edgier25

WordPress – Wiadomości

Posts Tagged ‘muslim holy war’

Szef MI5 ostrzega przed rodzimymi dżihadystami – Increased risk of terrorist attacks carried out by the British-jihadists

Posted by edgier25 w dniu 26 czerwca 2012


Zwiększyło się ryzyko przeprowadzenia zamachów terrorystycznych przez Brytyjczyków-dżihadystów, którzy szkolą się za granicą – uznał w pierwszym od dwóch lat publicznym wystąpieniu dyrektor brytyjskiego kontrwywiadu (MI5) Jonathan Evans.

Increased risk of terrorist attacks carried out by the British-jihadists who are trained abroad – held in the first two years, director of the UK public appearance counterintelligence (MI5), Jonathan Evans.

Wychodzimy z okresu zagrożenia wyraźnego i sprecyzowanego,

aby wejść w fazę zagrożenia mniej jednolitego,bardziej rozproszonego.

 szef MI5 Jonathan Evans

Evans ocenił podczas konferencji w Londynie, że niestabilność, jaka zapanowała w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w wyniku arabskich powstań, stworzyła przestrzeń do

rozwoju Al-Kaidy, zadomowionej już w Jemenie, Somalii czy krajach Sahelu.

Dotąd MI5 łączył 75 proc. zagrożeń terrorystycznych z Afganistanem albo Pakistanem. Teraz jest to mniej niż połowa.

Brytyjscy dżihadyści

Szef MI5 powiedział także, że jego służby dysponują dowodami, że brytyjscy kandydaci na bojowników dżihadu (czyli muzułmańskiej świętej wojny) wyjeżdżali za granicę, w tym do krajów arabskiej wiosny, by tam szkolić się do przeprowadzania zamachów terrorystycznych.

– Niektórzy z nich wrócą do Zjednoczonego Królestwa i będą stanowić tutaj zagrożenie. To nowe, niepokojące zjawisko – ocenił. Jego zdaniem, będzie ono przybierać na sile.

– Wychodzimy z okresu zagrożenia wyraźnego i sprecyzowanego, aby wejść w fazę zagrożenia mniej jednolitego, bardziej rozproszonego – powiedział.

The head of MI5 has also said that his ministry has evidence that British jihadists candidates (or Muslim holy war) went abroad, including Arab countries of the spring, there to train you to conduct terrorist attacks.

– Some of them will return to the United Kingdom, and will constitute a threat here. This new, disturbing trend – he said. In his opinion, it will be louder.

– We start with a period of clear and explicit threats to enter a phase of risk less uniform, more diffuse – he said.

Igrzyska łakomym kąskiem dla terrorystów.

Bezpieczeństwo jest pierwszoplanowym zagadnieniem wobec zbliżających się w lipcu i sierpniu letnich igrzysk olimpijskich w Londynie. Evans przyznał, że masowe sportowe wydarzenia są atrakcyjnym celem dla terrorystów, ale wyraził przekonanie, że brytyjskie służby bezpieczeństwa zdołają zapobiec atakom.

– Igrzyska nie są łatwym celem i fakt, że udaremniliśmy wiele terrorystycznych spisków w kraju i za granicą w ostatnich latach pokazuje, że Zjednoczone Królestwo jako takie nie jest łatwym celem dla terrorystów – zapewnił.

Zdumiewający poziom cyberzagrożeń

Evans podkreślił też, że słabości internetu są agresywnie wykorzystywane przez zwykłych kryminalistów, ale też przez obce państwa. – Zasięg tego, co się dzieje jest zdumiewający – powiedział.

Jak pisze BBC, wcześniej to głównie Rosję i Chiny wymieniano wśród krajów prowadzących zorganizowane ataki w cyberprzestrzeni.

– Stawką [w tej walce – red.] są nie tylko sekrety naszego rządu, ale też bezpieczeństwo naszej infrastruktury, własność intelektualna, która jest wspiera nasz rozwój i informacje wrażliwe komercyjnie – ocenił szef MI5.

Safety is a primary issue in light of the upcoming July and August Summer Olympics in London. Evans admitted that the mass sporting events are attractive targets for terrorists, but expressed his belief that British security forces fail to prevent attacks.

– Games are an easy target and the fact that many terrorist plots udaremniliśmy at home and abroad in recent years shows that the United Kingdom, as such, is not an easy target for terrorists – assured.

Amazing level of cyber threats

Evans also pointed out that the weakness of the Internet are aggressively used by ordinary criminals, but also by foreign countries. – The range of what is going on is amazing – he said.

BBC writes, previously mainly Russia and China were mentioned among the countries that organized cyber attacks.

– What is at stake [in this struggle – ed] are not only the secrets of our government, but also the security of our infrastructure, intellectual property, which is supporting our growth and commercially sensitive information – said the head of MI5.

Posted in POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Otagowane: , , | 1 Comment »

 
%d blogerów lubi to: