześni potomkowie i zwolennicy są poprawnie nazywani „Żydami”. To odpowiada syjonistycznym celom by udawać, że Jezus był jednym z ich, bo to natychmiast zwiększa sympatię i stopień lojalności naiwnych chrześcijan, którzy wierzą, że „Żydzi są narodem wybranym”. Masom o wypranych mózgach fundamentalnego chrześcijaństwa nie wolno nigdy dowiedzieć się prawdy, albo państwo Izrael zostanie stracone.
Do tej pory opisywaliśmy sefardyjską część żydostwa. Seferdyjczykami są ci Żydzi, którzy pochodzą od Kaina (który zabił Abla) i Ezawa (próbował zabić Jakuba). Potomkowie Kaina znani są jako Kananejczycy, a potomkowie Ezawa jako Edomici. Edomici z Idumei i ich potomkowie stanowią najliczniejszą grupę Sefardyjczyków, bo to oni wymyślili religię nazywaną judaizm. Pozostałe plemiona Kananejczyków i Edomitów z Bliskiego Wschodu i Azji Mniejszej które przetrwały, prawdopodobnie wymieszały się przez małżeństwa z Arabami i większość z nich obecnie jest muzułmanami.
Druga, dużo liczniejsza grupa współczesnych Żydów to Aszkenazyjczycy. Są to ci Żydzi, którzy pochodzą z ludu Chazarów, absolutnie nie są Semitami. Chazarowie pochodzą od Jafeta, jednegoo z braci Szema. Współcześni Aszkenazyjczycy stanowią około 90% światowej populacji Żydów. Nie mają w sobie ani jednej kropli semickiej krwi. W świetle tego faktu, ironią jest, że swoich wrogów nazywają „antysemitami”.
W VIII wieku AD, lud chazarski przeszedł na judaizm dzięki swojemu królowi, Josephowi, i sam Joseph twierdził, że pochodzi od Jafeta, a nie Szema. (Tę historię szczegółowo opisał żydowski autor Arthur Koestler, w książce „Trzynaste plemię” [The Thirteenth Tribe]. Książka jest dostępna w większości księgarni.)
To z tej grupy Aszkenazyjczyków wywodzi się syjonizm. Pierwotnie sefardyjscy rabini sprzeciwiali się syjonizmowi, ale ponieważ za syjonizmem stało bogactwo rodziny Rothschildów i innych bankierskich rodzin – np. Warburgów i Schiffów – syjoniści mogli przekupić każdy opór wobec ich diabolicznego planu udawania, że są Izraelem, i tym naprawdę jest syjonizm. Udając że są Izraelem, syjoniści zamierzają poprzeć swoje dziedzictwo, które Ezaw sprzedał Jakubowi za miskę soczewicy. Wpółczesny świat wierzy w tę szaradę do tego stopnia, że zostaliśmy oszukani przez bestię „zwodzącą całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12:9).
Jezus nie był Żydem ani z uwagi na religię, ani pochodzenie. On był Judahitą. Skoro nie ma żadnej wspólnej płaszczyzny między Judahitą i Żydem, nigdy nie powinno się używać wyrazu „Żyd” w odniesieniu do Judahity. Judahitą jest ten kto praktykuje Prawo Mojżesza (a co za tym idzie chrześcijaństwo, gdyż Jezus Chrystus był spełnieniem tego Prawa), a także ten kto jest czystej krwi potomkiem Domu Judy. Biblia jasno wyraża się w tej kwestii. Zaciemniły ją tylko żydowskie pozory.
Jeśli sprawa pochodzenia i dziedzictwa / spadku jest dla ciebie niejasna, to rozważmy ten przykład:
Załóżmy, że w testamencie napisałeś, że spadek po tobie i twojej żonie otrzymają twoi bezpośredni potomkowie. Załóżmy teraz, że na odczytaniu tego testamentu pojawił się nieślubny syn ze związku twojego ojca i jego kochanki, i twierdzi, że jest prawdziwym spadkobiercą, i zażądał, by uznać go za jedynego spadkobiercę. Żeby sprawy były jeszcze ciekawsze, załóżmy, że prawdziwy syn i prawdziwy spadkobierca zaginął i nie można go odnaleźć. Cóż, istotne jest w naszej historyjce, że prawdziwy spadkobierca żyje i ma się dobrze, ale pretendent zrobił wszystko co mógł by uniemożliwić mu stawienie się na to czytanie. Prawdziwy spadkobierca cierpi na zaawansowaną amnezję i nie wie o podważaniu tego testamentu. Wkrótce zrozumiesz, że taka jest niezwykła historia o zagubionych 10 plemionach Izraela.
C:Judaizm nie jest religią Starego Testamentu  
„Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów” – Łk 12:1.
Kiedy Żydzi twierdzą, że wymyślili monoteizm – kłamią. Fakt jest taki, że judaizm jest wypaczeniem Starego Testamentu, a nie jego kontynuacją. Prawdziwą kontynuacją Prawa Mojżeszowego jest chrześcijaństwo biblijne. Odnosząc się do Prawa Mojżeszowego, Jezus powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5:17). Jezus jako Mesjasz był spełnieniem licznych przepowiedni Starego Testamentu, więc nie ma żadnych wątpliwości, że to On był Mesjaszem.
Ale Żydzi spodziewali się kolejnego Dawida, króla-wojownika, który mieczem zniszczy ich wrogów. Ten król-wojownik miał poprzeć istniejące kapłaństwo, ale to kapłaństwo, w czasach Chrystusa, było całkowicie zepsute. W żaden sposób Jezus nie mógł poprzeć tych kłamców i złodziei.
Jezus Chrystus jest spełnieniem Starego Testamentu, a ci którzy sprzeciwiają się Jemu, sprzeciwiają się również Staremu Testamentowi. Była to sekta Esseńczyków która mocno trzymała się Prawa Mojżeszowego. Fayzeusze zaprzeczali temu kiedy tylko miało to źle wpłynąć na ich interesy czy zyski. (Żeby się o tym przekonać, czytaj Ewangelie. Jeśli twój pastor nie wyjaśnił ci tego aspektu Nowego Testamentu, to jest albo ignorantem, albo nieszczery w tej najważniejszej kwestii Starego Testamentu.)
„I mówił do nich: „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie” – Marek 7: 9,13.
Faryzeusze wymyślili własną wersję Prawa Mojżeszowego, które było zbiorem ich własnych opinii o Prawie, a nie samego Prawa. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, te rabiniczne opinie w końcu spisano i obecnie znane są jako Talmud Babiloński. Talmud ten stanowi istotę judaizmu, i jest pozorną formą mozaizmu. Wbrew codziennym zapewnieniom „judeo-chrześcijańskiej” propagandy, judaizm NIE JEST religią Starego Testamentu. Ale nie wierz moim słowom. Zacytujmy trzech żydowskich ekspertów w tej dziedzinie:
„Nie jest niczym niezwykłym to wrażenie i jest ono czasami wśród Żydów jak i chrześcijan, że judaizm jest religią Biblii Hebrajskiej. Jest to, oczywiście, błędne wrażenie, bo judaizm nie jest religią Biblii” –
rabin Ben Zion Bokser, „Judaizm a problem chrześcijan” [Judaism and the Christian Predicament], Nowy Jork, Alfred A. Knopf, 1967, s.59.
„Zauważcie, że istnieje wielka różnica między religiami żydowską i chrześcijańską. Ale to nie wszystko. My ‚Judians’ uważamy te dwie religie za tak różne, że jedna wyklucza drugą, podkreśliliśmy, że nie ma nic takiego jak religia judeo-chrześcijańska. Nie ma żadnego podobieństwa między tymi dwu koncepcjami” – rabin Maggal, przewodniczący, cyt. w National Jewish Information Service, 21.08.1961.
„Judaizm: system religijny, doktryny i obrzędy Żydów. Judaizm jest specyficznie religią wspólnoty żydowskiej żyjącej między narodami pogańskimi [ang. Gentile] i trzeba ją odróżniać od religii starożytnego Izraela” – Standard Encyclopedia, t. 14, „Judaizm”.
Oczywiście, syjoniści i ich rabini nie głoszą takich opinii światu Gojów (nie-Żydzi). To wywołałoby podejrzenie o mitologii „judeo-chrześcijańskiej” promowanej przez syjonistów i „chrześcijańskich” faryzeuszy w TV, prasie itp.
Prawo Mojżeszowe istniało od wieków zanim choćby jeden rabin wydał o nim opinię, i dlatego kiedy rabin mówi, że Żydzi wymyślili monoteizm, jest to równoznaczne z opinią, że Murzyni wymyślili koszykówkę. Oni mogą grać lepiej od białych, ale to biali ją wymyślili. Oczywiście żaden Murzyn nie rości sobie takiej pretensji. Żydowskie roszczenia są jeszcze mniej słuszne.
Na temat rabinicznego, talmudycznego judaizmu najważniejszy jest ten fakt:
Wszędzie gdzie nie zgadzają się ze sobą Talmud i Stary Testament, Talmud unieważnia Stary Testament. I jako jedyny powód stosowania tego przez rabinów jest to, że taka jest ich tradycja.
Talmud Babiloński jest najbardziej szowinistycznym dokumentem jaki kiedykolwiek śmiertelnicy wymyślili. On uzasadnia żydowską pogardę wobec i zemstę na nie-Żydach, zwłaszcza chrześcijanach. Od ortodoksyjnych Żydów Talmud wymaga by  zawsze spluwali i przeklinali kiedy przechodzą obok kościoła chrześcijańskiego.
Talmud aprobuje homoseksualizm i kazirodztwo. Uważa on, że Żydzi, jako Naród Wybrany, mają prawo zawsze oszukiwać i ogłupiać Gojów i kiedy tylko to im się udaje. Czy dziwi to, dlaczego Żydzi są pogardzani wszędzie gdzie się pokażą? Oni tylko praktykują swoją religię wyzyskiwania, rozpusty i złodziejstwa.
Poniżej niektóre przykłady z ch „świętej” księgi:
„Kiedy dorosły mężczyzna odbywa stosunek płciowy z dziewczynką, to jest nic, bo jeśli dziewczynka ma mniej niż tyle lat [przypis mówi: 3 lata], to tak jakby ktoś wsadził jej palec w oko” – Kethuboth, 11a-11b.
„Kobieta która odbyła stosunek płciowy z bestią nadaje się na poślubienie kapłana” – Yebamoth, 59b. [‚bestia’ oznacza tu nie zwierzę, a Goja]
„Mar powiedział: Jezus zbałamucił, zepsuł i zniszczył Izrael” – Sanhedryn, 107b.
„Bóg stworzył ich w formie ludzkiej dla chwały Izraela. Ale Akum [Goje] stworzono tylko w jednym celu służenia im [Żydom] w dzień i w nocy. Oni nigdy nie będą mogli uchylić się od tej funkcji. To staje się synem króla [Żyd] że zwierzęta w ich naturalnej formie i zwierzęta w formie istot ludzkich powinni im służyć” – Midrasch Talpioth (fol. 225d). (Ta opinia powinna pokazać ci prawdziwy motyw syjonizmu.)
„Stosunek płciowy Goja jest jak ten bestii” – Sanhedryn (47b) Tosephoth.
Zgodnie z Talmudem akceptuje się zabijanie chrześcijan (Sepher Or Israel, 177b; Ialkut Simoni, 245c; Abhodah Zarah, 26b, T). Żydzi muszą ukrywać swoją nienawiść kiedy świętują razem z chrześcijanami
( Iore Dea, 148, 12h). Niewola Żydów zakończy się kiedy umrą wszyscy chrześcijańscy książęta (Zohar II, 43a). Pozwala się na kazirodztwo między matką i jej synem, jeśli ma mniej niż 9 lat (Sanhedryn 69b).
Z powyższego widać, że ortodoksyjni Żydzi nie uważają Gojów za ludzi.
Czy to może być powodem ich całkowitego braku współczucia dla cierpiącego narodu palestyńskiego?
Pełna dyskusja na temat diabolicznych nauk Talmudu Babilońskiego zawiera się w książce Elizabeth Dilling „Spisek przeciwko chrześcijaństwu” [The Plot Against Christianity]. Żydowski autor, Benjamin Freedman, ujawnia nieprzyjemny charakter Talmudu w książce „Fakty to fakty” [Facts Are Facts]. Marcin Luter, od kiedy studiował hebrajski, również poczuł taką odrazę do Talmudu, że napisał książkę „Żydzi i ich kłamstwa” [The Jews and Their Lies]. Ale ledwie 1 na 1.000 protestantów w ogóle wie o tym, że napisał taką książkę. Różne seminaria protestanckie, po setkach lat przyjmowania żydowskich pieniędzy i żydowskich propozycji, odesłały prawdziwe opinie Marcina Lutra o Żydach do dziury pamięci.
Współczesny katolicyzm jest w dokładnie takiej samej sytuacji. Po 2.000 lat walki z Żydami, Kościół Katolicki w końcu uległ żydowskim pieniądzom i intrygom na II Soborze Watykańskim. Sobór ten, oprócz sprzedania się międzynarodowemu komunizmowi, zniszczył tradycyjny katolicyzm i ustanowił politykę kapitulacji wobec żydowskich żądań, takich jak uniewinnienie Żydów z mordu Chrystusa.
Oto krótkie porównanie chrześcijaństwa z judaizmem. Ty jesteś sędzią czy obie te religie mogą połączyć się w jedną.
Chrześcijaństwo Judaizm
Wybaczanie Zemsta (wystarczy spojrzeć na współczesne
  państwo Izrael i porównać ich postawę zemsty za
  nauki Jezusa Chrystusa. Oni nadal wierzą w „oko za
  oko, ząb za ząb”.)
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5:44) Zabijajcie swojego wroga
Stary i Nowy Testament Stary Testament + Talmud
Przynależnośc duchowa Wyłączność etniczna
Zbawienie wszystkich poprzez Chrystusa Zbawienie należy do faryzeuszy
Zakaz lichwy Głównie praktykujący lichwę
Zakaz homoseksualizmu Aprobata homoseksualizmu
Zakaz kazirodztwa Aprobata kazirodztwa
Przeciwne komunizmowi Za komunizmem
Uczy prawdy Uczy  uszustwa
Doktryna jawna Doktryna tajna (do ub. stulecia, opublikowania
przekładów Talmudu, jego treść mogli znać tylko badacze znający hebrajski
Uczciwość Obłuda
Skromność Publiczny pokaz „pobożności” (taki jak „kołysanie
się” [jydisz: davening] przed Ścianą Płaczu, chutzpah)
Czy nadal myślisz, że istnieje coś takiego jak judeo-chrześcijaństwo? Czy Bóg i szatan mogą się pogodzić by utworzyć jedną religię?
Cztery filary Tożsamości Chrześcijańskiej pokazują jak poważny jest to problem dla współczesnego świata.
Taki jest scenariusz w pigułce:
Grupa ludzi która nazywa się Żydami fałszywie udaje, że są „Izraelem”. Jest to roszczenie, dzięki któremu zaatakowali Palestynę i próbowali ukraść ten kraj jego spokojnym mieszkańcom – mieszkańcom którzy nigdy w żaden sposób nie krzywdzili Żydów. Wykorzystując pretensję ich propagandy o „narodzie wybranym”, międzynarodowi syjoniści promują państwo Izrael jako główną przyczynę ich żydowskiej egzystencji i usprawiedliwienia. Jest to jednocześnie jedyna nadzieja na żydowskie państwo, choć także powodem żydowskich cierpień. Naród żydowski wykorzystywany jest zarówno przez ich syjonistów, jak i rabinicznych właścicieli. To on jest „mięsem armatnim” niezbędnym w promowaniu mitologii i polityki syjonizmu i talmudycznego judaizmu.
Z powodu intensywnego prania mózgu od kołyski do grobu znoszonego przez naród żydowski, oni poświęcają się sami – jedni świadomie, inni nieświadomie – dla wynoszących siebie planów rabinów i syjonistów. Zarówno rabini jak i syjoniści wiedzą, że Żydzi nie są Izraelem, ale nie mogą przyznać tego publicznie, bo to światowe, przestępcze, w stylu mafijnym przedsięzwięcie zostanie zrujnowane takim przyznaniem się. To tak jakby Al Capone instruował Elliota Nessa jak ma prowadzić swój biznes.
Judaizm i syjonizm upadłyby błyskawicznie gdyby tę prawdę ogłoszono światu. Publiczne wsparcie zarówno dla „Izraela”, jak i syjonizmu wyparowałoby jak kropla wody z patelni. Naród żydowski zrozummiałby, że został wmanipulowany przez własnych kapłanów tylko dla korzyści kapłaństwa i wyższej klasy Żydów, najbogatszych bankierów i kupców, których drapieżne praktyki biznesowe są legendarne w światowych interesach. Żydzi klasy średniej i niższej korzystają otrzymując specjalne przywileje egzekwowane przez lokalnych polityków, a oni otrzymują okruchy ze stołu żydowskich organizacji pomocowych; ale to ta sama klasa Żydów ponosi ciężar reakcji (pogromy i czystki) na taktyki rabinów i syjonistycznych bankierów.
A zatem niższa i średnia klasa Żydów stanowi ludzką tarczę, za którą chronią się syjonistyczni bankierzy i rabini przed nieuchronną reakcją za ich gangsteryzm i intrygi. Kiedy rozpoczną się pogromy, bankierzy uciekną do swoich schronisk, albo ukryją się za murami swoich posiadłości, chronieni przez policję. (Dokładnie to wydarzyło się we Francji w czasie rewolucji francuskiej, kiedy żandarmi bronili Rothschildów przed rozgniewanym tłumem.)
Nadszedł czas, by ci manipulowani Żydzi zdecydowali czy cała ta przemoc i szum są tego warte. WIELKIE KŁAMSTWO jest pretekstem do tego, żeby wszyscy fanatyczni Żydzi dalej mordowali niewinnych Palestyńczyków i innych – takich jak antysyjonistyczna protestantka Rachel Corrie, którą w 2003 umyślnie zmiażdżył izraelski buldożer – którzy przeszkadzają syjonistycznej międzynarodówce. Jedynym sposobem rozwiązania tej diabolicznej sytuacji jest promowanie prawdy tak szybko jak możliwe, żeby naród żydowski o wypranych mózgach dojrzał znak ostrzegawczy: końcem tej syjonistycznej zbrodniczej hulanki będzie Dzień Sądu, a on nadejdzie bardzo szybko.
Ci o wypranych mózgach fanatycy uważają, że zabijanie postrzeganych przez nich wrogów jest racjonalną, żydowską odpowiedzią na palestyński problem. Jak inaczej można tłumaczyć samotnego żydowskiego snajpera szalejącego w meczecie w Hebronie (25 lutego 1998), mordującego 29 muzułmanów i raniącego wielu innych? Jak inaczej można wytłumaczyć Ariela Sharona w 1982 (16 września) przyglądającego się kiedy grupa „chrześcijańskich” falangistów metodycznie morduje 2.000 nieuzbrojonych uchodźców? Izraelski sąd skrytykował Sharona za jego odpowiedzialność za ten akt, ale go nie ukarał.
Później w tym samym roku nieskruszony Sharon miał to do powiedzenia:
„Nawet dzisiaj zgłosiłbym się do takiej brudnej roboty dla Izraela, by zabić tak wielu Arabów jak konieczne, deportować ich, wyrzucić i spalić, żeby każdy nas nienawidził, żeby wyciągnąć chodnik spod stóp Żydów w diasporze, żeby zmusić ich do zwrócenia się do nas z płaczem. Nie rozumiecie tego, że brudne działania syjonizmu jeszcze się nie zakończyły, daleko do tego” – izraelski dziennik Davar, 17 grudnia 1982.
I jesteśmy teraz 20 lat później, i Sharon dotzrymał swojej obietnicy wykonywania brudnej roboty syjonizmu. A zatem, jak to jest możliwe, żeby barbarzyńcę takiego jak Ariela Sharona przyjmowali cywilizowani politycy świata, jeśli takie spotkania nie są organizowane za syjonistyczne pieniądze? Bestia ma pieniądze, a pieniądz może mówić.
Czy naród żydowski uważa, że „liderzy” tacy jak Ariel Sharon jest akceptowany? Czy ci zaprogramowani ludzie rozumieją swoją własną naiwność i szaleństwo? Na próżno fałszywi prorocy chrześcijańskiego syjonizmu przepowiadają nawrócenie Żydów na chrześcijaństwo w ostatnich dniach. Jeśli nie zaczniemy modlić się o zakończenie rządzenia światem ósmej bestii, to zycie na planecie stanie się tylko gorsze. Pojmijmy to, że państwo Izrael, dalekie od „ponownego zgromadzenia się Izraela”, w rzeczywistości jest ohydą spustoszenia.
Czy to nie jest spustoszeniem od 1948? Co dobrego wydarzyło się w ciągu ostatnich 50 lat? Tylko gwałt, mord i zamęt. Jednym słowem: ludobójstwo.
Czas obudzić się i zmierzyć się z rzeczywistością. Syjonizm jest produktem duchowym Babilońskiego Talmudu. Jest to świecka realizacja szowinizmu religijnego. Jest to przestępczość zorganizowana ukrywająca się za religijną fasadą. Talmudyzm jest religią, którą ustanowili i rozwinęli skrybowie i faryzeusze w Judei, włączając do judaizmu babilońskie zwyczaje i nauki.
Kiedy już Idumejczycy wślizgnęli się jak łasice do kapłaństwa, ono stopniowo stawało się coraz bardziej zepsute. Dlatego Jezus Chrystus skrybów i faryzeuszy nazwał „dziećmi diabła”. Faktycznie, On całkowicie wyrzekł się ich kiedy powiedział im: „. . . nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną” – Jan 10:26-27.
Rabini nienawidzą Jezusa bo On był pierwszym człowiekiem który zdemaskował rzeczywistość kontroli umysłu praktykowanej przez skorumpowane kapłaństwo, a zatem ujawnił ich fałszywą religię. Jeśli jesteś chrześcijaninem i ta informacja jest dla ciebie niespodzianką, to proszę byś zapytał pastora, dlaczego nie nauczył cię tego najważniejszego przekazu Ewangelii. Jezus powiedział: „Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą” – Mt 24:4-5.
Czy twój pastor jest jednym z tych fałszywych nauczycieli, którzy zrównują synagogę szatana z wybranym narodem? Pasterze chrześcijańscy porzucili swoje owczarnie wilkom, ale Jezus przyjdzie by odbudować Prawdę i Sprawiedliwość, i osądzić faryzeuszy – chrześcijańskich i żydowskich.
Wykazaliśmy już, że Żydzi z Judei byli mieszanką Judahitów z Idumejczykami którzy przyjęli obrzezanie, a Herod był pierwszym królem z tego mieszanego rodu rządzącym Judeą. Ale jest druga strona tej bajki o zdradzie, pretensji i perfidii. Jest nią historia Domu Izraela.
 
D. Prawdziwym Izraelem są Anglosasi
Skoro Żydzi nie są Jego owcami, to kto nimi jest? Kiedy Jezus instruował 12 apostołów dokąd mają się udać i kogo mają nauczać, powiedział: „Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10:6). Po Jego śmierci tak właśnie zrobili, łącznie z Pawłem, który podróżował do Azji Mniejszej, Włoch, Hiszpanii, a nawet Brytanii, głosząc zagubionym owcom z Domu Izraela, bo te zagubione owce nie żyły w Palestynie!!!! Kim były te narody? Bylłyrozproszonym Izraelem.
Począwszy od około 745 rpne deportacje 10 północnych plemion Izraela przez króla Asyrii wysłały ich w region Medów [płn-zach starożytny Iran] na południe od gór Kaukazu. Księga 2 Ezdrasza opisuje tę grupę Izraelitów jako „ogromny tłum”. Stąd, żeby uciec przed Asyryjczykami, Izraelici doszli do Kaukazu , a następnie na zachód do Europy, jak również prosto na zachód do Azji Mniejszej.
Pierwsze osady na północ od gór Kaukazu były na Krymie i w dzisiejszej południowej Rosji. Stąd migrowali w przykrytych wagonach wzdłuż rzeki Dunaj (nazwanej tak przez plemię Danów), i dalej do całej Europy. W regionie M Śródziemnego ci sami Izraelici już założyli miasta wymienione w pracach apostołów: miasta i miejsce takie jak Saloniki, Macedonia, Kafarnaum, Korynt, Colossae, Efez, Filadelfia itd.
O tych migracjach i osadach można przeczytać w książkach takich jak „Historia Anglosasów” [The History of the Anglo-Saxons] Sharon Turner i „Historia celtycko-saksońskiego Izraela” [The Story of Celto-Saxon Israel] W H Bennetta. Książki te nie są dostępne w twojej lokalnej sponsorowanej przez bestię księgarni. Dostaniesz je jedynie w miejscach należących do Ruchu Tożsamości Chrześcijańskiej (CIM) i Amerykańskiego Ruchu Patriotycznego (APM). My znamy prawdę, a oni frenetycznie chcą nas uciszyć. Ale mamy dla nich wiadomość. Nie zmuszą nas do milczenia.
Codziennie działania syjonistów i światowego żydostwa pokazują jaką ohydą jest syjonizm. Tylko ich pieniądze trzymają ich sykofantów w milczeniu. Kiedy znowu upadnie gospodarka, skończą im się lewe pieniądze, a prawdziwe biblijne chrześcijaństwo pokona ich imperium kłamstw.
Znaki Izraela
Dla tych którzy nie wierzą iż niemożliwe jest by Anglosasi byli Prawdziwym Izraelem, mamy dowód biblijny. Stary Testament jest pełen proroctw odnoszących się do przyszłości plemion Izraela. Przymierza i obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi zostały złożone przez Boga wyłącznie im i ich potomkom, a spełnienie proroctwa jest dowodem na to kim jest ten prawdziwy potomek. Czy prawdziwy Izrael może powstać?
Znak #1: Tron (dynastia) króla Dawida nigdy się nie skończy. Słowo Boże przyszło do proroka Natana, który tak powiedział królowi Dawidowi: „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki” – 2 Samuel 7:12-13.
Jeremiasz 33:17-20 mówi jeszcze dobitniej:
„To bowiem mówi Pan: Nie zabraknie Dawidowi potomka zasiadającego na tronie domu Izraela. . .  To mówi Pan: Jeżeli możecie złamać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, tak że nie nastąpi ani dzień, ani noc w swoim właściwym czasie, to może być także zerwane moje przymierze z moim sługą Dawidem, by nie miał syna zasiadającego jako król na jego tronie”.
Fundamentaliści znani są z tego, iż mówią że każde słowo w Biblii jest prawdziwe. Ale tu jest pewien problem. Bóg mówi nam, że tak długo jak istnieje dzień i noc, zawsze będzie potomek Dawida siedzący na jego tronie. Cóż, dzień i noc mamy od ukrzyżowania, prawda? A zatem, jeśli Żydzi są Izraelem, to gdzie jest król Żydów? Jeśli fundamentalistyczne rozumienie Biblii jest poprawne w 100%, to gdzie jest niekończący się łańcuch żydowskich monarchów? Faktycznie, Żydzi nie mieli nawet własnego kraju w latach 70 AD – 1948! Ostatnim królem Judei był Agrypa II, wnuk Heroda. Kiedy gen. Tytus z armii rzymskiej zniszczył Jerozolimę, to skończyła się sukcesja królów Żydów.
Co???  Więc – czy Bóg nas okłamuje?
Nie, On nie kłamie. Jest jeszcze jeden link do przyszłości dynastii króla Dawida. Obecna królowa Anglii, Elżbieta II, jest w posiadaniu diagramu genealogicznego, który pokazuje jej pochodzenie od króla Dawida. Brytyjska rodzina królewska zawsze wiedziała o swoim pochodzeniu, ale nie rozgłasza tego z obawy przed obrazą syjonistycznej mafii.
Kiedy Dom Dawida został wzięty w niewolę babilońską około 596 rpne., królowi Zedekiaszowi z Judy wydłubano oczy i zabrano jako niewolnika do Babilonu. Ale prorok Jeremiasz uciekł z dwu córkami króla,  o imionach Scota i Tea, najpierw do Egiptu, a potem do Irlandii. Irlandzka legenda mówi o tym jak dwie uczciwe panny, przybyłe z Egiptu z Jeremiaszem, założyły królewskie dynastie Irlandii i Szkocji. Jeremiasz pozostał w Irlandii do śmierci i w Dublinie stoi jego posąg. Jego grób również jest w Irlandii. Jest to tylko drobny przykład zapomnianego dziedzictwa anglosaksońskiego Izraela. Ruch Tożsamości Chrześcijańskiej zbadał tę historię i udostępnia ją każdemu kto chce jej wysłuchać.
Elżbieta II i wszyscy europejscy monarchowie pochodzą z tego Królewskiego Rodu. Z nim spokrewnieni są różni królowie i królowe Rosji, Niemiec, Austrii, Francji, Polski, Szwecji itd.
Na przestrzeni dziejów różni monarchowie europejscy wypowiadali się deklarując swoje pochodzenie z Domu Dawida, ale to wydaje się być straszną tejamnicą. Dlaczego? Kto jest właścicielem wydawnictw, które ukrywają te fakty przed nami?
Znak #2: Izraelici zapomną o swoim pochodzeniu jako synowie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jako część wyroku Boga dla 10 Zagubionych Plemion, zostali zabrani w niewolę do Media. Stamtąd uciekli na północ i zachód do Europy i Azji Mniejszej. Prorok Ozeasz mówi, że taka kara obejmuje okres zapomnienia.
„Położę kres wszystkim jej zabawom, świętom, dniom nowiu, szabatom i wszystkim uroczystym zebraniom. . . Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać [ang. pamiętać] ich imion” – Oz 2:13, 19.
I faktycznie ludy anglosaskie, celtyckie, brytyjskie i germańskie zapomniały swoje święta i tradycje, jak również swoją oryginalną nazwę – Izrael.
Teraz Żydzi, jako fałszywy Izrael, zawsze uważali się za Izrael. „. . .Znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana” – Ap 2:9.
Zanim Jan napisał Apokalipsę na wyspie Patmos, czy Jezus nie powiedział nam, że faryzeusze i ich zwolennicy są „dziećmi diabła?”
To dlatego apostołom powiedział by udali się do „zagubionych owiec”. Ci biali nie są już pamiętani pod ich prawdziwą nazwą – Izrael. Teraz znani są pod nową nazwą: Anglosasi albo biali.
Znak #3: Izrael dostanie nowe przymierze.
Tak, Jezus przyszedł by wybaczyć nam grzechy, ale On przyszedł także byśmy pozbyli się starych rytuałów składania ofiar, które dla rabinów były tak ważne. Zamiast tego miała zostać wprowadzona owa idea samo-poświęcenia, zastępująca starą.
„. . . Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski [ang. niesie zbawienie]. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. . . pokój ludom [ang. poganom] obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi” – Zachariasz 9:9-10.
„Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem” – Hbr 8:10.
Nowe Przymierze zawarł Jezus Chrystus z Żydami po swoim pierwszym przyjściu. Chociaż zapomnieliśmy Jego Prawa, nauczymy się ich i weźmiemy je do serca. Natomiast Żydzi, w wyniku przyjęcia przez nich Talmudu Babilońskiego, nie mają ani starego, ani nowego prymierza. Oni mają zupełnie inną tradycję, która nie jest Bożą.
Nowe prrzymierze nazywa się chrześcijaństwem, ale prawdziwe chrześcijaństwo jeszcze nie zapisało się w naszych sercach. To nastąpi kiedy Jezus przyjdzie ponownie by ustanowić 1.000 lat pokoju na świecie.
Znak #4: Izrael stanie się potężnym, morskim narodem (Rdz 22:17, Lb 24:7, Pwt 33:13,19, Ps 89:25, Iz 60:5).
[„. . . będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół”
„Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag,
królestwo jego w górę wyniesione”.
„Do Józefa powiedział: Jego ziemia – błogosławiona przez Pana, przez bogactwo niebios, przez rosę,
przez źródła otchłani podziemnej”
„Zwołują narody na górę, by złożyć tam prawe ofiary; gdyż z bogactwa morza będą korzystać i ze skarbów w piasku ukrytych”.
„Z nim moja wierność i łaska; w moim imieniu moc jego się wzniesie”.
„Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie”.]
Słyszałeś kiedykolwiek o żydowskich siłach morskich, czy choćby żydowskim marynarzu? Anglosasi zawsze mieli największe siły morskie i floty statków. Ameryka, Brytania, Niemcy, Szwecja, Holandia, Polska, Rosja: te wszystkie izraelickie kraje są potężnymi, morskimi narodami.
Zank #5: Izrael będzie miał liczne potomstwo, które trudno będzie policzyć. Izrael będzie ojcem licznych narodów. Rdz 13:16, 17:14, 18:18, 22:17, Oz 1:10.
Obecnie są setki milionów Anglosasów. Natomiast Żydzi zawsze stanowili mniejszość etniczną. Nigdy nie mieli kraju, który nazwaliby własnym, aż do 1948, i nawet ten kraj nie może przetrwać sam, bez błogosławieństwa pochodzącego z danin Anglosasów. To jest kolejnym dowodem na to, że Żydzi nie są błogosławieństwem, gdyż nasze wsparcie państwa Izraela nie tworzy nic oprócz nienawiści reszty świata wobec nas.
Znak #6: „. . . Tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo” – Rdz 21:12.
Bóg powiedział Abrahamowi, że jego potomkowie będą nazywać się od jego syna Izaaka [ang. Isaac]. We wczesnym hebrajskim akcent padał na drugą sylabę i wyraz ten wymawiano Isz-SZAK [ang. Ish-SHAK]. Wszyscy wcześni greccy i rzymscy historycy mówią, że ludy nazywane przez nich Scytami, obecnie znane jako Anglosasi, oryginalnie znani byli pod nazwą SAKA. Oni prawdopodobnie ngdy nie słyszeli o Izaaku, ale po hebrajsku Beth-Sak oznacza „Dom Izaaka”. Czy Żydzi mogą wykazać swoje pochodzenie do Izaaka? Czy nazywają się od jego imienia? „Tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo”. Sasi [ang. Saxons] = Synowie Izaaka. Żydzi nigdy nie cytują tego wersetu z Biblii, bo wiedzą iż nie pochodzą od Izaaka, ani nie chcą by oczy ludów anglosaskich otworzyły się na ich prawdziwe dziedzictwo.
Znak #7: „Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu” Rdz 22:18.
Potomstwo Abrahama miało być błogosławieństwem dla całej ziemi. Historia Żydów pokazuje, że wszędzie dokąd się udawali, byli  przekleństwem.
W wyniku stosowania przez nich lichwy (udzielanie pożyczek) zubożyli tubylcze społeczeństwa wszędzie gdzie się osiedlali. W wyniku praktykowania swojej szowinistycznej religii, antagonizowali jednego sąsiada po drugim. Powstały żarty o Żydach z uwagi na ich chciwość i ekskluzywność, ich zapach i brak higieny. Czy to wygląda na grupę etniczną, którą uważa się za błogosławieństwo wszędzie gdzie się znajdą?
Żydzi nawet nie posłuchali głosu Bożego, bo, jak obszernie wykazaliśmy tutaj, oni nie słuchają Prawa Bożego. Oni raczej słuchają opinii rabinów, którzy nie cieszą Boga swoimi zepsutymi tradycjami.
Znak #8: Izrael będzie miał nowy język.
„Zaprawdę, wargami jąkałów i językiem obcym przemawiać będzie [ang. będę] do tego narodu” – Iz 28:11.
„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą” – Mk 16:17.
Chociaż Anglossasi mają wiele języków (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, polski, grecki), głównym językiem naszego narodu jest angielski. To angielski przyćmił wszystkie te inne języki i stał się powszechnym językiem świata. Faktem jest, że wszystkie te języki mają hebrajskie rdzenie, co pokazuje, że wszystkie miały jakieś przeszłe związki z hebrajskim. Może cię zaskoczyć to, że ze wszystkich nowoczesnych języków, najbardziej podobnym do starożytnego hebrajskiego jest walijski. Ponieważ twierdzimy, że Anglosasi pochodzą od Hebrajczyków i Izraelitów, rozsądne jest to, że jedno z naszych plemion etnicznych zachowało wiele z Hebrajczyków, a jest to naród walijski. Ale walijski jest językiem mniejszości, co tylko daje podwójny dowód, że Anglosasi są Prawdziwym Izraelem. Po pierwsze, mówimy nowymi językami, i po drugie, jedna z naszych grup mniejszościowych mówi lepiej po hebrajsku niż Żydzi.
Język jydisz nie jest hebrajskim. Jydisz jest głównie niemieckim z dorzuconym chazarskim i hebrajskim. Mimo że Żydzi zrobili więcej niż my w zachowaniu hebrajskiego na swoich uniwersytetach, to tylko dowodzi proroctwa, że stracimy nasz oryginalny język i rozwiniemy nowe.
Znaki # 9 do 999: Powyższe to tylko niewielki przykład jak Biblię błędnie zinterpretowano, błędnie zrozumiano i umyślnie zniekształcono.
Uczciwe, rzetelne czytanie proroctw Starego i Nowego Testamentu pokazuje wyraźnie, że Żydzi są oszustami udającymi iż są Izraelem, a tylko anglosaskie chrześcijaństwo kwalifikuje się na „potomków obietnicy”.
Anglosascy biali są „zagubionymi 10 plemionami” Izraela. Uważaj je za odnalezione. A to jest zła wiadomość dla syjonistów.
„Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość [ang. ślepota] dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan” – Rz 11:25.
Nasza ślepota na naszą tożsamość zaczyna ustępować. Czasy narodów („poganie”) prawie się skończyły. Bestia 8 z Apokalipsy zadekretowała, że suwerenne kraje muszą zostać zastąpione przez NWO. Cierpliwie oczekujemy na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa by ponownie wprowadził porządek na świecie.
Przywrócenie Prawdziwego Izraela
To do tych „zgubionych owiec z domu Izraela” zwraca się cały Nowy Testament. Ale do czasów Chrystusa ci Izraelici rozproszyli się po całej Europie. Wszystkie listy Pawła skierowane są do tych zagubionych owiec.
Swoją piękną książeczkę Jakub rozpoczyna tymi słowami: „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom [ang. plemionom] w rozproszeniu” – Jk 1:1. Nie jest przypadkiem, że Europa tak łatwo przeszła na chrześcijaństwo, bo to ci Izraelici byli Jego „owcami”. Jest to dowód biblijny na to, że Izraelici już wtedy byli rozproszeni.
Oni nigdy nie wyznawali religii zwanej judaizm. Jak wykazaliśmy wczesniej: judaizm powstał w Judei z kombinacji Edomitów i apostatów Judahitów – skrybów i faryzeuszy.
Jezus odnosił się do nich jako do „synagogi szatana”. Oni przyjęli Prawo Mojżeszowe i zmienili je by pasowało ich wymaganiom. Judaizm zawsze był mieszanką Prawa Mojżeszowego i babilońskiej tradycji pogańskiej. To nawet obejmuje żydowski kalendarz, który pochodzi z BABILONU, a NIE Z PISMA. Żydzi nigdy nie praktykowali czystego mozaizmu, a tylko Izraelici. To ich tradycja – diabelska mieszanka nauk babilońskich i mozajskich [?] – które Jezus potępił w najbardziej gwałtowny sposób. W rzeczywistości cztery Ewangelie mają jeden temat przewodni: ciągły i nieugięty konflikt między Jezusem i rabinami, oraz zjadliwą i przytłaczającą krytykę ich tradycji przez Jezusa. Ten temat został całkowicie przemilczany przez chrzescijaństwo.
Żydzi nie byli rozproszeni do roku 70 AD, kiedy Tytus, rzymski generał, zniszczył świątynię Heroda, dlatego Jezus w 30 AD nie mógł odnosić się do Żydów jako „zagubionych owiec z domu Izraela”.
Natomiast Żydzi nie chcieli przyjąć Jego nauk. Po wielokrotnym odrzuceniu Jego wyjaśnień o Prawie, On nie miał innego wyboru jak tylko potepić ich. Oto przykład z Jana 8:19, 23-24, 37, 42, 44:
„Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. . .Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. . . pomrzecie w grzechach swoich. . . Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. . . Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. . . Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.
Te wersety opisują tylko jedną współczesną grupę ludzi: morderczych fanatyków rządzących terorystycznym państwem Izrael, tych którzy mówią iż są Judahitami a nie są, „ale kłamią”. Jak może być coś takiego jak „judeo-chrześcijaństwo”, skoro Talmud i Biblia są diametralnymi przeciwieństwami?
Dowód na to, że ci skrybowie i fayzeusze nie są Izraelem lecz Ezawem / Edomem jest również u Jana.  Kiedy Jezus wymówił te najsłynniejsze słowa:
„Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami I POZNACIE PRAWDĘ, A PRAWDA WAS WYZWOLI”,  odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i NIGDY NIE BYLIŚMY PODDANI W NICZYJĄ NIEWOLĘ. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”” – J 8:31-33.
Punkt #1: Cały Izrael był w niewoli faraona w Egipcie. Skoro Żydzi potwierdzają, że nigdy nie byli w niewoli, to potwierdzają, iż ich przodkowie nigdy nie byli w Egipcie. Abraham miał z Hagar syna o imieniu Iszmael, a wszyscy Arabowie zgadzają się że są potomkami Iszmaela.
Abraham miał również 6 synów z Keturą (Rdz 25:1-2). Ci synowie zostali obdarowani przez Abrahama a następnie odesłani, żeby nie mogli ingerować w majętność oddaną jego synowi Izaakowi.
Matką Izaaka była Sara, i to dzięki Izaakowi i Rebece Izraelici zasiali ród przez Jakuba. Skoro Żydzi potwierdzili, iż nigdy nie byli w niewoli, to nigdy nie byli w Egipcie, i dlatego nie są Izraelitami. Mogą tylko pochodzić od Hagar albo Keturę. Oni mogą być z rodu Abrahama, ale nie pochodzili od Sary czy Rebeki, więc nie mogli być Izraelitami. Wszystkie inne plemiona otaczające Izrael to byli albo Kananejczycy, Arabowie, albo Edomici. W ten sposób Jezus zmusił ich do przyznania, że nie są Izraelitami, ale Edomitami z Idumei! (To jest także powodem dlaczego Żydzi uważaja żydowskość poprzez MATKĘ, a nie poprzez OJCA, bo ich matki pochodziły od Kananejczyków i Edomitów.)
To brat Jakuba, Ezaw, pogardził swoim pierworództwem (dziedzictwo semickie) i sprzedał je za miskę soczewicy. (Żydzi również udają, iż są Semitami, ale kontynuowane mieszanie małżeństw z nie-semickimi ludami nadaje temu roszczeniu śmieszność.) Żydowskie przywództwo wie, że oni są Edomitami.
I to jest jeszcze jedna z ich brudnych tajemnic. „Edom jest w żydostwie” – Jewish Encyclopaedia, 1925, t. 5, s. 41. To jest w ich własnej literatuuze, ale słyszeliście kiedyś by potwierdzili ten fakt w towarzystwie oszukanych chrześcijan?
„Bo Ja sam ogołocę Ezawa, ujawnię to, co dla niego najskrytsze, tak że nie będzie mógł się ukryć.
Zagładzie ulegną jego potomkowie* [on nie jest czystym genetycznie Izraelitą], jego bracia i jego sąsiedzi – i nie będzie już istniał” – Jr 49:10. I to byli potomkowie Ezawa, Edomici, którzy przez kilka pokoleń przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, próbowali ukraść pierworództwo podstępem, najpierw poddając się obrzezaniu, a potem przedostając się do judahickiego kapłaństwa. Dzięki temu ciągłemu historycznemu udawaniu, Żydzi nadal twierdzą, fałszywie, że są Izraelitami!
Punkt #2: Liczne wiodące autorytety żydowskie potwierdzają, że rabiniczny judaizm jest kontynuacją faryzeizmu, który pochodził z BABILONU.
„Żydowskie życie regulowały nauki faryzeuszy: cała historia została odbudowana według faryzejskiego punktu widzenia. . . Faryzeizm kształtował charakter i umysł Żyda na całą przyszłość” – dr Josef Kastein, „Historia i przeznacznie Żydów” [History and Destiny of the Jews], s. 69.
„Faryzeizm stał się talmudyzmem, talmudyzm stał się średniowiecznym rabinizmem, a średniowieczny rabinizm stał się nowoczesnym rabinizmem, poprzez te zmiany w nazwie duch starożytnych faryzeuszy przetrwał niezmieniony” – rabin Louis Finkelstein, „Faryzeusze, socjologiczne pochodzenie ich wiary” [The Pharisees, the Sociological Background of Their Faith], s. 21.
Taka jest głęboka, mroczna tajemnica judaizmu. Jest on antagonistą, adwersarzem Jezusa Chrystusa. Jedyną rzeczą jednoczącą wszystkich Żydów jest ich odrzucanie i nienawiść do Jezusa Chrystusa. Ale twierdząc, że „Jezus był Żydem”, rabini ogłupiają chrześcijan by mysleli, że jest jakaś wspólnota między nimi i Jezusem Chrystusem, ale to jest podstęp. Jezus uczył Prawa Starego Testamentu. Żydzi uczą Talmudu.
TALMUD to spisana kodyfikacja pojęć judaizmu, większość z których zaprojektowana jest po to by rabinów i rabinizm zrobić najwyższym panem i kontrolerem umysłu żydowskiego narodu. Rygor syjonizmu zmusił Żydów do przyjęcia jego ideałów albo wyrzucenia z klubu, kiedy rabini uczą ich nienawiści wobec imienia Jezusa Chrystusa, a poczęta przez syjonistów ONZ jest politycznym narzędziem propagandowym do oszukiwania milonów ludzi. Syjonizm, państwo Izrael i ONZ („Bezbożna Trójca”) są współczesnym wcieleniem odrodzenia starego Imperium Babilońskiego, tak jak przepowiedział Jan w Apokalipsie.
Te trzy siły razem tworzą współczesną bestię nr 8, która zostanie „wrzucona do jeziora ognia” i „pójdzie na zagładę” (Ap 20:14, 17:8).
Biorąc pod uwagę to zrozumienie, powinieneś bardzo ostrożnie obserwować oba – ONZ i państwo Izrael, bo oba są częścią Wielkiego Oszustwa oślepiającego ludzi każdej wiary i niewierzących by uwierzyli, że rząd globalny i ekumenizm globalny są odpowiedzią na problemy świata. Jest wręcz przeciwnie, bo one są owocem złego nasienia, synagogi szatana. Pomyśl o tym kiedy państwo Izrael rozpocznie kolejny atak terrorystyczny na tych bezbronnych Palestyńczyków i inne niewinne państwa arabskie, które tylko zajmowały się sobą, a nie zrobiły absolutnie nic by zasłużyć na los zgotowany im przez syjonizm. W jaki sposób tak wielu ludzi może być ślepymi na tak olbrzymie zło? Czy propaganda jest jedyną rzeczą w którą wierzą? Na to liczą syjoniści.
Oznaki nadziei
Są oznaki tego, że naród żydowski z państwa Izrael staje się zmęczony własnym zachowaniem. Zawiązał się ruch oporu w armii izraelskiej, którego członkowie odmawiają krzywdzenia cywilów. W swojej historii Armia izraelska na oślep i w trybie pilnym zabijała bezbronnych mężczyzn, kobiety i dzieci, ale, oczywiście, ci bezbronni ludzie byli „terrorystami”, prawda? Przekonamy się czy ten ruch ma jakikolwiek skutek na ortodoksyjnych rabinów i ich szowinistyczne postawy.
Nie wszyscy amerykańscy Żydzi są przewidywalnymi syjonistami. Wielu z nich dostrzega że coś jest moralnie złe w tchórzliwej postawie żydostwa wobec Palestyńczyków i innych Gojów (nie-Żydów). Zamieszczony w internecie artykuł autorstwa Żydówki Kim Chernin Tikkun zatytułowany „7 filarów żydowskiej negacji” [The Seven Pillars of Jewish Denial] pokazuje, że nie wszyscy Żydzi mają wymazane przez rabinów sumienie. Ona twierdzi, że w żydowskim sposobie myślenia jest 7 przeszkód intelektualnych, które uniemożliwiają Żydom czuć sympatię wobec sytuacji tych niewinnych Palestyńczyków:
„1. Przekonanie, że Żydzi są ciągle w niebezpieczeństwie, zawsze byli, a zatem są w niebezpieczeństwie teraz
2. Upór w tym, że krytycyzm jest atakiem i doprowadzi do naszego zniszczenia
3. Hipoteza że każda nieprzychylność wobec Żydów (lub Izraela) jest oznaką antysemityzmu i to (nieuchronnie znowu) doprowadzi do naszego zniszczenia
4. Poczucie winy tych którzy przeżyli
5. Ukryte przekonanie, że możemy zmienić przeszłość
6. Jeszcze bardziej ukryte przekonanie, że wystarczająca dawka cierpienia nadaje prawo do przemocy
7. Przekonanie o tym, że nasza wiara, nasza ideologia (albo teologia) jest ważniejsza od życia innych istot ludzkich” – s. 2.
Artykuł ten powinni przeczytać zarówno Żydzi jak i Goje. Link, jeśli jeszcze dostępny:
http://www.rense.com/general29/seven.htm. Jest to odkrywcze spojrzenie na funkcjonowanie żydowskiego umysłu. Ale nawet p. Tikkun nie chce przyznać, że rabini Talmudu Babilońskiego tylko wykorzystują ją i naród jako mięso armatnie w pretensjonalnym planie 8-ej bestii.
To, przypuszczalnie, byłoby nie do zniesienia, jak nagłe dowiedzenie się, że twój zaufany ksiądz katolicki jest pedofilem albo sodomitą. Katolicy również zaprzeczają.
Artykuł p. Tikkun, jeśli czyta się między linijkami, ujawnia dwutorową rabiniczną technikę kontroli umysłu. Jest to odwieczna metoda prania mózgu – kijem i marchewką. Odbywa się następująco:
Marchewka. Marchewka to pochlebna filozofia o „wybranym narodzie”, którego przeznaczeniem jest posiadanie Gojów by im służyli kiedy już osiągną panowanie nad światem. Ta filozofia rozdyma ich ego do punktu roztargnienia, szczególnie kiedy tylko kilku spełni to marzenie. Marzenie, niezależnie od tego jak fałszywe, nadal jest potężnym narzędziem.
Kij. Kij to prześladowania. Rabini ciągle powtarzają głupim Żydom jak wiele razy byli prześladowani przez niewdzięcznych Gojów. Pogromy i czystki są nieuchronną częścią żydowskości, dlatego muszą trzymać się razem, być posłusznymi rabinom, bo siła zależy od liczebności.
P. Tikkun bardzo dobrze przedstawia obie te techniki, ale nie widzi tego co widzimy jako niewtajemniczeni, i nie może zrozumieć tego co powiedział Jezus Chrystus: że rabini wykorzystują ją do własnych celów.
Oni wiedzą, że to czego uczą swoje stado jest fałszem. Oni tylko robią to co potrafią najlepiej: kłamią, oszukują, kradną i schlebiają – krótko mówiąc – manipulują. Przez 2.100 lat doprowadzili do perfekcji swoje zdolności manipulacyjne, i nie mają zamiaru porzucić ich teraz, zwłaszcza kiedy świat dojrzewa pod ich wpływem i przygotowuje się do wpadnięcia w ręce ich potrójnego potwora: syjonizm, państwo Izrael i ONZ – 8 bestia Apokalipsy. Jedyną zauważalną przez nich przeszkodą jest islam, i żeby nie wyglądało to zbyt oczywiste, poprzez syjonistyczne przekupstwo i wpływy, wykorzystują amerykańskie wojsko, by po kolei niszczyć kraje muzułmańskie. Muzułmańskie domino musi upaść!
Prorocze ostrzeżenia biblijne
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie chronologicznej sukcesji ośmiu bestii z Księgi Rewelacji (Apokalipsa).
Siedem pierwszych to głównie imperia militarne, zaś ósma jest imperium gospodarczym i religijnym. Wszystkie te imperia wykorzystywały religię jako narzędzie kontrolowania ich ludzi. Nic się nie zmieniło.
Rodzina Rothschildów, rodzina Rockefellerów, jak i inne liczne ogromnie bogate rodziny syjonistyczne, wszystkie były głównymi organizatorami Jednego Rządu Światowego. Najpierw był Kongres Wiedeński, potem Liga Narodów, teraz ONZ, globalizm i Nowy Porządek Świata. To jest bestia, która „zwiodła całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12:9). Ci bogaci syjoniści są inspirowani naukami Talmudu Babilońskiego, złej księgi która Jezusa nazywa oszustem, a Maryję nierządnicą. Faktycznie Babilon się odrodził. Zrozum, że prorocwo biblijne o 8-ej bestii zostało dokładnie spełnione przez twojego Boga Jahwe.
Jeśli to nie jest wyraźnym pokazem Jego władzy nad tym złym światem, to nie zrozumiesz celu Jego sług, PROROKÓW. Pamiętaj, o Starym Testamencie Jezus mówił jako o „prawie i prorokach”. Ich proroctwa sa tak samo ważne jak Prawo, bo ich spełnienie pokazuje, że Bóg oczekuje twojego przyjścia do Niego, jeśli uznasz Jego władzę i autorytet.
Ale muszisz przestać buntować się przeciwko Niemu jak robią to Żydzi. Dzień Sądu i Drugie Przyjście są coraz bliżej, a przypowieść o pszenicy i chwaście opisuje karę dla złych. Bóg wykorzystuje historię by odzielić pszenicę od chwastów. Którym z nich jesteś?
Klątwa Boga na Ezawa i Jerozolimę
„W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu” – Zachariasz 12:3.
Wyrażenie „w owym dniu” zawsze odnosi się do pewnej wymienionej w proroctwie daty. W tym przypadku mówi nam o naszych czasach współczesnych, tuż przed Dniem Sądu. Jerozolima rzeczywiście stała się ciężkim głazem z muzułmanami i żydami rywalizującymi o tę małą powierzchnię nieruchomości. To że świat chrześcijański obciążył się tym wspierając sysjonistów jest zbrodnią której Jahwe nie może przeoczyć. Ponieważ to my sponsorujemy terrorystyczne państwo Izrael sumą $6 bilionów albo więcej rocznie, my Amerykanie jesteśmy tak samo winni jak Żydzi opresji Palestyńczyków, a atak na World Trade Centre jest tylko początkiem. Bitwa Armageddonu nie jest odległa, kiedy oszukane masy chrześcijańskie na tej planecie beztrosko ustawiają się za szatanem, kiedy Ezaw próbuje ukraść pierworództwo należące się Jakubowi – Izraelowi.
Jest również prorocze potwierdzenie biblijne tego faktu, bo kiedy Izaak pobłogosławił swojemu synowi Jakubowi, Ezaw stał się zazdrosny i zażądał także błogosławieństwa. Oto co się wydarzyło: „Lecz Ezaw rzekł do ojca: „Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław także i mnie, ojcze mój!” I Ezaw rozpłakał się w głos. Na to Izaak taką dał mu odpowiedź: „Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata! A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi” – Rdz 27:38-40.
I rzeczywiście Ezaw, którego dzieci zostały kupcami, lekarzami, prawnikami, nauczycielami, skrybami i kapłanami, zawsze posiadali materialne bogactwo z powodu ich zdolności handlowych i blisko związanej organizacji. Żadna inna grupa ludzi nigdy nie miała większego bogactwa per capita. Na przestrzeni wieków potomkowie Ezawa, jako bankierzy i doradcy izraelickich królów, królowych i mężów stanu, rzeczywiście służyli Jakubowi. Jarzmo Jakuba zostało zrzucone z szyi Ezawa podczas niemal jednoczesnego ustanowienia ONZ i państwa Izrael. Od tamtego momentu kraje chrześcijańskie zaczęły płacić haracz dla obu tych organizacji utworzonych przez syjonistycznych Żydów. Proroctwo Rdz 27:38-40 zostało wtedy spełnione.
Duchowa ślepota Prawdziwego Izraela
30 września 2000 roku izraelski snajper zamordował 12-letniego palestyńskiego chłopca. Ten mord sfilmowała grupa francuskich kamerzystów.
Kiedy siedziałem przed telewizorem oglądając film z tego makabrycznego wydarzenia, przerażony tym co widziałem,, byłem jeszcze bardziej zaniepokojony brakiem medialnego oburzenia z powodu tej tragedii. Chłopiec nazywał się Mohammed Jamal Aldura. Powinniśmy uhonorować pamięć o nim jako męczenniku syjonizmu. Jak było możliwe, żeby światowe media nie miały żadnego współczucia dla tego niewinnego chłopca, i żadnego oburzenia na syjonistów za ten głośny mord?
Oczywiście, Żydzi którzy kontrolują agencję Reuters, New York Times, Washington Post i wszystkie nasze główne sieci telewizyjne, nie chcą by świat zobaczył prawdziwy charakter izraelskich tortur i brutalności. Mogłem tylko mieć poczucie, że ta egzekucja małego chłopca to omen Armageddonu. I rzeczywiście tylko rok później miał miejsce atak na Bliźniacze Wieże i Pentagon.
My Amerykanie musimy się zatrzymać i ponownie ocenić nasze ślepe wsparcie dla terrorystycznego państwa Izrael. Syjoniści nie zaprzestaną swojego ludobójczego szaleństwa aż Ameryka skończy pomagać Izraelowi. To my dostarczyliśmy Izraelczykom wszystkie narzędzia konieczne do prowadzenia wojny z niewinnym narodem: rakiety, śmigłowce, czołgi, helokoptery, technologię wykrywania ciepła itd. Kto jest bardziej winien: ten kto pociąga za spust, czy ten kto dostarcza broń?
Czy teraz rozumiesz dlaczego nienawidzą nas Arabowie i muzułmanie? Ich nienawiść jest uzasadniona. Jeśli Ameryka kiedykolwiek odzyska sumienie, to będziemy mogli zakończyć panowanie 8-ej bestii. Bez amerykańskich pieniędzy z haraczu Izrael jest krajem – bankrutem, a Arabowie na całym świecie postrzegają ten fakt tak wyraźnie jak nos na twarzy Ariela Sharona. Jak możliwe jest to, że Amerykanie, zwłaszcza chrześcijańscy fundamentaliści, mogą być tak świadomymi ignorantami i  zblazowanymi ludźmi w kwestii olbrzymich cierpień narodu palestyńskiego? Czy szatan rządzi ambonami?
Nie ma żadnych wątpliwości, że na Amerykę spadnie wyrok Boży za jej ślepe wsparcie terrorystycznego państwa Izrael. W istocie świat chrześcijański został oszukany by popierał plan Lucyfera o światowej dominacji, podczas gdy powinniśmy popierać Boży plan zbawienia ludzkości.
Kiedy syjoniści powiększają przemocą swoje przejmowanie arabskich terenów, czuję tylko to, że zbliża się Dzień Sądu i bitwa Armageddonu.
Módlmy się za obudzenie Ameryki, ale przygotowujmy się na najgorsze.
„A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, [ang. o której mówił prorok Daniel] zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry” – Mk 13:14. Ta ohyda spustoszenia to państwo Izrael. Ono jest tam gdzie być nie powinno – w Jerozolimie. I wkrótce zmierzy się ze swoim przeznaczeniem. Ci którzy uważają, że to proroctwo zostało spełnione w 70 AD, mają rację. Wtedy się spełniło. Jerozolimscy chrześcijanie uciekli, bo zostali ostrzeżeni o nadejściu rzymskiej armii. 1.930 lat później spełni się ponownie, bo talmudyści znowu okupują Jerozolimę, jako część ostatnich dni tuż przed Dniem Sądu.
Retoryka wszystkich gadających głów w judaszowej prasie kręci się wokół zagadnienia w jaki sposób wzmocnić bezpieczeństwo, wynająć większą liczbę personelu na lotniskach, wydać kilka bilionów więcej, i w wyniku tego nauczyć się żyć z terroryzmem i stanem wyjątkowym, jak robią to Izraelczycy! Wręcz przeciwnie, wszystko co musimy zrobić to wyciągnąć wtyczkę dla państwa Izraela, i wszystkie te proponowane środki staną się zbyteczne, bo rakowi pozwoli się wyschnąć i umrzeć, a świat muzułmański przestanie nas nienawidzić. Normalność i pokój, święty spokój, wrócą do naszego życia.
Antychryst
W proroczych kręgach dużo się debatuje o tym kim jest antychryst.
Zbyt dużo uwagi poświęca się próbom znalezienia super-złej jednostki, jakiegoś diabła-w-ludzkiej-formie, który prowadzi świat ku destrukcji. To jest tylko kolejnym oszustwem. Biblia mówi, że jest wielu antychrystów:
„Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina” – 1 J 2:18. Antychryst jest duchem, duchem który mieszka w ludzkiej piersi, duchem któremu ludzie się oddają. Robią to na skutek ignorancji i pychy.
„Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna” – 1 J 2:22.
Jest tylko jedna grupa narodowa, która rutynowo odrzuca Jezusa Chrystusa. Są to Żydzi. Być Żydem to odrzucać Chrystusa. Jest to jedyna rzecz którą oni swobodnie potwierdzają. Rabini twierdzą, że Jezus nie jest Mesjaszem. Nawet hinduiści i muzułmanie uznają, że Jezus był przynajmniej prorokiem i wielkim uzdrowicielem.
Żydzi negują to wszystko. On nie będzie ponad nimi, bo uznanie Jezusa będzie zaprzeczeniem ich doczesnych ambicji, oni wydają się dumnie nie być w stanie tego zrobić. W rezultacie talmudyczni rabini i wszyscy syjoniści, kolektywnie, są antychrustem. To oni są tymi, którzy historycznie i obecnie, negują Jahwe i Jezusa Chrystusa, i to oni nienawidzą to co Jezus symbolizuje: poddanie się władzy wyższego autorytetu, bogowi Jahwe. Skoro oni odmawiają wzniesienia się nad samouwielbienie, są skazani na zatracenie, bo Bóg może tolerować rakową narośl na duchowym ciele tylko przez tak długo. Bóg dał im 2.000 lat na skruchę.
Czas się kończy.
Od lat Żydzi promują fikcję, że są błogosławieństwem dla świata, zwykle powołując się na Rdz 12:3:
„Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Ale, proszę byś wymienił jeden kraj w historii planety ziemi, który był błogosławiony przez obecność w nim Żydów. Zawsze ma miejsce coś wręcz przeciwnego. Gdziekolwiek się osiedlają, zaczyna się korupcja. Wszędzie dokąd pójdą, są takim błogosławieństwem, że niezmiennie narzekają na „anytysemityzm”! Ciągle jęczą o „prześladowaniach”, podczas gdy rozwijają się w teatrze, nauce, bankowości, edukacji, polityce i handlu. Na pewno błogosławiły ich narody wśród których mieszkali, ale Żydzi nigdy nie oddają im tego błogosławieństwa! Zawsze za dobroć narodów-gospodarzy odpłacali wyzyskiem i korupcją. Taki jest bezsporny fakt. Potwierdzają to zawsze kiedy mówią o tzw. „prześladowaniach”. Dlaczego to plemię włóczęgów tak często cierpiało „prześladowania”? Co w nich jest, że zawsze występuje „antysemityzm”?
„Antysemityzm” – narzekają – idzie za nami wszędzie!” Zastanawiam się dlaczego. Czy może dlatego, że istotą ich religii jest oszustwo i wyzysk z uśmiechem na twarzy? Jeśli faktycznie jesteś błogosławieństwem, twój naród-gospodarz będzie cię kochał i szanował, a nie nienawidził.
Jest sprzeczne bycie błogosławieństwem i jednocześnie przekleństwem. Bóg nie zaprzecza sobie samemu. Jahwe jest Bogiem Prawdy, a nie kłamstw.  Tylko ANTYCHRYST może promować taki oczywisty fałsz. Jak powiedział Jezus, ich ojcem był „kłamca od początku”. A prawdziwy wstyd jest taki, że tak wielu „chrześcijańskich” pastorów promuje ten mit o „błogosławieństwie”, ramię w ramię z antychrystem. „Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami [ang. Judahitami] a nie są nimi, lecz kłamią” – Ap 3:9. Czy syagoga szatana może być jednoznaczna z „narodem wybranym”? Otwórzcie oczy i zobaczcie światło. Oczywiście, ogromna większość chrześcijańskich pastorów musi przemyśleć swoje ślepe wspieranie Żydów. Jeśli nie, to chrześcijaństwo pójdzie w ogień razem z antychrystem.
Zastanówmy się nad tym, że anglosaski Izrael był prawdziwym błogosławionym narodem, który tak dużo dał światu: wszędzie gdzie udawali się Anglosasi, przynosili ze sobą sztukę, literaturę, rolnictwo, zawody, medycynę, naukę, technologię, higienę, umiejętność czytania i pisania i edukację, jak również wyższy standard życia. Pod względem duchowym i intelektualnym Anglosasi błogosławili świat takimi koncepcjami jak sądownictwo z łąwą przysięgłych, Magna Carta, Deklaracja Niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, nie wspominając o EWANGELII. „Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” – Rdz 12:3. Te rzeczy były prawdziwym błogosławieństwem dla ludzkości.
Czy Żydzi mogą choć trochę stwierdzić, że podarowali takie błogosławieństwa ludzkości? Pytam: Kto jest Prawdziwym Izraelem?
Żydzi faktycznie zwalczali ten cały postęp! Oni byli po stronie Brytyjczyków podczas wojny rewolucyjnej. Oni byli ich bankierami i doradcami! Oni zawsze promowali opresyjne i wyzyskujące praktyki bankowe, takie jak System Rezerw Federalnych. CO Żydzi przynosili ze sobą wszędzie dokąd poszli? Szowinizm (talmudyzm), komunizm (bolszewizm), lichwę, monopol, nepotyzm, zyski wojenne, tajemniczość, korupcję, zdradę, pornografię, oszustwa, rozpustę i wyzysk, żeby tylko zarysować powierzchnię – każde z nich to stare sztuczki babilońskie.
Naprawdę oni są narodem klątwy Boga. Oczywiście Anglosasi mieli swój udział w błędach, ale możemy przynajmniej powiedzieć, że oni po drodze zrobili coś dobrego. Kiedyś świat nas szanował, aż do czasu kiedy zaczęliśmy wspierać syjonizm. A teraz jesteśmy tak samo nienawidzeni jak Żydzi.
„Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan i wrze z oburzenia na wszystkie ich wojska. Przeznaczył je na zagładę, na rzeź je wydał. Zaiste, mój miecz upoił się na niebiosach; oto spadnie na Edom [Idumea], na lud, który przeznaczyłem na potępienie” – Iz 34:2,5. Herod był pierwszym idumejskim królem Judei.
Czy to nie on wyrżnął niewinne dzieci żeby próbować zabić narodzonego Jezusa? Żydzi nigdy nie odżegnali się od tego czynu Heroda.
„Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. Choćbyś powiedział, Edomie: Zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone – tak [oto] mówi PAN Zastępów: Oni niech budują, Ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, i ludem, na którego PAN zapałał gniewem [ang. na zawsze]” – Ml 1:3,4. Czy „granicą zła”  nie jest granica państwa Izrael? Czy to nie jest próba państwa Izrael i syjonistów odbudowania „zniszczonej” miejscowości?
„Edom się stanie postrachem. Ktokolwiek będzie szedł tamtędy, popadnie w osłupienie i zagwiżdże
nad wszystkimi jego klęskami” – Jr 49:17.
Ezaw / Edom / żydostwo jest ohydą spustoszenia. Wszędzie dokąd udaje się Ezaw, czyni kraj zniszczonym poprzez lichwę, działalność polityczną (liberalizm, feminizm, homoseksualizm), rozpustę (Amnesty International wielokrotnie krytykowała handel niewolnikami dla prostytucji w państwie Izrael), zbrodnie polityczne (nawet swoich, takich jak premier Rabin), i inne formy korupcji. Czy możliwe jest by oni byli „wybranym przez Boga narodem”? – czy ulegliśmy ich 2.000-letniej propagandzie? Kto inny mógłby być tym, który „zwiódł całą zamieszkałą ziemię”?
Czas zmierzyć się z faktami.
„Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan [ang. Jahwe] Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki” – Ml 3:19.
„Uciekajcie ze środka Babilonu! Każdy niech ratuje swe życie! Nie gińcie z powodu jego grzechu!
Nastał bowiem czas odwetu u Pana, daje On mu zapłatę za to, co uczynił. Babilon był w ręku Pana złotym kielichem, upajającym całą ziemię. Jego wino piły wszystkie narody, dlatego w szał popadły” – Jr 51:6-7.
My anglosascy członkowie Kościoła Tożsamości Chrześcijańskiej mamy prawo zapytać naszych braci i siostry fundamentalistów” Czy jesteście zbyt pijani by zobaczyć rzeczywistość? – że Babilon jest pośród nas i bałamuci was i wasze dzieci swoimi przyjemnościami? Czas się obudzić, dzieci, zanim będzie za późno. Przyznajcie, że zostaliście oszukani i wróćcie do prawdziwego, biblijnego chrześcijaństwa. Kulminacja historii jest przed nami. Obudźcie się z waszej amnezji i odbierzcie swoje dziedzictwo. Ono nie należy do Żydów. Oni próbują ukraść go wam trzymając was ślepych na waszą prawdziwą tożsamość.
Bitwa Armageddonu
 
Bitwa Armageddonu rozpoczęła się 11 września 2001 roku. Ataki na WTC i Pentagon wykorzystują międzynarodowi syjoniści jako pretekst do wypowiedzenia wojny z muzułmańskim domino.
Spodziewaj się poszerzenia tej wojny. Po Afganistanie i Iraku będzie Syria, Iran i cała reszta, chyba że naród amerykański się obudzi i przestanie spełniać wolę 8-ej bestii. Kiedy 8 bestia zbankrutuje Amerykę z powodu bardzo kosztownego hiper-militaryzmu, to ONZ przejmie operacje wojskowe. Ale wtedy syjoniści będą musieli sięgnąć do własnych kieszeni żeby zapłacić najemnikom. Pozostaje jedyne pytanie: Czy syjonistom zabraknie pieniędzy zanim upadnie ostatnia kostka muzułmańskiego domina?
Kiedy zobaczysz nadchodzących krokiem marszowym żołnierzy w niebieskich hełmach ONZ, będziesz wiedział kto ich wysłał. Oni nie przyjdą od Boga. Na pewno kiedy to wydarzenie się spełni, bardzo nieliczni zwątpią w siłę bestii z Apokalipsy. Teraz jest czas byśmy się okreslili. Ostrzeżcie waszych przyjaciół i rodzinę. Nie pozwólcie im nadal się oszukiwać. Spójrzcie jak cywilizacja upada na waszych oczach, kiedy Potęga Pieniądza grabi skarbce narodów, niszczy moralność, i ustanawia biurokracje dyktatorskie i armie korporacyjne, wszystko w imię „pokoju”. Wasze oczy zostały zaprogramowane by patrzyły na zło i postrzegały je jako dobro. „I sam szatan przekształci się w anioła światła”. Obudźcie się i obudźcie waszych braci i siostry, i wróćcie do waszego prawdziwego dziedzictwa.
Dla prawdziwego Izraela jest tylko jedno rozwiązanie problemów świata: „Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę” – 2 Kr 7:14.
Nasz naród jest chory, bardzo chory. Porzuciliśmy Boga i Biblię dla ateizmu, „nauki”, techologii, psychologów, leków psychoaktywnych i dla antychrysta. Odwróciliśmy się tyłem do Prawa Bożego, i jak hipokryci wołamy „Boże błogosław Ameryce”. Teraz płacimy cenę za naszą dwulicowość. Zapytany o wyjasnienie przypowieści o pszenicy i chwaście, Jezus miał to do powiedzenia:
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa [Dom Izraela i ci którzy nie odrzucają Chrystusa – E J], chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” – Mt 13:37-43.
Mam nadzieję, że ten przekaz dał wam „uszy do słuchania”. Biorąc pod uwagę to prorocze zrozumienie czasów w których żyjemy, bardzo ważne jest byśmy wiedzieli czego Bóg od nas oczekuje, bo zmierzamy ku Wielkiemu Dniu naszego Pana. Żeby zapewnić sobie, że jesteśmy tuż przy Bogu, i że oszczędzi nam się „płaczu i zgrzytania zębów”, co jak obiecał Jezus nadejdzie, musimy ponownie ustanowić biblijne chrześcijaństwo, a to oznacza powrót do Jego Prawa i Jego moralności. Nie da się zrobić nic innego.
Warto  jest powtórzyć:
„Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę” – 2 Kr 7:14.
Jeśli uważacie, że nowoczesny człowiek sam poradzi sobie z tymi problemami większą technologią i większym socjalizmem, to mam następną sprawę. To bunt człowieka przeciwko Bogu wywołał ten bałagan i żaden bardziej wyrafinowany bunt nie rozwiąże naszych problemów. Nasze problemy są duchowe, a nie technologiczne. Każdy głupiec to widzi, ale akademicy i politycy nie widzą nic przez mgiełkę ich własnych ambicji.
Religijne chrześcijaństwo zbłądziło przymykając oko na biblijne proroctwo i pozwalając Żydom i ich „judeo-chrześcijańskim” cheerliderom na monopol interpretacji biblijnej. Przepowiedziana przez Pawła Wielka Apostazja już jest. Odeszliśmy od naszego dziedzictwa biblijnego i słuchaliśmy modernistów, którzy mówili nam, że Biblia już nie jest ważna. Nic dalszego od prawdy. Czy słuchacie, bracia i siostry? Bardzo szybko nadchodzi dzień kiedy będziemy musieli zdecydować po której jesteśmy stronie.
Wybór jest prosty: Jezus Chrystus albo Babilon.
Kościół Nowej Krucjaty Chrześcijańskiej wzywa ludzi Brytanii
Nareszcie Biblia robi sens!
Nareszcie znamy jej znaczenie.
To księga RASY.
THE NEW CHRISTIAN CRUSADE CHURCH
CALLING THE PEOPLE OF BRITAIN

 

 

 
%d blogerów lubi to: