edgier25

WordPress – Wiadomości

Posts Tagged ‘likwidacja kodeksu pracy’

UWAGA WAŻNE ! Niedługo Platforma zaproponuje likwidację Kodeksu pracy

Posted by edgier25 w dniu 10 marca 2013


WOBEC PONIŻSZEGO- LUDZIE MUSZĄ WYJŚĆ NA ULICE BRONIĆ SWOICH PRAW BO PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ DOJDZIE DO ROZLEWU KRWI …PYTANIE TYLKO JAKIM KOSZTEM ?

MYŚL CZŁOWIEKU TU  I TERAZ !!

9 Marzec 2013

 Platforma zaproponuje likwidację Kodeksu pracy.

1. W czwartek późnym wieczorem na
sali plenarnej Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw:
rządowego i poselskiego (posłów Platformy), zmieniających Kodeks pracy.

Rząd i posłowie Platformy, chcą
ratować podupadającą gospodarkę kosztem ograniczania praw pracowniczych i o ile
projekt rządowy odwołuje się jeszcze do zgody związków zawodowych w
przedsiębiorstwie (albo innej reprezentacji pracowniczej), na niekorzystne dla
pracowników rozwiązania, to projekt poselski, nie zawiera już żadnych
ograniczeń, wychodzenie z kryzysu ma się odbywać kosztem pracowników.

Debata odbywała się przy żadnym
zainteresowaniu mediów, więc chociaż tą drogą poinformuję pracowników, do czego
posuwają się  posłowie Platformy,
chroniąc przede wszystkim interesy pracodawców i to w szczególności tych
największych.

2. Projekt  rządowy, prezentował wiceminister pracy Radosław
Mleczko, projekt poselski jakiś czas temu jeszcze wiceminister gospodarki ale
od afery hazardowej już tylko poseł, Adam Szejnfeld.

W projekcie rządowym, chodziło
głównie o wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy i
wprowadzenie możliwości stosowania tzw. ruchomego czasu pracy ale jednak jak
już wspominałem za zgodą związków zawodowych albo innej reprezentacji
pracowniczej w przedsiębiorstwie.

Posłowie Platformy poszli daleko
dalej, proponując wprowadzenie nowej definicji doby pracowniczej, wydłużenie
okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy, wprowadzenia przerywanego
czasu pracy, obniżenia i to znacznie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych
(odpowiednio ze 100% do 80% i z 50% do 30%) i określonego rekompensowania pracy
w dzień wolny, wszystko to jednak jednostronną decyzją pracodawcy jeżeli tylko
stwierdzi pogorszenie warunków gospodarowania (a więc w zasadzie na każde żądanie
pracodawcy).

3. W debacie wszystkie kluby
poselskie (poza Platformą), były tym rozwiązaniom przeciwne. Nawet występujący
w imieniu koalicyjnego PSL-u, marszałek Józef Zych, wprawdzie nie sformułował
wniosku o odrzucenie obydwu projektów ustaw ale stwierdził, że jego klub nie będzie
w pełni popierał wszystkich propozycji, zawartych w tych projektach.

Formułowano bardzo mocne zarzuty
pod adresem tych propozycji. Że jedynymi, którzy mają ponieść koszty
wychodzenia z kryzysu, będą pracownicy. Posłowie mówili, że tak naprawdę w
Polsce nie mamy prawdziwego rynku pracy ale dyktat pracodawców i w związku z
tym jeszcze wzmacnianie ich pozycji kosztem pracowników, jest po prostu
niedopuszczalne.

Zabierałem także głos w tej debacie
i także zwracałem uwagę na głęboką nierówność pomiędzy sytuacją pracowników i
pracodawców w Polsce. Blisko 2,5 mln armia bezrobotnych, aż 27% wszystkich
pracujących na tzw. umowach śmieciowych (zlecenia, czasowych), to stawia
zarówno pracujących jak i poszukujących pracy w bardzo trudnej sytuacji.

Już w tej chwili, ci co poszukują
pracy, bardzo często przyjmują pracę bez określenia warunków na podstawie
których będą pracować, godzą się na wszelkie uciążliwości i płacę minimalną,
byleby tylko mieć pracę.

4. Pod adresem posłów Platformy, a
w szczególności reprezentującego wnioskodawców posła Szejnfelda, padały
stwierdzenia, że po przyjęciu tego projektu, zapewne wykona następny krok i
zaproponuje nowelizację Kodeksu pracy polegającą na jego likwidacji.

Niestety już wczoraj  rządzącej koalicji, udało się skierować
obydwa projekty nowelizacji do właściwej komisji sejmowej, choć w głosowaniu na
tym drugim 224 posłów było za skierowaniem go do komisji, a 224 za jego
odrzuceniem w I czytaniu.

Miejmy jednak nadzieję, że w
komisji posłowie PSL-u tak jak zapowiadał Józef Zych się opamiętają i nie będą
popierali tych skrajnych antypracowniczych rozwiązań forsowanych przez posłów
Platformy.

Tak wygląda prawdziwa twarz w
odniesieniu do pracowników zarówno rządu Donalda Tuska jak i jego głównego
zaplecza parlamentarnego posłów i senatorów Platformy.

edgier25

miziaforum

Posted in HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ, Każdy ch... na swój strój, KOŚCIÓŁ- WIARA, POLITYKA, RZĄD NIE CHCE MIEĆ PRZECIWNIKÓW W RZĄDZENIU, SEKTY, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Otagowane: , , | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: