edgier25

WordPress – Wiadomości

Posts Tagged ‘barack obama’

Amerykańskie uzbrojenie przekazywane jest ISIS. Film z Iraku pokazuje to

Posted by edgier25 w dniu 13 października 2015


Film, na którym znajduje się grupa ludzi, którzy wydają się być żołnierzami pokazuje zarówno skrzynie jak i spadochrony rzekomo należące do wojsk USA.
„Spójrz, nagraj to też. To są amerykańskie spadochrony”, mówi arabski mężczyzna w tłumaczeniu przygotowanym dla Infowars. „Jesteśmy w środku pola naftowego Baiji. Czy jest ktoś, kto ich nie widzi? Wszyscy je widzicie!”


Nieznany człowiek stwierdza, że zarówno jedzenie jak i broń była dostarczana do bojowników ISIS w czasie ich pobytu w okolicy.

„To są amerykańskie spadochrony jakie Amerykanie zrzucali dla IS, kiedy byli tu w Baiji”, stwierdza.”Nimi wysłali broń i żywność. Tak, że nikt nie może powiedzieć, że kłamiemy, nagraj to żeby zobaczyli…”

Według Haydera al-Khoei, dzienikarza gazety Guardian, który w czwartek opublikował nagranie na Twitterze film „wzmacnia narrację, gdzie USA wspiera ISIS w Iraku.”

Jak w czerwcu zeszłego roku zauważył Wall Street Journal, coraz więcej mieszkańców Iraku wierzy w świetle trwających sukcesów militarnych grupy, iż dżihadyści ISIS otrzymują bezpośrednie wsparcie od rządu amerykańskiego.

„Wszyscy wiemy, że Ameryka zapewnienia ISIS broń i żywność, i to z powodu amerykańskiego wsparcia stali się tak silni,” powiedział reporterom Abbas Haszem, 50-latek, który uciekł z Ramadi.

Alia Nusseif, wybitny iracki ustawodawca, również oskarżył rząd USA o używanie armii ISIS jako pośrednika mającego „podzielić i osłabić” kraj.

„Obecnie nie mamy już żadnego zaufania dla Amerykanów” powiedział Nusseif. „Teraz uważamy, że ISIS jest wykorzystywane przez Amerykanów jako narzędzie dla podzielenia i osłabienia Iraku.”

To przekonanie wśród Irakijczyków, stało się bardziej powszechne w zeszłym roku po tym jak dżihadyści z ISIS opublikowali film w Internecie na którym otrzymali broń z amerykańskiego zrzutu. Według amerykańskiego rządu, zrzut był przeznaczony dla kurdyjskich bojowników walczących w mieście Ajn al-Arab.

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, Bliski wschód wojna w Iranie, CIEKAWOSTKI, edgier25, FILOZOFIA, HISTORIA, HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ, III wojna światowa, islam, POLITYKA, rosja, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, SYRIA | Otagowane: , , , , , , , | Leave a Comment »

APOKALIPSA – WYROCZNIA DLA ŚWIATA / MY TO ZNAMY OD DAWNA

Posted by edgier25 w dniu 6 października 2015


„I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię, i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew. I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.”

aaa galaktyka.jpgb-001

Z języka greckiego apokalypsis oznacza objawienie, równoznaczne z wyjawieniem tajemnicy. Stąd właśnie jedna z najważniejszych ksiąg Nowego Testamentu nosi nazwę Objawienia św. Jana. Chodzi oczywiście o Apokalipsę, którą wielu interpretatorów uważa za jedyny przykład literatury profetycznej w całym Piśmie Świętym Nowego Testamentu. A mowa w nim o rzeczach i zjawiskach, które przerastają nasze wszelkie obawy.

Wzmianki o prześladowaniu i męczeństwie to tylko rąbek tajemnicy. Od wielu lat Księga napawa grozą i stała się swoistą przestrogą dla każdego chrześcijanina. Pomimo niewielkiej wagi, jaką większość interpretatorów Pisma Świętego przywiązuje do pozostałych pism Nowego Testamentu, pokusiliśmy się o przytoczenie niewielkich fragmentów Ewangelii. Okazuje się, że i ich autorzy wspominają wyraźnie o nieszczęściach, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Uważa się, że jest to kontynuacja treści zawartych w Starym Testamencie, stąd badacze skupiają się raczej na treściach zawartych w najstarszych zapiskach. Wróćmy jednak do treści Ewangelii, a można odnaleźć w nich takie oto fragmenty:

Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. (Mt 24, 7-8)

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. (Łk 21, 24)

Warto też zwrócić uwagę na tekst Listów Apostolskich Św. Piotra. Jak się okazuje, w nich także można odnaleźć prognozy dla przyszłych pokoleń.

A to samo Słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Niechaj dla was, umiłowani, nie będzie tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.

Jest to fragment drugiego listu św. Piotra. Kiedy przyjrzymy się dokładniej jego treści, zauważymy, że w powyższych słowach znajduje swoje uzasadnienie hebrajski kalendarz. Bóg stworzył świat w sześć dni, skoro jeden dzień to jedno ludzkie tysiąclecie, faktycznie mamy dowód na to, iż nasz czas na Ziemi zamyka się w sześciu tysiącach lat!

Gdzie miejsce na siódmy dzień odpoczynku? Otóż, jak pisze Andrzej Sieradzki „Teza ta nie stoi w sprzeczności z eschatologią chrześcijańską. Po końcu czasów ma nastąpić powtórne przyjście Chrystusa i po oczyszczeniu z grzechów zapanuje tysiącletnie Królestwo na ziemi, czyli ten siódmy dzień Pana – dzień odpoczynku, dziękczynienia i powszechnej szczęśliwości”.

W dalszej części listu św. Piotr wspomina o karze za grzechy, która spotka ludzkość…

Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej spłoną.

Podobne fragmenty zawarł św. Paweł w listach do Tymoteusza. Zobaczmy…

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni. (2 Tm 3, 1-5)

Niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. (1 Tm 1, 1-2)

Apokalipsa św. Jana

Wróćmy jednak do sedna treści Nowego Testamentu, którym bez wątpienia jest Apokalipsa św. Jana. Jak podają badacze Pisma Świętego na całym świecie, jest to jedna z najbardziej wstrząsających wizji, jaka kiedykolwiek zaistniała w literaturze profetycznej. Motyw przewodni to rzecz jasna dzieje świata, a przede wszystkim Kościoła, aż do czasu zapowiedzianego powtórnego przyjścia Chrystusa. Kościół zalicza Objawienie św. Jana do katolickiego Kanonu Biblii.

Ponoć autor, obok Piotra, należał do ukochanych apostołów, uczniów Chrystusa. W przekazach Kościoła o Janie podkreśla się jego długowieczność. Żył około 100 lat, a według innych wersji nawet 120 lat. Najczęstsze interpretacje wskazują, że najbardziej prawdopodobne miejsce powstania tekstu Apokalipsy to wyspa Patmos. Św. Jan przebywał tam na mocy dekretu wydanego przez ówczesnego Imperatora, Domicjana, który za wszelką cenę próbował odizolować go od wczesnochrześcijańskiego społeczeństwa.

Niektóre interpretacje sugerują, że pod przymusem powstała także sama treść Objawienia. Pomysł ten jednak nie cieszy się uznaniem, choćby ze względu na jego zbyt daleko wysunięte hipotezy, obalające symbolikę zawartą w treści proroctwa. Zadziwiający jest fakt, iż pomimo ogromnego dramatyzmu treści, ogólny wydźwięk tekstu księgi nie jest wezwaniem do rozpaczy. Mówi się, że św. Jan chciał wzbudzić nadzieję i choć to pogląd dość kontrowersyjny to trzeba przyznać, że wielce prawdopodobny. Niezależnie od interpretacji, trzeba bezsprzecznie przyznać, że jest to księga iście zadziwiająca. Niektóre jej fragmenty są przepełnione grozą… z dopiskiem „tylko dla odważnych…”. Przykładem jest choćby fragment rozdziału 9. A brzmi on następująco:

Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot skrzydeł wojennych i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. (Ap 9, 7-10)

Kolejny zatrważający fragment pochodzi z wcześniejszego, 8 rozdziału.

I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię, i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew. I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. (Ap 8, 7-9)

Całość tekstu jest niewątpliwie bardzo trudna do zinterpretowania, a co za tym idzie zrozumienia przekazu. Nie tylko zwyczajnym ludziom wyjaśnienie tekstu nastręcza wielu trudności, również naukowcy mają z nim wiele kłopotu. Dlatego tak ważne jest zrozumienie symboliki Objawienia, która jest podstawą rozumienia proroctwa. Poniżej podajemy najważniejsze dla poznania treści przekazu symbole.

Liczby:

Siedem – symbol doskonałości, w pełnym tego słowa znaczeniu;

Sześć – przeciwieństwo siódemki, oznacza niedoskonałość;

Trzy i pół – połowa siódemki jako symbol nieskończoności;

Dwanaście – liczba symbolizuje Izrael jako lud boży składający się z 12 -stu plemion;

Cztery – bardzo ważny symbol określający świat, jego cztery strony, cztery wiatry, cztery części: ziemia, niebo, morze, otchłań..

Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. (Ap 7, 1-2)

Kolory:

Biel – symbol zwycięstwa i wieczności, ale także czystości oraz radości świata bożego; kolor biały bardzo często występuje w treści apokalipsy jako barwa niebiańska;

Czerń – nieszczęście, ucisk, utrapienie, śmierć;

Czerwień – symbol wojny, gwałtu;

Zieleń – radość Stwórcy;

Szkarłat i purpura – symbol rozpusty.

Uważa się, że pierwsza wizja św. Jana posiada najbogatszą symbolikę, której bezsprzecznie warto się przyjrzeć szczegółowo. Mowa rzecz jasna o czterech jeźdźcach Apokalipsy, którzy są uosobieniem mordu, głodu, zaboru i śmierci. Fragment budzi niewyobrażalną grozę. Mocno uwspółcześnioną wersję opowieści o jeźdźcach Apokalipsy przedstawia John Hogue w swojej „Księdze proroctw tysiąclecia”. Inni autorzy podobnych publikacji najczęściej przytaczają właśnie jego interpretację. To zresztą i my czynimy.

Według Hogue’a, pierwszy jeździec zagłady to Przeludnienie, które nazywa wygłodniałą żebraczką. Autor podkreśla, że to główna przyczyna katastrofy jaka nas czeka. Kolejna postać jest według niego uosobieniem zagłady zwanej dalej Urazem Ziemi.

Trzeci jeździec to zmora zwana Syndromem Leminga. Ma ona symbolizować powolne wyniszczanie odporności ludzkiej, spowodowane morderczym tempem życia.

I wreszcie na koniec ostatnia z bestii, Trzecia Wojna Światowa, ukazana jako „nuklearny holocaust” naszego świata…

Zadziwiające, jak współczesna interpretacja potrafi otworzyć oczy. Apokalipsa św. Jana jest nadal aktualna. Nadal czekamy na spełnienie straszliwych wizji, które Hogue przedstawił w nowym, piekielnym wręcz świetle. Kiedy proroctwa biblijne wpiszą się w historię faktu, nie wiadomo. Pewne jest, że chyba już czas najwyższy, by przestać traktować je z przymrużeniem oka…

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, Afganistan, Bliski wschód wojna w Iranie, CIEKAWOSTKI, edgier25, FILOZOFIA, HISTORIA, HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ, islam, Każdy ch... na swój strój, KOŚCIÓŁ- WIARA, niemcy, PARANORMAL, POLITYKA, rosja, SEKTY, WAŻNE, wiadomości, wiadomości ze świata | Otagowane: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Szejk Muhammad Ajed powiedział: ….. wkrótce ich zdepczemy, zgodnie z wolą Allaha.

Posted by edgier25 w dniu 19 września 2015


„Muzułmanie powinni wykorzystać kryzys do rozrodu imigrantów z obywatelami europejskimi i „podbić ich kraje”” – powiedział w przemówieniu szejk Muhammad Ayed.
Dodał, że Europa nie rozwijała przed migrantami czerwonych dywanów, ponieważ nie była współczująca. „Europa pilnie potrzebowała źródła taniej siły roboczej” – powiedział.

Warto, by słowa te usłyszeli wszyscy „pożyteczni idioci” próbujący witać islamskich imigrantów darmowymi mieszkaniami zasiłkami.

2w7lc34

 

W jerozolimskim meczecie Al-Aksa imam Szejk Muhammad Ajed wygłosił mowę skierowaną do tzw. uchodźców, twierdząc, że „zdepczą” oni i „podbiją” państwa Europy.

 Szejk Muhammad Ajed powiedział:

Niewierni chcą nas dręczyć. Chcą nas upokorzyć. Koran mówi: ” chrześcijanie nigdy nie będą z was zadowoleni”. Ale my nigdy nie podążymy za ich religią. Ta ciemna noc się skończy i wkrótce ich zdepczemy, zgodnie z wolą Allaha.

 

Potem nastąpił politologiczno-ekonomiczny wywód:

 

Niemcy nie są krajem pełnym współczucia, chcącym przyjmować uchodźców z Syrii i Iraku, czy palestyńskich uchodźców z Lewantu lub innych miejsc. Europa stała się stara i niedołężna, potrzebuje nowych zasobów ludzkich. A żadna siła nie jest tak potężna jak ludzka siła nas, muzułmanów.Muzułmanie, mówią Niemcy w swoich gospodarczych raportach, potrzebują 50 tys. młodych robotników. Teraz mają 20 tys. i chcą kolejnych 30 tys. i więcej, by pracowali w ich fabrykach. Niemcy nie są powodowani współczuciem dla Lewantu, jego ludzi i uchodźców.

I końcowa, najmocniejsza refleksja imama:

W całej Europie serca natchnięte są nienawiścią wobec muzułmanów. Chcieliby, abyśmy byli martwi. Ale stracili płodność, więc szukają jej wśród nas. Damy im płodność! Rozmnożymy z nimi nasze potomstwo, ponieważ podbijemy ich kraje – czy chcecie tego, czy nie, Niemcy, Amerykanie, Francuzi, Włosi i wszyscy wam podobni. Przyjmijcie uchodźców! Wkrótce zgromadzimy ich w imię nadchodzącego Kalifatu. Powiemy wam: „To nasi synowie”. 

 

http://niezalezna.pl/71063-zdepczemy-europe-takie-przeslanie-do-imigrantow-skierowal-imam-w-meczecie-al-aksa

 

Posted in Uncategorized | Otagowane: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

10 powodów ostatecznej zagłady.Apokalipsa

Posted by edgier25 w dniu 22 października 2012


Dokładnie 101 lat temu, 30 czerwca 1908 roku w tajdze, niedaleko jeziora Bajkał, doszło do ogromnej eksplozji, która powaliła drzewa w promieniu 40 kilometrów, widziana była w promieniu 650 km, słyszana w promieniu 1000 kilometrów, zaś niezwykle silny wstrząs zarejestrowały wówczas sejsmografy na całej Ziemi. 

Nazwana później Wybuchem Tunguskim katastrofa spowodowała, iż na nowo przypomnieliśmy sobie o wszelkich apokaliptycznych wizjach i niebezpieczeństwie, które może nadejść z kosmosu.

Apokalipsa, ale jaka? 10 powodów ostatecznej zagłady.

Myślenie o apokalipsie towarzyszy wszelkimreligiom i wszystkim cywilizacjom. Przepowiednie chrześcijan, muzułmanów, starozakonnych, Rzymian, Egipcjan, Majów, Azteków i Sumerów wykazują zadziwiającą zbieżność co do tego, iż nadejdzie dzień, w którym skończy się życie na naszej planecie. Dzień apokalipsy. 

Wiele przepowiedni o niej jest zadziwiająco podobna. Co zatem przyniesie koniec wszechrzeczy? Obca cywilizacja? Przebiegunowanie? Asteroida? Wojna jądrowa? Może wzrośnie aktywność Słońca bądź czarnych dziur? Może wystąpi kilka czynników, które doprowadzą do naszego końca?

Apokalipsa, ale jaka? 10 powodów ostatecznej zagłady.

Wiemy, iż kosmos jest miejscem, w którym dochodzi do nieustannych kolizji różnego rodzaju ciał niebieskich. Ziemia nie dysponuje żadną obroną przed tego typu zagrożeniem. Naukowcy nie mają wątpliwości co do tego, iż najlepszą metodą uniknięcia kolizji z asteroidą jest zamiana trajektorii jej lotu. 

Do tego – niezbędne jest jednak kilka czynników. Przede wszystkim, musimy mieć świadomość zagrożenia ze strony konkretnego ciała niebieskiego. Musimy także przewidzieć wszystko to, co nastąpi po przeprowadzeniu eksplozji na asteroidzie.

10. Asteroida

Jeśli nie udałoby się zniszczyć asteroidy lecącej w stronę naszej planety, to mielibyśmy do czynienia z katastrofą na skalę globalną. Przy trafieniu w ocean, powstałoby gigantyczne tsunami, które spustoszyłoby wybrzeża na wszystkich kontynentach. Uderzenie w zamieszkane regiony Ziemi oznaczałoby śmierć milionów ludzi. Co więcej – doszłoby najprawdopodobniej do zmian atmosferycznych, których konsekwencje byłby tragiczne. 

Jednym z potencjalnych i znanych już zagrożeń tego typu, jest asteroida Apophis, która doleci do Ziemi w 2036 roku. Nie wiadomo czy minie naszą planetę, czy też uderzy w jej powierzchnię. Jak szacują naukowcy, wybuch Apophis wygenerowałby energię około liczącą około 1500 megaton trotylu. Dla porównania – bomba zrzucona na Hiroszimę miała moc 0,013 megatony.

Przypomnijmy: Wielki Zderzacz Hadronów to maszyna będąca częścią międzynarodowego projektu, który ma odpowiedzieć na pytania dotyczące warunków, jakie panowały po tzw. Wielkim Wybuchu, który nastąpił ok. 13,7 miliarda lat temu. 

Według wielu naukowców, odpowiedzialny był on za powstanie świata. Wielki Zderzacz Hadronów ma rozpędzić protony do prędkości bliskiej prędkości światła. Rezultaty zderzeń cząsteczek będą rejestrowane przez specjalną aparaturę, tzw. detektory cząstek elementarnych. 

Zdaniem niektórych – może doprowadzić do końca świata m. in. poprzez stworzenie miniaturowych czarnych dziur, które mogą wessać naszą planetę.

9.  Wielki zderzacz hadronów

 

Po drugiej wojnie światowej i zimnej wojnie nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, iż każda kolejna wojna na skalę globalną, będzie konfliktem nuklearnym. Nie ma też najmniejszych złudzeń co do tego, co oznaczałby taki konflikt – totalną zagładę gatunku ludzkiego. 

O tym, iż wojna nuklearna jest nie tylko możliwa, ale i wielce prawdopodobna, świadczą bardzo liczne sygnały dochodzące z różnych stronświata.

Po zamachach w Bombaju na początku 2009 roku, Indie zaostrzyły swoją politykę wobec Pakistanu, a wiadomo, że oba państwa posiadają bowiem broń jądrową. Co jakiś czas media donoszą również o tym, iż Korea Północna, ostatni bastion komunizmu na tej planecie, przeprowadza swoje testy broni nuklearnej. 

Potencjalnych ognisk zapalnych jest całe mnóstwo, zagrożenie czai się wszędzie tam, gdzie przechowywana jest broń jądrowa. Nawet w stosunkowo stabilnej Rosji dochodzi do wielu napięć związanych tą kwestią – już w 2007 roku prezydent Rosji (wówczas W. Putin) ostrzegł, że budowa tarczy antyrakietowej może grozić nawet rozpętaniem konfliktu nuklearnego.

7. Czarne dziury

 

Jak wiemy, czarne dziury są takimi obiektami astronomicznymi, które tak silnie oddziałują grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z ich powierzchni. W przypadku kontaktu naszej planety z takim obiektem, Ziemia mogłaby zostać po prostu wessana przez czarną dziurę. 

Fakt, iż najbliższa naszej Ziemi czarna dziura znajduje się 1600 lat świetlnych od nas w kierunku konstelacji Strzelca nie powinien nikogo uspokajać. Przede wszystkim dlatego, iż nie do końca jasne są niektóre komunikaty NASA mówiące o tym, iż aktywność czarnych dziur wzrasta. 

Co więcej – liczba znanych obiektów zawierających przypuszczalnie supermasywne czarne dziury szybko się powiększa, ze względu na prowadzone obszerne przeglądy nieba.

Nieprzypadkowo w wielu przepowiedniach dotyczących apokalipsy i dnia sądu ostatecznego (p. Biblia, Majowie) mamy do czynienia ze wzrostem aktywności słońca – większość przepowiedni o końcu świata kojarzy się z piekielnym ogniem i zapachem siarki. 

W 2012 roku Słońce będzie się zbliżało do tzw. „maksimum słonecznego”, które cechuje się wzmożoną aktywnością, co może zaowocować m.in. wieloma rozbłyskami gwiazdy.

6. Wzrost aktywności słońca

 

Czy zostaniemy upieczeni przez naszą gwiazdę? 

Cóż, jak twierdza niektórzy, bardzo możliwe jest, iż wielki rozbłysk słoneczny dotrze do nas dokładnie w momencie, kiedy ziemskie pole magnetyczne osłabnie i zmieni swoją polaryzację, pozostawiając nas niezabezpieczonymi przed dewastacyjnym wpływem wybuchów.

5. Boska interwencja

Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: „Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”.

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: „Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: „Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby”, dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. 

Biblia Tysiąclecia, Apokalipsa św. Jana 18, 1-8

4. Przebiegunowanie Ziemi

Najprościej pisząc, przebiegunowanie jest procesem, w którym następuje odwrócenie kierunku ziemskiego pola magnetycznego, czyli zamiana magnetycznego bieguna północnego z południowym. 

Zdaniem naukowców, czasowe zaniki pola magnetycznego mogą doprowadzić do wzrostu bardzo szkodliwego promieniowania kosmicznego. Wzrost promieniowania może mieć wpływ na przykład na syntezę niektórych białek w komórce, aktywuje też niektóre geny oraz receptory w błonie komórkowej. 

Nie wiadomo także tego, jak zachowywać się będą zwierzęta, a szczególnie ptaki, które kierują się położeniem bieguna magnetycznego Ziemi w swych wędrówkach. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż potencjalne przebiegunowanie nie jest niczym nowym, gdyż w przeszłości mieliśmy już do czynienia z odwróceniem pola magnetycznego. Ostatni taki proces nastąpił 780.000 lat temu.

3. Zmiany klimatyczne

Coroczne raporty Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych przynoszą alarmujące informacje o tym, iż strefy klimatyczne na Ziemi mogą całkowicie zaniknąć do roku 2100. Zdaniem naukowców z uniwersytetu stanu Wisconsin, zmiany klimatyczne zagrożą istnieniu licznych gatunków roślin i zwierząt i równocześnie sprzyjać będą rozwojowi innych. 

Większość zwierząt nie będzie w stanie przystosować się do nowego klimatu – zachwianie globalnego ekosystemu doprowadzi do licznych migracji, których skutki są niezwykle trudne do przewidzenia. 

W związku ze zmianami klimatycznymi dojść może także do konfliktów zbrojnych i światowej destabilizacji politycznej. Jak przestrzega raport przygotowany przez Komisję Europejską: – Związane ze zmianami klimatycznymi zagrożenia są nie tylko natury humanitarnej, lecz także politycznej, dotyczą bezpieczeństwa i mają bezpośredni wpływ na europejskie interesy.

2. Obca cywilizacja

Wokół naszych spotkań z innymi cywilizacjami narosło tyle legend, mitów i opowieści, iż nie sposób tutaj napisać niczego nowego. 

Dlatego też, przypomnijmy w tym miejscu słowa generała amerykańskiego, Douglasa MacArthura, dowódcy wojsk alianckich na Pacyfiku podczas II wojny światowej. 

W 1955 roku powiedział on: „Następna wojna będzie wojną międzyplanetarną. Pewnego dnia wszystkie narody Ziemi będą zmuszone stworzyć wspólną linię obrony przed atakiem istot z innych planet. Polityka przyszłości będzie polityką w wymiarze międzyplanetarnym.

 Odwołajmy się do słów Jolanty Ciepielowskiej, dziennikarki Czwartego Wymiaru, której tekst o Nibiru publikowaliśmy w naszym serwisie i przypomnijmy: „(…)Z pozostawionych przez Sumerów zapisków o Układzie Słonecznym wynika, że jest w nim – poza orbitą Plutona – jeszcze jedna planeta, której my do tej pory nie odkryliśmy. Oni nazywali ją Planetą Zderzenia – Nibiru. Są też informacje o tym, że wszystkie lądy były kiedyś ze sobą złączone (co do tego nie ma dziś wątpliwości) i o tym, że Nibiru zderzyła się kiedyś z Ziemią i oderwała jej część, tworząc pas asteroidów.

Są też wyliczenia, kiedy Nibiru, obiegając Słońce po elipsie, ponownie znajdzie się w pobliżu Ziemioraz przepowiednie, m.in. o potopie. Można zapytać, skąd Sumerowie o tym wiedzieli? Według Zecharii Sitchina, jednego z twórców paleoastronautyki, który swymi „Kronikami Ziemi” wywołał wiele zamętu w świecie naukowym, powiedzieli im o tym Anunnaki – niebiańskie istoty, które przybyły niegdyś na Ziemię właśnie z Nibiru.

Niewiarygodne.pl

 

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, ANOMALIE POGODOWE NA ŚWIECIE, ANOMALIE W KOSMOSIE, CIEKAWOSTKI, POLITYKA, SF, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, UFO, WAŻNE, ZJAWISKA PARANORMALNE | Otagowane: , , , , , | Leave a Comment »

UWAGA !!!! ŻYDZI WPROWADZILI FERMENT W USA !!!”Biały Dom nie powinien przepraszać Polaków. Oni zamordowali miliony Żydów.”

Posted by edgier25 w dniu 7 czerwca 2012


DALEJ CAŁUJCIE ŻYDÓW W SAM ŚRODEK DUPY ,

A ONI ZROBILI Z POLAKÓW MORDERCÓW !!

"Biały Dom nie powinien przepraszać Polaków. Oni zamordowali miliony Żydów."


„Biały Dom nie powinien przepraszać Polaków.

Oni zamordowali miliony Żydów.”

– Barack Obama nie pomylił się mówiąc o polskich obozach śmierci. To nie była gafa. Polska ponosi współodpowiedzialność za Holocaust. To fakt – napisała na swoim blogu konserwatywna amerykańska dziennikarka Debbie Schlussel i zestawia polskie godło ze swastyką. Potomkini polskich Żydów wywołała tym samym burzę. Informacja o jej tekście trafiła do Polski i rozpoczął się masowy atak polskich internautów.

Schlussel urodziła się w USA, a jej rodzicami są Żydzi polskiego pochodzenia. Jak pisze na swoim blogu dziennikarka, znaczna część jej rodziny zginęła podczas wojny z rąk Polaków, którzy „z radością” pozbywali się Żydów. Obszerny wpis poświęcony domniemanemu dobrowolnemu i masowemu wsparciu Holokaustu przez Polaków umieściła na swoim blogu po tym, jak Barack Obama użył sformułowania „polskie obozy śmierci”.

„Polska ponosi odpowiedzialność za Holokaust”

MACIE  LEPIEJ  ZA WSPIERANIE MENTÓW

ŻYDOWSKICH !!

Dziennikarka znana z kontrowersyjnych wypowiedzi, które zazwyczaj mają mocno antyislamski wyraz, autorytatywnie oznajmiła, iż Obama wcale się nie pomylił. Afera z gafą prezydenta jest jej zdaniem rozdmuchana i niepotrzebnie ciągnięta przez część republikanów.

– Polacy zamordowali miliony Żydów, obsługiwali obozy śmierci, wymordowali niemal całą moją rodzinę i setki tysięcy innych rodzin żydowskich. To nie było dzieło tylko nazistów. To było działanie dziesiątek tysięcy chętnych Polaków, którzy zajęli istotne miejsce wśród katów Hitlera – napisała Amerykanka. ( JAKA AMERYKANKA TO ŚCIERWO ŻYDOWSKI !!!!! )

W ocenie dziennikarki, Niemcom okupacja Polski przyszła „łatwo” ponieważ Polacy bez szemrania „przymowali rozkazy” okupantów. – Polska policja z radością współpracowała z SS przy aresztowaniach Żydów – napisała Schlussel. Jej zdaniem oczekiwanie przez Polaków przeprosin od Waszyngtonu jest śmieszne, ponieważ obozy śmierci były „polskie”. Jan Karski miał być natomiast, według Schlussel, wyjątkiem wśród mas Polaków, które „nienawidziły Żydów i z radością oraz dumą wydawały ich nazistom”.

– Biały Dom nigdy nie powinien przepraszać Polaków. Obozy śmierci istniały w polsce z prostego powodu: polskiego współudziału w Holokauście i świadomoej współpracy z nazistami. Polska ponosi odpowiedzialność za Holokaust. Każdy kto twierdzi inaczej jest kłamcą – pisze Amerykanka. Cały wpis na blogu został okraszony zestawieniem godła Polski z flagą III Rzeszy i podpisem „Te dwie rzeczy wcale nie wykluczają się nawzajem”.

„Do wszystkich polskich antysemitów, spadajcie z mojej strony!”

Informacja o tekście Schlussel przedostała się do polskich internatów, którzy szybko rozpoczęli masowy „atak” na blog i facebookową stronę dziennikarki. Jak twierdzi ona sama, z powodu wielkiego obciążenia jej strona padła „ponieważ jakaś polska strona wysyła do mnie cztery tysiące antysemitów na godzinę”. Ma również otrzymywać masę email pełnych antysemickich tekstów.

Najbardziej widoczna „walka” rozgrywa się na fanowskiej stronie Schlussel na Facebooku. Wpisy Amerykanki dotyczące „sprawy polskiej” są kilka, lub nawet kilkanaście tysięcy razy komentowane, głównie przez Polaków. Większość wpisów sugeruje, aby dziennikarka poduczyła się historii, jednak niestety znaczna część jest pełna agresywnych i obraźliwych tekstów, czasem o zabarwieniu antysemickim. Ona sama pisze: „Do wszystkich polskich antysemitów, spadajcie z mojej strony! Wiem, że lubicie zaprzeczać, że pomogliście zamordować trzy miliony Żydów, po wiekach pogromów”.

Warto podkeślić, iż Schlussel nie po raz pierwszy wywołuje kontrowersje. Dziennikarka sympatyzuje ze skrajnymi republikanami i jest znana z skrajnie antymuzułmańskich poglądów. Po zabiciu Osamy bin Ladena napisała „Jeden z głowy, zostało 1,8 miliarda”.

Autor: mk//gak / Źródło: tvn24.pl

Posted in POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Otagowane: , , , , | 1 Comment »

NWO TO NIE ŻART…… ĆWIERĆ BAJTA TEŻ COŚ O TYM WIE..!

Posted by edgier25 w dniu 24 Maj 2012


Wałęsa: Klęska Obamy wpędzi świat w anarchię

Barack Obama musi stworzyć program reform dla świata – twierdzi były prezydent Lech Wałęsa.

**********************************************

Jeśli bowiem USA nie będą chciały rządzić światem, to Ziemia

wpadnie w anarchię – mówił na spotkaniu w Illinois.

*********************************************************************************************************************

„Stany Zjednoczone przewodzą światu militarnie, ekonomicznie – choć ta pozycja słabnie – ale nie przewodzą moralnie i politycznie” – powiedział Wałęsa w Chicago.

Dodał, że Ameryka powinna się zastanowić „na czym budować nową rzeczywistość i z jakim systemem ekonomicznym, bo ten obecny nie ma szans wytrzymać nadchodzącego stulecia”. Były prezydent stwierdził, że wybór dwa lata temu Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych był postrzegany w Europie przede wszystkim jako nadzieja na reformy.

„Nawet w Stanach Zjednoczonych zauważyłem, że byli ludzie, którzy też tak myśleli. Dramatem jest, że każdy wtedy inaczej pojmował te reformy. Mieliśmy nadzieję, że Obama ułoży to w jakiś program dla świata. Będzie bardzo źle, jeżeli mu się to nie powiedzie. Świat wpadnie w anarchię, a wy będziecie odpowiedzialni” – powiedział Wałęsa.

Historyczną rolę Lecha Wałęsy w procesie przemian ustrojowych w Polsce podkreślił w swoim przemówieniu stanowy senator Bill Brady, który jest republikańskim kandydatem na gubernatora Illinois.

„Mam 49 lat i dobrze pamiętam te czasy, kiedy kończyłem szkołę średnią i zaczynałem studia, gdy byliśmy świadkami historycznych wydarzeń, które zmieniły świat. Wydarzeń, które nie byłyby możliwe bez przywództwa Lecha Wałęsy, a które rozpoczął papież Jana Paweł II i kontynuował nasz prezydent Ronald Regan” – powiedział Brady.

Spotkanie z Lechem Wałęsą w Klubie Uniwersyteckim w Chicago zorganizowała polityczna organizacja pod nazwą „Dla dobra stanu Illinois” (For the Good of Illinois) założona m.in. przez amerykańskiego polityka polskiego pochodzenia Adama Andrzejewskiego. Wałęsa w styczniu przyleciał do Chicago, by wesprzeć jego kampanię przed prawyborami na urząd gubernatora stanu Illinois. Andrzejewski w głosowaniu nie uzyskał jednak wystarczającego poparcia.


Posted in POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA | Otagowane: , | Leave a Comment »

Obama nie chce widzieć Wałęsy w białym domu.

Posted by edgier25 w dniu 24 Maj 2012


NA MIERNOCIE JUŻ CHYBA KAŻDY SIĘ POZNAŁ…

 Lech Wałęsa na otwarciu nowego terminala lotniska w Gdańsku

Lech Wałęsa miał polecieć do Stanów Zjednoczonych, by odebrać Medal Wolności przyznany pośmiertnie Janowi Karskiemu. Ale Barack Obama nie chce widzieć byłego przywódcy „Solidarności” w Białym Domu.

Lech Wałęsa miał odebrać najwyższe odznaczenie cywilne, jakie może przyznać amerykański prezydentBarack Obamauhonorował Medalem Wolności pośmiertnie Jana Karskiego. Jednak Biały Dom nie chce, by to były przywódca „Solidarności” brał udział w uroczystości – dowiedziały się „Fakty” TVN.

Amerykańska administracja nie ukrywa, że to odwet za zachowanie Lecha Wałęsy w trakcie wizyty Baracka Obamy w Polsce w 2011 roku.

Były prezydent zlekceważył wtedy spotkanie z przywódcą USA. Nieobecność tłumaczył enigmatycznie „innymi planami”. Wałęsa mówił: Nie pasuje mi to. Nic więcej nie powiem.

Medale zostaną wręczone w USA we wtorek. Odbierze je jedenaście osób.

Lech Wałęsa również został uhonorowany tym odznaczeniem. Dostał je w 1999 roku.

 DOSŁOWNIE SAMI ŻYDZI PŁAWIĄ SIĘ W ZASZCZYTACH , A GDZIE

SĄ PRZEDSTAWICIELE NARODU POLSKIEGO – PRZEDSTAWICIELE

NARODU , KTÓRY JAKO JEDYNY STAWIŁ CZOŁA OKUPANTOWI W

CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I WALCE Z KOMUNIZMEM ????

CHYBA , ŻE JEST TO MEDAL ZA KOLABORACJĘ  !!!

Kto zatem odbierze Medal Wolności dla legendarnego „kuriera z Warszawy”?

Według „Faktów”, wymienia się nazwiska Władysława Bartoszewskiego i Adama Rotfelda.

KIM BYŁ WAŁĘSA KAŻDY WIE …..

BARTOSZEWSKI – NASTĘPNY SZPION PODAM PRZYKŁAD W ARTYKULE PONIŻEJ .

https://edgier25.wordpress.com/2012/05/13/jak-zydzi-chca-oskubac-polske-red-st-michalkiewicz/

 

KIM BYŁ WAŁĘSA I JAK GO OCENIALI KOLEDZY ..

https://edgier25.wordpress.com/2012/05/16/zakazany-ukrywany-27-lat-film-jak-bolek-walesa-zniszczyl-solidarnosc/

Posted in "Historie Niesamowite Ale Prawdziwe, HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ, POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: